Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћета ≥ завданн€ системи мон≥торингу небезпек
“ема 1

ћон≥торинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайн≥ ситуац≥њ

Ќадзвичайн≥ ситуац≥њ та причини њх виникненн€

ћета ≥ завданн€ системи мон≥торингу небезпек

√алузевий мон≥торинг довк≥лл€ та його основн≥ показники

“еритор≥альний мон≥торинг Ќ—

ѕаспортизац≥€ та реЇстрац≥€ обТЇкт≥в п≥двищеноњ небезпеки

«онуванн€ територ≥й за ступенем небезпеки

¬ступ

ѕриродно-техногенна ситуац≥€ в ”крањн≥ залишаЇтьс€ напруженою, а в р€д≥ њњ складових ≥ в окремих рег≥онах крањни Ц загрозливою.ћон≥торинг природноњ та техногенноњ безпеки впродовж останн≥х рок≥в п≥дтверджу ” цьому аспект≥ набувають своЇњ практичноњ ваги питанн€ прогнозуванн€ та запоб≥ганн€ надзвичайних ситуац≥й техногенного характеру. ƒосв≥д п≥дтверджуЇ, що необх≥дно насамперед проводити пост≥йний мон≥торинг найнебезпечн≥ших об'Їкт≥в.

як св≥дчить багатор≥чний досв≥д, без урахуванн€ даних мон≥торингу ≥ прогнозуванн€ Ќ— неможливо планувати розвиток територ≥й, приймати р≥шенн€ на буд≥вництво промислових ≥ соц≥альних обТЇкт≥в, розробл€ти програми ≥ плани з попередженн€ та л≥кв≥дац≥њ можливих Ќ—.

¬≥д ефективност≥ ≥ €кост≥ проведенн€ мон≥торингу та прогнозуванн€ залежить ефективн≥сть ≥ €к≥сть програм, план≥в, прийн€тт€ р≥шень щодо запоб≥ганн€ та л≥кв≥дац≥њ надзвичайних ситуац≥й.

Ќеобх≥дно п≥дкреслити, що €к≥сть мон≥торингу ≥ прогноз надзвичайних ситуац≥й значною м≥рою впливаЇ на ефективн≥сть д≥€льност≥ у сфер≥ зниженн€ ризик≥в њх виникненн€ ≥ зменшенн€ њх масштаб≥в,

Ќадзвичайн≥ ситуац≥њ та причини њх виникненн€

Ќадзвичайна ситуац≥€ техногенного ≥ природного характеру Ц це порушенн€ нормальних умов житт€ ≥ д≥€льност≥ людей на окрем≥й територ≥њ чи будь-€кому обТЇкт≥. –озташованому на н≥й, або спричинене авар≥Їю, катастрофою, стих≥йним €вищем чи ≥ншою небезпечною под≥Їю, в тому числ≥ еп≥дем≥Їю, еп≥зоот≥Їю, еп≥ф≥тот≥Їю, пожежею, €ке призвело або може призвести до неможливост≥ проживанн€ населенн€ на територ≥њ чи обТЇкт≥, веденн€ там господарськоњ д≥€льност≥, загибел≥ людей та/або значних матер≥альних втрат.

 ласиф≥кац≥€ надзвичайних ситуац≥й на територ≥њ ”крањни за походженн€м зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до ƒержавного класиф≥катора Ќ—, затвердженого в 2001 роц≥. ћетою класиф≥кац≥њ Ќ— Ї створенн€ ефективного механ≥зму оц≥нюванн€ под≥њ, що в≥дбулас€ чи може в≥дбутис€ у прогнозований терм≥н, та визначенн€ ступен€ реагуванн€ на в≥дпов≥дному р≥вн≥ управл≥нн€.

ƒо причин, €к≥ породжують надзвичайн≥ ситуац≥њ, сл≥д в≥днести:

- стих≥йн≥ €вища, особливо небезпечн≥ ≥нфекц≥њ;

- вплив зовн≥шн≥х природних чинник≥в, €к≥ призвод€ть долњ стар≥нн€ або короз≥њ матер≥ал≥в конструкц≥й, споруд, зниженн€ њх ф≥зико-механ≥чних показник≥в;

- проектно-виробнич≥ дефекти споруд (помилки при проведенн≥ пошукових роб≥т та проектуванн≥, не€к≥сне виконанн€ буд≥вельних роб≥т, низька €к≥сть буд≥вельних матер≥ал≥в та конструкц≥й, порушенн€ у технолог≥њ виготовленн€ та буд≥вництва).

- д≥€ технолог≥чних процес≥в промислового виробництва на матер≥али споруд (навантаженн€, швидк≥сть, висок≥ температури, в≥брац≥њ, д≥€ окислювач≥в);

- порушенн€ правил експлуатац≥њ споруд та технолог≥чних процес≥в (вибухи котл≥в, х≥м≥чних речовин, вуг≥льного пилу та метану в шахтах тощо);

- порушенн€ правил техн≥ки безпеки при проведенн≥ роб≥т та технолог≥чних процес≥в;

- помилки, повТ€зан≥ з системою в≥дбору кер≥вних кадр≥в, низьким р≥внем фаховоњ п≥дготовки прац≥вник≥в ≥ спец≥ал≥ст≥в, њх некомпетентн≥стю, недосконал≥стю законодавчоњ бази та њњ застосуванн€;

- ≥нш≥ причини або непередбачен≥ взаЇмод≥њ р€ду причин.

ћета ≥ завданн€ системи мон≥торингу небезпек

—утн≥сть ≥ призначенн€ мон≥торингу та прогнозуванн€ пол€гають у спостереженн≥, контрол≥ ≥ передбаченн≥ небезпечних процес≥в та €вищ природи, техносфери, зовн≥шн≥х дестаб≥л≥зуючих чинник≥в (збройних конфл≥кт≥в, терористичних акт≥в тощо), €к≥ Ї джерелами надзвичайних ситуац≥й, а також динам≥ки розвитку ситуац≥й, визначенн€ њх масштаб≥в з метою вир≥шенн€ завдань щодо запоб≥ганн€ та орган≥зац≥њ л≥кв≥дац≥њ лиха.

ƒ≥€льн≥сть ≥з мон≥торингу та прогнозуванн€Ќ— природного ≥ техногенного характеру Ї багатоплановою. ¬она зд≥йснюЇтьс€ багатьма орган≥зац≥€ми (установами) з використанн€м р≥зноман≥тних метод≥в ≥ засоб≥в. Ќаприклад,сейсм≥чн≥ спостереженн€ ≥ прогноз землетрус≥в у крањн≥ зд≥йснюЇтьс€ системою сейсмолог≥чних спостережень ≥ прогнозу землетрус≥в, до €коњ вход€ть установи ≥ системи спостереженн€ Ќац≥ональноњ академ≥њ наук, ћЌ—, ћ≥ноборони ≥ ћ≥нбуду. ћон≥торинг ≥ прогноз под≥й метеоролог≥чного характеру зд≥йснюЇтьс€ установами ƒержког≥дромету, €кий, кр≥м того, зд≥йснюЇ мон≥торинг стану ≥ забрудненн€ атмосфери, води ≥ ірунту.

¬ажливу роль у справ≥ мон≥торингу в≥д≥граЇ ћ≥неколог≥њ, €ке зд≥йснюЇ загальне кер≥вництво державною системою еколог≥чного мон≥торингу.

ћ≥н≥стерство охорони здоров'€ через територ≥альн≥ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чного нагл€ду орган≥зовуЇ та зд≥йснюЇ соц≥ально-г≥г≥Їн≥чний мон≥торинг ≥ прогнозуванн€ у ц≥й сфер≥.

ћон≥торинг стану техногенних об'Їкт≥в ≥ прогноз авар≥йност≥ зд≥йснюють ƒержтехнагл€д, ƒержатомрегулюванн€, а також нагл€дов≥ органи у склад≥ центральних орган≥в виконавчоњ влади, у тому числ≥ ≥ ћЌ—.

ћетодичне кер≥вництво та координац≥€ д≥€льност≥ системи мон≥торингу ≥ прогнозуванн€ Ќ— на державному р≥вн≥ зд≥йснюЇтьс€ ћЌ—, зокрема управл≥нн€м прогнозуванн€, €ке в перспектив≥ маЇ перетворитис€ на —лужбу прогнозуванн€. ѕрогноз ризик≥в Ќ— на територ≥њ крањни в ц≥лому зд≥йснюЇ ћЌ— у взаЇмод≥њ з ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади.

¬≥дпов≥дно до викладеного вище, основними завданн€ми центральних ≥ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, м≥сцевого самовр€дуванн€, установ ≥ орган≥зац≥й, €к≥ беруть участь у мон≥торингу довк≥лл€, неспри€тливих та небезпечних природних €вищ ≥ процес≥в, у прогнозуванн≥ Ќ— природного ≥ техногенного характеру Ї:

Ц створенн€, пост≥йне удосконаленн€ ≥ розвиток на вс≥х р≥вн€х в≥дпов≥дних систем (п≥дсистем, комплекс≥в) мон≥торингу навколишнього середовища, прогнозуванн€ Ќ— природного ≥ техногенного характеру;

Ц оснащенн€ орган≥зац≥й та установ, €к≥ зд≥йснюють мон≥торинг ≥ прогнозуванн€, сучасними техн≥чними засобами дл€ вир≥шенн€ покладених на них завдань;

Ц координац≥€ роб≥т установ ≥ орган≥зац≥й на вс≥х р≥вн€х щодо збору та обл≥ку ≥нформац≥њ про результати спостереженн€ та контролю за станом навколишнього середовища;

Ц координац≥€ роб≥т галузевих ≥ територ≥альних орган≥в нагл€ду щодо збору та обм≥ну ≥нформац≥Їю про результати спостереженн€ та контролю за обстановкою на потенц≥йно небезпечних об'Їктах;

Ц створенн€ ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних систем дл€ вир≥шенн€ завдань мон≥торингу ≥ прогнозуванн€ Ќ—;

Ц створенн€ ≥нформац≥йноњ бази про джерела Ќ— та њх масштаби;

Ц удосконаленн€ нормативно-правовоњ бази мон≥торингу ≥ прогнозуванн€;

Ц визначенн€ орган≥в, уповноважених координувати роботу установ та орган≥зац≥й, €к≥ вир≥шують завданн€ мон≥торингу ≥ прогнозуванн€;

Ц забезпеченн€, ≥з встановленою пер≥одичн≥стю, поданн€ даних мон≥торингу ≥ прогнозуванн€ Ќ—, в≥дпов≥дних анал≥з≥в про зростанн€ небезпеки ≥ загрози та пропозиц≥й щодо њх зниженн€;

Ц -своЇчасний розгл€д даних мон≥торингу ≥ прогнозуванн€ Ќ—, запровадженн€ необх≥дних заход≥в щодо зниженн€ небезпеки ≥ загрози, в≥дверненн€ Ќ—, зменшенн€ њх можливих масштаб≥в, захист населенн€ ≥ територ≥й у раз≥ њх виникненн€.

ƒержавна система еколог≥чного мон≥торингу довк≥лл€ (дал≥ - система мон≥торингу) Ц це система спостережень, збору, обробленн€, передаванн€, збереженн€ та анал≥зу ≥нформац≥њ про стан довк≥лл€, прогнозуванн€ його зм≥н ≥ розробленн€ науково обірунтованих рекомендац≥й дл€ прийн€тт€ р≥шень щодо запоб≥ганн€ негативним зм≥нам стану довк≥лл€ та дотриманн€ вимог еколог≥чноњ безпеки.

—истема мон≥торингу - це в≥дкрита ≥нформац≥йна система, пр≥оритетами функц≥онуванн€ €коњ е захист життЇво важливих еколог≥чних ≥нтерес≥в людини ≥ сусп≥льства; збереженн€ природних екосистем; запоб≥ганн€ кризовим зм≥нам еколог≥чного стану довк≥лл€ ≥ запоб≥ганн€ надзвичайним еколог≥чним ситуац≥€м. ¬она Ї складовою нац≥ональноњ ≥нформац≥йноњ ≥нфраструктури, сум≥сноњ з аналог≥чними системами ≥нших крањн.

—творенн€ ≥ функц≥онуванн€ системи мон≥торингу з метою ≥нтеграц≥њ еколог≥чних ≥нформац≥йних систем, що охоплюють певн≥ територ≥њ, ірунтуЇтьс€ на таких принципах:

Ц узгодженост≥ нормативно-правового та орган≥зац≥йно-методичного забезпеченн€, сум≥сност≥ техн≥чного, ≥нформац≥йного ≥ програмного забезпеченн€ њњ складових;

Ц систематичност≥ спостережень за станом довк≥лл€ та техногенними об'Їктами, що впливають на нього;

Ц своЇчасност≥ отриманн€, комплексност≥ обробленн€ та використанн€ еколог≥чноњ ≥нформац≥њ, що надходить ≥ збер≥гаЇтьс€ в систем≥ мон≥торингу;

Ц об'Їктивност≥ первинноњ, анал≥тичноњ ≥ прогнозованоњ еколог≥чноњ ≥нформац≥њ та оперативност≥ њњ доведенн€ до орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, громадських орган≥зац≥й, засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, населенн€ ”крањни, зац≥кавлених м≥жнародних установ та св≥тового сп≥втовариства.

—истему мон≥торингу спр€мовано на:

Ц п≥двищенн€ р≥вн€ вивченн€ ≥ знань про еколог≥чний стан довк≥лл€;

Ц п≥двищенн€ оперативност≥ та €кост≥ ≥нформац≥йного обслуговуванн€ користувач≥в на вс≥х р≥вн€х;

Ц п≥двищенн€ €кост≥ обірунтуванн€ природоохоронних заход≥в та ефективност≥ њх зд≥йсненн€;

Ц спри€нн€ розвитку м≥жнародного сп≥вроб≥тництва у галуз≥ охорони довк≥лл€, рац≥онального використанн€ природних ресурс≥в та еколог≥чноњ безпеки.

”р€дова ≥нформац≥йно-анал≥тична система з питань надзвичайних ситуац≥й (”≤ј— Ќ—)

”р€дова ≥нформац≥йно-анал≥тична система створена ѕостановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни 7.04.1995. ѓњ метою Ї вдосконаленн€ заход≥в, що зд≥йснюютьс€ органами виконавчоњ влади у галуз≥ техногенно-еколог≥чноњ безпеки, запоб≥ганн€ надзвичайним ситуац≥€м.

”≤ј— Ќ— вир≥шуЇ завданн€ обробки, анал≥зу та наданн€ кер≥вництву орган≥в виконавчоњ влади повноњ та достов≥рноњ ≥нформац≥њ щодо Ќ— при л≥кв≥дац≥њ њх насл≥дк≥в, а також прогнозуванн€ та моделюванн€ виникненн€ та розвитку Ќ—.

ќсновними завданн€ми ”р€довоњ ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ системи Ї:

- пол≥пшенн€ орган≥зац≥њ державного управл≥нн€ надзвичайними ситуац≥€ми, а саме:

1) своЇчасне забезпеченн€ ”р€ду достов≥рною ≥нформац≥Їю, необх≥дною дл€ п≥дготовки р≥шень  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни з питань запоб≥ганн€, пом'€кшенн€, локал≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й, а також створенн€ умов дл€ оперативного координуванн€ ним д≥й орган≥в державноњ виконавчоњ влади у раз≥ виникненн€ надзвичайних ситуац≥й;

2) об'Їднанн€ ≥ вдосконаленн€ ≥снуючих в≥домчих систем щодо запоб≥ганн€ та л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й;

3) проведенн€ регул€рного системного анал≥зу найважлив≥ших под≥й, њх чинник≥в та насл≥дк≥в, а також багатом≥рноњ ≥нтегрованоњ оц≥нки фактор≥в ≥ умов, що впливають на розвиток надзвичайних ситуац≥й;

4) створенн€ ≥ впровадженн€ нових технолог≥й контролю за об'Їктами п≥двищеного ризику з урахуванн€м њх взаЇмозв'€зку, впливу г≥дрометеоролог≥чних умов та стих≥йного лиха, суб'Їктивних та ≥нших фактор≥в;

5) розробленн€ ≥ впровадженн€ територ≥альноњ системи моделюванн€ техногенно-еколог≥чного та еп≥дем≥олог≥чного навантаженн€ на в≥дпов≥дну територ≥ю та зменшенн€ невиправданого паралел≥зму у д≥€х ≥ програмах щодо надзвичайних ситуац≥й;

6) систематизац≥€ ≥снуючих розробок у галуз≥ надзвичайних ситуац≥й;

7) координац≥€ роб≥т у рамках державного мон≥торингу, пов'€заних ≥з застосуванн€м Їдиноњ нормативноњ та дов≥дковоњ документац≥њ;

- створенн€ ≥ впровадженн€ на загальнодержавному, рег≥ональному та м≥сцевому р≥вн€х гео≥нформац≥йних систем дл€ прогнозного моделюванн€ надзвичайних ситуац≥й;

- розробленн€ та впровадженн€ механ≥зму дл€ забезпеченн€ надходженн€ до ”р€довоњ ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ системи необх≥дних даних в≥д м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади;

”≤ј— Ќ— призначена дл€ ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ п≥дтримки процес≥в п≥дготовки, прийн€тт€ та контролю управл≥нських р≥шень стосовно надзвичайних ситуац≥й (Ќ—).

«а допомогою ”≤ј— Ќ— вир≥шуютьс€ наступн≥ завданн€:

Ц ≥нформуванн€ та мон≥торинг;

Ц анал≥з та прогнозуванн€;

Ц плануванн€ заход≥в ≥ п≥дготовка р≥шень;

Ц контроль за виконанн€м р≥шень та заход≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2039 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2086 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.