Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми. “ема Ђ онтроль нарахуванн€ та сплати податку на прибутокї надзвичайно складна, об'Їмна ≥ потребуЇ глибоких ≥ р≥зноман≥тних знань
“ема Ђ онтроль нарахуванн€ та сплати податку на прибутокї надзвичайно складна, об'Їмна ≥ потребуЇ глибоких ≥ р≥зноман≥тних знань, тому доц≥льно б≥льш детально опрацювати р€д питань самост≥йно. ѕри самост≥йному вивченн≥ питань теми потр≥бно пам'€тати, що правовою основою вс≥х д≥й контролюючих орган≥в п≥д час проведенн€ перев≥рки Ї ѕодатковий кодекс ”крањни (глави 5, 8, розд≥ли ≤≤≤, ’’ тощо).

ѕри вивченн≥ першого та другого питань насамперед сл≥д зТ€сувати особливост≥ зд≥йсненн€ контролю за нарахуванн€м та сплатою податку на прибуток р≥зних п≥дприЇмств, оск≥льки ≥снують особливост≥ в оподаткуванн≥ њх доход≥в. ќтже, в залежност≥ в≥д того €кого платника податку на прибуток буде перев≥р€ти аудитор (виробник≥в с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ; страховик≥в; неприбуткових установ та орган≥зац≥й; нерезидент≥в), перев≥рка буде мати свою специф≥ку. ѕри цьому сл≥д запамТ€тати, що такий контроль зд≥йснюЇтьс€ шл€хом перев≥рки чотирьох р≥зновид≥в декларац≥й про прибуток: п≥дприЇмств, страхових компан≥й, банк≥в ≥ виробник≥в с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ.

ƒекларац≥њ про прибуток п≥дприЇмств Ї оф≥ц≥йним документом, що м≥ст€ть розрахунок податку на прибуток. ѓх форми ≥ пор€док складанн€ встановлюютьс€ контролюючими органами ”крањни вищого р≥вн€.

«а зв≥тний квартал, п≥вр≥чч€ або три квартали п≥дприЇмства надають декларац≥ю за спрощеною формою, декларац≥ю за р≥к - у повн≥й форм≥. якщо платником податку ви€влено помилки у ран≥ше надан≥й зв≥тност≥ ≥ в≥н подаЇ нову декларац≥ю до зак≥нченн€ встановленого строку, штрафн≥ санкц≥њ не застосовуютьс€. якщо помилки ви€влено платником п≥сл€ зак≥нченн€ встановленого строку поданн€ декларац≥њ, платник маЇ сплатити штраф та надати окремо уточнюючий розрахунок або врахувати коригуванн€ при складанн≥ декларац≥њ за наступний пер≥од.

ѕри попередн≥й перев≥рц≥ декларац≥њ контролю п≥дл€гають:

- своЇчасн≥сть поданн€ податкових декларац≥й про прибуток;

- дотриманн€ вимог щодо пор€дку заповненн€ декларац≥њ в залежност≥ в≥д того, за €кою формою вона подаЇтьс€ Ц за повною або спрощеною;

- на€вн≥сть необх≥дних додатк≥в ≥ узгоджен≥сть зв≥тних даних;

- правильн≥сть арифметичних п≥драхунк≥в та визначенн€ сум оподатковуваного прибутку або збитку за зв≥тний пер≥од.

якщо за результатами перев≥рки ви€влен≥ арифметичн≥ або методолог≥чн≥ помилки, складаЇтьс€ акт. ƒонарахована сума податку з ф≥нансовими санкц≥€ми вказуЇтьс€ у податковому пов≥домленн≥, €ке вручаЇтьс€ платнику.

ѕри опрацюванн≥ третього питанн€ потр≥бно памТ€тати, що з прийн€тт€м ѕодаткового кодексу ”крањни зм≥нивс€ пор€док визначенн€ доход≥в та њх склад. ѕри документальн≥й перев≥рц≥ аудитор повинен знати склад доход≥в, що не враховуютьс€ дл€ визначенн€ обТЇкта оподаткуванн€, а також пор€док визнанн€ доход≥в. “акож детально потр≥бно перев≥рити склад витрат платника податк≥в. ќсобливу увагу потр≥бно звернути на витрати, щоб до њх складу не потрапили т≥, що не враховуютьс€ при визначенн≥ оподатковуваного прибутку. ѕри перев≥рц≥ потр≥бно звернути увагу на:

- особливост≥ витрат подв≥йного признанн€, оск≥льки кожний вид витрат маЇ своњ нормативи;

- особливост≥ визначенн€ складу витрат платника податку в раз≥ сплати процент≥в за борговими зобовТ€занн€ми;

- особливост≥ визначенн€ складу витрат на виплати ф≥зичним особам зг≥дно з трудовими договорами та договорами цив≥льно-правового характеру;

- особливост≥ в≥днесенн€ до складу витрат сум внеск≥в на соц≥альн≥ заходи.

ѕри цьому потр≥бно памТ€тати, що в склад≥ витрат платника податк≥в (соб≥вартост≥ продукц≥њ), сума амортизац≥њ основних засоб≥в та ≥нших необоротних актив≥в займаЇ велику питому вагу, особливо на п≥дприЇмствах, де майже вс≥ операц≥њ з виробництва продукц≥њ виконуютьс€ на дорогому обладнанн≥. ѕотр≥бно памТ€тати, що з прийн€тт€м ѕодаткового кодексу в методику нарахуванн€ амортизац≥њ було внесено багато зм≥н. “ак, в  одекс≥ запропонована нова класиф≥кац≥€ груп основних засоб≥в та ≥нших необоротних актив≥в. ќсновн≥ засоби розбит≥ на 16 груп. ƒл€ кожноњ групи визначений м≥н≥мальний строк використанн€.

ќбл≥к вартост≥, €ка амортизуЇтьс€, нематер≥альних актив≥в ведетьс€ за кожним з обТЇкт≥в, що входить до складу окремоњ групи.

Ќарахуванн€ амортизац≥њ зд≥йснюЇтьс€ прот€гом строку корисного використанн€ (експлуатац≥њ) обТЇкта, €кий встановлюЇтьс€ наказом по п≥дприЇмству при визнанн≥ цього обТЇкта активом (при зарахуванн≥ на баланс), але не менше н≥ж визначено в пункт≥ 145.1 ѕ ” ≥ призупин€Їтьс€ на пер≥од його виводу з експлуатац≥њ ( дл€ реконструкц≥њ, модерн≥зац≥њ, добудови, дообладнанн€, консервац≥њ та ≥нших причин) на п≥дстав≥ документ≥в, €к≥ св≥дчать про виведенн€ таких основних засоб≥в з експлуатац≥њ).

ѕри визначенн≥ строку корисного використанн€ (експлуатац≥њ) сл≥д ураховувати:

- оч≥куване використанн€ обТЇкта п≥дприЇмством з урахуванн€м його потужност≥ або продуктивност≥;

- ф≥зичний та моральний знос, що передбачаЇтьс€;

- правов≥ або ≥нш≥ обмеженн€ щодо строк≥в використанн€ обТЇкта та ≥нш≥ фактори.

—трок корисного використанн€ (експлуатац≥њ) обТЇкта основних засоб≥в перегл€даЇтьс€ в раз≥ зм≥ни оч≥куваних економ≥чних вигод в≥д його використанн€, але в≥н не може бути меншим, н≥ж визначено в пункт≥ 145.1 статт≥ 145 ѕ ”.

јмортизац≥€ обТЇкта основних засоб≥в нараховуЇтьс€, виход€чи з нового строку корисного використанн€, починаючи з м≥с€ц€, наступного за м≥с€цем зм≥ни строку корисного використанн€ (кр≥м виробничого методу нарахуванн€ амортизац≥њ).

јмортизац≥€ основних засоб≥в провадитьс€ до дос€гненн€ залишковоњ вартост≥ обТЇктом його л≥кв≥дац≥йноњ вартост≥.

јмортизац≥€ основних засоб≥в нараховуЇтьс€ ≥з застосуванн€м таких метод≥в:

1) пр€мол≥н≥йного, за €ким р≥чна сума амортизац≥њ визначаЇтьс€ д≥ленн€м вартост≥, €ка амортизуЇтьс€, на строк корисного використанн€ обТЇкта основних засоб≥в;

2) зменшенн€ залишковоњ вартост≥, за €ким р≥чна сума амортизац≥њ визначаЇтьс€ €к добуток залишковоњ вартост≥ обТЇкта на початок зв≥тного року або перв≥сноњ вартост≥ на дату початку нарахуванн€ амортизац≥њ та р≥чноњ норми амортизац≥њ. –≥чна норма амортизац≥њ (у в≥дсотках) обчислюЇтьс€ €к р≥зниц€ м≥ж одиницею та результатом корен€ ступен€ к≥лькост≥ рок≥в корисного використанн€ обТЇкта з результату в≥д д≥ленн€ л≥кв≥дац≥йноњ вартост≥ обТЇкта на його перв≥сну варт≥сть;

3) прискореного зменшенн€ залишковоњ вартост≥, за €ким р≥чна сума амортизац≥њ визначаЇтьс€ €к добуток залишковоњ вартост≥ обТЇкта на початок зв≥тного року або перв≥сноњ вартост≥ на дату початку нарахуванн€ амортизац≥њ та р≥чноњ норми амортизац≥њ, €ка обчислюЇтьс€ в≥дпов≥дно до строку корисного використанн€ обТЇкта ≥ подвоюЇтьс€.

ћетод прискореного зменшенн€ залишковоњ вартост≥ застосовуЇтьс€ лише при нарахуванн≥ амортизац≥њ до обТЇкт≥в основних засоб≥в, що вход€ть до груп 4 (машини та обладнанн€) та 5 (транспортн≥ засоби);

4) кумул€тивного, за €ким р≥чна сума амортизац≥њ визначаЇтьс€ €к добуток вартост≥, €ка амортизуЇтьс€, та кумул€тивного коеф≥ц≥Їнта.  умул€тивний коеф≥ц≥Їнт розраховуЇтьс€ д≥ленн€м к≥лькост≥ рок≥в, що залишаютьс€ до к≥нц€ строку корисного використанн€ обТЇкта основних засоб≥в, на суму числа рок≥в його корисного використанн€;

5) виробничого, за €ким м≥с€чна сума амортизац≥њ визначаЇтьс€ €к добуток фактичного м≥с€чного обс€гу продукц≥њ (роб≥т, послуг) та виробничоњ ставки амортизац≥њ. ¬иробнича ставка амортизац≥њ обчислюЇтьс€ д≥ленн€м вартост≥, €ка амортизуЇтьс€, на загальний обс€г продукц≥њ (роб≥т, послуг), €кий п≥дприЇмство оч≥куЇ виробити (виконати) з використанн€м обТЇкта основних засоб≥в.

јмортизац≥€ обТЇкт≥в груп 9, 12, 14, 15, визначених у пункт≥ 145.1 ц≥Їњ статт≥ ѕ ”, нараховуЇтьс€ за методами, що наведен≥ в п≥дпунктах 1 ≥ 5 п≥дпункту 145.1.5 ц≥Їњ статт≥. јмортизац≥€ малоц≥нних необоротних матер≥альних актив≥в ≥ б≥бл≥отечних фонд≥в може нараховуватис€ за р≥шенн€м платника податк≥в у першому м≥с€ц≥ використанн€ обТЇкта в розм≥р≥ 50 в≥дсотк≥в його вартост≥, €ка амортизуЇтьс€, та решта 50 в≥дсотк≥в вартост≥, €ка амортизуЇтьс€, у м≥с€ц≥ њх вилученн€ з актив≥в (списанн€ з балансу) внасл≥док нев≥дпов≥дност≥ критер≥€м визнанн€ активом або в першому м≥с€ц≥ використанн€ обТЇкта в розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в його вартост≥.

Ќа основн≥ засоби груп 1 та 13 амортизац≥€ не нараховуЇтьс€.

—уми амортизац≥йних в≥драхувань не п≥дл€гають вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою дл€ нарахуванн€ будь-€ких податк≥в та збор≥в.

Ќарахуванн€ амортизац≥њ в ц≥л€х оподаткуванн€ зд≥йснюЇтьс€ п≥дприЇмством за методом, визначеним наказом про обл≥кову пол≥тику з метою складанн€ ф≥нансовоњ зв≥тност≥, та може перегл€датис€ в раз≥ зм≥ни оч≥куваного способу отриманн€ економ≥чних вигод в≥д його використанн€.

Ќарахуванн€ амортизац≥њ за новим методом починаЇтьс€ з м≥с€ц€, наступного за м≥с€цем прийн€тт€ р≥шенн€ про зм≥ну методу амортизац≥њ.

¬изначенн€ вартост≥ обТЇкт≥в амортизац≥њ (ст. 146 ѕ ”). ќбл≥к вартост≥, €ка амортизуЇтьс€, ведетьс€ за кожним обТЇктом, що входить до складу окремоњ групи основних засоб≥в, у тому числ≥ варт≥сть ремонту, пол≥пшенн€ таких засоб≥в, отриманих безоплатно або наданих в оперативний л≥зинг (оренду), €к окремий обТЇкт амортизац≥њ (ст. 146.1. ѕ ”).

јмортизац≥€ обТЇкта основних засоб≥в нараховуЇтьс€ прот€гом строку корисного використанн€ (експлуатац≥њ) обТЇкта, установленого платником податку, але не менше м≥н≥мально допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статт≥ 145  одексу, пом≥с€чно, починаючи з м≥с€ц€, що наступаЇ за м≥с€цем введенн€ обТЇкта основних засоб≥в в експлуатац≥ю ≥ зупин€Їтьс€ на пер≥од його реконструкц≥њ, модерн≥зац≥њ, добудови, дообладнанн€, консервац≥њ та ≥нших вид≥в пол≥пшенн€ та консервац≥њ.

јмортизац≥йн≥ в≥драхуванн€ розрахункового кварталу за кожним обТЇктом основних засоб≥в визначаютьс€ €к сума амортизац≥йних в≥драхувань за три м≥с€ц≥ розрахункового кварталу, обчислених ≥з застосуванн€м обраного платником податку методу нарахуванн€ амортизац≥њ в≥дпов≥дно до кожноњ групи основних засоб≥в.

ѕридбан≥ (самост≥йно виготовлен≥) основн≥ засоби зараховуютьс€ на баланс платника податку за перв≥сною варт≥стю.

ѕерв≥сна варт≥сть обТЇкта основних засоб≥в складаЇтьс€ з таких витрат:

- суми, що сплачуютьс€ постачальникам актив≥в та п≥др€дникам за виконанн€ буд≥вельно-монтажних роб≥т (без непр€мих податк≥в);

- реЇстрац≥йн≥ збори, державне мито та аналог≥чн≥ платеж≥, що зд≥йснюютьс€ у звТ€зку з придбанн€м/отриманн€м прав на обТЇкт основних засоб≥в;

- суми вв≥зного мита;

- суми непр€мих податк≥в у звТ€зку з придбанн€м (створенн€м) основних засоб≥в (€кщо вони не в≥дшкодовуютьс€ платнику);

- витрати на страхуванн€ ризик≥в доставки основних засоб≥в;

- витрати на транспортуванн€, установленн€, монтаж, налагодженн€ основних засоб≥в;

- ф≥нансов≥ витрати, включенн€ €ких до соб≥вартост≥ квал≥ф≥кац≥йних актив≥в передбачено положенн€ми (стандартами) бухгалтерського обл≥ку;

- ≥нш≥ витрати, безпосередньо повТ€зан≥ з доведенн€м основних засоб≥в до стану, в €кому вони придатн≥ дл€ використанн€ ≥з запланованою метою.

” раз≥ зд≥йсненн€ витрат на самост≥йне виготовленн€ основних засоб≥в платником податку дл€ власних виробничих потреб варт≥сть обТЇкта основних засоб≥в, €ка амортизуЇтьс€, зб≥льшуЇтьс€ на суму вс≥х виробничих витрат, зд≥йснених платником податку, що повТ€зан≥ з њх виготовленн€м та введенн€м в експлуатац≥ю, а також витрат на виготовленн€ таких основних засоб≥в, без урахуванн€ сплаченого податку на додану варт≥сть, у раз≥ €кщо платник податку зареЇстрований платником податку на додану варт≥сть, незалежно в≥д джерел ф≥нансуванн€.

ѕерв≥сна варт≥сть обТЇкт≥в основних засоб≥в, зобовТ€занн€ по розрахунках за €кими визначен≥ загальною сумою за к≥лька обТЇкт≥в, обчислюЇтьс€ розпод≥лом ц≥Їњ суми пропорц≥йно звичайн≥й ц≥н≥ окремого обТЇкта основних засоб≥в.

ѕерв≥сною варт≥стю основних засоб≥в, що включен≥ до статутного кап≥талу п≥дприЇмства, визнаЇтьс€ њх варт≥сть, погоджена засновниками (учасниками) п≥дприЇмства, але не вище звичайноњ ц≥ни.

ѕерв≥сна варт≥сть обТЇкта основних засоб≥в, отриманого в обм≥н на под≥бний обТЇкт, дор≥внюЇ вартост≥ переданого обТЇкта основних засоб≥в, €ка амортизуЇтьс€, за вирахуванн€м сум накопиченоњ амортизац≥њ, але не вище звичайноњ ц≥ни обТЇкта основних засоб≥в, отриманого в обм≥н.

ѕерв≥сна варт≥сть обТЇкта основних засоб≥в, отриманого в обм≥н (або частковий обм≥н) на непод≥бний обТЇкт, дор≥внюЇ вартост≥ переданого обТЇкта основних засоб≥в, €ка амортизуЇтьс€, за вирахуванн€м сум накопиченоњ амортизац≥њ, зб≥льшен≥й/зменшен≥й на суму кошт≥в чи њх екв≥валента, що була передана/отримана п≥д час обм≥ну, але не вище звичайноњ ц≥ни обТЇкта основних засоб≥в, отриманого в обм≥н (ст. 146.10. ѕ ”).

ѕерв≥сна варт≥сть основних засоб≥в зб≥льшуЇтьс€ на суму витрат, повТ€заних ≥з ремонтом та пол≥пшенн€м обТЇкт≥в основних засоб≥в (модерн≥зац≥€, модиф≥кац≥€, добудова, дообладнанн€, реконструкц≥€), що приводить до зростанн€ майбутн≥х економ≥чних вигод, перв≥сно оч≥куваних в≥д використанн€ обТЇкт≥в у сум≥, що перевищуЇ 10 в≥дсотк≥в сукупноњ балансовоњ вартост≥ вс≥х груп основних засоб≥в, що п≥дл€гають амортизац≥њ, на початок зв≥тного податкового року з в≥днесенн€м суми пол≥пшенн€ на обТЇкт основного засобу, щодо €кого зд≥йснюЇтьс€ ремонт та пол≥пшенн€ (ст. 146.11. ѕ ”).

—ума витрат, що повТ€зана з ремонтом та пол≥пшенн€м обТЇкт≥в основних засоб≥в, у тому числ≥ орендованих, у розм≥р≥, що не перевищуЇ 10 в≥дсотк≥в сукупноњ балансовоњ вартост≥ вс≥х груп основних засоб≥в на початок зв≥тного року, в≥дноситьс€ до витрат того зв≥тного податкового пер≥оду, в €кому так≥ ремонт та пол≥пшенн€ були зд≥йснен≥ (ст. 146.12. ѕ ”).

—ума перевищенн€ доход≥в в≥д продажу або ≥ншого в≥дчуженн€ над балансовою варт≥стю окремих обТЇкт≥в основних засоб≥в та нематер≥альних актив≥в включаЇтьс€ до доход≥в платника податку, а сума перевищенн€ балансовоњ вартост≥ над доходами в≥д такого продажу або ≥ншого в≥дчуженн€ включаЇтьс€ до витрат платника податку.

—ума перевищенн€ доход≥в в≥д продажу або ≥ншого в≥дчуженн€ над перв≥сною варт≥стю придбанн€ невиробничих основних засоб≥в та витрат на ремонт, що зд≥йснюютьс€ дл€ п≥дтриманн€ обТЇкта в робочому стан≥, включаЇтьс€ до доход≥в платника податку, а сума перевищенн€ перв≥сноњ вартост≥ над доходами в≥д такого продажу або ≥ншого в≥дчуженн€ включаЇтьс€ до витрат платника податку.

—ума перевищенн€ доход≥в в≥д продажу або ≥ншого в≥дчуженн€ безоплатно отриманих основних засоб≥в або нематер≥альних актив≥в над варт≥стю таких основних засоб≥в або нематер≥альних актив≥в, що була включена до складу доход≥в у звТ€зку з отриманн€м, включаЇтьс€ до доход≥в платника податку, а сума перевищенн€ вартост≥, що була включена до складу доход≥в у звТ€зку з безоплатним отриманн€м над доходами в≥д такого продажу або ≥ншого в≥дчуженн€ включаЇтьс€ до витрат платника податку.

ƒох≥д в≥д продажу або ≥ншого в≥дчуженн€ обТЇкта основних засоб≥в та нематер≥альних актив≥в дл€ ц≥лей застосуванн€ ц≥Їњ статт≥ визначаЇтьс€ зг≥дно з договором про продаж або ≥нше в≥дчуженн€ обТЇкта основних засоб≥в та нематер≥альних актив≥в, але не нижче звичайноњ ц≥ни такого обТЇкта (активу) (ст. 146.14. ѕ ”).

” раз≥ виведенн€ з експлуатац≥њ окремого обТЇкта основних засоб≥в або передач≥ його до складу невиробничих необоротних матер≥альних актив≥в за р≥шенн€м платника податку або суду обТЇкт не амортизуЇтьс€.

” цьому ж пор€дку в≥дбуваЇтьс€ виведенн€ основних засоб≥в з експлуатац≥њ внасл≥док њх в≥дчуженн€ за р≥шенн€м суду.

” раз≥ л≥кв≥дац≥њ основних засоб≥в за р≥шенн€м платника податку або в раз≥ €кщо з незалежних в≥д платника податку обставин основн≥ засоби (њх частина) зруйнован≥, викраден≥ чи п≥дл€гають л≥кв≥дац≥њ, або платник податку змушений в≥дмовитис€ в≥д використанн€ таких основних засоб≥в внасл≥док загрози чи неминучост≥ њх зам≥ни, руйнуванн€ або л≥кв≥дац≥њ, платник податку у зв≥тному пер≥од≥, в €кому виникають так≥ обставини, зб≥льшуЇ витрати на суму вартост≥, €ка амортизуЇтьс€, за вирахуванн€м сум накопиченоњ амортизац≥њ окремого обТЇкта основних засоб≥в (ст. 146.16. ѕ ”).

ƒл€ ц≥лей цього розд≥лу (ст. 146.17. ѕ ”):

- до продажу або ≥ншого в≥дчуженн€ основних засоб≥в та нематер≥альних актив≥в прир≥внюютьс€:

- операц≥њ ≥з внесенн€ таких основних засоб≥в та нематер≥альних актив≥в до статутного фонду ≥ншоњ особи;

- передача основних засоб≥в у ф≥нансовий л≥зинг (оренду);

- до придбанн€ прир≥внюютьс€ операц≥њ з отриманн€ основних засоб≥в та нематер≥альних актив≥в у раз≥:

- внесенн€ основних засоб≥в та нематер≥альних актив≥в до статутного фонду (кап≥талу) платника податку;

- отриманн€ основних засоб≥в у ф≥нансовий л≥зинг (оренду) з подальшим њх включенн€м до в≥дпов≥дних груп, €кщо придбан≥ таким чином основн≥ засоби в≥дпов≥дають вимогам, визначеним у розд≥л≥ ≤  одексу;

- отриманн€ в оренду основних засоб≥в та нематер≥альних актив≥в у склад≥ ц≥л≥сного майнового комплексу в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро оренду державного та комунального майна" в≥д державних орган≥в приватизац≥њ або орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€;

- отриманн€ в господарське в≥данн€ основних засоб≥в, що не п≥дл€гають приватизац≥њ, за р≥шенн€ми центральних орган≥в виконавчоњ влади або орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, прийн€тих у межах њх повноважень, у раз≥ зарахуванн€ на баланс.

¬иведенн€ з експлуатац≥њ будь-€кого обТЇкта основних засоб≥в зд≥йснюЇтьс€ за результатами л≥кв≥дац≥њ, продажу, консервац≥њ на п≥дстав≥ наказу кер≥вника п≥дприЇмства, а в раз≥ њх примусового в≥дчуженн€ чи конф≥скац≥њ - зг≥дно ≥з законом (ст. 146.18. ѕ ”).

ѕлатники податку вс≥х форм власност≥ мають право проводити переоц≥нку обТЇкт≥в основних засоб≥в, застосовуючи щор≥чну ≥ндексац≥ю вартост≥ основних засоб≥в, що амортизуЇтьс€, та суми накопиченоњ амортизац≥њ на коеф≥ц≥Їнт ≥ндексац≥њ, €кий визначаЇтьс€ за формулою (2.1):

 

  = [I(а-1) - 10]:100, (2.1)

 

де ≤(а-1) Ц ≥ндекс ≥нфл€ц≥њ року, за результатами €кого проводитьс€ ≥ндексац≥€. якщо значенн€   не перевищуЇ одиниц≥, ≥ндексац≥€ не проводитьс€.

«б≥льшенн€ вартост≥ обТЇкт≥в основних засоб≥в, що амортизуЇтьс€, зд≥йснюЇтьс€ станом на к≥нець року (дату балансу) за результатами €кого проводитьс€ переоц≥нка та використовуЇтьс€ дл€ розрахунку амортизац≥њ з першого дн€ наступного року.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. як зд≥йснюЇтьс€ контроль за нарахуванн€м та сплатою податку на прибуток п≥дприЇмств?

2. який пор€док проведенн€ камеральноњ перев≥рки декларац≥й з податку на прибуток п≥дприЇмства?

3. як≥ строки поданн€ декларац≥њ з податку на прибуток п≥дприЇмств?

4. ¬изначте пор€док узгодженн€ даних, наведених у декларац≥њ з податку на прибуток п≥дприЇмств ≥ њњ додатках.

5. який пор€док проведенн€ перев≥рки платника податку на прибуток п≥дприЇмств щодо в≥рност≥ визначенн€ обТЇкта оподаткуванн€, податковоњ бази, ставки податку, пор€дку обчисленн€ податку?

6. який пор€док визначенн€ суми податку на прибуток п≥дприЇмств, що п≥дл€гаЇ сплат≥ до бюджету?

7. який пор€док проведенн€ документальноњ перев≥рки з питань нарахуванн€ податку на прибуток п≥дприЇмств?

8. який пор€док проведенн€ перев≥рки платника податку на прибуток п≥дприЇмств щодо визначенн€ доход≥в та њх складу при нарахуванн≥ податку на прибуток п≥дприЇмств?

9. який пор€док проведенн€ перев≥рки платника податку на прибуток п≥дприЇмств щодо визнанн€ доход≥в при нарахуванн≥ податку на прибуток п≥дприЇмств?

10. який пор€док проведенн€ перев≥рки платника податку на прибуток п≥дприЇмств щодо правильност≥ в≥дображенн€ доход≥в, що не враховуютьс€ дл€ визначенн€ обТЇкта оподаткуванн€ податку на прибуток п≥дприЇмств?

11. який пор€док проведенн€ перев≥рки платника податку на прибуток п≥дприЇмств щодо складу витрат та пор€дку њх визнанн€ при нарахуванн≥ податку на прибуток п≥дприЇмств?

12. який перел≥к витрат, що не враховуютьс€ при визначенн≥ оподатковуваного прибутку?

13. як≥ особливост≥ визнанн€ витрат подв≥йного призначенн€ платника податку на прибуток?

14. як≥ особливост≥ визначенн€ складу витрат платника податку на прибуток в раз≥ сплати процент≥в за борговими зобовТ€занн€ми?

15. як≥ особливост≥ визначенн€ складу витрат платника податку на прибуток на виплати ф≥зичним особам зг≥дно з трудовими договорами та договорами цив≥льно-правового характеру?

16. як≥ особливост≥ в≥днесенн€ до складу витрат платника податку на прибуток сум внеск≥в на соц≥альн≥ заходи?

17. який пор€док веденн€ платником податку на прибуток обл≥ку основних засоб≥в та нарахуванн€ амортизац≥њ?

18. як можна перев≥рити правильн≥сть застосуванн€ платником податку на прибуток норм амортизац≥йних в≥драхувань?

19. як визначаЇтьс€ балансова варт≥сть груп основних засоб≥в?

20. який пор€док зб≥льшенн€ (зменшенн€) балансовоњ вартост≥ у звТ€зку з придбанн€м, реконструкц≥Їю, ремонтом, продажем, л≥кв≥дац≥Їю основних засоб≥в?

«авданн€ до самост≥йноњ роботи

 

1. ¬ивчити та опрацювати в≥дпов≥дну л≥тературу, законодавч≥ ≥ нормативно-правов≥ документи з питань теми.

2. —класти структурно-лог≥чн≥ схеми з розгл€нутих питань.

–екомендована л≥тература

2-4, 11, 12, 17, 19, 21, 26-28.

 

“≈ћј 12.  ќЌ“–ќЋ№ ќѕќƒј“ ”¬јЌЌя ƒќ’ќƒ≤¬ √–ќћјƒяЌ

 

ѕлан вивченн€ теми

1. ѕерев≥рка правильност≥ нарахуванн€ податку на доходи ф≥зичних ос≥б - найманих прац≥вник≥в.

2. ѕерев≥рка перерахунку податку на доходи ф≥зичних ос≥б та податкових соц≥альних п≥льг.

3. ѕерев≥рка оподаткуванн€ доход≥в, отриманих ф≥зичною особою - п≥дприЇмцем в≥д провадженн€ господарськоњ д≥€льност≥, кр≥м ос≥б, що обрали спрощену систему оподаткуванн€.

4. ѕерев≥рка оподаткуванн€ доход≥в, отриманих ф≥зичною особою, €ка провадить незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть.

 

Ќавчальн≥ ц≥л≥

засвоЇнн€, закр≥пленн€, поглибленн€ та систематизац≥€ знань з питань контролю податкових орган≥в за оподаткуванн€м доход≥в ф≥зичних ос≥б

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 336 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1980 - | 1945 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.045 с.