Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“еритор≥альний мон≥торинг Ќ—
ќргани виконавчоњ влади ”крањни ≥ м≥сцевого самовр€дуванн€ з метою запоб≥ганн€ Ќ— зд≥йснюють так≥ заходи:

Ц визначають найважлив≥ш≥ напр€мки у сфер≥ запоб≥ганн€ Ќ—, €к≥ вимагають розробки нормативно-правових акт≥в та внесенн€ зм≥н ≥ доповнень до ≥снуючих документ≥в4

Ц орган≥зовують мон≥торинг ≥ прогнозуванн€ Ќ—, анал≥з та управл≥нн€ ризиком Ќ— природного ≥ техногенного характеру, розробку паспорт≥в безпеки територ≥й, потенц≥йно небезпечних обТЇкт≥в (ѕЌќ);

Ц створюють ≥ зд≥йснюють п≥дготовку та утриманн€ в готовност≥ орган≥в управл≥нн€ сил ≥ засоб≥в до д≥й у Ќ—;

Ц орган≥зовують розробку ≥ реал≥зац≥ю комплексу превентивних заход≥в за вс≥ма напр€мками запоб≥ганн€ Ќ—;

Ц орган≥зовують п≥дготовку кер≥вного складу орган≥в управл≥нн€ ≥ населенн€ до д≥й у раз≥ загрози ≥ виникненн€ Ќ—;

Ц орган≥зовують систему опов≥щенн€ та ≥нформуванн€ населенн€ у Ќ—;

Ц орган≥зовують взаЇмод≥ю орган≥в управл≥нн€ п≥дсистем Їдиноњ системи ÷«;

Ц створюють резерви ф≥нансових ≥ матер≥альних ресурс≥в дл€ запоб≥ганн€ ≥ та л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в Ќ—;

Ц орган≥зовують ≥ зд≥йснюють державний нагл€д ≥ контроль у сфер≥ ÷«.

ћережа спостереженн€ ≥ контролю уражальних чинник≥в техногенних Ќ—

« метою своЇчасного захисту населенн€ ≥ територ≥њ в≥д надзвичайних ситуац≥й техногенного та природного характеру, запоб≥ганн€ та реагуванн€ на них в≥дпов≥дними центральними та м≥сцевими органами виконавчоњ влади в≥дпов≥дно до статей 9 та 15 «акону ”крањни "ѕро захист населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й техногенного та природного характеру" (1809-14) ≥ постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ” крањни в≥д 3 серпн€ 1998 р. є 1198 (1198-98 - п) "ѕро Їдину державну систему запоб≥ганн€ ≥ реагуванн€ на надзвичайн≥ ситуац≥њ техногенного та природного характеру" наказом ћЌ— за є 186 в≥д 06.08.2002 р. була введена в д≥ю " ћетодика спостережень щодо оц≥нки рад≥ац≥йноњ та х≥м≥чноњ обстановки ".

÷€ методика визначаЇ Їдиний пор€док спостережень щодо оц≥нки рад≥ац≥йноњ обстановки та х≥м≥чноњ обстановки у раз≥ виникненн€ надзвичайних ситуац≥й техногенного та природного характеру.

” межах ц≥Їњ ћетодики введен≥ так≥ терм≥ни:

Ц зона в≥дпов≥дальност≥ - це визначена територ≥€, на €к≥й зд≥йснюЇтьс€ рад≥ац≥йне та х≥м≥чне спостереженн€ в≥дпов≥дно до встановлених завдань регламенту;

Ц пост рад≥ац≥йного та х≥м≥чного спостереженн€ (ѕ–’—) - позаштатне спец≥ал≥зоване формуванн€ (в≥д 2 до 4 ос≥б), €ке зд≥йснюЇ пер≥одичне або пост≥йне рад≥ац≥йне та х≥м≥чне спостереженн€ в≥дпов≥дно до встановлених завдань та регламенту;

Ц диспетчерська служба - передбачений штатним розписом п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ або установи в раз≥ потреби (виробничоњ, службовоњ тощо) п≥дрозд≥л, €кий зд≥йснюЇ ц≥лодобове чергуванн€ силами одн≥Їњ або дек≥лькох ос≥б (дал≥ - черговий об'Їкта);

Ц рад≥ац≥йне та х≥м≥чне спостереженн€ - комплекс заход≥в щодо збиранн€, обробл€нн€, передаванн€, збереженн€ та анал≥зу ≥нформац≥њ про стан рад≥ац≥йноњ та х≥м≥чноњ обстановки дл€ прийн€тт€ р≥шень про своЇчасне реагуванн€ на негативн≥ зм≥ни стану довк≥лл€ у раз≥ виникненн€ надзвичайноњ ситуац≥њ або ≥нших под≥й з рад≥оактивними ≥ х≥м≥чними речовинами;

Ц розрахунково-анал≥тична група (–ј√) - позаштатне спец≥ал≥зоване формуванн€, €ке зд≥йснюЇ збиранн€, обробленн€, передаванн€ ≥ збереженн€ ≥нформац≥њ про стан рад≥ац≥йного та х≥м≥чного становища.

ƒл€ ѕ–’— в≥дпов≥дно до конкретних завдань, €к≥ уточнюютьс€ на пер≥од спостережень, завчасно визначаютьс€ м≥сц€ розташуванн€ або зони в≥дпов≥дальност≥.

ƒл€ виконанн€ окремих завдань ѕ–’— за рахунок субТЇкта можуть оснащуватис€ автомоб≥л€ми, у тому числ≥ спец≥ально обладнаними.

« метою збиранн€ та обробки великого обс€гу ≥нформац≥њ, €ка надходить в≥д диспетчерських служб ≥ ѕ–’— у пер≥од посиленн€ роботи у режимах п≥двищеноњ готовност≥ та д≥€льност≥ у надзвичайних ситуац≥€х, за р≥шенн€ми –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й дл€ роботи в ÷ентрах управл≥нн€ в надзвичайних ситуац≥€х јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, с≥льських район≥в, м≥ст ≥ м≥ських район≥в у пор€дку, в≥дзначеному у пункт≥ 17 ѕоложенн€ про Їдину державну систему запоб≥ганн€ ≥ реагуванн€ на надзвичайн≥ ситуац≥њ техногенного та природного походженн€, створюютьс€ –ј√.

ƒл€ роботи у –ј√ залучаютьс€ спец≥ал≥сти, €к≥ мають в≥дпов≥дну квал≥ф≥кац≥ю (викладач≥, математики, х≥м≥ки, кресл€р≥, оператори ѕ , звТ€зк≥вц≥, тощо).

ƒл€ веденн€ рад≥ац≥йного та х≥м≥чного спостереженн€ використовуютьс€:

Ц прилади рад≥ац≥йноњ розв≥дки - дл€ спостереженн€ за рад≥ац≥йною обстановкою (стац≥онарн≥), з граничним р≥внем ≥нформац≥њ 0,05 м–/год (0,5 мк«в/год), ≥ визначенн€ потужност≥ експозиц≥йноњ (поглинутоњ) дози в д≥апазон≥ в≥д фонових значень до значень не менше 100 –\год (1 «в/год) (переносн≥);

Ц спец≥альн≥ прилади х≥м≥чноњ розв≥дки - дл€ визначенн€ типу або виду небезпечноњ х≥м≥чноњ речовини (переносн≥ автоматичн≥ або ручн≥);

”с≥ прилади повинн≥ бути в робочому стан≥ та регул€рно перев≥р€тис€ у встановлений дл€ них терм≥н.

«а пер≥одичне обстеженн€ прилад≥в та п≥дтримку њх у робочому стан≥ з числа прац≥вник≥в обТЇкта призначаютьс€ в≥дпов≥дальн≥ особи.

Ќа випадок виходу з ладу прилад≥в рад≥ац≥йного та х≥м≥чного контролю на обТЇкт≥ може створюватис€ запас таких прилад≥в, €к≥ теж п≥дл€гають пов≥рц≥ в установлен≥ терм≥ни.

ћетодика €к≥сного анал≥зу небезпек

ќсновн≥ критер≥њ, за €кими зд≥йснюЇтьс€ €к≥сна оц≥нка потенц≥йних насл≥дк≥в дл€ кожного небезпечного стану ќ√, наступн≥:

- клас 1 Ц безпечний: не спричин€Ї незворотних насл≥дк≥в, пошкодженн€ обладнанн€ та нещасних випадк≥в з людьми;

- клас 2 - граничний: призводить до порушень в робот≥, може бути компенсованим або вз€тим п≥д контроль без ушкодженн€ обладнанн€ або нещасних випадк≥в з персоналом;

- клас 3 Ц критичний Ц призводить до великих порушень у робот≥, ушкодженн€ обладнанн€ або створенн€ небезпечноњ ситуац≥њ, €ка потребуЇ негайних заход≥в дл€ пор€тунку персоналу;

- клас 4 Ц катастроф≥чний Ц призводить до втрати обладнанн€ та (чи) загибел≥ без масового травмуванн€ персоналу.

÷€ методика €к≥сного анал≥зу ризик≥в пропонуЇ реал≥зовувати його за в≥дпов≥дними етапами, а саме, через попередн≥й анал≥з небезпек, ви€вленн€ посл≥довност≥ небезпечних ситуац≥й, анал≥з насл≥дк≥в.

ѕопередн≥й анал≥з небезпек - це анал≥з загальних груп небезпек, присутн≥х в будь-€к≥й систем≥, њх розвитку та рекомендац≥й щодо контролю.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 547 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2144 - | 1893 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.