Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√алузевий мон≥торинг довк≥лл€ та його основн≥ показники
ћон≥торинг довк≥лл€ (еколог≥чний мон≥торинг) зд≥йснюють в≥дпов≥дн≥ державн≥ органи:

Ј ћ≥н≥стерство охорони навколишнього природного середовища;

Ј ћ≥н≥стерство з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн€ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи;

Ј ћ≥н≥стерство охорони здоров'€;

Ј ћ≥н≥стерство аграрноњ пол≥тики;

Ј ћ≥н≥стерство житлово-комунального господарства

Ј ƒержавн≤ ком≥тети л≥сового господарства, водного господарства та по земельних ресурсах ”крањни.

ќбТЇктами мон≥торингу Ї:

Ј атмосферне пов≥тр€ та опади (вм≥ст забруднюючих речовин (дал≥ -«–), у тому числ≥ рад≥онукл≥д≥в, транскордонне перенесенн€ «–); джерела промислових викид≥в в атмосферу (вм≥ст «–, у тому числ≥ рад≥онукл≥д≥в);

Ј поверхнев≥ ≥ морськ≥ води (г≥дрох≥м≥чн≥ та г≥дроб≥олог≥чн≥ визначенн€, вм≥ст «–, у тому числ≥ рад≥онукл≥д≥в) та п≥дземн≥ води (г≥дрогеолог≥чн≥ та г≥дрох≥м≥чн≥ визначенн€ складу ≥ властивостей, включаючи залишкову к≥льк≥сть пестицид≥в та агрох≥м≥кат≥в, оц≥нку ресурс≥в); джерела скид≥в ст≥чних вод (вм≥ст «–, у тому числ≥ рад≥онукл≥д≥в); водн≥ об'Їкти у межах природоохоронних територ≥й (фонова к≥льк≥сть «–, включаючи рад≥онукл≥ди); питна вода (х≥м≥чн≥, бактер≥олог≥чн≥, рад≥олог≥чн≥, в≥русолог≥чн≥ визначенн€);

Ј ірунти р≥зного призначенн€, у тому числ≥ на природоохоронних територ≥€х (вм≥ст «–, включаючи рад≥онукл≥ди; вм≥ст агрох≥м≥кат≥в, пестицид≥в, важких метал≥в, бактер≥олог≥чн≥, в≥русолог≥чн≥ визначенн€, про€ви ероз≥йних та ≥нших екзогенних процес≥в, просторове забрудненн€ земель об'Їктами промислового ≥ с≥льськогосподарського виробництва);

Ј рад≥ац≥йний стан на пунктах стац≥онарноњ мереж≥ та об'Їктах захороненн€ рад≥оактивних в≥дход≥в (вм≥ст рад≥онукл≥д≥в),

Ј геоф≥зичн≥ пол€ (фонов≥ та аномальн≥ досл≥дженн€);

Ј стих≥йн≥ та небезпечн≥ природн≥ €вища: ендогенн≥ та екзогенн≥ геолог≥чн≥ процеси (њх видов≥ ≥ просторов≥ характеристики, активн≥сть про€ву), повен≥, паводки, сн≥гов≥ лавини, сел≥ (у районах спостережних станц≥й); наземн≥ ≥ морськ≥ екосистем (фонова к≥льк≥сть «–, включаючи рад≥онукл≥ди);

Ј звалища промислових ≥ побутових в≥дход≥в (вм≥ст «–, у тому числ≥ рад≥онукл≥д≥в).

—уб'Їкти системи мон≥торингу забезпечують удосконаленн€ п≥дпор€дкованих њм мереж спостережень за станом довк≥лл€, ун≥ф≥кац≥ю методик спостережень ≥ лабораторних анал≥з≥в, прилад≥в ≥ систем контролю, створенн€ банк≥в даних дл€ њх багатоц≥льового колективного використанн€ за допомогою (ц≥нноњ комп'ютерноњ мереж≥, €ка забезпечуЇ автономне ≥ сп≥льне функц≥онуванн€ складових ц≥Їњ системи та взаЇмозв'€зок з ≥ншими ≥нформац≥йними системами, що д≥ють в ”крањн≥ ≥ за кордоном.

ѕ≥дприЇмста, установи та орган≥зац≥њ, незалежно в≥д њх п≥дпор€дкуванн€ ≥ форм власност≥, д≥€льн≥сть €ких призводить чи може призвести до пог≥ршенн€ стану довк≥лл€, зобов'€зан≥ зд≥йснювати еколог≥чний контроль за виробничими процесами та станом промислових зон, збирати, збер≥гати та безоплатно надавати дан≥ або узагальнену ≥нформац≥ю дл€ њњ комплексного обробленн€, з ц≥Їю метою м≥ж суб'Їктами системи мон≥торингу та постачальником ≥нформац≥њ укладаЇтьс€ угода, що п≥дл€гаЇ реЇстрац≥њ в ћ≥н≥стерств≥ охорони навколишнього природного середовища або його органах на м≥сц€х.

ќрган≥зац≥€ ≥ функц≥онуванн€ системи еколог≥чного мон≥торингу

ќрган≥зац≥йна ≥нтеграц≥€ суб'Їкт≥в системи мон≥торингу на вс≥х р≥вн€х зд≥йснюЇтьс€ органами ћ≥некоресурс≥в на основ≥:

Ц загальнодержавноњ ≥ рег≥ональних (м≥сцевих) програм мон≥торингу довк≥лл€, що складаютьс€ з програм в≥дпов≥дних р≥вн≥в, поданих суб'Їктами системи мон≥торингу;

Ц укладених м≥ж ус≥ма суб'Їктами системи мон≥торингу угод про сп≥льну

Ц д≥€льн≥сть п≥д час зд≥йсненн€ мон≥торингу довк≥лл€ на в≥дпов≥дному р≥вн≥.

ƒо складу виконавц≥в зазначених програм суб'Їкти системи мон≥торингу можуть залучати п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, незалежно в≥д њх п≥дпор€дкуванн€ ≥ форм власност≥. —уб'Їкти системи мон≥торингу - центральн≥ органи виконавчоњ влади погоджують з ћ≥некоресурс≥в розроблен≥ ними проекти нормативно-правових акт≥в та нормативних документ≥в з питань проведенн€ мон≥торингу довк≥лл€.

ћетодолог≥чне забезпеченн€ об'Їднанн€ складових ≥ компонент≥в системи мон≥торингу покладаЇтьс€ на ћ≥некоресурс≥в ≥з залученн€м суб'Їкт≥в ц≥Їњ системи, а також Ќац≥ональноњ јкадем≥њ наук, ”крањнськоњ аграрноњ академ≥њ наук, Ќац≥онального косм≥чного агентства ”крањни, ћ≥нтрансзв'€зку тощо. ¬оно зд≥йснюЇтьс€ на основ≥:

- Їдиноњ науково-методичноњ бази щодо вим≥рюванн€ параметр≥в ≥ визначенн€ показник≥в стану довк≥лл€, б≥оти ≥ джерел антропогенного впливу на них;

- впровадженн€ ун≥ф≥кованих метод≥в анал≥зу ≥ прогнозуванн€ властивостей довк≥лл€, комп'ютеризац≥њ процес≥в д≥€льност≥ й ≥нформац≥йноњ комун≥кац≥њ;

- загальних правил створенн€ ≥ веденн€ розпод≥лених баз, банк≥в даних ≥ знань, картуванн€ ≥ картографуванн€ еколог≥чноњ ≥нформац≥њ, стандартних технолог≥й з використанн€м географ≥чних ≥нформац≥йних систем.

ћетролог≥чне забезпеченн€ об'Їднанн€ складових ≥ компонент≥в системи мон≥торингу покладаЇтьс€ на ћ≥некоресурс≥в ≥з залученн€м суб'Їкт≥в ц≥Їњ системи та орган≥в ƒержстандарту. ¬оно зд≥йснюЇтьс€ на основ≥:

Ц Їдиноњ науково-техн≥чноњ пол≥тики щодо стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ вим≥рювального, компТютерного ≥ комун≥кац≥йного обладнанн€;

Ц Їдиноњ нормативно-методичноњ бази, що забезпечуЇ достов≥рн≥сть ≥ пор≥вн€нн≥сть вим≥рювань ≥ результат≥в обробленн€ еколог≥чноњ ≥нформац≥њ в ус≥х складових частинах ц≥Їњ системи.

—уб'Їкти системи мон≥торингу, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ та органи м≥сцевого самовр€дуванн€, п≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ, незалежно в≥д њх п≥дпор€дкуванн€ ≥ форм власност≥, повинн≥ зд≥йснювати:

Ц розробку й узгодженн€ з органами ћ≥некоресурс≥в та ћЌ— план≥в зд≥йсненн€ заход≥в з метою спостереженн€ за станом еколог≥чно небезпечних об'Їкт≥в, запоб≥ганн€ еколог≥чно небезпечн≥й виробнич≥й, господарськ≥й та ≥нш≥й д≥€льност≥;

Ц захист зареЇстрованих у систем≥ мон≥торингу пост≥в (пункт≥в, станц≥й) спостережень за об'Їктами довк≥лл€ в≥д пошкодженн€ та несанкц≥онованого перенесенн€;

Ц вид≥ленн€ в установленому пор€дку земельних д≥л€нок п≥д улаштуванн€ нових пост≥в спостережень на п≥дстав≥ затверджених програм удосконаленн€ ≥ розвитку складових частин системи мон≥торингу.

≤нфраструктура системи мон≥торингу, њњ складов≥, системоутворююч≥ та ун≥ф≥кован≥ компоненти створюютьс€ на п≥дстав≥ в≥дпов≥дних техн≥чних завдань ≥ проект≥в, затверджених у встановленому пор€дку. “ак≥ техн≥чн≥ завданн€ ≥ проекти п≥дл€гають реЇстрац≥њ в ћ≥некоресурс≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 802 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2043 - | 1925 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.