Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озд≥л 4 оц≥нюванн€ курсовоњ роботи
 урсова робота маЇ комплексний науково-навчальний характер, тому п≥дх≥д до њњ оц≥нки Ї багатоаспектним. ќц≥нюванню п≥дл€гають €к сам зм≥ст роботи, так ≥ њњ оформленн€ та представленн€ п≥д час захисту. ¬раховуЇтьс€ також ви€влена самост≥йн≥сть суджень автора, вм≥нн€ зд≥йснювати широкомасштабний пошук джерел, що висв≥тлюють тему роботи, працювати з навчальною та науковою л≥тературою тощо.

ќц≥нюванн€ зд≥йснюЇтьс€ за 4-х бальною шкалою, що дозвол€Ї визначити р≥вень п≥дготовки ≥ представленн€ роботи €к УвисокийФ, Усередн≥йФ, Удостатн≥йФ, УнизькийФ.

–≥вень як≥сть та науков≥сть зм≥сту ќформленн€ роботи ѕредставленн€ роботи
¬исокий 91-100 бал≥в за рейтинговою шкалою ќбгрунтована актуальн≥сть проблеми, сформульована проблемна ситуац≥€, в≥рно визначено обТЇкт та предмет досл≥дженн€, ч≥тко сформульован≥ мета ≥ завданн€ роботи, маЇ м≥сце лог≥чний звТ€зок м≥ж ними, ви€влена ступ≥нь науковоњ розробленост≥ проблеми, на€вн≥сть ч≥ткоњ лог≥чноњ структури, обгрунтован≥сть висновк≥в, на€вн≥сть власних рекомендац≥й, на€вн≥сть у робот≥ особистих пропозиц≥й ≥ рекомендац≥й, њх новизна, перспективн≥сть, практична ц≥нн≥сть; самост≥йн≥сть суджень автора, виклад матер≥алу посл≥довний, стиль науковий ќбс€г роботи в≥дпов≥даЇ вимогам, лог≥чна ≥ зм≥стовна композиц≥йна побудова роботи, оптимальна рубрикац≥€ тексту, б≥бл≥ограф≥чний опис видань зд≥йснено в≥дпов≥дно до вимог стандарту, високий ступ≥нь л≥тературноњ грамотност≥; посиланн€ офрмлен≥ зг≥дно вимог, робота маЇ в≥дпов≥дну нумерац≥ю, дотримано посл≥довн≥сть розташуванн€ основних елемент≥в, дотримано техн≥чн≥ вимоги до компТютерного набору тексту; робота маЇ естетичний вигл€д. ƒопов≥дь побудована лог≥чно й аргументовано, в≥льне волод≥нн€ матер≥алом, компетентн≥ та вичерпан≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€, волод≥нн€ науковим апаратом, вм≥нн€ вести наукову дискус≥ю
—ередн≥й 76-90 бал≥в за рейтинговою шкалою јктуальн≥сть проблеми висв≥тлена не повною м≥рою; науков≥ завданн€, не завжди посл≥довн≥ ≥ повТ€зан≥ з темою; не висв≥тлен≥ вс≥ можлив≥ аспекти проблеми та в≥дсутне обгрунтуванн€ такого п≥дходу;висновки зроблен≥ п≥д впливом л≥тературних джерел;у виклад≥ матер≥алу присутн€ тавтолог≥€ ќбс€г роботи в≥дпов≥даЇ вимогам; рубрикац≥€ тексту розкриваЇ основний зм≥ст роботи; достатн€ л≥тературна рамотн≥сть; недостатньо ≥люстративного матер≥лу у вигл€д≥ додатк≥в;в оформленн≥ б≥бл≥ограф≥чного списку ≥ посилань Ї неточност≥; мають м≥сце частков≥ порушенн€ вимог щодо техн≥чного оформленн€   ¬иступ не зовс≥м продуманий лог≥чно; в≥дсутн≥сть ч≥ткоњ аргументац≥њ щодо актуальност≥ теми ¬≥дпов≥д≥ на запитанн€ не завжди точн≥; не достатньо в≥льне волод≥нн€ матер≥алом привТ€зан≥сть до тексту роботи    
ƒостатн≥й 61-75 бал≥в за рейтинговою шкалою ќбгрунтуванн€ актуальност≥ проблеми не переконливе; науков≥ завданн€, мета сформульован≥ неч≥тко, повторами; зм≥ст не повною м≥рою в≥дпов≥даЇ тем≥; в≥дсутн≥сть глибини розкритт€ теми; наведен≥ л≥тературн≥ джерела, основн≥ положенн€ €ких не повТ€зан≥ з темою; у виклад≥ матер≥алу часто повторюютьс€ одн≥ ≥ т≥ сам≥ думки. ќбс€г роботи в≥дпов≥даЇ вимогам; рубрикац≥€ тексту не повн≥стю розкриваЇ зм≥ст роботи; майже не маЇ ≥люстрац≥й, додатк≥в; на€вн≥сть помилок у б≥бл≥ограф≥чному опис≥; роботамаЇ припустимий естетичний вигл€д. ћатер≥ал в допов≥д≥ не згрупований, не упор€дкований, переобт€жений зайвими детал€ми; в≥дчуваЇтьс€ залежн≥сть в≥д тексту допов≥д≥; ¬≥дпов≥д≥ на запитанн€ не точн≥, розпливчаст≥.
Ќизький ћенше за 61 бал за рейтинговою шкалою ¬≥дсутн≥сть об≥знаност≥ з проблемою, аргументац≥њ, лог≥ки викладу; не волод≥нн€ науковим стилем; ¬≥дчутний плаг≥ат. ќбс€г роботи недостатн≥й; рубрикац≥€ тексту не в≥дображаЇ зм≥сту роботи; немаЇ ≥люстрац≥й у вигл€д≥ додатк≥в; ’ибн≥ помилки в оформленн≥ б≥бл≥ограф≥чного списку ≥ посилань; низький р≥вень л≥тературноњ грамотност≥; робота не маЇ естетичного вигл€ду. ƒопов≥дь не розкриваЇ основного зм≥сту досл≥дженн€, гром≥здка ≥ зат€гнута в час≥; нездатн≥сть самост≥йно висловитись з проблеми; нерозум≥нн€ питань ≥ неспроможн≥сть дати в≥рну в≥дпов≥дь на них.

Ќа основ≥ поЇднанн€ наведених характеристик ком≥с≥€ оц≥нюЇ представлен≥ курсов≥ роботи на Ув≥дм≥нноФ (високий р≥вень), УдобреФ (середн≥й р≥вень), Узадов≥льноФ (достатн≥й р≥вень), Унезадов≥льноФ (низьк≥й р≥вень). ѕовторний захист з метою п≥двищенн€ оц≥нки не допускаЇтьс€.

—тудентов≥, що ви€вив низьк≥й р≥вень та отримав оц≥нку Унезадов≥льноФ курсова робота повертаЇтьс€ на доопрацюванн€, ≥ студенту рахуЇтьс€ академ≥чна заборгован≥сть. «ахист курсових роб≥т п≥сл€ доопрацюванн€ в≥дбуваЇтьс€, €к правило, напочаток наступного навчального року. “ерм≥н проведенн€ повторного захисту визначаЇтьс€ кафедрою.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 296 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2031 - | 1989 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.