Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Cловник характеристик
ѕол€ таблиц≥:

▪ ≤дентиф≥катор характеристики.

▪ Ќазва характеристики.

▪ “ип даних. ¬ межах даноњ системи було визначено пТ€ть тип≥в даних дл€ характеристики:

числовий, символьний, дата та час, шл€х до файлу, BLOB.

▪ ќпис характеристики Ц додаткова ≥нформац≥€ про характеристику, €ка по€снюЇ специф≥ку

використанн€ даноњ характеристики, м≥стить посиланн€ на в≥дпов≥дний стандарт.

▪ ≤дентиф≥катор словника дл€ характеристики. якщо дл€ характеристики визначений словник

значень, то це означаЇ, що дана характеристика може приймати лише значенн€ з≥ словника.

▪ ћожлив≥сть повторенн€ Ц поле, €ке може приймати одне з бул≥вських значень: true Ц дл€

одиниц≥ збереженн€ дана характеристика не може повторюватис€; false Ц характеристика може

повторюватис€.

▪ √рупа характеристик (обовТ€зкова) Ц одне й те ж значенн€ дл€ дек≥лькох характеристик

визначаЇ неможлив≥сть використанн€ одн≥Їњ з цих характеристик окремо. Ќаприклад, обТЇкт

Ухудожн≥й текстФ може бути описаний з використанн€м таких двох характеристик: мова виданн€ ≥

тип мови виданн€, обТЇднаних в одну групу. ÷е означаЇ, що внесенн€ до метаданих значенн€

одн≥Їњ з характеристик вимагаЇ зазначенн€ ≥ другоњ характеристики. јналог≥чно, вилученн€ з

опису одн≥Їњ з характеристик групи призводить до вилученн€ вс≥х ≥нших значень характеристик

ц≥Їњ групи.

▪ √рупа характеристик (лог≥чна) дозвол€Ї обТЇднати дек≥лька характеристик в лог≥чн≥ групи. Ќа

в≥дм≥ну в≥д попереднього пол€, характеристики, що обТЇднан≥ в лог≥чн≥ групи, можуть ≥снувати

окремо одна в≥д одноњ. “а €кщо при опис≥ обТЇкта використовуютьс€ дек≥лька характеристик з

одн≥Їњ лог≥чноњ групи, њх посл≥довн≥сть повинна бути ч≥тко визначена.

 ористувач≥

Page 5

ISSN 1028-9763. ћатематичн≥ машини ≥ системи, 2006, є 2

“аблиц€ дл€ збереженн€ реЇстрац≥йних даних та прав доступу користувач≥в системи.

ѕол€ таблиц≥:

▪ ≤дентиф≥катор користувача Ц ун≥кальний код користувача в межах системи.

▪ ѕ≤Ѕ Ц ѕр≥звище, ≥мТ€ та по-батьков≥ користувача системи.

▪ ѕсевдон≥м Ц ≥мТ€ користувача, €ке використовуЇтьс€ дл€ доступу в компТютерну систему (login).

▪ “ип доступу Ц ≥дентиф≥катор р≥вн€ доступу, що визначаЇ прив≥лењ користувача.

▪ ’еш-функц≥€ паролю Ц поле дл€ збереженн€ закодованого паролю користувача.

▪ —инхропосилка Ц значенн€ синхропосилки дл€ проведенн€ поцедури аутентиф≥кац≥њ

користувача.

—ловник проф≥л≥в

ѕол€ таблиц≥:

▪ ≤дентиф≥катор проф≥лю Ц ун≥кальний код у межах системи.

▪ Ќазва проф≥лю.

▪ ќпис проф≥лю Ц додаткова ≥нформац≥€, що може м≥стити в≥домост≥ про призначенн€ проф≥лю,

дату створенн€ ≥ т.п.

ѕроф≥л≥

ѕол€ таблиц≥:

▪ ≤дентиф≥катор проф≥лю Ц зовн≥шн≥й ключ, що реал≥зуЇ зв'€зок з таблицею Д—ловник проф≥л≥вФ.

▪ ≤дентиф≥катор характеристики Ц зовн≥шн≥й ключ, €кий визначаЇ код характеристики в межах

таблиц≥ Д—ловник характеристикФ.

▪ ”пор€дкуванн€ Ц визначаЇ пор€док сл≥дуванн€ характеристик у проф≥л≥.

ћетадан≥ обТЇкт≥в

ѕол€ таблиц≥:

▪ ≤дентиф≥катор запису Ц зовн≥шн≥й ключ, що реал≥зуЇ зв'€зок з таблицею ДќбТЇкти ≈лЅ≥бФ.

▪ ≤дентиф≥катор характеристики Ц зовн≥шн≥й ключ, що реал≥зуЇ зв'€зок з таблицею Д—ловник

характеристикФ.

▪ ѕор€док у груп≥ Ц упор€дкуванн€ дл€ метаданих одного обТЇкта збереженн€.

▪ «наченн€ числове Ц поле, де збер≥гаютьс€ дан≥ дл€ характеристик, в €ких визначений тип даних

ДчисловийФ.

▪ «наченн€ символьне Ц поле, де збер≥гаютьс€ дан≥ дл€ характеристик, в €ких визначений тип

даних ДсимвольнийФ.

▪ «наченн€ дати Ц дан≥ типу ДдатаФ.

▪ «наченн€ blob Ц дан≥ типу ДblobФ.

ќбТЇкти збереженн€

ѕол€ таблиц≥:

▪ ≤дентиф≥катор обТЇкта збереженн€ Ц ун≥кальний код обТЇкта в межах системи.

▪ ƒата створенн€.

▪ ≤дентиф≥катор користувача Ц зовн≥шн≥й ключ, що реал≥зуЇ зв'€зок з таблицею Д ористувач≥Ф та

слугуЇ дл€ збереженн€ ≥нформац≥њ про користувача, €кий в≥дпов≥даЇ за створений обТЇкт.

Page 6

ISSN 1028-9763. ћатематичн≥ машини ≥ системи, 2006, є 2

▪ —татус обТЇкта Ц ≥дентиф≥катор поточного стану обТЇкта (ДновийФ, ДредагуЇтьс€Ф, Дредагуванн€

зак≥нченоФ).

▪  ороткий б≥бл≥ограф≥чний опис обТЇкта Ц загальн≥ в≥домост≥ про обТЇкт, €к≥ формуютьс€ на

основ≥ метаданих про обТЇкт за певними правилами в залежност≥ в≥д природи обТЇкта.

▪ “екст дл€ ≥ндексуванн€ Ц поле м≥стить ≥дентиф≥катор blob-обТЇкта, в €кому збережено текст,

спец≥льно п≥дготовлений дл€ проведенн€ ≥ндексац≥њ.

Ќа р≥вн≥ лог≥ки роботи з даними реал≥зован≥ де€к≥ функц≥њ та процедури, що забезпечують

коректну роботу з даними та служать дл€ збереженн€ њх ц≥л≥сност≥. “ак, наприклад, при вилученн≥

характеристики з таблиц≥ Д—ловник характеристикФ постала необх≥дн≥сть реал≥зац≥њ каскадного

вилученн€ вс≥х запис≥в з таблиць Дѕроф≥л≥Ф та Дћетадан≥ обТЇкт≥вФ, €к≥ посилаютьс€ на цю характе-

ристику. « використанн€м засоб≥в мови програмуванн€ PL/pgSQL була написана в≥дпов≥дна

функц≥€, що виконуЇ вищезазначену процедуру при кожному застосуванн≥ операц≥њ вилученн€ дл€

таблиц≥ Д—ловник характеристикФ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 638 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

544 - | 464 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.