Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕаспортизац≥€ та реЇстрац≥€ обТЇкт≥в п≥двищеноњ небезпеки
ѕотенц≥йно небезпечний обТЇкт (ѕЌќ) - це обТЇкт, на €кому можуть використовуватис€ або виготовл€ютьс€, переробл€ютьс€, збер≥гаютьс€ чи транспортуютьс€ небезпечн≥ речовини, б≥олог≥чн≥ препарати, а також ≥нш≥ обТЇкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникненн€ авар≥њ.

ѕЌќ вважаЇтьс€ обТЇктом п≥двищеноњ небезпеки (ќѕЌ) в≥дпов≥дного класу у випадку, €кщо у ньому використовуютьс€, виготовл€ютьс€, переробл€ютьс€, збер≥гаютьс€ чи транспортуютьс€ одна або к≥лька небезпечних речовин у к≥лькост≥, що дор≥внюЇ або перевищуЇ нормативно встановлен≥ порогов≥ маси, а також ≥нш≥ обТЇкти €к так≥, що в≥дпов≥дно до закону Ї реальною загрозою виникненн€ Ќ—.

Ќормативи порогових мас небезпечних речовин встановлюютьс€  аб≥нетом м≥н≥стр≥в ”крањни.

≤дентиф≥кац≥ю ќѕЌ проводить ќ√ƒ, у власност≥ або користуванн≥ €ких Ї хоча б один ќѕЌ або €к≥ мають нам≥р почати буд≥вництво такого обТЇкту. ” процес≥ ≥дентиф≥кац≥њ дл€ кожного ѕЌќ розраховуЇтьс€ сумарна маса будь-€коњ небезпечноњ речовини з вказаних в нормативах порогових мас ≥ндив≥дуальних небезпечних речовин.

ƒержг≥рпромнагл€д веде ƒержавний реЇстр ќѕЌ ≥ видаЇ св≥доцтво про державну реЇстрац≥ю ќѕЌ.

ќсновн≥ характеристики ризику обТЇкт≥в ≥ територ≥й в≥дображаютьс€ в паспортах ризику. ¬еденн€ паспорт≥в ризику потенц≥йно небезпечних обТЇкт≥в, розм≥щених на визначений територ≥њ та територ≥њ в ц≥лому, дозвол€Ї враховувати вс≥ джерела виникненн€ надзвичайних ситуац≥й ≥ вторинних вражаючих фактор≥в, оц≥нювати можлив≥ втрати й збитки в результат≥ надзвичайних ситуац≥й ≥ приймати ефективн≥ превентивн≥ й оперативн≥ заходи з метою протид≥њ њм.

“аким чином, паспорт ризику п≥дприЇмства (обТЇкта), що в≥дображаЇ поточний ступ≥нь небезпеки обТЇкта, формуЇтьс€ з використанн€м ретроспективних ≥ поточних даних та результат≥в њх анал≥зу. …ого основна мета Ц п≥дготовка вс≥х необх≥дних даних дл€ складанн€ ефективних превентивних ≥ оперативних план≥в протид≥њ надзвичайним ситуац≥€м на обТЇктивному р≥вн≥.

ѕаспортизац≥€ ѕЌќ Ц це процедура п≥дготовки ≥ представленн€ паспорта ѕЌќ в≥дпов≥дно до вимог положенн€ про паспортизац≥ю потенц≥йно небезпечних обТЇкт≥в, затвердженого наказом ћЌ—.

ѕаспортизац≥€ ѕЌќ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до перел≥к≥в ѕЌќ, затверджених ком≥с≥€ми ≥з питань “≈Ѕ та Ќ—, €к≥ складаютьс€ на п≥дстав≥ результат≥в ≥дентиф≥кац≥њ ѕЌќ.

ѕаспорт ѕЌќ Ц документ певноњ форми, €кий м≥стить структурован≥ дан≥ про окремий ѕЌќ. ‘орма паспорта ѕЌќ повинна в≥дпов≥дати виду господарськоњ д≥€льност≥ окремого обТЇкту (1Ќ— Ц п≥дприЇмство, 2Ќ— Ц вуг≥льна шахта, 3Ќ— Ц г≥дротехн≥чний обТЇкт ≥ т.п.). ‘орми паспорт≥в потенц≥йно небезпечних обТЇкт≥в розм≥щуютьс€ на оф≥ц≥йному сайт≥ ћЌ— ”крањни.

ѕаспорт ѕЌќ п≥дл€гаЇ переоформленню кожн≥ пТ€ть рок≥в.

–озташован≥ на територ≥њ ”крањни ѕЌќ п≥дл€гають реЇстрац≥њ, тобто внесенню до ƒержавного реЇстру потенц≥йно небезпечних обТЇкт≥в (дал≥ - –еЇстр), €кий веде ƒержавний департамент страхового фонду документац≥њ. –еЇстрац≥€ обовТ€зкова дл€ вс≥х ѕЌќ незалежно в≥д форми власност≥ ≥ п≥дпор€дкуванн€. Ќе п≥дл€гають реЇстрац≥њ в цьому –еЇстр≥ зал≥зничн≥, морськ≥, пов≥тр€н≥ та ≥нш≥ транспортн≥ засоби, €к≥ перевоз€ть небезпечн≥ речовини.

ќ√, €кий м≥стить у своЇму склад≥ к≥лька джерел небезпеки, розташованих за одн≥Їю адресою, реЇструЇтьс€ €к один ѕЌќ, а ќ√, €кий м≥стить у своЇму склад≥ к≥лька джерел небезпеки за р≥зними адресами, реЇструЇтьс€ €к к≥лька окремих ѕЌќ.

ѕ≥д час реЇстрац≥њ ƒержавний департамент страхового фонду документац≥њ надаЇ кожному ѕЌќ окремий реЇстрац≥йний номер, €кий збер≥гаЇтьс€ у –еЇстр≥ до повноњ л≥кв≥дац≥њ небезпечного обТЇкта, а також св≥доцтво про його реЇстрац≥ю.

¬иключенн€ ѕЌќ з реЇстру проводитьс€ у раз≥ отриманн€ ƒержаним департаментом страхового фонду документац≥њ в≥д ос≥б, €к≥ зареЇстрували небезпечн≥ обТЇкти, акта про њх л≥кв≥дац≥ю.

ѕаспорт ѕЌќ надаЇ комплекс даних, €кий м≥стить систему показник≥в виробничоњ д≥€льност≥ промислового п≥дприЇмства. ѕаспорт складаЇтьс€ ≥з 21 розд≥лу, розташованих у так≥й посл≥довност≥:

1. ƒов≥дков≥ дан≥ Ц (назва потенц≥йно небезпечного обТЇкта, код за ™ƒ–ѕќ ”крањни, галузь промисловост≥, в≥домча належн≥сть, вид д≥€льност≥, форма власност≥, адреса, телефон, факс, кер≥вник (пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥) тобто загальн≥ в≥домост≥ про п≥дприЇмство та його рекв≥зити.

2. ѕриродн≥ умови Ц особливост≥ природно-кл≥матичних умов району, м≥сце розташуванн€, €к≥ можуть створювати потенц≥йно небезпечний стан ≥ виникненн€ Ќ—, а саме:

2.1. √еолог≥чн≥ €вища Ц землетруси, виверженн€ вулкан≥в, зсуви, обвали, осипи, прос≥данн€ л≥сових пор≥д, прос≥данн€ (провалл€) земноњ поверхн≥, карстов≥ провалл€;

2.2. √≥дролог≥чн≥ €вища Ц висок≥ р≥вн≥ води (пов≥нь), паводок, дощов≥ паводки, сел≥, лавини, затори, в≥тров≥ нагони, низьк≥ р≥вн≥ води, ранн≥й льодостав та по€ва криги на судноплавних водоймах ≥ р≥чках, п≥двищенн€ р≥вн€ ірунтових вод (п≥дтопленн€);

2.3. ћорськ≥ небезпечн≥ €вища Ц сильн≥ хвил≥ у мор≥ та водосховищах, зм≥ни р≥вн€ мор€, т€гун у портах, ранн≥й кригостав або припай, в≥дрив при береговоњ криги;

2.4. ћетеоролог≥чн≥ небезпечн≥ €вища Ц бурев≥њ, смерч≥, шквали, сильний в≥тер, град, сильн≥ дощ≥ (зливи), сн≥гопад, ожеледь, хуртовина, мороз, спека, туман, засуха, заморозки;

2.5. ѕриродн≥ пожеж≥ -л≥сов≥, степов≥, польов≥, торфТ€н≥, п≥дземн≥ пожеж≥ горючих копалин;

3. «агальн≥ дан≥ Ц площа п≥дприЇмства (тис.кв.м)., варт≥сть основних фонд≥в п≥дприЇмства, млн. грн.;

- загальна чисельн≥сть прац≥вник≥в, ос≥б;

- найб≥льша зм≥на, число ос≥б;

- сан≥тарно-захисна зона, м;

- категор≥€ з ÷«;

- ступ≥нь х≥м≥чноњ небезпеки.

4. Ќебезпечна сировина, продукц≥€, допом≥жн≥ матер≥али - перел≥к сировини, продукц≥њ, допом≥жних матер≥ал≥в, €к≥ в≥днос€тьс€ до шк≥дливих чи небезпечних речовин;

- фактична добова к≥льк≥сть небезпечних речовин (тонн) надаЇтьс€ пор≥вн€но з њњ програмним значенн€м.

5. Ќебезпечн≥ технолог≥чн≥ процеси виробництва Ц перел≥к ус≥х технолог≥чних процес≥в виробництва, технолог≥чного обладнанн€, повТ€заного з ними, стан обладнанн€, перевищенн€ терм≥ну його експлуатац≥њ, режим роботи з точки зору перевантаженн€, небезпечн≥ параметри веденн€ технолог≥чних процес≥в (тиск ≥ температура, що р≥зко в≥др≥зн€ютьс€ в≥д навколишнього середовища, п≥двищена в≥брац≥€, короз≥йна агресивн≥сть тощо).

6. ќсновн≥ виробнич≥ буд≥вл≥ ≥ споруди Ц перел≥к буд≥вель, споруд з характеристикою њх загального стану, ступ≥нь вогнест≥йкост≥ споруд, а також категор≥€ вибухо- та пожежонебезпеки виробництв, €к≥ розташован≥ в цих буд≥вл€х, ступ≥нь зношеност≥ основного обладнанн€.

7. ќсновн≥ технолог≥чн≥ трубопроводи та ≥нженерн≥ мереж≥ Ц перел≥к трубопровод≥в, €кими транспортуютьс€ небезпечн≥ речовини, а також ≥нженерних мереж з вказанн€м њх основних параметр≥в (д≥аметр, довжина, тиск, температура) ≥ загального стану трубопровод≥в, порушень правил експлуатац≥њ.

8. —клади небезпечних речовин Ч перел≥к склад≥в з вказанн€м небезпечних речовин, що збер≥гаютьс€, максимальна добова к≥льк≥сть небезпечних речовин; умови збер≥ганн€;

9. ™мност≥ з небезпечними речовинами Ч перел≥к стац≥онарних ≥ пересувних Їмностей, к≥льк≥сть небезпечних речовин у них, параметри та умови збер≥ганн€

10. “ехнолог≥чн≥ викиди шк≥дливих речови н Ч €к≥сн≥ та к≥льк≥сн≥ показники складу речовини, €к≥ викидаютьс€ (скидаютьс€) п≥дприЇмством в атмосферу ≥ водойми та забруднюють довк≥лл€, фактична к≥льк≥сть ≥ дозволена з посиланн€м на нормативний документ;

11. ¬≥дходи виробництва - заповнюЇтьс€ при на€вност≥ в≥дход≥в виробництва; переробка або знищенн€ њх, складуванн€ на територ≥њ п≥дприЇмства, чи транспортуванн€ на пол≥гони за межами п≥дприЇмства; њх ф≥зико-х≥м≥чна характеристика, клас небезпеки;

12. «ахисн≥ споруди цив≥льноњ оборони, њх характеристика Ч ≥нформац≥€ шодо захисних споруд цив≥льноњ оборони, њх техн≥чна характеристика.

ƒодаткова ≥нформац≥€ Ч про ≥нш≥ небезпечн≥ або шк≥длив≥ виробнич≥ фактори та њх джерела, €к≥ не ув≥йшли до розд≥л≥в паспорта, проте можуть спричинити виникненн€ авар≥њ або Ќ—.

¬≥дпов≥дальн≥ особи Ч п≥дписи фах≥вц≥в п≥дприЇмства, в≥дпов≥дальних за повний обс€г ≥ достов≥рн≥сть ≥нформац≥њ, занесеноњ до цього паспорта, њх посади, пр≥звища, дата заповненн€ паспорта.

ѕри складанн≥ паспорта ризику територ≥њ (област≥) необх≥дно посл≥довне виконанн€ наступних роб≥т:

1. ¬и€вленн€ ≥ формуванн€ перел≥ку джерел ризику у рег≥он≥, що враховуЇ впливзовн≥шн≥х чинник≥в на п≥двищенн€ ризику, в тому числ≥ можливих комб≥нац≥йнадзвичайних ситуац≥й техногенного ≥ природного характеру.

2. јнал≥з кожного виду ризику й розрахунок ≥мов≥рност≥ виникненн€ надзвичайноњ ситуац≥њ певного виду в розгл€нутий пер≥од часу на основ≥ конкретних умов≥ вих≥дних даних.

3. ѕ≥дготовка ≥нформац≥њ дл€ формуванн€ рег≥ональних сценар≥њв розвитку надзвичайних ситуац≥й.у рег≥он≥ (на основ≥ анал≥зу даних про реал≥зац≥ю р≥зних вид≥в ризику ≥ розробки план≥в д≥й м≥сцевих орган≥в управл≥нн€ у р≥зних ситуац≥€х).

4. ќц≥нка ймов≥рних людських ≥ матер≥альних втрат та впливу на навколишнЇ середовище можливих надзвичайних ситуац≥й (розраховуютьс€ к≥льк≥сн≥ характеристики людських втрат ≤ можливий збиток в≥д надзвичайних ситуац≥й; розгл€даютьс€ можлив≥ причини ≥ вар≥анти розвитку надзвичайних ситуац≥й, њх вплив на навколишнЇ середовище ≥ в≥дпов≥дн≥ збитки).

5. —творенн€ паспорта ризику територ≥њ (област≥) ≥ практичних рекомендац≥й ≥з протид≥њ надзвичайним ситуац≥€м.

“иповий паспорт ѕЌќ складаЇтьс€ з розд≥л≥в, в €ких подаЇтьс€ наступна ≥нформац≥€:

1. «агальн≥ положенн€. ’арактеристика рег≥ону та виробничого комплексу.

2. ’арактеристика техногенноњ безпеки. Ќебезпечн≥ обТЇкти, що створюють еколог≥чн≥ проблеми. Ќебезпечн≥ обТЇкти, повТ€зан≥ з небезпекою виробництва та експлуатац≥њ (х≥м≥чн≥, рад≥ац≥йн≥, пожежн≥, вибухов≥, г≥дродинам≥чн≥, обТЇкти енергетики, свердловини ≥ трубопроводи, комунально-господарськ≥ обТЇкти, мости).

3. ’арактеристика небезпечних природних €вищ. Ќебезпечн≥ геолог≥чн≥, метеоролог≥чн≥, г≥дролог≥чн≥ процеси.

4. —тан авар≥йност≥ будинк≥в, що постраждали в≥д небезпечних природних €вищ.

5. ѕерел≥к кер≥вник≥в небезпечних обТЇкт≥в, €к≥ наведен≥ в паспорт≥.

6. –озпод≥л за групами ризику небезпечних обТЇкт≥в, €к≥ наведен≥ в паспорт≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 663 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2271 - | 2071 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.