.


:
:


. 3
, (. 11:15)?

, , [7, . 268294].

..

, . : 1 5:1 , . : 5:2 8:14 , [91, . 2, . 134].

23

. .

, .

, , : , , . , , , .

, , , - , - . , , , , , , . , , , , . , , , , , , . , , , , , [35, . 2, . 493 494].

24

.

, , , : , , . , : , , , , ; : ? . : , ? ? ? . , , , , (. 6:3, 4). , , : , , , . , . , , , , , , . , , , - : , , , , , . , , , , . , , , , , , , [12, . 2, c. 211 212].

, ; . , . , , . , . - [12, . 2, . 224]

25

.

, ; , . . : , . : , : . , , , , , (. 1:7, 14, 15). , , ; - , : , , : (. 5:4. . 6:21) [12, . 1, . 301 302].

26

.

, , : , , ( . . . . ).

, . ( , , 13 , . , , . . .). ; 7 12 ( : , . 7:14, , , , ; . 1751 , .11. . .) ; 27 31 ; 32- , ; 35 36 , , , ; 40 ; 53, 54 55 , , , ; 60, 61, 62 , ; ( .) [57, . 93 94].

.

(. 1:17)

, : , , , , , . , , , , , , , , , [12, . 2, . 57]

, , , , (. 7:15). . , , , , . <> (. 2:9), ; <> ; , , [12, . 2, . 228].

.

( . 11:2):

, . ; ; ; ; , ; ; , [ ], , , [48, . 2, . 257].

28

.

:

, , . , -, , . , , , , , , , , , , , , , , , : , , , , . ; : , (. 9:8); . ; , , . , : : , , , (. . 2:911). , , : (1 . 4:8). , . , , , , , , . , , , , , , , , , . , , , . , , . , , , , ; ? . , . , , , , . . . , , , , , , , . , , ; , . , , , , . , [74, . 29, . 334336].

..

, , : , , , . . [91, . 2, . 363].

29

.

, , , , , . , , , : , (. 2:1), . , ? ! , , , , , . , : (1 . 10:4) [54, . 47].

30

.

( 20:5)

, , , , , , , [22, . 6, . 369].

31

.

, -: (. 9:6)

, , , , . , , , , , ?

, , , , . , .

, , , . - , : , (. 2:22), , , , : . , : (1 . 4:17).

, ? , , [35, . 1, . 349 350].

: (. 5:6)?

: : . . : , . : , , , , . , , , , . , .

, , , , . , , , , - , . , , . , , , [35, . 2, . 482].

.

(IV.20.4):

, , ; (), , , , , . , , . , .., . , , , , ; , , , , .. , () , , [34, . 370].

32

.

:

, (.7:10), , , , , [12, . 2, . 58].

.

:

, . , , , ? , , : (. 1:17), , , , , . , , , , , . , , : , , , , ? [35, . 2, . 147 148]

:

, , , , , , . , , , - ? [35, . 2, . 57]

: (. 5:24):

, : , . , , , , , , , , . ( ), , , , , , , , , [35, . 2, . 163].

: (. 8:10):

, , , . , , , : , (. 2:15), , , : . , ( ), .

: , , , .

: ( , : (. 5:18)), , , , . - , . , , , , , . , , , [35, . 2, . 61 62].

?

, , , , (. 9:2526). , , , , , .

, , , (. 9:24)? , 69- , : , , . : ? , 20- , , , ; , : , , , .

:


: 2016-11-12; !; : 288 |


:

:

- , , .
==> ...

658 - | 515 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.009 .