Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕоданн€ граф≥чного матер≥алу у текст≥
“екст курсовоњ роботи за необх≥дн≥стю може бути оздоблений р≥зноман≥тним граф≥чним матер≥алом: ≥люстрац≥€ми, схемами, таблиц€ми, граф≥ками, д≥аграмами та ≥н. ÷ей матер≥ал готуЇтьс€ (розробл€Їтьс€) разом з написанн€м тексту.  ожна ≥люстрац≥€ маЇ в≥дпов≥дати тексту, а текст Ц ≥люстрац≥њ.

Ќазви ≥люстрац≥й розм≥щують п≥сл€ њхн≥х номер≥в. ѕри необх≥дност≥ ≥люстрац≥њ доповнюють по€снювальними даними (п≥д рисунковий п≥дпис). ѕ≥дпис п≥д ≥люстрац≥Їю звичайно маЇ чотири основних елементи: найменуванн€ граф≥чного сюжету, що позначаЇтьс€ скороченим словом У–ис.Ф; пор€дковий номер ≥люстрац≥њ, €кий вказуЇтьс€ без знаку є арабськими цифрами; тематичний заголовок ≥люстрац≥њ, що м≥стить текст ≥з €комога стислою характеристикою зображеного; експл≥кац≥ю (по€сненн€, тлумаченн€), €ка будуЇтьс€ так: детал≥ сюжету позначають цифрами, €к≥ винос€ть у п≥дпис, супроводжуючи њх текстом. “реба зазначити, що експл≥кац≥€ не зам≥нюЇ загального найменуванн€ сюжету, а лише по€снюЇ його.

≤люстрац≥њ, що м≥ст€тьс€ в текст≥, мають загальну нумерац≥ю (арабськими цифрами) ≥ позначаютьс€ словом У–исФ, (рисунок ), наприклад, У–ис.1Ф. ” текст≥, до €кого в≥дноситьс€ ≥люстрац≥€, робитьс€ посиланн€ на нењ у круглих дужках або без них, наприклад, (–ис.1) чи У–ис.1Ф.

” випадках, коли посиланн€ робитьс€ на вже згадуван≥ ≥люстрац≥њ, користуютьс€ словом Удив.Ф(дивись) з вказ≥вкою стор≥нки, на €к≥й була розм≥щена ≥люстрац≥€, наприклад, Удив.рис.1, с. 25Ф або (див.рис.1,с. 25). ” тому м≥сц≥ тексту, де викладаЇтьс€ тема, повТ€зана з ≥люстрац≥Їю, ≥ де треба вказати на нењ, може бути посиланн€ у вигл€д≥ звороту типа :У... €к це видно з рис. 3.1Ф, У...€к це показано на рис. 3.1.Ф

” науков≥й робот≥ застосовуютьс€ лише штрихов≥ ≥люстрац≥њ та ориг≥нали фотозн≥мк≥в. јналог≥чн≥ вимоги висуваютьс€ ≥ до позначенн€ таблиць, що супроводжують текст роботи. Ќасамперед, вони мають бути однотипно оформлен≥. Ќа вс≥ таблиц≥ повинн≥ бути зроблен≥ посиланн€. —лово Утаблиц€Ф пишетьс€ у текст≥ повн≥стю, €кщо таблиц€ одна, ≥ скорочено, €к що вона розм≥щена п≥д певним номером, наприклад, у Утабл.1Ф. Ќадписи У“аблиц€ 1Ф, У“аблиц€ 5Ф≥ т.≥н. (зверн≥ть увагу, без знак≥в є, арабськими цифрами) розм≥щуютьс€ над заголовками таблиць л≥воруч з в≥дступом.

¬ерхн€ (заголовна) частина кожноњ таблиц≥ складаЇтьс€ ≥з назв граф (колонок), що визначають њх зм≥ст, ≥ в≥докремлюютьс€ в≥д зм≥сту граф потовщеною горизонтальною л≥н≥Їю.

«аголовки таблиц≥ мають бути короткими ≥ починатис€ з великоњ л≥тери. “аблицю розм≥щують п≥сл€ першого згадуванн€ про нењ в текст≥ таким чином, щоб њњ можна було читати без повороту аркушу чи з поворотом за годинниковою стр≥лкою.

ѕри перенесенн≥ таблиц≥ на ≥нш≥ аркуш≥ (стор≥нки) назву вм≥щують т≥льки над њњ першою частиною, над другою та наступними ставитьс€ надпис: Уѕродовженн€ табл.3Ф.

«аписи цифр у таблиц€х зд≥йснюютьс€ за такими правилами: у кожн≥й ≥з граф класи чисел повинн≥ знаходитис€ один п≥д одним; частини ц≥лого повинн≥ виражатис€ у дес€ткових дробах; в одн≥й ≥ т≥й сам≥й граф≥ вс≥ числов≥ величини повинн≥ мати однакову к≥льк≥сть дес€ткових знак≥в; при в≥дсутност≥ значущих цифр ставл€тьс€ нул≥, наприклад: У25,86Ф, У9,00Ф; зам≥на повторюваних цифр або знак≥в не допускаЇтьс€; €кщо цифров≥ або ≥нш≥ дан≥ в будь €кому р€дку таблиц≥ не подають, то в ньому ставл€ть прочерк.

«наки є, % та ≥н. використовуютьс€ лише при цифрових або л≥терних позначенн€х, у вс≥х ≥нших випадках сл≥д писати слова: номер, в≥дсоток ≥ т.≥н.

ўодо формул, то вони не Ї часто вживаними у курсових роботах розгл€дуваного напр€му, а тому зазначимо лише загальн≥ вимоги: гром≥здк≥ та довг≥ формули розм≥щують на окремих р€дках; невелик≥ ≥ нескладн≥ формули, що не мають самост≥йного значенн€, вписують в середин≥ р€дк≥в тексту; формули треба вид≥л€ти з тексту в≥льними р€дками; по€сненн€ значень символ≥в ≥ числових коеф≥ц≥Їнт≥в треба подавати безпосередньо п≥д формулою; нумерувати сл≥д лише т≥ формули, на €к≥ Ї посиланн€ у текст≥. ƒокладн≥ше щодо правил застосуванн€ формул у текст≥ науковоњ роботи можна дов≥датись з видань, позначених у списку л≥тератури єє 1, 17, 18.

Ћ≥тературне та техн≥чне оформленн€ курсовоњ роботи €вл€ють собою важливий момент њњ виконанн€ ≥ Ї одними ≥з багатьох фактор≥в, €к≥ враховуютьс€ ком≥с≥Їю п≥д час њњ оц≥нюванн€. Ќасамперед звертаЇтьс€ увага на зм≥стовний б≥к викладу матер≥алу: лог≥чн≥сть ≥ посл≥довн≥сть, повноту ≥ репрезентативн≥сть, широту використанн€ наукових джерел, загальну грамотн≥сть та в≥дпов≥дн≥сть ≥снуючим вимогам, на оформленн€ тексту роботи, списку л≥тератури ≥ додатк≥в, а також на зовн≥шнЇ оформленн€ титульного аркуша.  урсова робота виконуЇтьс€ державною мовою.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 337 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2043 - | 1924 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.