Лекции.Орг

Поиск:
Cловник характеристик
Поля таблиці:

▪ Ідентифікатор характеристики.

▪ Назва характеристики.

▪ Тип даних. В межах даної системи було визначено п’ять типів даних для характеристики:

числовий, символьний, дата та час, шлях до файлу, BLOB.

▪ Опис характеристики – додаткова інформація про характеристику, яка пояснює специфіку

використання даної характеристики, містить посилання на відповідний стандарт.

▪ Ідентифікатор словника для характеристики. Якщо для характеристики визначений словник

значень, то це означає, що дана характеристика може приймати лише значення зі словника.

▪ Можливість повторення – поле, яке може приймати одне з булівських значень: true – для

одиниці збереження дана характеристика не може повторюватися; false – характеристика може

повторюватися.

▪ Група характеристик (обов’язкова) – одне й те ж значення для декількох характеристик

визначає неможливість використання однієї з цих характеристик окремо. Наприклад, об’єкт

“художній текст” може бути описаний з використанням таких двох характеристик: мова видання і

тип мови видання, об’єднаних в одну групу. Це означає, що внесення до метаданих значення

однієї з характеристик вимагає зазначення і другої характеристики. Аналогічно, вилучення з

опису однієї з характеристик групи призводить до вилучення всіх інших значень характеристик

цієї групи.

▪ Група характеристик (логічна) дозволяє об’єднати декілька характеристик в логічні групи. На

відміну від попереднього поля, характеристики, що об’єднані в логічні групи, можуть існувати

окремо одна від одної. Та якщо при описі об’єкта використовуються декілька характеристик з

однієї логічної групи, їх послідовність повинна бути чітко визначена.

Користувачі

Page 5

ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2006, № 2

Таблиця для збереження реєстраційних даних та прав доступу користувачів системи.

Поля таблиці:

▪ Ідентифікатор користувача – унікальний код користувача в межах системи.

▪ ПІБ – Прізвище, ім’я та по-батькові користувача системи.

▪ Псевдонім – ім’я користувача, яке використовується для доступу в комп’ютерну систему (login).

▪ Тип доступу – ідентифікатор рівня доступу, що визначає привілеї користувача.

▪ Хеш-функція паролю – поле для збереження закодованого паролю користувача.

▪ Синхропосилка – значення синхропосилки для проведення поцедури аутентифікації

користувача.

Словник профілів

Поля таблиці:

▪ Ідентифікатор профілю – унікальний код у межах системи.

▪ Назва профілю.

▪ Опис профілю – додаткова інформація, що може містити відомості про призначення профілю,

дату створення і т.п.

Профілі

Поля таблиці:

▪ Ідентифікатор профілю – зовнішній ключ, що реалізує зв'язок з таблицею „Словник профілів”.

▪ Ідентифікатор характеристики – зовнішній ключ, який визначає код характеристики в межах

таблиці „Словник характеристик”.

▪ Упорядкування – визначає порядок слідування характеристик у профілі.

Метадані об’єктів

Поля таблиці:

▪ Ідентифікатор запису – зовнішній ключ, що реалізує зв'язок з таблицею „Об’єкти ЕлБіб”.

▪ Ідентифікатор характеристики – зовнішній ключ, що реалізує зв'язок з таблицею „Словник

характеристик”.

▪ Порядок у групі – упорядкування для метаданих одного об’єкта збереження.

▪ Значення числове – поле, де зберігаються дані для характеристик, в яких визначений тип даних

„числовий”.

▪ Значення символьне – поле, де зберігаються дані для характеристик, в яких визначений тип

даних „символьний”.

▪ Значення дати – дані типу „дата”.

▪ Значення blob – дані типу „blob”.

Об’єкти збереження

Поля таблиці:

▪ Ідентифікатор об’єкта збереження – унікальний код об’єкта в межах системи.

▪ Дата створення.

▪ Ідентифікатор користувача – зовнішній ключ, що реалізує зв'язок з таблицею „Користувачі” та

слугує для збереження інформації про користувача, який відповідає за створений об’єкт.

Page 6

ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2006, № 2

▪ Статус об’єкта – ідентифікатор поточного стану об’єкта („новий”, „редагується”, „редагування

закінчено”).

▪ Короткий бібліографічний опис об’єкта – загальні відомості про об’єкт, які формуються на

основі метаданих про об’єкт за певними правилами в залежності від природи об’єкта.

▪ Текст для індексування – поле містить ідентифікатор blob-об’єкта, в якому збережено текст,

спецільно підготовлений для проведення індексації.

На рівні логіки роботи з даними реалізовані деякі функції та процедури, що забезпечують

коректну роботу з даними та служать для збереження їх цілісності. Так, наприклад, при вилученні

характеристики з таблиці „Словник характеристик” постала необхідність реалізації каскадного

вилучення всіх записів з таблиць „Профілі” та „Метадані об’єктів”, які посилаються на цю характе-

ристику. З використанням засобів мови програмування PL/pgSQL була написана відповідна

функція, що виконує вищезазначену процедуру при кожному застосуванні операції вилучення для

таблиці „Словник характеристик”.


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 515 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.