Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до зовн≥шнього та внутр≥шнього оформленн€ курсових роб≥т
™диних оф≥ц≥йно прийн€тих вимог до зовн≥шнього та внутр≥шнього оформленн€ курсових роб≥т, њх обс€гу не ≥снуЇ, проте д≥ючи нормативн≥ документи встановлюють загальн≥ принципи щодо оформленн€ таких роб≥т [1-6].

 омпозиц≥йно курсова робота складаЇтьс€ з:

- титульного аркуша;

- зм≥сту;

- перел≥ку умовних позначень (за необх≥дност≥);

- вступу;

- основноњ частини;

- висновку;

- списку використаних джерел;

- додатк≥в (за необх≥дност≥);

 ожна композиц≥йна частина повинна мати заголовок ≥ починатис€ з новоњ стор≥нки.

 урсова робота починаЇтьс€ з титульного аркуша. Ќа ньому м≥ст€тьс€ так≥ в≥домост≥: назва м≥н≥стерства, що њй п≥дпор€дковано навчальний заклад, повна назва навчального закладу, в €кому виконувалас€ робота, назва кафедри, на €к≥й робота виконана, повна назва теми роботи, пр≥звище та ≥н≥ц≥али студента Ц автора курсовоњ роботи, курс, група, факультет, де в≥н навчаЇтьс€; пр≥звище, ≥н≥ц≥али, вчене званн€ наукового кер≥вника, (наукового консультанта), р≥к ≥ м≥сце виконанн€ роботи (додаток ∆).

Ќа наступн≥й стор≥нц≥ розм≥щуЇтьс€ зм≥ст. ¬≥н м≥стить найменуванн€ та номери початкових стор≥нок ус≥х розд≥л≥в, п≥дрозд≥л≥в та пункт≥в (€к що вони мають заголовок), вступу, висновк≥в, списку використаних джерел, додатк≥в тощо. (додаток «).

якщо у курсов≥й робот≥ вжито специф≥чну терм≥нолог≥ю чи використано малов≥дом≥ скороченн€, нов≥ символи, позначенн€ ≥ т.≥н., то њхн≥й перел≥к може бути поданий у вигл€д≥ окремого списку, €кий розм≥щують перед вступом. …ого сл≥д друкувати двома колонками, в €ких зл≥ва за абеткою навод€ть скороченн€, справа Ц њхню детальну розшифровку.

–озд≥л, так само €к ≥ п≥дрозд≥л (пункт), прийн€то нумерувати арабськими цифрами. «аголовки розд≥л≥в друкуютьс€ великими л≥терами (Caps Lock)/

Ќомер розд≥лу ставл€ть п≥сл€ слова У–ќ«ƒ≤ЋФ, п≥сл€ номера крапку не ставл€ть, пот≥м пишуть його назву (€к у додатку ∆).

ѕ≥дрозд≥ли нумерують у межах кожного розд≥лу. «аголовки п≥дрозд≥л≥в друкуютьс€ звичайними л≥терами (кр≥м першоњ великоњ). Ќомер п≥дрозд≥лу складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера п≥дрозд≥лу, м≥ж €кими ставитьс€ крапка. ¬ к≥нц≥ номера п≥дрозд≥лу крапка не ставитьс€, пот≥м, у тому ж р€дку йде заголовок п≥дрозд≥лу, наприклад: 2.1 —тавленн€ населенн€ до €кост≥ наданн€ соц≥альних послуг.

ѕункти нумерують у межах кожного п≥дрозд≥лу, наприклад: 2.1.1 ќц≥нка €кост≥ соц≥альних послуг л≥тн≥ми людьми. ѕункт може не мати заголовка.

ƒо формулювань заголовк≥в, розд≥л≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в курсовоњ роботи ставл€тьс€ так≥ основн≥ вимоги: стисл≥сть, ч≥тк≥сть ≥ синтаксична р≥зноман≥тн≥сть у побудов≥ речень, з перевагою простих, посл≥довне та точне в≥дображенн€ внутр≥шньоњ лог≥ки зм≥сту роботи.

“екст курсовоњ роботи друкуЇтьс€ на одному боц≥ аркуша формату ј-4, б≥лого кольору, компТютерним способом за допомогою текстового редактора Word, гарн≥тура Times New Roman, кегль Ц14, з полуторним м≥жр€дковим ≥нтервалом.

Cтор≥нки курсовоњ роботи повинн≥ мати береги: верхнЇ, нижнЇ, л≥ве - не менше 20 мм, праве Ц не менше 10 мм. ”с≥ стор≥нки нумеруютьс€ наскр≥зною нумерац≥Їю в≥д титульноњ до останньоњ без пропуск≥в чи л≥терних додатк≥в.

ѕершою стор≥нкою вважаЇтьс€ титульний аркуш. Ќа ньому цифра 1 не ставитьс€. ƒругою вважаЇтьс€ стор≥нка, на €к≥й м≥ститьс€ У«ћ≤—“Ф. Ќа ц≥й стор≥нц≥ ставитьс€ цифра 2. ƒал≥ стор≥нки нумеруютьс€ зг≥дно з пор€дком. Ќомер стор≥нки проставл€Їтьс€ у правому верхньому кут≥ арабськими цифрами без знака є та крапки.

ƒодатки оформлюють €к продовженн€ курсовоњ роботи на сл≥дуючих за списком використаних джерел стор≥нках, або у вигл€д≥ окремоњ частини (книги), розм≥щуючи њх у пор€дку по€ви посилань у текст≥ роботи. якщо додатки оформлюють на наступних стор≥нках, кожний додаток починаЇтьс€ з новоњ стор≥нки. ƒодаток повинен мати заголовок, надрукований у гор≥ маленькими л≥терами з першоњ великоњ симетрично до тексту стор≥нки. ѕосередин≥ р€дка над заголовком малими л≥терами з першоњ великоњ друкуЇтьс€ слово УƒодатокФ ≥ пор€д велика л≥тера, що позначаЇ додаток.

ѕри оформленн≥ додатк≥в окремою частиною на титульному аркуш≥ ц≥Їњ книги п≥д назвою курсовоњ роботи великими л≥терами друкують слово Уƒќƒј“ »Ф. Ќумерац≥€ аркуш≥в з додатками продовжуЇ загальну нумерац≥ю стор≥нок основного тексту.

ƒрукарськ≥ помилки, описки, неточност≥, €к≥ ви€вилис€ п≥д час прочитанн€ останнього чистового вар≥анту курсовоњ роботи, можна виправл€ти п≥дчищенн€м або зафарбуванн€м б≥лою фарбою ≥ нанесенн€м на тому самому м≥сц≥ чи м≥ж р€дками виправленого тексту друкарським способом. ƒопускаЇтьс€ на€вн≥сть не б≥льше двох виправлень на одн≥й стор≥нц≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 429 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2039 - | 1853 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.