Лекции.Орг

Поиск:


Створення радянської робітничо-селянської міліції
Створення нових органів правопорядку протікало з величезними труднощами і після Жовтневої революції.

12 жовтня 1918 р, НКВС спільно з НКЮ затвердили Інструкцію про організацію радянської робітничо-селянської міліції. Назва радянської міліції - «робітничо-селянська» - відображало її класову сутність, корінна відмінність від буржуазної поліції. Класовий характер радянської міліції знайшов відображення в її основних завданнях. В Інструкції НКВД і НКЮ від 12 жовтня 1918 вказувалося, що «радянська міліція стоїть на сторожі інтересів робітничого класу і найбіднішого селянства. Головною її обов'язком є ​​охорона революційного порядку і громадської безпеки. До теперішнього часу в більшості країн світу, а до Жовтневої революції - і в Росії теж, міліцією називалися збройні формування, призначені для підтримки загального порядку, що формуються з добровольців і не входять до складу офіційної системи державних правоохоронних органів. У царській Росії загони міліції (в первісному сенсі) формувалися під час великих страйків, інших масових виступів проти влади. Після Лютневої революції були ліквідовані корпус жандармів і Департамент поліції (постанови Тимчасового уряду від 6 березня 1917 року і від 10 березня 1917 року). Тоді ж була проголошена заміна поліції «народною міліцією», яка була створена на підставі постанови «Про твердження міліції» і «Тимчасового положення про міліцію» від 17 квітня 1917 року. Таким чином, створена під найменуванням «міліція» система фактично була поліцією (державною службою підтримки порядку). Найменування було змінено, щоб підкреслити близькість до інтересів народу, і щоб нова організація не асоціювалася зі старою поліцією і жандармерією, служили символами старого порядку. Паралельно з державною народною міліцією продовжували організовуватися і існувати загони робітничої міліції, створювані місцевими Радами для підтримки порядку при масових заходах та організації охорони предпріятій.Как виконавчий орган радянської влади, міліція мала широке коло завдань, які її визначали основні обов'язки. Згідно з Інструкцією, до їх числа входили: спостереження за виконанням усіма громадянами декретів і розпоряджень органів влади з питань обліку, розподілу продуктів промисловості й сільського господарства, дотримання на них твердих цін; своєчасне оповіщення населення про розпорядження органів влади; сприяння радянським державним органам у здійсненні ними покладених на них обов'язків; підтримання порядку і громадських місцях; складання актів і протоколів про порушення порядку, злочини та проісшествіях.Функціі по боротьбі з економічними злочинами в цей постреволюційний період виконували різні структури ВЧК, де були створені відділи боротьби зі спекуляцією і з злочинами за посадою , а також кримінальний розшук НКВС.


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 711 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.