Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми. ѕри самост≥йному вивченн≥ питань теми потр≥бно керуватис€ положенн€ми ѕодаткового кодексу ”крањни (глави 5




ѕри самост≥йному вивченн≥ питань теми потр≥бно керуватис€ положенн€ми ѕодаткового кодексу ”крањни (глави 5, 8, розд≥ли ≤V, ’’ тощо) та зТ€сувати пор€док зд≥йсненн€ перев≥рок контролюючими органами у сфер≥ оподаткуванн€ доход≥в громад€н. Ќасамперед це стосуЇтьс€ перев≥рки правильност≥ нарахуванн€ податку на доходи ф≥зичних ос≥б - найманих прац≥вник≥в. ѕри цьому сл≥д запамТ€тати, що особою, в≥дпов≥дальною за нарахуванн€, утриманн€ та сплату (перерахуванн€) до бюджету податку на доходи у вигл€д≥ зароб≥тноњ плати, Ї роботодавець, €кий виплачуЇ так≥ доходи на користь платника податку (п.171.1. ѕ ”).

ќсобою, в≥дпов≥дальною за нарахуванн€, утриманн€ та сплату (перерахуванн€) до бюджету податку з ≥нших доход≥в, Ї (п.171.2. ѕ ”):

а) податковий агент - дл€ оподатковуваних доход≥в з джерела њх походженн€ в ”крањн≥;

б) платник податку - дл€ ≥ноземних доход≥в та доход≥в, джерело виплати €ких належить особам, зв≥льненим в≥д обовТ€зк≥в нарахуванн€, утриманн€ або сплати (перерахуванн€) податку до бюджету.

ѕодатковий агент, €кий нараховуЇ (виплачуЇ, надаЇ) оподатковуваний дох≥д на користь платника податку, зобовТ€заний утримувати податок ≥з суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статт≥ 167 ѕодаткового кодексу.

ѕодаток сплачуЇтьс€ (перераховуЇтьс€) до бюджету п≥д час виплати оподатковуваного доходу Їдиним плат≥жним документом. Ѕанки приймають плат≥жн≥ документи на виплату доходу лише за умови одночасного поданн€ розрахункового документа на перерахуванн€ цього податку до бюджету.

якщо зг≥дно з нормами  одексу розд≥лу ≤V окрем≥ види оподатковуваних доход≥в (прибутк≥в) не п≥дл€гають оподаткуванню п≥д час њх нарахуванн€ чи виплати, але не Ї зв≥льненими в≥д оподаткуванн€, платник податку зобовТ€заний самост≥йно включити суму таких доход≥в до загального р≥чного оподатковуваного доходу податку та подати р≥чну декларац≥ю з цього податку.

якщо оподатковуваний дох≥д надаЇтьс€ у негрошов≥й форм≥ чи виплачуЇтьс€ гот≥вкою з каси податкового агента, податок сплачуЇтьс€ (перераховуЇтьс€) до бюджету прот€гом банк≥вського дн€, що настаЇ за днем такого нарахуванн€ (виплати, наданн€).

ƒл€ ц≥лей розд≥лу ≤V та пункту 54.2 статт≥ 54 ѕодаткового кодексу п≥д терм≥ном "граничний терм≥н сплати до бюджету податку" розум≥ютьс€ строки сплати податку, визначен≥ цим пунктом.

ќподаткуванн€ доход≥в, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку особою, €ка не Ї податковим агентом, та ≥ноземних доход≥в, маЇ певн≥ особливост≥. “ак, платник податку, що отримуЇ доходи в≥д особи, €ка не Ї податковим агентом, та ≥ноземн≥ доходи, зобовТ€заний включити суму таких доход≥в до загального р≥чного оподатковуваного доходу та подати податкову декларац≥ю за насл≥дками зв≥тного податкового року, а також сплатити податок з таких доход≥в.

ќсобою, €ка не Ї податковим агентом, вважаЇтьс€ нерезидент або ф≥зична особа, €ка не маЇ статусу субТЇкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ або не Ї особою, €ка перебуваЇ на податковому обл≥ку €к особа, що провадить незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть.

–озрахунок податкових зобовТ€зань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводитьс€ податковим агентом (у тому числ≥ роботодавцем).

—плата (перерахуванн€) податку на доходи ф≥зичних ос≥б до бюджету зд≥йснюЇтьс€ у певному пор€дку (п.168.4. ѕ ”). “ак, податок, утриманий з доход≥в резидент≥в та нерезидент≥в, зараховуЇтьс€ до бюджету зг≥дно з Ѕюджетним кодексом ”крањни. “акий пор€док застосовуЇтьс€ вс≥ма юридичними особами, у тому числ≥ такими, що мають ф≥л≥њ, в≥дд≥ленн€, ≥нш≥ в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли, що розташован≥ на територ≥њ ≥ншоњ територ≥альноњ громади, н≥ж така юридична особа, а також в≥докремленими п≥дрозд≥лами, €ким в установленому пор€дку надано повноваженн€ щодо нарахуванн€, утриманн€ ≥ сплати (перерахуванн€) до бюджету податку.

‘≥зична особа, в≥дпов≥дальна зг≥дно з вимогами розд≥лу ≤V  одексу за нарахуванн€ та утриманн€ податку, сплачуЇ (перераховуЇ) його до в≥дпов≥дного бюджету:

а) у раз≥ коли така ф≥зична особа Ї податковим агентом, - за м≥сцем податковоњ реЇстрац≥њ;

б) в ≥нших випадках - за њњ податковою адресою;

 онтроль за правильн≥стю та своЇчасн≥стю сплати податку на доходи ф≥зичних ос≥б зд≥йснюЇ контролюючий орган за м≥сцезнаходженн€м юридичноњ особи або њњ в≥докремленого п≥дрозд≥лу.

¬≥дпов≥дальн≥сть за своЇчасне та повне перерахуванн€ сум податку до в≥дпов≥дного бюджету несе юридична особа або њњ в≥докремлений п≥дрозд≥л, що нараховуЇ (виплачуЇ) оподатковуваний дох≥д.

¬≥дпов≥дальн≥сть за своЇчасне та повне перерахуванн€ сум податку до в≥дпов≥дного бюджету несе ф≥зична особа у випадках, визначених вище.

ѕри вивченн≥ першого питанн€ також сл≥д вз€ти до уваги ≥ те, що платник податку на доходи ф≥зичних ос≥б маЇ право на зменшенн€ суми загального м≥с€чного оподатковуваного доходу на розм≥р податковоњ соц≥альноњ п≥льги. ¬она застосовуЇтьс€ до доходу, отриманого платником податку €к зароб≥тна плата прот€гом зв≥тного податкового м≥с€ц€, €кщо його розм≥р не перевищуЇ суми м≥с€чного прожиткового м≥н≥муму дл€ працездатноњ особи, встановленого на ≤ с≥чн€ зв≥тного податкового року, помноженоњ на 1,4 та округленоњ до найближчих 10 гривень.

ѕроте, платник податку маЇ право на зменшенн€ суми загального м≥с€чного оподатковуваного доходу на суму податковоњ соц≥альноњ п≥льги, €кщо цей дох≥д, отриманий з джерел на територ≥њ ”крањни та в≥д одного працедавц€ у вигл€д≥ зароб≥тноњ плати.

–озм≥р податковоњ соц≥альноњ п≥льги визначено в≥д р≥вн€ м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати (у розрахунку на м≥с€ць), встановленого законом на 1 с≥чн€ зв≥тного податкового року.

ѕерел≥к податкових соц≥альних п≥льг наведено у статт≥ 169 ѕ ”. « урахуванн€м норм абзацу першого п≥дпункту 169.4.1 пункту 169.4 ц≥Їњ статт≥ платник податку маЇ право на зменшенн€ суми загального м≥с€чного оподатковуваного доходу, отримуваного в≥д одного роботодавц€ у вигл€д≥ зароб≥тноњ плати, на суму податковоњ соц≥альноњ п≥льги:

- у розм≥р≥, що дор≥внюЇ 100 в≥дсоткам розм≥ру прожиткового м≥н≥муму дл€ працездатноњ особи (у розрахунку на м≥с€ць), встановленому законом на 1 с≥чн€ зв≥тного податкового року, - дл€ будь-€кого платника податку;

- у розм≥р≥, що дор≥внюЇ 100 в≥дсоткам суми п≥льги, визначеноњ п≥дпунктом 169.1.1 цього пункту, - дл€ платника податку, €кий утримуЇ двох чи б≥льше д≥тей в≥ком до 18 рок≥в, - у розрахунку на кожну таку дитину;

- у розм≥р≥, що дор≥внюЇ 150 в≥дсоткам суми п≥льги, визначеноњ п≥дпунктом 169.1.1 цього пункту, - дл€ такого платника податку, €кий:

а) Ї одинокою мат≥рТю (батьком), вдовою (вд≥вцем) або оп≥куном, п≥клувальником - у розрахунку на кожну дитину в≥ком до 18 рок≥в;

б) утримуЇ дитину-≥нвал≥да - у розрахунку на кожну таку дитину в≥ком до 18 рок≥в;

в) Ї особою, в≥днесеною законом до першоњ або другоњ категор≥й ос≥б, €к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, включаючи ос≥б, нагороджених грамотами ѕрезид≥њ ¬ерховноњ –ади ”–—– у звТ€зку з њх участю в л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи;

г) Ї учнем, студентом, асп≥рантом, ординатором, адТюнктом;

і) Ї ≥нвал≥дом I або II групи, у тому числ≥ з дитинства, кр≥м ≥нвал≥д≥в, п≥льга €ким визначена п≥дпунктом "б" п≥дпункту 169.1.4 цього пункту;

д) Ї особою, €к≥й присуджено дов≥чну стипенд≥ю €к громад€нину, що зазнав пересл≥дувань за правозахисну д≥€льн≥сть, включаючи журнал≥ст≥в;

е) Ї учасником бойових д≥й на територ≥њ ≥нших крањн у пер≥од п≥сл€ ƒругоњ св≥товоњ в≥йни, на €кого поширюЇтьс€ д≥€ «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту", кр≥м ос≥б, визначених у п≥дпункт≥ "б" п≥дпункту 169.1.4 цього пункту;

- у розм≥р≥, що дор≥внюЇ 200 в≥дсоткам суми п≥льги, визначеноњ п≥дпунктом 169.1.1 цього пункту, - дл€ такого платника податку, €кий Ї:

а) √ероЇм ”крањни, √ероЇм –ад€нського —оюзу, √ероЇм —оц≥ал≥стичноњ ѕрац≥ або повним кавалером ордена —лави чи ордена “рудовоњ —лави, особою, нагородженою чотирма ≥ б≥льше медал€ми "«а в≥двагу";

б) учасником бойових д≥й п≥д час ƒругоњ св≥товоњ в≥йни або особою, €ка у той час працювала в тилу, та ≥нвал≥дом ≤ ≥ ≤≤ групи, з числа учасник≥в бойових д≥й на територ≥њ ≥нших крањн у пер≥од п≥сл€ ƒругоњ св≥товоњ в≥йни, на €ких поширюЇтьс€ д≥€ «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту";

в) колишн≥м вТ€знем концтабор≥в, гетто та ≥нших м≥сць примусового утриманн€ п≥д час ƒругоњ св≥товоњ в≥йни або особою, визнаною репресованою чи реаб≥л≥тованою;

г) особою, €ка була насильно вивезена з територ≥њ колишнього —–—– п≥д час ƒругоњ св≥товоњ в≥йни на територ≥ю держав, що перебували у стан≥ в≥йни з колишн≥м —–—– або були окупован≥ фашистською Ќ≥меччиною та њњ союзниками;

і) особою, €ка перебувала на блокадн≥й територ≥њ колишнього Ћен≥нграда (—анкт-ѕетербург, –ос≥йська ‘едерац≥€) у пер≥од з 8 вересн€ 1941 року по 27 с≥чн€ 1944 року.

ѕодаткова соц≥альна п≥льга застосовуЇтьс€ до нарахованого платнику податку м≥с€чного доходу у вигл€д≥ зароб≥тноњ плати т≥льки за одним м≥сцем його нарахуванн€ (виплати).

ѕлатник податку подаЇ роботодавцю за€ву про самост≥йне обранн€ м≥сц€ застосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги (дал≥ - за€ва про застосуванн€ п≥льги).

ѕодаткова соц≥альна п≥льга починаЇ застосовуватис€ до нарахованих доход≥в у вигл€д≥ зароб≥тноњ плати з дн€ отриманн€ роботодавцем за€ви платника податку про застосуванн€ п≥льги та документ≥в, що п≥дтверджують таке право. –оботодавець в≥дображаЇ у податков≥й зв≥тност≥ вс≥ випадки застосуванн€ або незастосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги зг≥дно з отриманими в≥д платник≥в податку за€вами про застосуванн€ п≥льги, а також за€вами про в≥дмову в≥д такоњ п≥льги. ѕерел≥к таких документ≥в та пор€док њх поданн€ визначаЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ѕодаткова соц≥альна п≥льга не може бути застосована до:

Ц доход≥в платника податку, ≥нших н≥ж зароб≥тна плата;

Ц зароб≥тноњ плати, €ку платник податку прот€гом зв≥тного податкового м≥с€ц€ отримуЇ одночасно з доходами у вигл€д≥ стипенд≥њ, грошового чи майнового (речового) забезпеченн€ учн≥в, екстерн≥в, асп≥рант≥в, ординатор≥в, адТюнкт≥в, в≥йськовослужбовц≥в, що виплачуютьс€ з бюджету;

Ц доходу самозайн€тоњ особи в≥д провадженн€ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, а також ≥ншоњ незалежноњ профес≥йноњ д≥€льност≥ (ст. 169.2.3. ѕ ”).

ѕодаткова соц≥альна п≥льга до зароб≥тноњ плати державних службовц≥в застосовуЇтьс€ п≥д час њњ нарахуванн€ до завершенн€ нарахуванн€ таких доход≥в без поданн€ в≥дпов≥дних за€в, зазначених у п≥дпункт≥ 169.2.2 цього пункту ѕ ”, але з поданн€м п≥дтвердних документ≥в дл€ встановленн€ розм≥ру п≥льги.

якщо платник податку порушуЇ норми цього пункту, внасл≥док чого, зокрема, податкова соц≥альна п≥льга застосовуЇтьс€ також п≥д час отриманн€ ≥нших доход≥в прот€гом будь-€кого зв≥тного податкового м≥с€ц€ або за к≥лькома м≥сц€ми отриманн€ доход≥в, такий платник податку втрачаЇ право на отриманн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги за вс≥ма м≥сц€ми отриманн€ доходу починаючи з м≥с€ц€, в €кому мало м≥сце таке порушенн€, та зак≥нчуючи м≥с€цем, в €кому право на застосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги в≥дновлюЇтьс€.

ѕлатник податку може в≥дновити право на застосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги, €кщо в≥н подасть за€ву про в≥дмову в≥д такоњ п≥льги вс≥м роботодавц€м ≥з зазначенн€м м≥с€ц€, коли в≥дбулос€ таке порушенн€, на п≥дстав≥ чого кожний роботодавець нараховуЇ ≥ утримуЇ в≥дпов≥дну суму недоплати податку та штраф у розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в суми ц≥Їњ недоплати за рахунок найближчоњ виплати доходу такому платнику податку, а у раз≥, коли сума виплати недостатн€, - за рахунок наступних виплат. якщо сума недоплати та/або штрафу не були утриман≥ податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то так≥ суми включаютьс€ до р≥чноњ податковоњ декларац≥њ такого платника податку. ѕри цьому право на застосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги в≥дновлюЇтьс€ з податкового м≥с€ц€, що настаЇ за м≥с€цем, в €кому сума такоњ недоплати та штраф повн≥стю погашаютьс€.

÷ентральний контролюючий орган встановлюЇ також пор€док ≥нформуванн€ роботодавц≥в платника податку про на€вн≥сть порушень ним норм п≥дпункту 169.2.1 цього пункту ѕ ”, ви€влених на п≥дстав≥ даних податковоњ зв≥тност≥ чи документальних перев≥рок, а також пор€док ≥нформуванн€ роботодавц€ про позбавленн€ платника податку або про в≥дновленн€ його права на податкову соц≥альну п≥льгу.

¬иб≥р розм≥ру податковоњ соц≥альноњ п≥льги та строк њњ д≥њ також зд≥йснюютьс€ зг≥дно положень ѕодаткового кодексу ”крањни.

” раз≥ €кщо платник податку маЇ право на застосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги з двох ≥ б≥льше п≥дстав, зазначених у пункт≥ 169.1 ц≥Їњ статт≥ ѕ ”, застосовуЇтьс€ одна податкова соц≥альна п≥льга з п≥дстави, що передбачаЇ њњ найб≥льший розм≥р, за умови дотриманн€ процедур, визначених п≥дпунктом 169.4.1 пункту 169.4 ц≥Їњ статт≥, кр≥м випадку, передбаченого п≥дпунктом "б" п≥дпункту 169.1.3 пункту 169.1 ц≥Їњ статт≥, податкова соц≥альна п≥льга за €ким додаЇтьс€ до п≥льги, визначеноњ п≥дпунктом 169.1.2 цього пункту у раз≥, €кщо особа утримуЇ двох ≥ б≥льше д≥тей, у тому числ≥ дитину-≥нвал≥да (д≥тей-≥нвал≥д≥в).

ѕлатник податку, €кий маЇ право на застосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги б≥льшоњ, н≥ж передбачена п≥дпунктом 169.1.1 пункту 169.1 ц≥Їњ статт≥ ѕ ”, зазначаЇ про таке право у за€в≥ про застосуванн€ п≥льги, до €коњ додаЇ в≥дпов≥дн≥ п≥дтвердн≥ документи.

ѕодаткова соц≥альна п≥льга, передбачена п≥дпунктом 169.1.2 та п≥дпунктами "а", "б" п≥дпункту 169.1.3 пункту 169.1 ц≥Їњ статт≥ ѕ ”, надаЇтьс€ до к≥нц€ року, в €кому дитина дос€гаЇ 18 рок≥в, а у раз≥ њњ смерт≥ до дос€гненн€ зазначеного в≥ку - до к≥нц€ року, на €кий припадаЇ смерть. ѕраво на отриманн€ такоњ податковоњ соц≥альноњ п≥льги втрачаЇтьс€ у раз≥ позбавленн€ платника податку батьк≥вських прав або €кщо в≥н в≥дмовл€Їтьс€ в≥д дитини чи передаЇ дитину на державне утриманн€, у тому числ≥ у закладах дл€ д≥тей-сир≥т ≥ д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн€, незалежно в≥д того, чи беретьс€ плата за таке утриманн€, чи н≥, а також €кщо дитина стаЇ курсантом на умовах њњ повного утриманн€, починаючи з податкового м≥с€ц€, в €кому в≥дбулас€ така под≥€.

Ќаданн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги, передбаченоњ п≥дпунктами "в" - "е" п≥дпункту 169.1.3 пункту 169.1 ц≥Їњ статт≥ ѕ ”, зупин€Їтьс€ з податкового м≥с€ц€, що настаЇ за м≥с€цем, в €кому платник податку втрачаЇ статус, визначений у цих п≥дпунктах.

ѕодаткова соц≥альна п≥льга надаЇтьс€ з урахуванн€м останнього м≥с€чного податкового пер≥оду, в €кому платник податку помер або оголошуЇтьс€ судом померлим чи визнаЇтьс€ судом безв≥сно в≥дсутн≥м, або втрачаЇ статус резидента, або був зв≥льнений з м≥сц€ роботи.

ѕерерахунок податку на доходи ф≥зичних ос≥б, перерахунок та обмеженн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги зд≥йснюютьс€ у такому пор€дку.

ѕодаткова соц≥альна п≥льга застосовуЇтьс€ до доходу, нарахованого на користь платника податку прот€гом зв≥тного податкового м≥с€ц€ €к зароб≥тна плата (≥нш≥ прир≥вн€н≥ до нењ в≥дпов≥дно до законодавства виплати, компенсац≥њ та винагороди), €кщо його розм≥р не перевищуЇ суми, що дор≥внюЇ розм≥ру м≥с€чного прожиткового м≥н≥муму, д≥ючого дл€ працездатноњ особи на 1 с≥чн€ зв≥тного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

ѕри цьому граничний розм≥р доходу, €кий даЇ право на отриманн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги одному з батьк≥в у випадку та у розм≥р≥, передбачених п≥дпунктом 169.1.2 пункту 169.1 ц≥Їњ статт≥ ѕ ”, визначаЇтьс€ €к добуток суми, визначеноњ в абзац≥ першому цього п≥дпункту, та в≥дпов≥дноњ к≥лькост≥ д≥тей.

якщо платник податку отримуЇ доходи у вигл€д≥ зароб≥тноњ плати за пер≥од њњ збереженн€ зг≥дно ≥з законодавством, у тому числ≥ за час в≥дпустки або перебуванн€ платника податку на л≥карн€ному, то з метою визначенн€ граничноњ суми доходу, що даЇ право на отриманн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги, та в ≥нших випадках њх оподаткуванн€, так≥ доходи (њх частина) в≥днос€тьс€ до в≥дпов≥дних податкових пер≥од≥в њх нарахуванн€.

–оботодавець платника податку зобовТ€заний зд≥йснити, у тому числ≥ за м≥сцем застосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги, перерахунок суми доход≥в, нарахованих такому платнику податку у вигл€д≥ зароб≥тноњ плати, а також суми наданоњ податковоњ соц≥альноњ п≥льги:

а) за насл≥дками кожного зв≥тного податкового року п≥д час нарахуванн€ зароб≥тноњ плати за останн≥й м≥с€ць зв≥тного року;

б) п≥д час проведенн€ розрахунку за останн≥й м≥с€ць застосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги у раз≥ зм≥ни м≥сц€ њњ застосуванн€ за самост≥йним р≥шенн€м платника податку або у випадках, визначених п≥дпунктом 169.2.3 пункту 169.2 ц≥Їњ статт≥ ѕ ”;

в) п≥д час проведенн€ остаточного розрахунку з платником податку, €кий припин€Ї трудов≥ в≥дносини з таким роботодавцем.

–оботодавець та/або податковий агент маЇ право зд≥йснювати перерахунок сум нарахованих доход≥в, утриманого податку за будь-€кий пер≥од та у будь-€ких випадках дл€ визначенн€ правильност≥ оподаткуванн€, незалежно в≥д того, чи маЇ платник податку право на застосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги.

якщо внасл≥док зд≥йсненого перерахунку виникаЇ недоплата утриманого податку, то сума такоњ недоплати ст€гуЇтьс€ роботодавцем за рахунок суми будь-€кого оподатковуваного доходу (п≥сл€ його оподаткуванн€) за в≥дпов≥дний м≥с€ць, а в раз≥ недостатност≥ суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доход≥в наступних м≥с€ц≥в, до повного погашенн€ суми такоњ недоплати.

якщо внасл≥док проведенн€ остаточного розрахунку з платником податку, €кий припин€Ї трудов≥ в≥дносини з роботодавцем, виникаЇ сума недоплати, що перевищуЇ суму оподатковуваного доходу платника податку за останн≥й зв≥тний пер≥од, то непогашена частина такоњ недоплати включаЇтьс€ до складу податкового зобовТ€занн€ платника податку за насл≥дками зв≥тного податкового року та сплачуЇтьс€ самим платником.

 р≥м того при вивченн≥ першого питанн€ необх≥дно ретельно опрацювати статт≥ 162 Ц 167 ѕодаткового кодексу ”крањни, де ч≥тко визначено платник≥в податку на доходи ф≥зичних ос≥б, об'Їкти оподаткуванн€ та перел≥к доход≥в, €к≥ включаютьс€ до складу загального м≥с€чного або р≥чного оподатковуваного доходу, а також ознайомитис€ з методикою контролю щодо застосуванн€ податковоњ знижки (статт€ 166 ѕ ”).

ѕри вивченн≥ другого питанн€ сл≥д зТ€сувати особливост≥ зд≥йсненн€ контролюючими органами перев≥рки оподаткуванн€ доход≥в, отриманих ф≥зичною особою - п≥дприЇмцем в≥д провадженн€ господарськоњ д≥€льност≥, кр≥м ос≥б, що обрали спрощену систему оподаткуванн€. Ќа€вн≥сть таких особливостей викликана специф≥кою оподаткуванн€ доход≥в п≥дприЇмц≥в, що обрали загальну систему оподаткуванн€ (статт€ 177 ѕ ”). ¬ процес≥ проведенн€ такоњ перев≥рки зд≥йснюЇтьс€: перев≥рка в≥рност≥ застосуванн€ податковоњ ставки, обТЇкта оподаткуванн€; перев≥рка розрахунку авансових сум податку, терм≥ну њх сплати; перев≥рка декларац≥й про фактично одержан≥ доходи; перев≥рка  ниги обл≥ку доход≥в та витрат платника податку на доходи ф≥зичноњ особи - п≥дприЇмц€.

ѕри вивченн≥ третього питанн€ сл≥д опрацювати положенн€ статт≥ 178 ѕодаткового кодексу ”крањни та зТ€сувати особливост≥ зд≥йсненн€ контролюючими органами перев≥рки оподаткуванн€ доход≥в, отриманих ф≥зичною особою, €ка провадить незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть за такими напр€мами: перев≥рка податковоњ ставки ≥ розрахунку оподатковуваного доходу; перев≥рка обл≥ку доход≥в ≥ витрат платника податку на доходи ф≥зичноњ особи, €ка провадить незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо правильност≥ нарахуванн€ податку на доходи ф≥зичних ос≥б - найманих прац≥вник≥в?

2. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо визначенн€ обТЇкта, бази оподаткуванн€, ставки податку на доходи ф≥зичних ос≥б - найманих прац≥вник≥в?

3. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо визначенн€ бази оподаткуванн€ п≥д час нарахуванн€ доход≥в у форм≥: зароб≥тноњ плати; у будь-€к≥й негрошов≥й форм≥; у вигл€д≥ валютних ц≥нностей?

4. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо оподаткуванн€ доход≥в, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку на доходи ф≥зичних ос≥б податковим агентом (роботодавцем)?

5. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо достов≥рност≥ перерахунку податку на доходи ф≥зичних ос≥б та податкових соц≥альних п≥льг?

6. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо достов≥рност≥ п≥дстав дл€ наданн€ податкових соц≥альних п≥льг?

7. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо правильност≥ розм≥ру застосуванн€ податковоњ соц≥альноњ п≥льги та строк≥в њњ д≥њ?

8. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо повноти ≥ своЇчасност≥ сплати (перерахуванн€) податку на доходи ф≥зичних ос≥б до бюджету?

9. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо оподаткуванн€ доход≥в, отриманих ф≥зичною особою - п≥дприЇмцем в≥д провадженн€ господарськоњ д≥€льност≥, кр≥м ос≥б, що обрали спрощену систему оподаткуванн€?

10. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо в≥рност≥ застосуванн€ податковоњ ставки, обТЇкта оподаткуванн€?

11. як зд≥йснюЇтьс€ розрахунок авансових сум податку на доходи ф≥зичних ос≥б, терм≥ну њх сплати?

12. який пор€док перев≥рки декларац≥й про фактично одержан≥ доходи платником податку на доходи ф≥зичних ос≥б?

13. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо веденн€  ниги обл≥ку доход≥в та витрат?

14. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо оподаткуванн€ доход≥в, отриманих ф≥зичною особою, €ка провадить незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть?

15. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо застосуванн€ податковоњ ставки ≥ розрахунку оподатковуваного доходу?

16. який пор€док перев≥рки платника податку на доходи ф≥зичних ос≥б щодо веденн€ обл≥ку доход≥в ≥ витрат?

«авданн€ до самост≥йноњ роботи

 

1. ¬ивчити та опрацювати в≥дпов≥дну л≥тературу, законодавч≥ ≥ нормативно-правов≥ документи з питань теми.

2. —класти структурно-лог≥чн≥ схеми з розгл€нутих питань.

–екомендована л≥тература

2-4, 8, 11, 12, 17, 19, 21, 26-28.





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 402 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2019 - | 1876 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.046 с.