Лекции.Орг


Поиск:
Жовтневі події. Перші декрети радянської влади
Збройне повстання у Петрограді. За вісім місяців правління буржуазного уряду військове становище країни погіршилося, ослабли її міжнародні позиції. Росія опинилася в стані системної кризи, загостреного тривала війною. Уряд не вирішило найважливіших питань, що стояли перед країною, не здійснив радикальних перетворень на селі, не зумів стабілізувати становище на національних околицях. Загострилися суперечності між партіями, які перебували при владі. У вересні в листах до ЦК ("Більшовики повинні взяти владу", "Марксизм і повстання") В.І. Ленін поставив перед РСДРП (б) завдання взяття влади збройним шляхом і запропонував технічний план здійснення повстання. 12 жовтня при Виконкомі Петроради був створений штаб збройного повстання - Військово-революційний комітет (ПВРК) під головуванням лівого есера П.Є. Лазіміра. 21 жовтня на стороні ВРК опинився весь Петроградський гарнізон, загони червоногвардійців, моряки Балтфлоту. У ніч на 25 жовтня під приводом оборони та захисту революції силами червоногвардійців і частин гарнізону були зайняті поштамт, головна міська електростанція, центральний телеграф, Головна контора Держбанку. Вранці 25 жовтня (ще до відкриття II з'їзду Рад) було оприлюднено відозву "До громадян Росії!", В якому Тимчасовий уряд оголошувалося позбавленим влади і проголошувався перехід влади в руки ВРК, передав її з'їзду Рад. У ніч з 25 на 26 жовтня в ході майже безкровного штурму Зимового палацу, що почався з бойових пострілів крейсера "Аврора", Тимчасовий уряд було заарештовано.

Другий Всеросійський з'їзд Рад. У відкритті II з'їзду Рад увечері 25 жовтня брали участь 739 делегатів, у тому числі 338 більшовиків, 211 правих і лівих есерів, 69 меншовиків. У кінці першого засідання після відходу правих есерів, меншовиків, бундівців, приїзду запізнилися, на з'їзді залишилося 625 представників від 402 (з 974) Рад робітничих і солдатських депутатів. Більшість делегатів від партії меншовиків, правих есерів та бундівців не визнали підсумків повстання і залишили з'їзд. Вироблення реалістичної позиції заважала відсутність єдності в партійних лавах помірних соціалістів, особисті амбіції лідерів і недооцінка більшовиків. II з'їзд Рад затвердив підсумки повстання у Петрограді, проголосив перемогу революції і встановлення влади Рад. З'їзд прийняв Декрет про мир (схвалений одноголосно) з пропозицією до воюючих народам та їх урядам про укладення справедливого демократичного світу - без анексій і контрибуцій, а також Декрет про землю з вимогами скасування власності на землю (соціалізація землі), заборони купівлі-продажу землі, зрівняльного землекористування, недопущення найманої праці тощо, що відповідало есерівської аграрної програмі. Крім того, з'їзд оголосив необхідність якнайшвидшого скликання Установчих зборів. На з'їзді була створена нова структура державної влади. Вищим законодавчим органом проголошувався Всеросійський з'їзд Рад. Законодавчі, розпорядчі та контролюючі функції отримував обраний з'їздом багатопартійної ВЦВК. З'їзд сформував Тимчасовий (до скликання Установчих зборів) революційний уряд - Рада народних комісарів (Раднарком або РНК) на чолі з В.І. Леніним, яке складалося з одних більшовиків.

Встановлення Радянської влади по всій країні. У Москві збройне повстання почалося одночасно з Петроградом. Зіткнення Московського ВРК і Комітету громадської безпеки, створеного міською думою, носило тривалий, кровопролитний характер. У регіонах з найбільш густою мережею Рад (центрально-промислові губернії, Донбас, Поволжі, Баку) відбувалася відносно швидка зміна влади. У Сибіру і на Далекому Сході радянська влада була встановлена ​​лише у великих центрах і на території вздовж залізниць. Швидко поширювалася радянська влада в сільській місцевості Центральної Росії. Найскладніше для більшовиків складалися справи в тих національних районах, де при владі ще до жовтневих подій перебували національні уряди, які відстоювали ідею самостійних буржуазних національних державних утворень - Центральна рада на Україну, Білоруська рада, Кокандське автономія в Туркестані, Оренбурзька автономія (на базі казахської партії Алаш). За допомогою збройних загонів Червоної гвардії до весни 1918 радянська влада перемогла в Естонії, Латвії, Білорусії, на Україні, Північному Кавказі, південно-сході країни. У Закавказзі Мусульманська демократична партія - Мусават (Азербайджан), Дашнакцутюн (Вірменія) і грузинські соціал-демократи створили за підтримки країн Антанти об'єднаний уряд - Закавказький комісаріат, а потім - незалежні республіки (травень 1918). Мирний шлях встановлення радянської влади переважав, але в ряді районів і міст антибільшовицькі сили чинили збройний опір, як це було в Петрограді, Москві і ще в 13 з 83 найбільших міст країни.

Формування радянської державно-політичної системи. 2 листопада 1917 була прийнята "Декларація прав народів Росії", в якій проголошувалася рівність і суверенність усіх націй і народностей, - право націй на вільне самовизначення аж до відокремлення та утворення самостійної держави, вільний розвиток національних меншин та етнографічних груп, які населяли територію Росії. На цій підставі в грудні 1917 р. радянська влада визнала право на незалежне існування Польщі та Фінляндії. 10 січня 1918 III з'їзд Рад, на якому відбулося об'єднання Рад робітничих і солдатських депутатів з Радою селянських депутатів, Росія була оголошена Радянської Федеративної Соціалістичної республікою (РРФСР). У липні 1918 р. V з'їзд Рад затвердив Конституцію РРФСР. В основу Конституції був покладений "Декларація прав трудящого і експлуатованого народу" і рішення III з'їзду Рад. Основними ідеями Конституції стали: суспільна власність на засоби виробництва; диктатура пролетаріату; федеративний устрій держави. Право обирати і бути обраними надавалося "всім добувним засоби до життя продуктивним і загальним корисною працею", а також солдатам і всім непрацездатним. Позбавлялися цього права особи, "вдаються до найманої праці, що живуть на відсотки з капіталу, приватні торговці, священнослужителі" та багато інших (всього 10% населення). Вибори до Рад були багатоступеневих, непрямі і відкриті. Конституція давала переваги працівникам в нормах представництва (один голос робочого дорівнював п'яти голосів селян). 22 листопада 1917 був прийнятий Декрет про суд (відомий як Декрет № 1). Скасовувалася стара судова система, проголошувався революційний правопорядок і "революційна законність". 7 грудня 1917 була створена Всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і саботажем (ВЧК), яка представляла в одній особі судові й репресивні органи.

15 січня 1918 був прийнятий декрет "Про організацію Робітничо-Селянської Червоної Армії" як постійною, 29 січня - декрет про створення Робітничо-Селянського Червоного Флоту. Одним з організаторів Червоної Армії став Л.Д. Троцький, призначений 13 березня 1918 народним комісаром у військових справах, а пізніше - головою Реввійськради республіки. 27 жовтня по ініціативою В.І. Леніна був прийнятий декрет про друк, який наклав заборону на опозиційну друк, спочатку буржуазну, потім і соціалістичну (в перші 2 місяці було закрито близько 150 газет). 28 листопада був прийнятий декрет РНК, оголосив кадетів "партією ворогів народу" і зажадав арешту їхніх лідерів як "вождів громадянської війни".

Перші перетворення Радянської влади в сфері економіки. Після бурхливої ​​дискусії в ЦК партії 3 березня 1918 представниками Рад, Центральної Ради, Німеччини та її союзників був підписаний Брест-Литовський мирний договір на дуже важких для Росії умовах: територіальні втрати площею в 780 тис. кв. км, виплата Німеччини 3-х мільйонної контрибуції, повна демобілізація військовослужбовців. До літа 1918 р. Німеччина і Австро-Угорщина окупували Прибалтику, Україну, ряд губерній Білорусії і Росії загальною площею 1 млн. кв. км. У травні-червні німецькі війська вторглися в Закавказзі. В кінці 1917 - початку 1918 р. здійснювали політику, що називається "червоногвардійської атакою на капітал". На підставі декрету від 14 грудня 1917 "Про націоналізацію банків". Декретом від 14 листопада 1917 на підприємствах вводився робітничий контроль, який розглядався як перший крок на шляху здійснення націоналізації. Але до березня 1918 р, Після закриття багатьох підприємств, які не мали сировини, падіння дисципліни на заводах і фабриках, став очевидний неуспіх "червоногвардійської атаки". Розпочався процес централізації економіки. У грудні 1917р. був створений Вища рада народного господарства (ВРНГ), на який покладалося управління створюваному держсектором економіки. Одночасно відбувалася націоналізація. Була введена державна монополія на зовнішню торгівлю, націоналізований торговий флот і залізні дороги. Навесні 1918 р. почалася реалізація Декрету про землю і закону про соціалізацію землі (лютий 1918). Зрівняльного переділу піддалися поміщицькі, приватновласницькі володіння і селянські наділи. У результаті зрівняльного розподілу земель знову ожила і зміцніла громада, поглинувши понад 9 / 10 сільськогосподарських угідь. Декретом ВЦВК від 13 травня 1918 в країні була введена продовольча диктатура, підтверджувалася хлібна монополія і тверді ціни. Для вилучення хлібних запасів у заможного селянства використовувалися продзагони з робітників і солдатів, які спиралися на комітети сільської бідноти (комнезами), утворені в червні 1918 Політика продовольчої диктатури зазнала невдачі.

Підсумки. Жовтнева революція являла собою своєрідну реакцію на незавершену модернізацію, визрівала в Росії протягом декількох десятиліть. Загальнонаціональний криза, радикалізм низів, а також енергія і воля більшовиків сприяли перемозі ліворадикальної альтернативи в Росії, що в сформованих умовах стала одним з способів збереження національної державності. У країні відбулася третя російська революція, що завершилася зміною суспільно-політичного ладу. Надалі система диктатури пролетаріату перетворилася на диктатуру партії, висловлювала деякі стратегічні інтереси робітничого класу і частково селянства, але здійснювалися більшовиків авторитарними методами.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 558 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

820 - | 745 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.