Лекции.Орг

Поиск:
Утворення СРСР: юридичний зміст, значення
Створення Радянського держави і права (жовтень 1917-1918 рр..)

25 жовтня (7 листопада) 1917 р. у Петрограді ввечері в Смольному відкрився II Всеросійський з'їзд Рад. Він проголосив Росію республікою Рад.

У Зверненні з'їзду "Робітникам, солдатам і селянам!" Містилася програма першочергових заходів Радянської держави: встановлення миру для всіх народів, безоплатна передача земель селянству, демократизація армії, робітничий контроль над виробництвом, забезпечення всім народам, що населяють Росію, права на самовизначення.

З'їзд прийняв декрети про мир і про землю. Декрет про мир пропонував негайно розпочати переговори між воюючими країнами і укласти справедливий демократичний світ без анексій і контрибуцій. Зазначені умови миру не вважалися ультимативними і не виключали можливості розглянути інші пропозиції. (Результатом цих пропозицій стало укладання Брестського миру).

Декрет про землю націоналізував землю, тобто передавав її у власність держави. Поміщицька власність ліквідувалася. Всі громадяни Росії, які хотіли обробляти землю, одержували її на праві користування.

В основу Декрету був покладений "Зразковий наказ", складений на основі 242 селянських наказів. Відповідно з наказом проголошувався принцип зрівняльного землекористування, за трудовою або споживчої (по їдоках) нормі.

Декрет про землю передбачав можливість різних форм землекористування, обираних селянами добровільно. Поряд з подвірної і хутірський передбачалися колективні форми господарства - артільна, товариська обробка землі.

На II Всеросійському з'їзді Рад було утворено Радянське уряд - Рада Народних Комісарів (РНК) на чолі з В. І. Леніним, яке складалося з більшовиків.

На з'їзді було обрано новий склад Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету (ВЦВК).

Незабаром після з'їзду меншовики та есери висунули пропозицію про створення однорідного соціалістичного уряду, яке включало б не тільки більшовиків, а й представників усіх соціалістичних партій - есерів, меншовиків та ін Однорідне соціалістичний уряд створити не вдалося. Це сприяло загостренню соціально-політичної обстановки в країні. Більшовики вступили в блок з лівими есерами, які пізніше увійшли до складу Радянського уряду. Блок зберігався до липня 1918

З перемогою Жовтневої революції відбулися докорінні зміни в суспільному ладі. З ліквідацією поміщицької власності на землю перестав існувати клас поміщиків. Серйозно були підірвані економічні позиції буржуазії. 10 листопада 1917 декретом про знищення станів і цивільних чинів були скасовані всі існуючі в Росії стану, становий розподіл громадян, станові привілеї та обмеження, а також і цивільні чини. Для всіх встановлювалося загальне найменування - громадяни Російської Республіки.

Церква була відокремлена від держави, школа - від церкви. Жінка була зрівняна в правах з чоловіком.

Будівництво нових органів влади здійснювалося на основі зламу старого державного апарату. Повалення Тимчасового уряду призвело до скасування колишніх органів (Сенату, міністерств та ін.)

12 листопада 1918 було обрано Установчі збори. Більшість у ньому отримали есери. Більшовики мали близько однієї чверті місць. Робота Установчих зборів відкрилася 5 січня 1918 Але незабаром було розігнано. Ця обставина серйозно вплинуло на загострення обстановки в країні, сприяло посиленню класового протиріччя, стану громадянської війни.

Для управління державою були створені комісаріати (внутрішніх справ, юстиції, освіти, закордонних справ, військовий, військово-морський та ін.)

З перших днів переходу влади до рук більшовиків стала здійснюватися демократизація старої армії, відбувалася її демобілізація. Одночасно з цим йшов процес створення нової армії. Її ядром стали загони Червоної гвардії.

15 січня 1918 був прийнятий декрет Раднаркому про освіту Червоної Армії. Вона комплектувалася з представників трудящих, які досягли 18-річного віку. В армію вступали на основі добровільності.

2 грудня 1917 засновується Вища Рада народного господарства (ВСХН), який був покликаний реалізовувати на практиці завдання з організації економіки країни і керівництву народним господарством.

Слідом за центральними органами відбулася реорганізація апарату влади та управління на місцях.

III Всеросійський з'їзд Рад у січні 1918 р., що проголосив федеративний устрій Російської республіки, прийняв рішення про розробку проекту Конституції РРФСР.

1 квітня 1918 була утворена Конституційна комісія ВЦВК, складена на багатопартійній основі (більшовики, ліві есери, есери-максималісти).

Комісія працювала протягом трьох місяців і підготувала в результаті гострої полеміки проект Основного Закону. Він був прийнятий 10 червня 1918 на V Всеросійському з'їзді Рад, але виявився недовговічним.

Конституція РРФСР 1918 р. закріплювала владу Рад і проголошувала програму соціалістичних перетворень. Вона закріплювала національно-державний устрій - федерацію, права і обов'язки громадян.

Важливою особливістю Конституції РРФСР 1918 р. було закріплення принципу класовості. Це проявлялося, перш за все, в тому, що виборчих (інших політичних) прав позбавлялися представники буржуазії, поміщиків, а робочим надавалася перевага перед селянами. Такий стан відображало склалися в країні протиріччя і не сприяло їх ослаблення.

Все це спровокувало громадянську війну як результат надзвичайного загострення соціальної обстановки і крайньої непримиренності протистоять один одному сторін.


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 504 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.