Лекции.Орг


Поиск:
Перші радянські кодекси (1917-1919 рр.)
Законодавство про шлюб та сім'ю в 1917-1918 рр.

Основний принцип суспільного ладу РРФСР в період встановлення радянської влади: сім'я - осередок суспільства.

Нововведення в сімейно-шлюбне право 1917-1918 рр..:

1) скасовано обов'язкову згоду батьків або роботодавців на шлюб;

2) відмінність у віросповіданні або расової приналежності наречених перестало перешкоджати укладанню шлюбу;

3) перестало визнаватися перешкодою до укладення шлюбу віддалене спорідненість і певна властивість осіб, що вступають у шлюб.

Декрет «Про громадянський шлюб, про дітей і про ведення книг актів громадянського стану» від 18 грудня 1917 р. закріпив, що законна форма шлюбу - цивільний. Була введена свобода розлучення.

Особливості Декрету:

1) шлюбний вік: для чоловіків - 18 років, для жінок - 16; для корінного населення Закавказзя: для чоловіків - 16 років, а для жінок - 13;

2) вперше законодавчо закріплено рівність жінок і чоловіків у сфері шлюбу і сім'ї;

3) встановлено єдино допустимим моногамний шлюб;

4) зрівнювалися в правах діти, народжені у шлюбі і позашлюбні.

 

У грудні 1917 р. прийнятий Декрет «Про розірвання шлюбу».

Він ввів новий шлюборозлучний процес. Підстави для розлучення не встановлювалися. Розлучення здійснювався за простою прохання подружжя або одного з них. Розлучення за взаємною згодою подружжя здійснювався в органах загсу.

У разі спору при розірванні шлюбу прохання про розлучення розглядалися судом, а потім розлучення реєструвався в органах загсу. У суді по справі про розлучення повинні були бути присутніми обидва з подружжя або їх довірені. Ці справи розглядалися судом в одноосібному складі.

Розлучення підтверджувався свідоцтвом про розлучення, виданими судом або органом загсу.

Декрет регулював аліментні зобов'язання подружжя по утриманню малолітніх дітей і чоловіка - за змістом дружини.

Усі справи про розлучення, за якими остаточно не було прийнято рішення духовними консисториями чи Синодом, визнавалися ліквідованими, а розлучення повинен був бути зроблений у встановленому Декретом порядку.

У вересні 1918 р. був прийнятий спеціальний Кодекс законів про акти громадянського стану, шлюбне, сімейне і опікунській праві.

Основні положення Кодексу:

1) ще раз підкреслювалося, що церковний шлюб не породжує жодних юридичних наслідків;

2) зрівнювалися права підлог, тепер переїзд одного з подружжя (зокрема, чоловіка) не спричиняв обов'язки іншого (дружини) слідувати за ним;

3) скасовувався принцип спільності майна подружжя (вони могли вступати в усі незаборонені законом майново-договірні відносини);

4) встановлювався принцип роздільності майна батьків і дітей;

5) заборонялося усиновлення;

6) виховання дітей - суспільний обов'язок батьків, а не їхня приватна справа, суспільство має право втручатися у виховання дітей;

7) зберігся загальний шлюбний вік: для чоловіків - 18 років, для жінок - 16, але зниження віку для корінних жителів Закавказзя не було;

8) встановлювалася процедура визнання батьком за заявою матері щодо позашлюбних дітей, чий батько не відомий;

9) постали аліментні зобов'язання перед непрацездатними і потребують дідами, бабками, онуками, братами або сестрами працездатних родичів.

Кодекс законів про працю 1918 р

Перший КЗпП Радянської держави був прийнятий у грудні 1918 р. Його проект був розроблений Наркоматом праці та ВЦРПС.

Структура КЗпП включала 137 статей, об'єднаних у розділи:

1) про трудову повинність;

2) про право на застосування праці;

3) про порядок надання праці;

4) про попередньому випробуванні;

5) про переведення і звільнення працівників;

6) про винагороду за працю;

7) про робочий час;

8) про забезпечення належної продуктивності праці;

9) про охорону праці.

Додатки до КЗпП:

1) правила про порядок встановлення працездатності;

2) про видачу посібників трудящим під час хвороби;

3) про безробітних та видачу їм допомоги;

4) про трудових книжках;

5) про щотижневий відпочинок і святкових днях.

КЗпП поширювався на все коло осіб, які працюють за винагороду і за наймом в державному, кооперативному чи приватному господарствах.

Основні положення КЗпП:

1) норми праці: тривалість робочого дня (нормальний робочий час - 8 год; скорочений час при роботі в нічні години; час перерв у роботі; щотижневий відпочинок; святкові дні; щорічна відпустка - 1 місяць), умови праці (звичайні; при понаднормової роботи);

2) регулювання відпочинку: відпустки, вихідні дні;

3) пільги для підлітків і жінок.

Регулювання праці та відпочинку, а також контроль за виконанням законодавства про працю роботодавцями здійснювали профспілки та інспекції Наркомату праці.

Була встановлена ​​обов'язкова трудова повинність для всіх громадян від 16 до 58 років. За невиконання цього обов'язку встановлювалася кримінальна відповідальність.

Форми виконання трудової повинності.

1. Галузеві натуральні повинності. До їх виконання залучалися особи, які володіють необхідним для роботи обладнанням, транспортом, іншими технічними засобами:

1) натуральна дров'яна повинність;

2) трудова повинність із заготівлі;

3) повинність з навантаження і вивантаження палива;

4) гужова повинність.

2. Трудові мобілізації. До них залучалися всі працівники відповідної галузі господарства на території певної місцевості:

1) фахівців гірничої справи;

2) робітників металевої промисловості;

3) медико-санітарних працівників та ін

3. Мілітаризація підприємств та установ (прирівнювання їх робочих до військовослужбовців).

Трудовий обов'язки кореспондувати «право на застосування праці за своєю спеціальністю», що носило перспективний характер, тоді як в умовах встановлення радянської влади всі зобов'язані були працювати незалежно від можливості застосування своїх сил у тій чи іншій конкретній області праці.

КЗпП закріпив особливу роль профспілок: вони мали право вирішувати питання прийому на роботу громадян, їх звільнення та розміру і форми оплати праці.

Повноваження профспілок (за КЗпП):

1) розробка тарифів і тарифних положень (але вони затверджувалися Наркомпраці);

2) розробка колективних договорів за угодою з роботодавцем або самостійно.

Крім КЗпП, трудові відносини регулювалися «Спільним нормальним Положенням про тариф» від 2 травня 1919 р. і «Спільним Положенням про тариф» від 17 червня 1920

Ці положення регулювали розмір оплати праці, а також робочий час і час відпочинку; прийом і звільнення; гарантії і компенсації.

Керівні начала з кримінального права 1919 р

Керівні начала з кримінального права РРФСР від 12 грудня 1919 р. - основний кримінальний закон у період встановлення радянської влади на території РРФСР.

Джерела керівних начал: практика судів та трибуналів.

Головний принцип кримінального права: доцільність. Він протиставлявся принципу законності). Принцип вирішення справ судами: «соціалістичне правосвідомість» судів. Допускали принцип застосування судами аналогії права при відсутності в законі конкретної норми, яка дозволяє конкретну справу.

Мета кримінального права - знищення класових противників пролетаріату і узгодження загальних його дій, спрямованих на досягнення цієї мети.

Структура керівних почав включала введення та розділи:

1) про кримінальному праві;

2) про кримінальному правосудді;

3) про злочин і покарання;

4) про стадії здійснення злочину;

5) про співучасть;

6) про види покарання;

7) про умовне засудження;

8) про простір дії кримінального права.

Керівні початку не ділилися на загальну і особливу частини.

Кримінальне право (по керівних початків) - це «система правових норм, націлених на захист суспільних відносин, що відповідають принципам трудящих мас в перехідний від капіталізму до комунізму період, за допомогою застосування до злочинців репресивних заходів».

Злочин - це порушення порядку суспільних відносин, охоронюваних кримінальним законодавством.

Загальний репресивний характер керівних почав зумовив відсутність в ньому згадки про форми вини, необхідну оборону, крайню необхідність обставин, що впливають на характер і ступінь відповідальності особи.

Покарання - це заходи примусового впливу, які забезпечують законний порядок суспільних відносин від його порушників.

Принцип призначення кримінального покарання: суд у цьому випадку повинен був враховувати ступінь і характер соціальної небезпеки злочинця, а також соціальну приналежність злочинця («належить до маючому класу» або «незаможний») і соціальну спрямованість діяння («в інтересах пригнічувала класу»), т. е. кримінальне законодавство було класовим.

Керівні початку містили і класові пом'якшують відповідальність обставини:

1) приналежність до «немаючому класу»;

2) стан голоду, потреби;

3) невігластво;

4) несвідомість.

На міру покарання також впливали:

1) політичний або особистий характер мотивів злочину;

2) ступінь усвідомлення злочинцем свого діяння;

3) співучасть;

4) професіоналізм злочинця;

5) застосування насильства;

6) об'єкт злочину;

7) обтяжуючі обставини: мотиви жорстокості, злоби, підступу, хитрості, запальності, легковажності і недбалості.

Система покарань (по керівних початків): навіювання; громадський осуд; примусове вивчення курсу політграмоти; бойкот; виключення з колективу; відшкодування збитків; відсторонення від посади; конфіскація майна; позбавлення політичних прав; оголошення «ворогом народу»; примусові роботи; позбавлення волі; оголошення поза законом; розстріл.

Заходи кримінального покарання могли застосовуватися і в адміністративному, і позасудовому порядку органами ВЧК.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 595 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

1391 - | 1190 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.