Лекции.Орг


Поиск:




Створення радянської адвокатури та прокуратури




У розглянутий період була проведена реорганізація системи репресивних органів. У 1922 р. засновується прокуратура як спеціальний орган нагляду за законністю. Вона діяла в рамках союзних республік на засадах суворої централізації.

Тоді ж відроджується адвокатура. За положенням про адвокатуру, прийнятому в травні 1922 р., при губернських відділах юстиції передбачалася організація колегій захисників, на які покладалося забезпечення захисту обвинувачених у кримінальних справах, представництво сторін у цивільному процесі, надання допомоги населенню - дача консультацій з юридичних питань.

Адвокатура Перший крок на шляху до пошуку соціалістичної альтернативи адвокатуру був зроблений більшовиками 19 грудня 1917. У цей день Комісаріат юстиції видав припис про створення місцевими радами колегій обвинувачів і захисників для роботи в революційних трибуналах, які повинні бути організовані в кожній губернії і в містах з населенням понад 200 тисяч осіб для розгляду справ про так званих контрреволюційних злочинах, досконалими державними службовцями. Прийом до колегії здійснювався шляхом рекомендацій місцевих рад. Члени колегії запрошувалися в революційні трибунали для виконання функцій або захисників, або обвинувачів.

7 березня 1918 1918 року був виданий Декрет про суд № 2, в якому було наказано створення єдиної організованої колегії захисників при місцевих радах у рамках субсидованих державою колегій правозаступніков.

Місцевими радами в серпні-жовтні 1918 року на всій території, контрольованої більшовиками, були видані положення, які встановлювали структуру та основні правила діяльності колегій у регіонах. Будучи схожими в багатьох відносинах, ці акти у деяких питаннях були різні. Так, наприклад, в Петрограді для правозаступніков були встановлені фіксовані оклади, рівні окладів народних суддів. У Москві ж місцевою радою була прийнята система винагород, яка, хоч і виключала передачу грошей клієнтом адвокату з рук в руки, проте допускала багато чого з принципів оплати, яка застосовувалася в приватній практиці і це, безсумнівно, не всім подобалося. Послуги клієнти оплачували допомогою центральної каси колегії за певною схемою залежно від кількості проведених справ і рівня їх складності.

30 листопада 1918 Всеросійський центральний виконавчий комітет прийняв Положення «Про народному суді», яка скасувала існували закони про суди і адвокатуру. Цим положенням колегії правозаступніков були замінені на колегії обвинувачів, захисників та представників сторін під час цивільного процесу. Члени нових колегій ставали державними службовцями на окладі, призначаються місцевими радами, причому розмір окладів прирівнювався до окладів суддів народних судів. Клієнти як і раніше повинні були платити за послуги, але вносити плату треба було за рахунок Комісаріату юстиції, з бюджету якого передбачалося виплачувати зарплату.

Для виключення особистих контактів між адвокатом і клієнтом закон забороняв громадянам звертатися за юридичною допомогою до адвоката особисто. Необхідні прохання і по кримінальних, і по цивільних справах повинні були прямувати керівництву колегії або до суду, і тоді ці інстанції призначали адвоката. Більш того, адвокатам дозволялося виступати за цивільними позовами тільки в тому випадку, якщо керівництво колегії визнавало позов правомірним, а захист за позовом - необхідним. Тим самим держава набувало можливість впливати на справу ще до розгляду її в суді.

Прокуратура Необхідність створення прокуратури не викликала суперечок серед юристів країни, спірним було питання про те, якими функціями її наділити.

Навесні 1922 року Наркомюст увійшов до уряду з проектом про заснування прокуратури як органу, який повинен спостерігати за діяльністю слідчих органів і підтримувати обвинувачення в суді, а також здійснювати нагляд за законністю взагалі. Запропонований варіант викликав запеклі суперечки у ВЦВК. По-перше, ряд діячів комуністичної партії

ставилися до поняття «законність» як до чогось тимчасового, неминучого придатку допущених в період НЕПу капіталістичних відносин і протиставляли їй революційну доцільність. Прокуратура, на їхню думку, було тимчасовим освітою. По-друге, суперечки виникли про її підпорядкованості. Прокурор, стверджували противники створення прокуратури у вигляді незалежного органу, не повинен стояти поза системою місцевих радянських законів. По-третє, покладання на прокуратуру нагляду за законністю дій усіх органів влади, на думку деяких супротивників проекту, повинно було привести до дублювання вже існувала Робітничо-селянської інспекції, і тому слід було загальний нагляд виключити з функцій прокуратури, обмеживши її лише судового роботою, як це було в дореволюційній Росії.

Величезний вплив на створення прокуратури надала відома стаття В.І. Леніна, написана 20 травня 1922 - «Про« подвійне »підпорядкування і законності». У ній він обгрунтував принцип єдності соціалістичної законності. Вказав на помилковість вимоги, що випливає з бажання «зберегти законність калузьку, на відміну від законності казанської», вимагав, щоб розуміння законності було однаковим по всій Республіці. Друга важлива частина ленінського тези полягала в строгому підпорядкуванні прокурорів тільки по вертикалі, для того, щоб місцеві радянські та партійні органи не могли чинити на них тиск. Саме ці принципові моменти і лягли в основу Положення про прокурорський нагляд 1922 року.

Створена прокуратура, однак, не стала самостійним органом. Центральна прокуратура РРФСР входила як IV відділу до складу Наркомюста РРФСР. Роботою прокуратури керував заступник Народного комісара, старший помічник прокурора Республіки. Нарком одночасно був і прокурором Республіки.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 567 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

266 - | 241 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.