Лекции.Орг
 

Категории:


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Контроль на практичному заняттi № 01Загрузка...

Тема № 3: «Функції органа зору. Оптична система»

Кількість навчальних годин – 4 год.

Актуальність теми: під час вивчення захворювань ока фельдшеру необхідно знати функції органа зору та методи їхнього дослідження; механізм рефракції, визначення, підбирання окулярів , профілактику аномалії рефракції , оскільки фельдшер допомогає лікареві у лікуванні хворих з порушеннями функцій та рефракції ока.

Знати: визначення гостроти зору. Визначення периферичного зору. Визначення бiнокулярного зору. Клiнiчна рефракцiя: визначення. Методика пiдбирання окулярiв, користуючись набором оптични селець. Пiдбирання окулярiв при пресбiопii. Профiлактика аномалii рефракцii. Ознайомлення з рефрактометром.

Опрацював посібник І.Я. Новицький, с.18-39, О.М. Корконішко «М/во в офтальмології» с. 35-44, 87- 98.

Дайте відповіді на запитання:

1.Перерахуйте функції органа зору.

 

2.Дайте визначення центрального зору та яке головне завдання цієї функції ?

 

3.Якими зоровими елементами здійснюється центральний зір ?

 

 

4.Чим характеризується центральний зір ?

 

 

5.Запишіть гостроту зору , якщо пацієнт бачить правим оком 10 рядок по таблиці Сивцева – Головіна, пальці на відстані 20см , тільки світло…

 

6. Дайте визначення периферичного зору , які елементи сітківки його забезпечують , головне завдання периферичного зору?

 

7. Що таке гемералопія?

 

8. Що таке бінокулярний зір, чим забезпечується, що забезпечує?

 

 

9. Дайте визначення рефракції, її види.

 

10. Перерахуйте оптичні середовища ока та вкажіть їх середню заломлюючу силу.

 

11. Методи корекції аметропії.

 

12. Принципи корекції пресбіопії.

 

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Де знаходиться фокус променів у разі далекозорості:

А. Перед сітківкою

В. На сітківці

С. Позаду сітківки

2. Корекція міопії здійснюється :

А. Збірними сферичними скельцями

В. Розсіюючи ми сферичними скельцями

С. Циліндричними скельцями

Д. Призматичними скельцями

3.Пацієнт віком 55 років скаржиться на погіршення зору зблизька, рефракція еметропічна , які потрібно призначити окуляри:

А.sph. convex (-) 2,5 Д

B. sph. convex (+) 2,5 Д

C. sph .concav (-) 1,0 Д

Д. planum

C. sph. concave (-) 1,0 Д

4. Види корекції аметропії:

А. Окуляри

В. Контактні лінзи

С. Рефракційні операції (Лазерна дозована кератотомія)

Д. Інтраокулярна корекція

Е. Усе вище перераховане

5. Методи профілактики виникнення міопії:

А. Кваліфікована медико-генетична консультація

В. Профілактика загально медичного і гігієнічного характеру (освітлення, правильна посадка, режим дня і учбових занять)

С. Тренувальні вправи

Д. Усе вище перераховане

Випишіть окуляри :

1. Для роботи еметропу віком 45 років.

 

 

2. Для роботи міопу в 3,0Д віком 40 років.

 

3. Для далини і роботи гіперметропу в 2,0Д віком 50 років.

 

4. Для далини пацієнту у якого на правому оці міопія в 1,0Д , а на лівому гіперметропія в 5,0 Д.

 

 

Вирішіть ситуаційні задачі та дайте відповіді:

1.До Вас на прийом прийшла жінка, яка скаржиться, що дуже погано стала бачити в сутінках. При огляді ви помітили ксеротичні бляшки кон’юнктиві біля лімба. Який стан у даної пацієнтки? Ваша тактика.

 

 

2.До окуліста звернувся молодий чоловік, який хоче стати професійним водієм . При обстеженні виявлено: гостроту зору 1,0 на обох очах, по табл. Рабкіна виявлено кольороаномалію . Дайте заключення про придатність водити транспорт.

 

 

3.Дитина 11 років скаржиться на погіршення зору в далину. Раніше зір був добрий . Гострота зору 0,4. Суб’єктивним методом визначено короткозорість 2,5 Д з корекцією (-) 2,5Д зір =1,0. Ваш попередній діагноз і тактика.

 

Література: І. Я. Новицький, О.М. Корконішко « М/во в офтальмології ».

Контроль на практичному занятті № 01

 

Тема № 4: "Основні принципи і методи лікування хворих на очні хвороби. Хвороби рухового апарату ока"

Кількість навчальних годин: 4 год

Актуальність теми: визначається тим, що знання та вміння по цій темі дозволять середньому медичному працівнику грамотно проводити лікування та профілактику захворювань очей.

Знати: принципи й методи лікування хворих на очні хвороби. Фізіотерапевтичні методи лікування. Накладання пов'язок. Ознайомлення з технікою ретробульбарних, субтенонових і субкон'юнктивальних ін'єкцій та перивазальних новокаїнових блокад.

Вміти: промивати кон'юнктивальний мішок, закапувати краплі в очі, закладати мазі за повіки, проводити масаж повік, застосовувати теплові процедури, накладати пов'язки на очі, виписувати рецепти на основні лікарські засоби. поняття про співдружню та паралітичну косоокість. Діагностику, принципи лікування, профілактикуоцінювати положення очного яблука за допомогою лінійки та екзофтальмометра

- визначити види косоокості

- визначити кут косоокості за методом Гіршберга

- визначити особливість зору (монокулярний, бінокулярний, одночасний) за допомогою чотириточкового кольоротесту

Опрацював посібник І.Я.Новицький "Очні хвороби" с. 54-69,70-82, О.М.Корконішко "Медсестринство в офтальмології" с. 155-159, 164-165

Дайте відповіді на запитання:

Назвіть загальні методи лікування пацієнтів на очні хвороби.

 

 

З використання чого можна проводити довгочасне промивання ока –

 

 

Який метод відноситься до найпоширеніших у місцевому лікуванні очей?

 

Якщо хворому призначено кілька ліків у краплях, як потрібно їх закрапувати?

 

 

Чому потрібно закапувати 1-2 краплі?

 

 

Назвіть противірусні препарати які використовують для лікування кон'юнктивітів, кератитів вірусної етіології:

 

 

Препарати, що знижують внутрішньоочний тиск –

 

 

8 Гiрудотерапiя в офтальмологii-

 

Випишіть рецепти на лікарські засоби:

Мідріатики:

 

Міотики:

 

Анестетики (знеболюючі):

 

Вітаміни:

 

Антигістамінні препарати:

 

6.Основні симптоми паралітичної косоокості:

 

Для лікування очних хвороб широко користуються фізіотерапевтичними методами. Розкажіть про них:

 

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Що таке ністагм?

А. некоординовані рухи очей

В. відсутність рухів очей

С. мимовільні рухи очей

 

 

2. Офтальмоплегія це:

А. відсутність рухів очей

В. мимовільні рухи очей

С. некоординовані рухи очей

Д. обмеження рухів очного яблука в один бік

 

3. Оклюзію застосовують з метою:

А. лікування паралітичної косоокості

В. для поліпшення зору здорового ока

С. з метою профілактики амбліопії

 

4. Що таке амбліопія?

А. зниження гостроти зору ока

В. міловільні рухи очей

С. відхилення очного яблука у якийсь бік

 

Складіть схему визначення кута косоокості за Гіршбергом: с. 77

 

Проведіть диференціальну діагностику співдружньої та паралітичної косоокості: с. 77

 

 

Вирішіть ситуаційнi задачi та дайте відповідь:

Мама скаржиться, що у дитини віком 10 міс. під час розглядання забавок на близький відстані "заскакує" до носа ліве око. Під час огляду положення очей правильне, рухи очних яблук не обмежені. Дитина добре фіксує поглядом предмети. Рефлекс від світла офтальмоскопа відбивається напроти центру зіниць. Але у разі поперемінного закривання очей спостерігається установочний рух лівого ока. Ваш попередній діагноз.

Тактика лікування

Література: І.Я.Новицький "Очні хвороби" с. 54-69, О.М.Корконішко "Медсестринство в офтальмології" с. 164-165

 

Контроль на практичному заняттi № 01

Тема № 5: «Хвороби склистого тіла»

Кількість навчальних годин - 3 год.

Актуальність : важливість цієї теми для фельдшерів полягає у вивченні правильної діагностики та лікування захворювань оптичних середовищ ока. Що призводить до ранньої втрати гостроти зору.

Знати : Гемофтальм : причини , ознаки, тактика фельдшера. Помутніння склистого тіла : причини, ознаки, лікування.

Опрацював посібник І.Я. Новицький «Очні хвороби» с. 142-144, О.М. Корконішко

«М/во в офтальмології» с.113-115.

Дайте відповіді:

1.Патологія склистого тіла, види, причини.

 

2.Гемофтальм – це

 

3.Клічні ознаки гемофтальму, лікування –

 

 

4. Помутніння склистого тіла виникають унаслідок –

 

 

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Помутніння склистого тіла переважно у вигляді:

А.Нерухомих помутніть.

В.Рухомих мушок, сажі, ниток,угрупувань різного розміру.

2. Назвіть скарги хворого у разі помутніння склистого тіла:

А. Зниження гостроти зору, біль ока, світлобоязнь;

В.Зниження гостроти зору, плаваючі помутніння перед оком;

С. Почервоніння ока, раптове зниження гостроти зору.

3. Що таке гемофтальм:

А. Помутніння рогівки;

В. Помутніння кришталика;

С. Зріла катаракта;

Д. Крововилив у склисте тіло.

4. У разі часткового гемофтальму хворий спостерігає:

А. Плаваючі помутніння

В. Нерухомі помутніння.

Вирішіть ситуаційну задачу та дайте відповідь:

1.Хворий віком 62 роки , водій, скаржиться на раптове зниження гостроти зору правого ока. В анамнезі – гіпертонічна хвороба.

Об – но: Vis OД -0.1; OS -0.9

Під час офтальмоскопії перед сітківкою кров , рухомі помутніння. Ваш попередній діагноз.

Лікування цього ускладнення.

Література: І.Я. Новицький «Очні хвороби». О.М. Корконішко «М/во в офтальмології»

 

Контроль на практичному занятті № 04

 

Тема № 6:Хвороби сітківки та зорового нерва

Кількість навчальних годин:4 год.

Актуальність теми:визначається частотою захворювань, які відносяться до групи ризику втрати зору. Потрібно своєчасно оцінити стан органа зору та адекватно надати першу допомогу з метою запобігання стійкої втрати гостроти зору.

Знати:Анатомо-фізіологічні особливості сітківки та зорового нерва. Зв'язок цієї патології із загальними хворобами організму.

Відшарування сітківки. Клінічні ознаки. Підготовка хворих до операції та догляд після неї.

Неврит і атрофія зорового нерва, зв'язок із запальними захворюваннями організму. Симптоми, лікування, профілактика.

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 1083 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.