Лекции.Орг
 

Категории:


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...

Декоративне малювання у дитячому садкуДекоративне

Малювання в дитячому

Садку

Підготувала:

Студентка ІІ курсу

Групи ДЛ-22

Абрамович О.В.

 

Рівне - 2015

Декоративне малювання у дитячому садку

Декоративне малювання - це вид декоративно прикладної діяльності, в основі якого лежить орнамент.

Орнамент - візерунок, побудований на ритмічному чергуванні різних елементів. В основі орнаменту лежать два композиційних початки - ритм і симетрія.

Ритм визначає особливу структурну побудову твору, для якого характерні повторюваність одних і тих же компонентів, чергування декількох. Ритму властивий рух, повторність.

Симетрія (спокійна рівновага елементів) - це така композиційна побудова, при якій права і ліва сторони малюнку врівноважені. У візерунку це часто буває дзеркальним відображенням сторін, розташованих біля центральної осі. Є багато різновидів ритму та симетрії, що застосовуються в різних орнаментах. Вони створюють багатство стилів. Виразність орнаменту залежить також від переважання в ньому округлих або загострених прямолінійних форм, плавного або круглого вигину ліній. За характером елементів орнамент може бути складений з геометричних, рослинних або тваринних форм.

Колір є одним з важливих засобів в орнаменті і тісно пов'язаний з композицією. Колірні поєднання можуть ритмічно повторюватися і чергуватися, як і елементи форми. Колірні поєднання можуть бути різкими, контрастними і м'якими. Контрастні поєднання зазвичай створюються при вживанні квітів, різних по світлоті, колірному тону і насиченості. Найбільший контраст створює поєднання чорного зі світлими хроматичними кольорами. Більш м'яке поєднання дає з'єднання з сірим кольором. Різко відокремлюються за контрастом додаткові кольори, теплі і холодні. М'якість забарвлення досягається кольорами, взятими в різній тональності. Можуть бути створені барвисті поєднання різними відтінками одного кольору.

 

Декоративному малюванню починають вчити дітей в дошкільному навчальному закладі з середньої групи. При цьому слід пам’ятати про принципи побудови візерунку на різних формах.


 

Найпростішою формою — є смужка, яка передбачає ритмічне чергування елементів.

Принципи побудови візерунку на смужці

1. Повторювання одного елементу на протязі всього орнаменту.

2.Повторювання елементів, об’єднаних спільною лінією, яка входить у візерунок.

3.Чергування елементів по формі чи кольору (2-х – 3-х чи більше).

4.Симетричне розміщення елементів вправо і вліво від середньої лінії (по принципу дзеркального відображення).

 

 

Принципи побудови візерунку в квадраті

В квадраті візерунок може розміщуватись по краю, по кутам, в центрі і заповнювати весь квадрат.

1. По краю має лінійне розміщення (кайма): по прямій чи з поворотами на кутах.

2. По кутах квадрата:

а) повторення одного візерунка по всіх кутах;

б) однакові візерунки в протилежних кутах;

3. В центрі: всі елементи симетрично розміщені в різні сторони від центру.

4. По всьому квадрату:

а) одночасно по краю, кутах і центру;

б) сітчастий орнамент: візерунок розміщений на сітці наміченої на малюнку або уявно з повторенням чи чергуванням в шахматному порядку.

 

 

Наступною формою є круг, якому обов’язково має передувати розет, так як розет має гніздечка, де поміщаються окремі елементи візерунку.

Принципи побудови візерунку на крузі

На крузі візерунок може розміщуватись по краю, в центрі чи по всьому кругу.

1. По краю з ритмічним повторенням чи чергуванням елементів (по принципу розетки в якої виділені зубці чи збережена форма круга).

2. В центрі: симетричне розміщення елементів в усі сторони від центру шляхом поступового їх нарощування.

3. По всьому кругу:

а) візерунок будується по краю і в центрі;

б) візерунок будується з центра, заповнюючи весь простір круга.

 

Принципи побудови візерунку в трикутнику

Візерунок в трикутнику будується по краю, кутах і по принципу сітчастого орнаменту. В рівносторонньому трикутнику в кутах розміщують однаковий візерунок; в рівнобедреному трикутнику в двох суміжних кутах симетрично розміщують однакові візерунки, в третьому куті – візерунок з подібних елементів, але крупніший або по іншому розміщений.

 

 

Принципи побудови візерунку на формах

Візерунок на формах: прямокутник, ромб, овал у яких центр знаходиться на різній відстані від країв заповнюється в повдовжній частині форми між краями і в центрі. В основному візерунок будується у відповідності з особливостями форми як на квадраті чи крузі.

 

 

 

Найскладнішою формою декоративного малювання - є силует предметів.

Принципи побудови візерунку на предметах складної форми

Візерунок на предметах складної форми (вази, одяг рукавички та інше) будується за принципом поєднання різних елементів в залежності від форми і окремих частин. На глечику – лінійне розміщення по краю горловинки чи основи, в середині чи в центрі. На платті лінійний візерунок – по краю рукавів, горловини, знизу або сітчастий орнамент.

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 3468 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.