Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми. ѕри самост≥йному вивченн≥ питань теми потр≥бно керуватис€ положенн€ми ћитного кодексу ”крањни та насамперед зТ€сувати специф≥чн≥ терм≥ни
ѕри самост≥йному вивченн≥ питань теми потр≥бно керуватис€ положенн€ми ћитного кодексу ”крањни та насамперед зТ€сувати специф≥чн≥ терм≥ни, €к≥ використовуютьс€ у митн≥й справ≥. —еред них: зони митного контролю, митна територ≥€ та митний контроль, митн≥ режими, митне оформленн€, ввезенн€, вивезенн€ та транзит товар≥в, митна декларац≥€, митн≥ декларанти тощо. ѕот≥м сл≥д зупинитис€ на процедур≥ зд≥йсненн€ митного контролю, його формах та пор€дку проведенн€.

ѕри вивченн≥ першого та другого питань, що стосуЇтьс€ орган≥зац≥њ митного контролю, його мети, форм проведенн€ та безпосереднього зд≥йсненн€ митного контролю, то сл≥д запамТ€тати, що до основних завдань, €к≥ виконують контролююч≥ органи, реал≥зуюч≥ митну пол≥тику ”крањни, в≥днесено: зд≥йсненн€ митного контролю та митного оформленн€ товар≥в ≥ транспортних засоб≥в, що перем≥щуютьс€ через митний кордон ”крањни, вдосконаленн€ форм ≥ метод≥в њх зд≥йсненн€; створенн€ спри€тливих умов дл€ прискоренн€ товарооб≥гу та пасажиропотоку через митний кордон ”крањн≥. ќрган≥зац≥€ митного контролю пов'€зана з виконанн€м зазначених завдань та спр€мована на њх виконанн€.

¬с≥ операц≥њ, €к≥ зд≥йснюютьс€ в процес≥ митного контролю митного оформленн€, мають бути належним чином упор€дкован≥ в≥дображен≥ в нормативних актах (документах), технолог≥чних схемах, пор€дках, що визначають правову основу та посл≥довн≥сть сп≥вроб≥тник≥в митниц≥. “ака робота безпосередньо проводитьс€ ”правл≥нн€м технолог≥й митного контролю та ”правл≥нн€м митних режим≥в. ” рег≥ональних митниц€х та митниц€х ц≥ функц≥њ належать до компетенц≥њ в≥дд≥л≥в орган≥зац≥њ митного контролю.

” ћитному кодекс≥ ”крањни орган≥зац≥€ митного контролю визначаЇтьс€ одн≥Їю з глав, де встановлюютьс€ безпосередньо зд≥йсненн€ митного контролю та його форми, тривал≥сть перебуванн€ товар≥в ≥ транспортних засоб≥в п≥д митним контролем та строки њх пред'€вленн€ митному органу. ¬≥дпов≥дно до цих статей ћитного кодексу ”крањни митному контролю п≥дл€гають ус≥ товари ≥ транспортн≥ засоби, що перем≥щуютьс€ через митний кордон. ћитний контроль передбачаЇ проведенн€ митними органами м≥н≥муму митних процедур, необх≥дних дл€ забезпеченн€ додержанн€ законодавства з питань митноњ справи.

ћитн≥ процедури- операц≥њ, пов'€зан≥ з≥ зд≥йсненн€м митного контролю за перем≥щенн€м товар≥в ≥ транспортних засоб≥в через митний кордон ”крањни, митного оформленн€ цих товар≥в ≥ транспортних засоб≥в, а також з≥ справл€нн€м передбачених законом податк≥в та збор≥в.

ћитний контроль - сукупн≥сть заход≥в, що зд≥йснюютьс€ контролюючими органами в межах своЇњ компетенц≥њ з метою забезпеченн€ додержанн€ норм ћитного кодексу, закон≥в та ≥нших нормативно-правових акт≥в з питань митноњ справи, м≥жнародних договор≥в ”крањни, укладених в установленому законом пор€дку.

ћитний контроль зд≥йснюЇтьс€ безпосередньо посадовими особами митних орган≥в шл€хом:

- перев≥рки документ≥в та в≥домостей, необх≥дних дл€ такого контролю;

- митного огл€ду (огл€ду та переогл€ду товар≥в ≥ транспортних засоб≥в, особистого огл€ду громад€н);

- обл≥ку товар≥в ≥ транспортних засоб≥в, що перем≥щуютьс€ через митний кордон ”крањни;

- усного опитуванн€ громад€н та посадових ос≥б п≥дприЇмств;

- перев≥рки системи зв≥тност≥ та обл≥ку товар≥в, що перем≥щуютьс€ через митний кордон ”крањни, а також своЇчасност≥, достов≥рност≥, повноти нарахуванн€ та сплати податк≥в ≥ збор≥в, €к≥ в≥дпов≥дно до закон≥в справл€ютьс€ при перем≥щенн≥ товар≥в через митний кордон ”крањни;

- огл€ду територ≥й та прим≥щень склад≥в тимчасового збер≥ганн€, митних л≥ценз≥йних склад≥в, спец≥альних митних зон, магазин≥в безмитноњ торг≥вл≥ та ≥нших м≥сць, де знаход€тьс€ або можуть знаходитис€ товари ≥ транспортн≥ засоби, що п≥дл€гають митному контролю, чи провадитьс€ д≥€льн≥сть, контроль за €кою покладено на митн≥ органи;

- використанн€ ≥нших форм, передбачених ћитним кодексом та ≥ншими законами ”крањни з питань митноњ справи.

ѕ≥д час проведенн€ митного контролю митн≥ органи самост≥йно визначають форму та обс€г контролю, достатн≥ дл€ забезпеченн€ додержанн€ законодавства ”крањни та м≥жнародних договор≥в ”крањни.

ƒал≥ необх≥дно розгл€нути операц≥њ з товарами, що перебувають п≥д митним контролем. “ак, посадов≥ особи митних орган≥в можуть зд≥йснювати огл€д територ≥й та прим≥щень склад≥в тимчасового збер≥ганн€, митних л≥ценз≥йних склад≥в, спец≥альних митних зон, магазин≥в безмитноњ торг≥вл≥ та ≥нших м≥сць, де перебувають або можуть перебувати товари та транспортн≥ засоби, що п≥дл€гають митному контролю.

« дозволу митного органу суб'Їкти зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ та ф≥зичн≥ особи можуть зд≥йснювати навантаженн€, вивантаженн€, перевантаженн€, усуненн€ пошкоджень упаковки, розпакуванн€, упакуванн€, перепакуванн€ товар≥в, митне оформленн€ €ких не зак≥нчено, зм≥ну ≥дентиф≥кац≥йних знак≥в чи маркуванн€ на цих товарах або њх упаковц≥, а також зам≥ну транспортного засобу. «азначен≥ операц≥њ зд≥йснюютьс€ за рахунок власник≥в товар≥в ≥ транспортних засоб≥в, що перем≥щуютьс€ через митний кордон ”крањни, або уповноважених ними ос≥б.

“овари, що перебувають п≥д митним контролем, транспортн≥ засоби, прим≥щенн€, де знаход€тьс€ чи можуть знаходитис€ товари, €к≥ п≥дл€гають митному контролю, а також прилади обл≥ку енергонос≥њв, електричноњ, тепловоњ та ≥нших вид≥в енерг≥њ можуть ≥дентиф≥куватис€ митними органами. ≤дентиф≥кац≥€ зд≥йснюЇтьс€шл€хом накладенн€ митних забезпечень: одноразових номерних зап≥рно-пломбувальних пристроњв, печаток, голограф≥чних м≥ток, нанесенн€ цифрового, л≥терного чи ≥ншого маркуванн€, ≥дентиф≥кац≥йних знак≥в, поставленн€ штамп≥в, вз€тт€ проб ≥ зразк≥в, складанн€ опису товар≥в ≥ транспортних засоб≥в, креслень, масштабних зображень, виготовленн€ фотограф≥й, ≥люстрац≥й, використанн€ товаросупров≥дноњ документац≥њ тощо.

ѕри зд≥йсненн≥ митного контролю в раз≥ необх≥дност≥ митн≥ органи можуть залучати експерт≥в та спец≥ал≥ст≥в, €ких залучаЇ кер≥вник митного органу або його заступник за погодженн€м з кер≥вником п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, де працюЇ спец≥ал≥ст чи експерт.

ƒо компетенц≥њ контролюючих орган≥в, визначеноњ чинним законодавством в≥дноситьс€ також зд≥йсненн€ контролю за нарахуванн€м ≥ сплатою мита.

ƒокументом, €кий Ї п≥дставою дл€ внесенн€ мита платником, Ї вантажна митна декларац≥€. Ѕез сплати ус≥х належних сум мита пропуск товар≥в та майна на (з) митну територ≥ю ”крањни митними органами не зд≥йснюЇтьс€. «а за€вою декларанта та на€вност≥ гарант≥њ банку митниц€ маЇ право в≥дстрочити або розстрочити сплату мита, але не б≥льше н≥ж на один м≥с€ць. ѕри несплат≥ рахунка в строк, указаний митним органом, сума мита ст€гуЇтьс€ в безсп≥рному пор€дку з нарахуванн€м пен≥ за кожний день простроченн€.

 онтроль за своЇчасн≥стю, достов≥рн≥стю, повнотою визначенн€ податкових зобов'€зань та за сплатою платниками податк≥в, €к≥ справл€ютьс€ при ввезенн≥ (пересиланн≥) товар≥в на митну територ≥ю ”крањни, зд≥йснюЇтьс€ митними органами. ћитн≥ органи нараховують мито, виход€чи з митноњ вартост≥ й установлених ставок мита. “ож, перев≥рц≥ п≥дл€гаЇ достов≥рн≥сть митноњ вартост≥, зазначеноњ у вантажн≥й митн≥й декларац≥њ. ƒо митноњ вартост≥ включаютьс€ ц≥на товару, зазначена в рахунках-фактурах, а також витрати на транспортуванн€ (навантаженн€, розвантаженн€, перевантаженн€ та страхуванн€) до пункту перетинанн€ митного кордону, ком≥с≥йн≥ та брокерськ≥ послуги тощо. ѕри €вн≥й нев≥дпов≥дност≥ за€вленоњ митноњ вартост≥ реальним ц≥нам њњ величину встановлюють митн≥ органи, виход€чи з ц≥н на ≥дентичн≥ товари чи ≥нш≥ предмети, що д≥ють у пров≥дних крањнах - експортерах зазначених товар≥в. ѕри цьому, €к допом≥жний матер≥ал може використовуватись ≥нформац≥€ експертних, зовн≥шньоторговельних, б≥ржових орган≥зац≥й, дан≥ про тарифи на провезенн€ ≥ страхуванн€ вантаж≥в, про варт≥сть ком≥с≥йних ≥ брокерських послуг, про л≥ценз≥йн≥ платеж≥, торговельн≥ знижки та нац≥нки. ѕерев≥р€ючи достов≥рн≥сть митноњ вартост≥, також сл≥д враховувати, що з метою запоб≥ганн€ заниженню митноњ вартост≥ дл€ нарахуванн€ ≥ ст€гненн€ податк≥в у повному обс€з≥ з високол≥кв≥дних товар≥в при ≥мпорт≥, ѕостановами  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни встановлена м≥н≥мальна митна варт≥сть на де€к≥ товари. ќдне з головних завдань митних орган≥в при зд≥йсненн≥ контролю за правильн≥стю нарахуванн€ мита - визначенн€ тарифноњ позиц≥њ, €к≥й в≥дпов≥даЇ товар або предмет, що перетинаЇ митний кордон. ÷е необх≥дно дл€ того, щоб правильно застосувати ставку мита. ќподатковуван≥ товари зведено в товарну класиф≥кац≥йну схему, що базуЇтьс€ на √армон≥зован≥й систем≥ опису ≥ кодуванн€ товар≥в. ” н≥й вид≥л€ють розд≥ли, глави, товарн≥ позиц≥њ ≥ п≥дпозиц≥њ.  р≥м того, дл€ точн≥шого визначенн€ товарноњ позиц≥њ митн≥ органи керуютьс€ такими положенн€ми:

а) предмети, пред'€влен≥ до митного контролю в роз≥браному чи нез≥браному вигл€д≥, класиф≥куютьс€ за т≥Їю товарною позиц≥Їю, до €коњ належить предмет у з≥браному вигл€д≥;

б) €кщо предмет може бути в≥днесений до двох або б≥льше товарних позиц≥й одночасно, перевага в≥ддаЇтьс€ товарн≥й позиц≥њ, що м≥стить детальн≥ший опис предмета;

в) предмети, що м≥ст€ть сум≥ш р≥зних компонент≥в або набори, призначен≥ дл€ продажу, €к≥ укомплектовано р≥зними предметами, класиф≥куютьс€ за предметом або матер≥алом, що визначаЇ товарну характеристику набору.

 онтроль за своЇчасн≥стю, достов≥рн≥стю, повнотою визначенн€ податкових зобов'€зань (а також податкового боргу) та њх погашенн€м, за операц≥€ми з продажу на митн≥й територ≥њ ”крањни товар≥в, попередньо ввезених (пересланих) з-за њњ меж, зд≥йснюють податков≥ органи.

 онтроль за на€вн≥стю марок акцизного збору п≥д час ввезенн€ цих товар≥в на митну територ≥ю ”крањни зд≥йснюють митн≥ органи.  онтроль за на€вн≥стю марок акцизного збору п≥д час реал≥зац≥њ таких товар≥в на митн≥й територ≥њ ”крањни зд≥йснюють податков≥ органи.

” раз≥ застосуванн€ у в≥дношенн≥ до товар≥в, €к≥ були ввезен≥ (переслан≥) з-за меж митного кордону ”крањни, податкових п≥льг, що надаютьс€ законодавчими актами ”крањни за умови ц≥льового використанн€ таких товар≥в, платник податк≥в маЇ надавати митним ≥ податковим органам зв≥ти про напр€ми њх використанн€.

 онтроль за ц≥льовим використанн€м товар≥в, оформлених у митному в≥дношенн≥ з метою в≥льного використанн€ на митн≥й територ≥њ ”крањни, зд≥йснюЇтьс€ податковими органами зг≥дно з в≥дпов≥дними нормативно-правовими актами. ” раз≥ ви€вленн€ п≥д час документальноњ перев≥рки податковим органом факту нец≥льового використанн€ товар≥в суб'Їктом п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ в≥льноњ економ≥чноњ зони або факту заниженн€ суми податкового зобов'€занн€, за€вленоњ у податков≥й декларац≥њ, податковий орган самост≥йно визначаЇ суму податкового зобов'€занн€ платника за кожним з податк≥в ≥ застосовуЇ штрафн≥ санкц≥њ та пеню в пор€дку, установленому законодавством.

≤нформац≥€ про так≥ факти надсилаЇтьс€ податковим органом, €кий проводив перев≥рку, до митного органу, що зд≥йснив митне оформленн€ цих товар≥в, дл€ подальшого застосуванн€ до порушника санкц≥й, передбачених ћитним кодексом ”крањни.

” раз≥ ви€вленн€ п≥д час документальноњ перев≥рки податковим органом факту використанн€ або продажу юридичною чи ф≥зичною особою зазначених товар≥в податковий орган ≥нформуЇ про це митний орган, у €кому ц≥ товари перебувають п≥д контролем. «а отриманою ≥нформац≥Їю митний орган зд≥йснюЇ заходи в пор€дку та в строки, установлен≥ ћитним кодексом ”крањни.

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. як зд≥йснюЇтьс€ орган≥зац≥€ митного контролю?

2. Ќазв≥ть мету ≥ форми проведенн€ митного контролю.

3. Ќазв≥ть зони митного контролю.

4. який пер≥од перебуванн€ товар≥в (предмет≥в) п≥д митним контролем? ƒокументи, необх≥дн≥ дл€ митного контролю.

5. яким чином в≥дбуваЇтьс€ зд≥йсненн€ таких форм митного контролю: огл€д та переогл€д транспортних засоб≥в, товар≥в (предмет≥в) ≥ речей; особистий огл€д; залученн€ спец≥ал≥ст≥в, експерт≥в орган≥зац≥й ≥ установ та використанн€ техн≥чних, спец≥альних засоб≥в?

6. Ќазв≥ть операц≥њ з товарами (предметами), що знаход€тьс€ п≥д митним контролем.

7. ўо таке митне забезпеченн€?

8. Ќазв≥ть обТЇкти, що зв≥льн€ютьс€ в≥д митного контролю.

9. ¬изначте митн≥ режими у так≥й посл≥довност≥: сутн≥сть, зм≥ст, загальна характеристика.

10. ¬изначте пор€док митного оформленн€ у так≥й посл≥довност≥: мета, м≥сце ≥ час зд≥йсненн€ митного оформленн€; вз€тт€ проб та зразк≥в.

11. ¬изначте пор€док декларуванн€ товар≥в та ≥нших предмет≥в у так≥й посл≥довност≥: пон€тт€ та форми декларуванн€; процедура декларуванн€; допуск до декларуванн€; обовТ€зки декларанта.

12. ¬изначте пон€тт€ Ђмитн≥ декларантиї.

13. ¬изначте права й обовТ€зки митних декларант≥в.

14. як≥ застосовуютьс€ технолог≥њ митного контролю й оформленн€ при перевищенн≥ товар≥в через митний кордон ”крањни р≥зними видами транспорту?

«авданн€ до самост≥йноњ роботи

 

1. ¬ивчити та опрацювати в≥дпов≥дну л≥тературу, законодавч≥ ≥ нормативно-правов≥ документи з питань теми.

2. —класти структурно-лог≥чн≥ схеми з розгл€нутих питань.

–екомендована л≥тература

1, 2, 3, 12, 17, 19, 26-28

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 403 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2230 - | 2103 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.