Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до практичних зан€ть
 

«г≥дно з навчальним планом формою орган≥зац≥њ навчального процесу при вивченн≥ дисципл≥ни Ђѕодатковий менеджментї Ї практичн≥ зан€тт€. ѕрактичн≥ зан€тт€ забезпечують закр≥пленн€ та систематизац≥ю програмного матер≥алу, в тому числ≥ теоретичних знань студент≥в та набутт€ ними необх≥дних практичних навичок.

—истема контролю р≥вн€ засвоЇнн€ програмного матер≥алу п≥д час проведенн€ практичних зан€ть складаЇтьс€ з двох етап≥в:

1. ѕерев≥рка р≥вн€ теоретичноњ п≥дготовки студент≥в.

2. ѕерев≥рка практичноњ п≥дготовки студент≥в.

ѕоточне оц≥нюванн€ знань студент≥в п≥д час практичного зан€тт€ зд≥йснюЇтьс€ диференц≥йовано за кожною темою ≥з врахуванн€м обс€гу матер≥алу, €кий п≥дл€гаЇ опрацюванню.

 

ѕрактичн≥ зан€тт€ є 1,2

“≈ћј 11.  ќЌ“–ќЋ№ «ј ѕ–ј¬»Ћ№Ќ≤—“ё Ќј–ј’”¬јЌЌя “ј —¬ќ™„ј—Ќ≤—“ё —ѕЋј“» ¬ Ѕёƒ∆≈“ ѕќƒј“ ” Ќј ѕ–»Ѕ”“ќ 

 

“≈ћј 12.  ќЌ“–ќЋ№ ѕќƒј“ ќ¬»’ ќ–√јЌ≤¬ ” —‘≈–≤ ќѕќƒј“ ”¬јЌЌяћ ƒќ’ќƒ≤¬ √–ќћјƒяЌ

 

ѕлан зан€тт€

 

1. ѕерев≥рка пор€дку визначенн€ доход≥в та њх складу.

2. ѕерев≥рка складу витрат та пор€дку њх визнанн€.

3. ѕерев≥рка правильност≥ нарахуванн€ податку на доходи ф≥зичних ос≥б - найманих прац≥вник≥в.

 

Ќавчальн≥ ц≥л≥

 

закр≥пити теоретичн≥ знанн€ та придбати практичн≥ навички щодо зд≥йсненн€ контролю за нарахуванн€м та сплатою ѕƒ¬, податку на прибуток, податку на доходи ф≥зичних ос≥б.

 

ќбладнанн€, €ке потр≥бне дл€ проведенн€ практичного зан€тт€

 

«авданн€ та методичн≥ вказ≥вки до практичного зан€тт€.

«аконодавчий та ≥нструктивний матер≥ал.

≈лектронно-обчислювальн≥ машини.

—итуац≥йн≥ завданн€

 

 

«авданн€ 1.

«а результатами господарюванн€ за 4-ий квартал поточного року п≥дприЇмство Ђ«лагодаї дл€ розрахунку обТЇкта оподаткуванн€ податком на прибуток в податкову декларац≥ю включило соб≥варт≥сть виготовлених та реал≥зованих товар≥в, виконаних роб≥т, наданих послуг (табл. 3.1). ѕотр≥бно перев≥рити, чи вс≥ ц≥ витрати, пр€мо повТ€зан≥ з виробництвом таких товар≥в, виконанн€м роб≥т, наданн€м послуг. ѕри встановленн≥ порушенн€ застосуйте штрафн≥ (ф≥нансов≥) санкц≥њ. ѕри нарахуванн≥ штрафних санкц≥й керуйтесь пунктом 123.1  одексу.

 

“аблиц€ 3.1 —об≥варт≥сть продукц≥њ п≥дприЇмства Ђ«лагодаї

 

є/з/п —татт≥ соб≥вартост≥ продукц≥њ —ума, тис. грн.
1. ѕр€м≥ матер≥альн≥ витрати.  
2. ѕр€м≥ витрати на оплату прац≥.  
3. јмортизац≥€ виробничих основних засоб≥в та нематер≥альних актив≥в, безпосередньо повТ€заних з виробництвом товар≥в, виконанн€м роб≥т, наданн€м послуг.  
4. ¬арт≥сть придбаних послуг, пр€мо повТ€заних з виробництвом товар≥в, виконанн€м роб≥т, наданн€м послуг.  
5. «агальновиробнич≥ витрати.  
6. јдм≥н≥стративн≥ витрати, спр€мован≥ на обслуговуванн€ та управл≥нн€ п≥дприЇмством.  
7. ¬итрати на орган≥зац≥ю та проведенн€ прийом≥в, презентац≥й, св€т, розваг та в≥дпочинку, придбанн€ та розповсюдженн€ подарунк≥в (139.1.1.)  
8. —уми попередньоњ (авансовоњ) оплати товар≥в, роб≥т, послуг (139.1.3).  
  ¬сього  

 

«авданн€ 2.

ѕ≥дприЇмство Ђ√ерметикї за другий квартал отримало доходи у сум≥ 150 000 грн., у т.ч. дох≥д в≥д реал≥зац≥њ товар≥в, виконаних роб≥т, наданих послуг - 100.000 грн., дох≥д в≥д операц≥й оренди/л≥зингу - 20 000 грн. —ума попередньоњ оплати та аванс≥в, отримана в рахунок оплати товар≥в, виконаних роб≥т, наданих послуг складаЇ 30 000 грн. (136.1.1).

¬итрати склали 100 000 грн., у тому числ≥ соб≥варт≥сть реал≥зованих товар≥в, виконаних роб≥т, наданих послуг - 60 000 грн. (138.1.1), суми попередньоњ (авансовоњ) оплати товар≥в, роб≥т, послуг - 40 000. (139.1.3).

Ќеобх≥дно визначити оподатковуваний прибуток ≥ суму податку на прибуток до сплати. ѕ≥дприЇмство визначило оподатковуваний прибуток в сум≥ 50000 грн. ” випадку порушенн€ п≥дприЇмством податкового законодавства, застосуйте штрафн≥ санкц≥њ за заниженн€ обТЇкта оподаткуванн€ та порушенн€ правил оплати (перерахуванн€ податк≥в).

ѕри нарахуванн≥ штрафу потр≥бно керуватис€ пунктом 123.1  одексу.

 

«авданн€ 3.

ѕ≥дприЇмець за III зв≥тний квартал вчасно подав податкову декларац≥ю ≥ самост≥йно визначив грошове зобовТ€занн€ з податку на прибуток на суму 20 000 грн. ѕроте через тимчасов≥ ф≥нансов≥ труднощ≥, податок було сплачено на 50 дн≥в п≥зн≥ше. Ќеобх≥дно визначити, €ку суму податку на прибуток разом ≥з штрафними санкц≥€ми (штраф, пен€) в так≥й ситуац≥њ повинен сплатити п≥дприЇмець. ѕри розрахунку користуйтесь статтею 126 ≥ 129.1.1 а)  одексу.

 

«авданн€ 4.

«а результатами документальноњ перев≥рки п≥дприЇмства Ђ«елена д≥броваї ƒѕ≤ було визначено податковий борг з≥ сплати податку на прибуток у розм≥р≥ 10 000 грн. ¬≥д першого робочого дн€, наступного за останн≥м днем граничного строку сплати грошового зобовТ€занн€, визначеного у податковому пов≥домленн≥-р≥шенн≥ до сплати боргу минуло 35 дн≥в. “аким чином п≥дприЇмство сплатило борг на 35 дн≥в п≥зн≥ше, визначеного строку. Ќеобх≥дно визначити, €ку загальну суму повинно сплатити п≥дприЇмство до бюджету, враховуючи нарахований борг зг≥дно пов≥домленн€-р≥шенн€ ≥ пеню. ѕри розрахунку користуйтесь статтею 123.1 абзац другий ≥ статтею 129.1.1 б)  одексу.

 

«авданн€ 5.

¬ результат≥ повторноњ документальноњ перев≥рки п≥дприЇмства Ђ«елена д≥броваї прот€гом 1095 дн≥в ƒѕ≤ було визначено податковий борг з≥ сплати податку на прибуток в розм≥р≥ 5 000 грн. Ќеобх≥дно визначити суму штрафу, €ка буде накладена на платника податк≥в в ц≥й ситуац≥њ ≥ загальну суму боргу разом з≥ штрафом. ѕри розрахунку користуйтесь пунктом 123.1. абзац трет≥й  одексу.

 

«авданн€ 6.

„и мають право на податкову соц≥альну п≥льгу та у €кому розм≥р≥ батьки, €к≥ мають двох д≥тей, одна з €ких Ї дитиною-≥нвал≥дом? Ѕатько працюЇ один, мати домогосподарка. «ароб≥тна плата батька складаЇ 2300грн. на м≥с€ць. –озрахуйте суму податку на доходи ф≥зичних ос≥б, утриманн€ Їдиного соц≥ального внеску та суму зароб≥тноњ плати до отриманн€.

 

«авданн€ 7.

√оловний ≥нженер машинобуд≥вного заводу отримуЇ зароб≥тну плату в розм≥р≥ 12000 грн. на м≥с€ць. –озрахуйте з ц≥Їњ зароб≥тноњ плати податок на дох≥д, Їдиний соц≥альний внесок, а також суму зароб≥тноњ плати до отриманн€.

 

«авданн€ 8.

” головного фах≥вц€ оборонного п≥дприЇмства м≥с€чна зароб≥тна плата складаЇ 15000 грн. –озрахуйте з ц≥Їњ зароб≥тноњ плати податок на дох≥д, Їдиний соц≥альний внесок, а також суму зароб≥тноњ плати до отриманн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 348 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2248 - | 2158 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.