Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”творенн€ ¬Ќ , роб≥тничо-сел€нськоњ м≥л≥ц≥њ, њх компетенц≥€
28 жовтн€ 1917 постановою Ќ ¬— республ≥ки засновувалас€ робоча м≥л≥ц≥€, €ка повинна була перебуваЇ Ђу в≥данн≥ –ади –об≥тничих ≥ —олдатських ƒепутат≥вї. ‘ункц≥њ у м≥л≥ц≥њ були численн≥: боротьба з мародерством, спекул€ц≥Їю, дезертирством, розкраданн€ми, охорона революц≥йного пор€дку ≥ т.д. ќдн≥Їю з найважлив≥ших функц≥й м≥л≥ц≥њ було наданн€ спри€нн€ каральним органам, €к≥ ведуть боротьбу з контрреволюц≥Їю ≥ встановлюЇ новий пор€док в крањн≥.

√оловним каральним органом у роки громад€нськоњ в≥йни була ¬серос≥йська Ќадзвичайна  ом≥с≥€ (¬„ ). ќсновн≥ завданн€ ком≥с≥њ:

1. ѕрипин€ти ≥ л≥кв≥дувати вс≥ контрреволюц≥йн≥ ≥ саботажн≥ческ≥е спроби ≥ д≥њ по вс≥й –ос≥њ, з боку кого б вони не виходили.

2. ѕереказ суду –еволюц≥йного трибуналу вс≥х саботажник≥в ≥ контрреволюц≥онер≥в ≥ виробленн€ заход≥в боротьби з ними.

3. ѕопереднЇ розсл≥дуванн€.

¬„  на початку своЇњ д≥€льност≥ стала одн≥Їю њх багатьох орган≥зац≥й, €к≥ ведуть боротьбу з противниками б≥льшовик≥в, причому њњ функц≥њ спочатку поширювалис€ т≥льки на ѕетроград. јле поступово ¬„  розширюЇ сферу свого впливу.

” 1918 р. бурхливо йде процес створенн€ губернських надзвичайних ком≥с≥й, €кий в основному завершивс€ в серпн≥. ƒо цього часу по крањн≥ було 38 губчека.

28 листопада 1918 2-а ¬серос≥йська конференц≥€ „  поставила утворити при ¬„  транспортний в≥дд≥л. Ќа початок 1919 чек≥стськ≥ органи контролювали практично всю мережу зал≥зниць ≥ водних шл€х≥в. –озширюючи сферу свого впливу ¬„  не могла залишити без уваги збройн≥ сили. ѕерша Ќадзвичайна ком≥с≥€ у „ервон≥й арм≥њ була створена 16 липн€ 1918 на чол≥ з ћ.я. Ћацис на —х≥дному фронт≥.

ѕри створенн≥ чек≥стських орган≥в увага зверталас€ на розробку ≥ розвиток метод≥в ≥ засоб≥в оперативноњ д≥€льност≥. –озвиток агентурного апарату ¬  йшло за двома напр€мками: створенн€ ≥нституту штатних агент≥в внутр≥шнього спостереженн€ ≥ формуванн€ осведом≥тельной мереж≥. –озвиток секретних метод≥в ≥ засоб≥в оперативноњ д≥€льност≥ вимагало зм≥нити структуру ¬„  та њњ орган≥в. “ому в ¬„  було створено секретно-оперативний в≥дд≥л, €кий займавс€ постановкою агентурно-осведом≥тельной роботи та службою зовн≥шнього спостереженн€. 14 с≥чн€ 1921 у ¬„  було створено секретно-оперативне управл≥нн€, до складу €кого входили 6 в≥дд≥л≥в: особливий, секретний, оперативний, ≥нформац≥йний, ≥ноземний та реЇстрац≥йно-статистичний.

ƒо к≥нц€ громад€нськоњ в≥йни структура ¬„  стала набагато складн≥ше. —екретно-оперативне управл≥нн€ нал≥чувало 6 в≥дд≥л≥в. 25 с≥чн€ 1921 було створено економ≥чне управл≥нн€, покликаний боротис€ з контрреволюц≥Їю в промисловост≥ ≥ торг≥вл≥.  р≥м того в структур≥ ¬„  були: транспортний в≥дд≥л, спец≥альний в≥дд≥л, управл≥нн€ справами ¬„  ≥ адм≥н≥стративно-орган≥зац≥йне управл≥нн€, управл≥нн€ в≥йськами ¬„ , сл≥дча частина ≥ спец≥альне в≥дд≥ленн€ з охорони ур€ду.

¬ажливу роль у зд≥йсненн≥ каральноњ пол≥тики б≥льшовик≥в грали суди ≥ революц≥йн≥ трибунали. ƒекрет про суд, прийн€тий –Ќ  24 листопада 1917, л≥кв≥дував ус≥ стар≥ судов≥ органи, скасував ≥нститути судових сл≥дчих, прокурорського нагл€ду, прис€жних ≥ приватноњ адвокатури. ѕопереднЇ сл≥дство покладалос€ на м≥сцевих судд≥в. ” рол≥ ж обвинувач≥в ≥ адвокат≥в допускалис€ Ђвс≥ невинн≥ громад€ни обох статей, що користуютьс€ громад€нськими правами..ї. ”с≥ суди вир≥шували питанн€, керуючись революц≥йною сов≥стю ≥ революц≥йною правосв≥дом≥стю.

ƒл€ наведенн€ Ђнайсувор≥шого революц≥йного пор€дкуї системи суд≥в було мало. “ому одночасно створюЇтьс€ система –еволюц≥йних трибунал≥в. –еволюц≥йн≥ трибунали створювалис€ по вс≥й крањн≥, зам≥нюючи стар≥ суд≥в з њхн≥м Ђбуржуазноњ законн≥стюї.

ƒл€ розгл€ду касац≥йних скарг ≥ протест≥в на вироки революц≥йних трибунал≥в, за вин€тком вирок≥в –евтрибуналу при ¬÷¬  (його вироки не п≥дл€гали оскарженню) 11 червн€ 1918 р. був створений касац≥йний в≥дд≥л при ¬÷¬ .

¬ажливою складовою частиною карального механ≥зму –ад€нськоњ держави були органи, €к≥ виконують покаранн€. 25 грудн€ 1917 було створено “юремне управл≥нн€, перетворене в с≥чн≥ 1918 р. в тюремну колег≥ю. ƒл€ охорони м≥сць позбавленн€ вол≥ була створена конвойна варта –еспубл≥ки. ” 1918 р. орган≥зовуютьс€ м≥сц€ ув'€зненн€ нового типу - с≥льськогосподарськ≥ колон≥њ ≥ реформатор.

 

” крањн≥ встановилас€ безпрецедентна в ≥стор≥њ парт≥йна монопол≥€ на репресивн≥ органи, при €к≥й невелика ел≥тна частина комун≥ст≥в керувала економ≥кою, контролювала ≥ розпод≥л€ла багатство крањн. ѕричому теоретично це обгрунтовувалос€ необх≥дн≥стю нових виробничих в≥дносин дл€ добров≥льноњ чи примусовоњ Ђпереробкиї Ђстарихї людей ≥ створенн€ Ђновихї член≥в майбутнього комун≥стичного сусп≥льства. ≤ найважлив≥ша роль у ц≥й Ђпереробц≥ї належала каральним органам.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 688 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2121 - | 1929 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.