Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми. ѕри вивченн≥ першого питанн€ слухач≥ повинн≥ перш за все зТ€сувати сутн≥сть податкового контролю та способи його зд≥йсненн€
ѕри вивченн≥ першого питанн€ слухач≥ повинн≥ перш за все зТ€сувати сутн≥сть податкового контролю та способи його зд≥йсненн€.

ѕодатковий контроль - це система заход≥в, що вживаютьс€ контролюючими органами з метою контролю правильност≥ нарахуванн€, повноти ≥ своЇчасност≥ сплати податк≥в ≥ збор≥в, а також дотриманн€ законодавства з питань проведенн€ розрахункових та касових операц≥й, патентуванн€, л≥цензуванн€ та ≥ншого законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи.

ѕодатковий контроль у частин≥ зд≥йсненн€ заход≥в, що вживаютьс€ митними органами з метою перев≥рки правильност≥ нарахуванн€, повноти ≥ своЇчасност≥ сплати податк≥в ≥ збор≥в, Ї складовою частиною митного контролю.

ѕодатковий контроль зд≥йснюЇтьс€ органами, зазначеними у статт≥ 41 ѕодаткового кодексу ”крањни, в межах њх повноважень, встановлених цим  одексом.

ќргани —лужби безпеки ”крањни, внутр≥шн≥х справ, податковоњ м≥л≥ц≥њ, прокуратури та њх службов≥ (посадов≥) особи не можуть брати безпосередньоњ участ≥ у проведенн≥ перев≥рок, що зд≥йснюютьс€ контролюючими органами, та проводити перев≥рки субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ з питань оподаткуванн€.

—пособи зд≥йсненн€ податкового контролю. ѕодатковий контроль зд≥йснюЇтьс€ шл€хом:

- веденн€ обл≥ку платник≥в податк≥в;

- ≥нформац≥йно-анал≥тичного забезпеченн€ д≥€льност≥ контролюючих орган≥в;

- перев≥рок та зв≥рок в≥дпов≥дно до вимог ѕодаткового кодексу, а також перев≥рок щодо дотриманн€ законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на контролююч≥ органи, у пор€дку, встановленому законами ”крањни, що регулюють в≥дпов≥дну сферу правов≥дносин.

¬ другому питанн≥ слухач≥ повинн≥ опанувати, що податкове правопорушенн€ - це вчинене у сфер≥ оподаткуванн€ винне протиправне (тобто на порушенн€ законодавства про податки ≥ збори) д≥€нн€ (чи безд≥€льн≥сть) суб'Їкта оподаткуванн€, за вчиненн€ €кого встановлена юридична в≥дпов≥дальн≥сть законодавством про податки ≥ збори (ѕодатковим кодексом ”крањни).

ѕодаткове правопорушенн€ Ї правопорушенн€м з ус≥ченим складом, €кий включаЇ три елементи: обТЇкт, обТЇктивна сторона, субТЇкт.

ќбТЇктом податкового правопорушенн€ Ї сусп≥льн≥ в≥дносини, що виникають у сфер≥ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ держави та орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ ≥ в процес≥ реал≥зац≥њ €ких формуЇтьс€ доходна частина бюджет≥в та ц≥льових фонд≥в. «алежно в≥д особливостей об'Їкта виокремлюють два види податкових правопорушень:

Ј правопорушенн€, що пос€гають на податков≥ в≥дносини, пов'€зан≥ з безпосередн≥м зд≥йсненн€м податкових ст€гнень ≥ безпосередньо спричинюють ф≥нансов≥ втрати держави, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€;

Ј правопорушенн€, що пос€гають на в≥дносини, €к≥ забезпечують додержанн€ встановленого пор€дку управл≥нн€ в сфер≥ оподаткуванн€.

«азначена класиф≥кац≥€ маЇ практичне п≥дірунт€: у раз≥ не поданн€ платником податк≥в податковоњ декларац≥њ у визначений законодавством строк, в≥н сплачуЇ штраф незалежно в≥д фактичноњ сплати податку чи збору.

ќбТЇктивна сторона податкового правопорушенн€ визначаЇтьс€ умовами його настанн€, тобто, конкретним зм≥стом протиправного д≥€нн€: саме д≥€нн€, шк≥дливе дл€ сусп≥льства, його насл≥дки, причинний зв'€зок м≥ж д≥€нн€м ≥ насл≥дком, час вчиненн€ правопорушенн€, способи, повторн≥сть. ѕодаткове правопорушенн€ може бути скоЇне р≥зними способами ≥ може виражатис€ €к в д≥њ, наприклад, заниженн€ податкового зобов'€занн€, так ≥ в безд≥€льност≥ - неподанн€ платником податк≥в податковоњ декларац≥њ. «а насл≥дками скоЇного д≥€нн€ в теор≥њ права вид≥л€ють два види склад≥в правопорушень: матер≥альн≥ ≥ формальн≥.

ћатер≥альним складом називаЇтьс€ такий склад, об'Їктивна сторона €кого включаЇ не т≥льки д≥ю чи безд≥€льн≥сть, але також ≥ насл≥дки, €к≥ знаход€тьс€ в причинному зв'€зку з ними. ¬≥дсутн≥сть причинного зв'€зку Ї п≥дставою дл€ зв≥льненн€ особи в≥д ф≥нансово-правовоњ в≥дпов≥дальност≥. ѕрикладом правопорушенн€, склад €кого Ї матер≥альним, Ї декларуванн€ платником податк≥в переоц≥нених або недооц≥нених об'Їкт≥в оподаткуванн€, що призводить до заниженн€ податкового зобов'€занн€ у великих розм≥рах. ¬≥дпов≥дно, €кщо д≥њ вказан≥ в ц≥й норм≥, не спричинили вказаних в н≥й насл≥дк≥в, то в≥дпов≥дальн≥сть за њх вчиненн€ не застосовуЇтьс€.

ѕри формальному склад≥ об'Їктивна сторона складаЇтьс€ т≥льки з д≥њ чи безд≥€льност≥. Ќаприклад, неподанн€ платником податк≥в податковоњ декларац≥њ у строки визначен≥ законодавством. ¬ даному випадку в≥дпов≥дальн≥сть наступаЇ незалежно в≥д насл≥дк≥в д≥€нн€. —еред ≥нших ознак об'Їктивноњ сторони складу податкового правопорушенн€ необх≥дно вид≥лити час вчиненн€ правопорушенн€, в≥н в≥д≥граЇ роль при визначенн≥ порушеноњ норми, а також при в≥днесенн≥ њњ до зв≥тного пер≥оду. “ак≥ ознаки, €к м≥сце ≥ обстановка при застосуванн≥ податковоњ в≥дпов≥дальност≥, не враховуютьс€.

—уб'Їкт податкового правопорушенн€ - особа, €ка вчинила податкове правопорушенн€ ≥ в≥дпов≥даЇ ознакам, встановленим законом. —уб'Їктами податкових правопорушень Ї суб'Їкти податку. ¬ €кост≥ таких можуть ф≥гурувати й ≥нш≥ особи, наприклад, в  анад≥ податковим органам надано право накладати ст€гненн€ на податкових консультант≥в за Ђнадм≥ру агресивне податкове плануванн€ї (податкову оптим≥зац≥ю).

ћожна вид≥лити так≥ групи податкових правопорушень:

Ј правопорушенн€ проти пор€дку веденн€ бухгалтерського обл≥ку, складенн€ ≥ поданн€ бухгалтерськоњ та податковоњ зв≥тност≥;

Ј правопорушенн€ проти виконанн€ дох≥дноњ частини бюджет≥в;

Ј правопорушенн€ проти обов'€зк≥в по сплат≥ податк≥в;

Ј правопорушенн€ проти контрольних функц≥й податкових орган≥в.

ѕри вивченн≥ третього питанн€ необх≥дно враховувати, що податкова в≥дпов≥дальн≥сть Ц це реал≥зац≥€ ф≥нансових санкц≥й, виражених у грошов≥й форм≥, уповноваженими на те державними контролюючими органами за вчинен≥ в податкових правов≥дносинах порушенн€ суб'Їктами податк≥в та особами, що спри€ють сплат≥ податк≥в, у встановленому податковим законодавством пор€дку з метою забезпеченн€ публ≥чних ф≥нансових ≥нтерес≥в, а також покаранн€ порушник≥в.

ќсновн≥ в≥дм≥нност≥ м≥ж податковою та адм≥н≥стративною в≥дпов≥дальн≥стю в чинному законодавств≥ можна звести до наступного:

Ј в≥дм≥нн≥сть в джерелах нормативно-правового регулюванн€ цих вид≥в в≥дпов≥дальност≥: дл€ податковоњ в≥дпов≥дальност≥ Ц це в основному ѕодатковий кодекс ”крањни, зокрема, глави 11-12, дл€ адм≥н≥стративноњ Ц  ”пјѕ та «акони ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ до включенн€ њх у встановленому пор€дку до цього  одексу (ст.2  ”пјѕ);

Ј р≥зниц€ у метод≥ реал≥зац≥њ податкових санкц≥й та адм≥н≥стративних ст€гнень (ст.109, 112 ѕ ” та ст.217  ”пјѕ);

Ј р≥зниц€ у субТЇктах, що прит€гуютьс€ до в≥дпов≥дальност≥: €кщо субТЇктом адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ Ї ф≥зичн≥ особи (ст.12-16  ”пјѕ) та лише в де€ких випадках юридичн≥ особи, то субТЇктами податковоњ в≥дпов≥дальност≥ Ї ф≥зичн≥ та юридичн≥ особи, €к≥ волод≥ють спец≥альним статусом Ц це платники податк≥в ≥ збор≥в, податков≥ агенти, законн≥ представники (ст.110 ѕ ”);

Ј р≥зниц€ у субТЇктах, €к≥ мають повноваженн€ розгл€дати справи про в≥дпов≥дн≥ правопорушенн€ (ст.116 ѕ ” та –озд≥л ≤≤≤  ”пјѕ);

Ј в≥дм≥нн≥сть в перел≥ку обставин, що помТ€кшують, обт€жують, виключають чи зв≥льн€ють в≥д в≥дпов≥дальност≥ (пр€мих норм, €к≥ це регулюють, в ѕ ” немаЇ, однак в статт€х, €к≥ визначають в≥дпов≥дальн≥сть за податков≥ правопорушенн€, ≥нколи трапл€ютьс€ зауваженн€ щодо зв≥льненн€ платник≥в податк≥в в≥д ц≥Їњ в≥дпов≥дальност≥ за певних умов та ст.17-20, 22, 34, 35,  ”-пјѕ);

Ј р≥зниц€ у характер≥ ≥ видах санкц≥й: €кщо адм≥н≥стративн≥ ст€гненн€ можуть бути спр€мован≥ €к на майно, так ≥ на особу порушника (ст.24  ”пјѕ), то податков≥ санкц≥њ виключно на майно порушника (ст.113, 129 ѕ ”);

Ј р≥зниц€ у правилах визначенн€ розм≥ру санкц≥й, в тому числ≥ при множинност≥ вчинених правопорушень: €кщо адм≥н≥стративн≥ ст€гненн€ Ї визначеними або в≥дносно визначеними (√лава 3  ”пјѕ), то податков≥ санкц≥њ нер≥дко визначаютьс€ в процентному в≥дношенн≥ в≥д суми несплаченого податку, тобто, не обмежуютьс€ конкретною сумою (ст.117Ч129 ѕ ”);

Ј р≥зниц€ у давност≥ прит€гненн€ до в≥дпов≥дальност≥ ≥ давност≥ ст€гненн€ санкц≥й (ст.38  ”пјѕ та ст. 114 ѕ ”).

—уттЇв≥ в≥дм≥нност≥ пропонуЇтьс€ залишити ≥ проектами ѕодаткового кодексу ”крањни та  одексу про адм≥н≥стративн≥ проступки

‘≥нансова в≥дпов≥дальн≥сть визначена у ч.2 ст. 111 ѕодаткового кодексу ”крањни у вигл€д≥ ф≥нансових санкц≥й (штраф≥в) та/або пен≥.

Ўтрафом (ф≥нансовою санкц≥Їю, штрафною санкц≥Їю) називають податкову санкц≥ю, €ка ст€гуЇтьс€ з платника податк≥в за вчиненн€ ним податкових правопорушень. ѕенею називають податкову санкц≥ю, €ка ст€гуЇтьс€ з платника податк≥в за невчасне виконанн€ покладених на нього зобовТ€зань.

ѕодатковим  одексом ”крањни (ѕ ”) ≥з 01.01.2011р. передбачено так≥ штрафн≥ (ф≥нансов≥) санкц≥њ.

 

“аблиц€ 2.2 –озм≥р штраф≥в за порушенн€ податкового законодавства

 

(” таблиц≥ даютьс€ посиланн€ на норми ѕодаткового  одексу)

 

—уть порушенн€ —убТЇкт в≥дпов≥дальност≥ –озм≥р штрафу ≥ форма податкового пов≥домленн€-р≥шенн€
     
ѕорушенн€ пор€дку реЇстрац≥њ платник≥в податк≥в в органах ƒѕ—
Ќевчасне поданн€ документ≥в: Ц дл€ вз€тт€ на обл≥к в органах ƒѕ—; Ц дл€ реЇстрац≥њ зм≥ни м≥сцезнаходженн€ платника податк≥в або зм≥н в його обл≥кових даних, ≥ невчасне наданн€ виправлень до цих документ≥в; Ц щодо ос≥б, в≥дпов≥дальних за веденн€ бухгалтерського обл≥ку ≥/або складанн€ податковоњ зв≥тност≥ (п. 117.1). Ќеусуненн€ порушень або повторне таке порушенн€ прот€гом року —амозайн€та особа (пп. 14.1.226) 170 грн., повторно Ц 340 грн.(форма Ђ–ї*)
ёрособи та њх в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли 510 грн., повторно Ц 1020 грн. (форма Ђ–ї)
ёрособи, в≥дпов≥дальн≥ за нарахуванн€ та сплату податк≥в в≥дпов≥дно до договору про сп≥льну д≥€льн≥сть 510 грн., повторно Ц 1020 грн. (форма Ђ–ї)
ѕорушенн€ пор€дку закритт€ та в≥дкритт€ банк≥вських рахунк≥в
Ќепов≥домленн€ орган≥в ƒѕ— прот€гом 3 дн≥в про в≥дкритт€ або закритт€ рахунк≥в (п. 118.1) Ѕанки та ф≥нансов≥ установи 340 грн. (форма Ђ–ї)
«д≥йсненн€ витратних операц≥й на рахунку до отриманн€ пов≥домленн€ в≥д органу ƒѕ— про вз€тт€ рахунка на обл≥к (абзаци перший ≥ другий п. 118.2) 10 % суми вс≥х витратних операц≥й (але не менше 850 грн.), зд≥йснених до отриманн€ пов≥домленн€ (окр≥м операц≥й ≥з перерахуванн€ кошт≥в до бюджет≥в або державних ц≥льових фонд≥в) (форма Ђ–ї)
Ќепов≥домленн€ банку або ф≥нансовоњ установи про св≥й статус самозайн€тоњ особи при в≥дкритт≥ рахунка (п. 118.3) —амозайн€та особа 34грн. (форма Ђ–ї)
* ‘орма Ђ–ї Ђѕодаткове пов≥домленн€-р≥шенн€ї (додаток 2 до ѕор€дку, затвердженого наказом ћ≥нф≥ну в≥д 28.11.12 р. є 1236, дал≥ Ц ѕор€док є 1236).
ѕорушенн€ пор€дку поданн€ податковоњ ≥нформац≥њ про платник≥в податк≥в Ц ф≥зос≥б
ѕорушенн€ пор€дку реЇстрац≥њ в ƒержавному реЇстр≥ ф≥зичних ос≥б Ц платник≥в податк≥в (п. 119.1): Ц неподанн€ ≥нформац≥њ дл€ включенн€ ф≥зособи, €ка не маЇ обл≥ковоњ картки платника податк≥в (до 01.01.11 р. Ц ≥дентиф≥кац≥йного коду), до ƒержреЇстру (п. 70.5); Ц неподанн€ в≥домостей про зм≥ну даних, €к≥ внос€тьс€ до обл≥ковоњ картки платника податк≥в (прот€гом 1 м≥с€ц€ ≥з дн€ по€ви зм≥н) (п. 70.7); Ц неподанн€ ≥нформац≥њ про об'Їкти оподаткуванн€ у ф≥зос≥б. ѕовторне таке порушенн€ прот€гом року ѕлатник податк≥в 85 грн., повторно Ц 170 грн. (форма Ђ–ї)
ѕорушенн€ пор€дку поданн€ податковоњ зв≥тност≥ про суми доход≥в, нарахованих (сплачених) на користь платник≥в податк≥в Ц ф≥зос≥б, суми утриманого з них податку. ѕовторне таке порушенн€ прот€гом року (п. 119.2) ѕодатковий агент 510 грн., повторно Ц 1020 грн. (форма Ђ–ї)
ќформленн€ документ≥в, €к≥ м≥ст€ть ≥нформац≥ю про об'Їкти оподаткуванн€ у ф≥зос≥б або про сплату податк≥в без зазначенн€ реЇстрац≥йного номера обл≥ковоњ картки платника податк≥в (окр≥м випадк≥в, визначених п. 119.2) (п. 119.3) ѕлатник податк≥в 170 грн. (форма Ђ–ї)
ѕорушенн€ пор€дку поданн€ податковоњ зв≥тност≥
Ќеподанн€ або несвоЇчасне поданн€ податкових декларац≥й (розрахунк≥в). ѕовторне таке порушенн€ прот€гом року (п. 120.1) ѕлатник податк≥в 170 грн., повторно Ц 1020 грн. (форма Ђ–ї)
Ќевиконанн€ вимог щодо самост≥йного внесенн€ зм≥н до податковоњ зв≥тност≥ (п. 120.2). ” раз≥ самост≥йного ви€вленн€ заниженн€ суми податкового зобов'€занн€ платник податк≥в зобов'€заний подати (п. 50.1): Ц уточнюючий розрахунок ≥ сплатити штраф у розм≥р≥ 3 % суми заниженн€; Ц податкову декларац≥ю (€кщо подаЇтьс€ нова декларац≥€ за поточний зв≥тний пер≥од, то штраф не застосовуЇтьс€); Ц €кщо уточнюютьс€ дан≥ декларац≥њ за попередн≥й пер≥од Ц нараховуЇтьс€ 5%-вий штраф). ѕри виконанн≥ перел≥чених вище вимог ≥нш≥ штрафи не застосовуютьс€ ѕлатник податк≥в 5 % суми заниженн€, додатково застосовуютьс€ ≥нш≥ штрафи (у т. ч. ≥ за заниженн€) (форма Ђ–ї)
ѕорушенн€ вимог до збер≥ганн€ документ≥в
Ќедотриманн€ строк≥в збер≥ганн€ бухгалтерських ≥ податкових документ≥в Ц 1095 дн≥в ≥з моменту поданн€ податковоњ декларац≥њ або уточнюючого розрахунку за зв≥тний пер≥од (п. 121.1). Ќеподанн€ коп≥й або ориг≥нал≥в документ≥в п≥д час зд≥йсненн€ податкового контролю. ѕовторне таке порушенн€ прот€гом року ѕлатник податк≥в 510 грн., повторно Ц 1020 грн. (форма Ђ–ї)
™диний податок
Ќесплата (неперерахуванн€) сум авансових внеск≥в Їдиного податку (п. 122.1) ѕлатник податк≥в Ц ф≥зособа 50 % ставки Їдиного податку (форма Ђ–ї)
¬изначенн€ суми податкового зобов'€занн€ податковим органом
ќргани ƒѕ— самост≥йно визначають суму податкового зобов'€занн€ у випадку, €кщо платник податк≥в: Ц своЇчасно не подав податкову декларац≥ю; Ц порушив пор€док нарахуванн€, утриманн€ податк≥в ≥ збор≥в ≥з доход≥в ≥нших платник≥в податк≥в (у т. ч. податковий агент, €кий утримуЇ ѕƒ‘ќ); Ц занизив суму податкового зобов'€занн€; Ц завищив суму бюджетного в≥дшкодуванн€; Ц неправом≥рно завищив суму ѕƒ¬, за€вленого до бюджетного в≥дшкодуванн€; Ц неправом≥рно завищив в≥дТЇмне значенн€ об'Їкта обкладенн€ податком на прибуток. ѕовторне таке порушенн€ прот€гом 3 рок≥в (1 095 дн≥в) (п. 54.3, 123.1) ѕлатник податк≥в 25 % суми: Ц визначеного податкового зобов'€занн€ (форма Ђ–ї); Ц завищеноњ суми бюджетного в≥дшкодуванн€ (формаЂ¬1ї* або Ђ¬3ї**). ”друге Ц 50 % вищеперел≥чених сум.
ѕорушенн€ пор€дку використанн€ податкових п≥льг
¬икористанн€ платником податк≥в (його посадовими особами) отриманоњ (застосованоњ) податковоњ п≥льги не за призначенн€м та/або всупереч умовам або ц≥л€м њњ отриманн€ (п. 123.2) —уб'Їкти господарюванн€ (дал≥ Ц —√) —т€гуЇтьс€ сума в розм≥р≥ податковоњ п≥льги ≥ застосовуЇтьс€ штраф, передбачений п. 123.1. (форма Ђ–ї)
ѕодаткова застава
¬≥дчуженн€ майна, €ке знаходитьс€ в податков≥й застав≥, без попереднього погодженн€ з органом ƒѕ—, €кщо таке погодженн€ Ї обов'€зковим (п. 124.1) ѕлатники податк≥в, €к≥ мають податковий борг ” розм≥р≥ вартост≥ в≥дчуженого майна (форма Ђ«ї*****)
* ƒодаток 5 до ѕор€дку є 1236. ** ƒодаток 7 до ѕор€дку є 1236. *** ƒодаток 8 до ѕор€дку є 1236. **** ƒодаток 9 до ѕор€дку є 1236. ***** ƒодаток 4 до ѕор€дку є 1236.
“оргов≥ патенти
Ќевиконанн€ вимог щодо розм≥щенн€ торгового патенту (п. 125.1): Ц нерозм≥щенн€ ориг≥налу або нотар≥ально зав≥реноњ коп≥њ торгового патенту; Ц невиконанн€ вимоги про доступн≥сть торгового патенту дл€ огл€ду; Ц неподанн€ ориг≥налу торгового патенту на вимогу уповноважених ос≥б —√, €к≥: Ц зд≥йснюють торговельну д≥€льн≥сть; Ц зд≥йснюють торг≥влю валютними ц≥нност€ми; Ц надають платн≥ побутов≥ послуги ” розм≥р≥ збору за один календарний м≥с€ць (форма Ђ–ї)
—√, що зд≥йснюють д≥€льн≥сть у сфер≥ розваг ” розм≥р≥ збору за один квартал (форма Ђ–ї)
ѕровадженн€ д≥€льност≥ без торгового патенту (у т. ч. без короткострокового або п≥льгового) (п. 125.1), а саме: Ц веденн€ д≥€льност≥ без отриманн€ патент≥в, або реал≥зац≥€ товар≥в без п≥льгового або короткострокового торгового патенту, або з порушенн€м пор€дку його отриманн€; Ц веденн€ д≥€льност≥ з патентом, але не на т≥й територ≥њ, на €ку поширюютьс€ повноваженн€ органу, що зд≥йснив реЇстрац≥ю —√, або не за м≥сцезнаходженн€м в≥докремленого п≥дрозд≥лу; Ц передача торгового патенту ≥ншому —√ або ≥ншому в≥докремленому п≥дрозд≥лу; Ц веденн€ торговельноњ д≥€льност≥ з використанн€м пересувноњ торговельноњ мереж≥ без патенту, виданого дл€ такоњ д≥€льност≥ —√, €к≥ зд≥йснюють д≥€льн≥сть без торгового патенту ” подв≥йному розм≥р≥ збору за пер≥од зд≥йсненн€ такоњ д≥€льност≥, але не менше подв≥йного розм≥ру за один м≥с€ць (форма Ђ–ї). ƒл€ —√, €к≥ зд≥йснюють д≥€льн≥сть у сфер≥ розваг Ц у 8-кратному розм≥р≥ збору, але не менше 8-кратного розм≥ру збору за один квартал (форма Ђ–ї)
—√, €к≥ продають товари без на€вност≥ п≥льгового торгового патенту (п. 267.2) ” 5-кратному розм≥р≥ збору за пер≥од зд≥йсненн€ такоњ д≥€льност≥, але не менше 5-кратного розм≥ру збору за один р≥к (форма Ђ–ї)
—√, €к≥ зд≥йснюють д≥€льн≥сть без короткострокового торгового патенту (ѕЌ) (пп. 267.4.7) ” подв≥йному розм≥р≥ збору за весь пер≥од провадженн€ такоњ д≥€льност≥ (форма Ђ–ї)
ѕорушенн€ пор€дку та строк≥в сплати (перерахуванн€) збору за зд≥йсненн€ де€ких вид≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, що п≥дл€гають патентуванню в≥дпов≥дно до пп. 267.1.1 (п. 125.1) —√, €к≥ зд≥йснюють д≥€льн≥сть, що п≥дл€гаЇ патентуванню ” розм≥р≥ 50 % ставок збору, установлених п. 267.3 (форма Ђ–ї)
ѕорушенн€ пор€дку сплати самост≥йно визначеноњ платником податк≥в суми грошового зобов'€занн€ (сума податкового зобов'€занн€ та/або штрафу)
Ќесплата узгодженоњ суми грошового зобов'€занн€ та/або авансових внеск≥в з податку на прибуток п≥дприЇмств прот€гом: Ц до 30 календарних дн≥в включно, що настають за останн≥м днем строку сплати суми грошового зобов'€занн€; Ц б≥льше 30 календарних дн≥в (п. 126.1) ѕлатник якщо простроченн€: Ц до 30 дн≥в Ц у розм≥р≥ 10 % погашеноњ суми податкового боргу (п≥д податковим боргом маЇтьс€ на уваз≥ сума своЇчасно не сплаченого грошового зобов'€занн€) (форма ЂЎї*); Ц б≥льше 30 дн≥в Ц у розм≥р≥ 20 % (форма ЂЎї*)
* ƒодаток 3 до ѕор€дку є 1236.
ѕорушенн€ правил нарахуванн€, утриманн€ ≥ сплати (перерахуванн€) податк≥в у джерел виплати
Ќенарахуванн€, неутриманн€ та/або несплата (неперерахуванн€) податк≥в до або п≥д час виплати доходу на користь ≥ншого платника податк≥в, наприклад неутриманн€ ѕƒ‘ќ (ст. 168), податку на прибуток ≥з доход≥в в≥д фрахту (п. 160.5), податку за викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами забрудненн€ (ст. 241). ѕовторне зд≥йсненн€ перел≥чених вище порушень прот€гом 3 рок≥в (1 095 дн≥в) ѕлатник, на €кого покладено обов'€зок утримувати податки у джерела виплати, у т. ч. податковий агент 25 % сум податку, €кий п≥дл€гаЇ нарахуванню та/або сплат≥ до бюджету (форма Ђ–ї). ”друге Ц 50 % указаних сум (форма Ђ–ї). ” трет≥й ≥ наступн≥ рази Ц 75 % указаних сум (форма Ђ–ї)
ѕоданн€ податковоњ ≥нформац≥њ банками
Ќеподанн€ або несвоЇчасне поданн€ податковоњ ≥нформац≥њ органам ƒѕ— (за вин€тком порушень, указаних у п. 118.1). ѕовторне таке порушенн€ прот€гом 3 рок≥в (п. 128.1) Ѕанки та ф≥нансов≥ установи 170 грн. (форма Ђ–ї)., повторно Ц 340 грн. (форма Ђ–ї)
Ќец≥льове використанн€ сировини
Ќец≥льове використанн€ спирту етилового та б≥оетанолу, отриманих €к сировина дл€ виробництва продукц≥њ, указаноњ в п. 229.1 (пп. 229.1.17) ѕлатник податк≥в —ума штрафу обчислюЇтьс€ виход€чи з обс€г≥в використаних не за призначенн€м спирту етилового ≥ б≥оетанолу та ставки акцизного податку, передбаченоњ п. 215.3, зб≥льшеноњ в 1,5 разу (форма Ђ–ї)
Ќец≥льове використанн€ легких ≥ важких дистил€т≥в, €к≥ отриман≥ (або ввезен≥) €к сировина дл€ виробництва етилену (пп. 229.2.16 або 229.3.18) —ума штрафу обчислюЇтьс€ виход€чи з обс€г≥в використаних не за призначенн€м легких ≥ важких дистил€т≥в та ставки акцизного податку, передбаченоњ п. 215.3, зб≥льшеноњ в 1,5 разу (форма Ђ–ї)
ѕорушенн€ пор€дку користуванн€ надрами
 ористуванн€ д≥л€нкою надр у пер≥од (пп. 263.13.3): Ц невнесенн€, несвоЇчасного внесенн€ плати за користуванн€ надрами дл€ видобутку корисних копалин прот€гом 6 м≥с€ц≥в (за вин€тком випадк≥в донарахувань ≥ штрафних санкц≥й за результатами перев≥рок контролюючих орган≥в); Ц припиненн€ строку д≥њ в≥дпов≥дного спец≥ального дозволу ѕлатник податк≥в «астосовуЇтьс€ адм≥н≥стративно-господарська санкц≥€ у вигл€д≥ вилученн€ отриманого платником у цей пер≥од прибутку в≥д видобутку корисних копалин (ст. 240 √осподарського кодексу)

 

ѕен€ нараховуЇтьс€ п≥сл€ зак≥нченн€ встановлених ѕодатковим кодексом строк≥в погашенн€ узгодженого грошового зобов'€занн€. ѕочаток нарахуванн€ пен≥ та зак≥нченн€ визначаютьс€ положенн€ми ѕодаткового кодексу (129 статт€). ѕен€ нараховуЇтьс€ на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкц≥й) ≥з розрахунку 120 в≥дсотк≥в р≥чних обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни (день, станом на €кий вираховуЇтьс€ обл≥кова ставка, залежить в≥д п≥дстав, €к≥ визначають пор€док нарахуванн€ пен≥). «азначений розм≥р пен≥ стосуЇтьс€ вс≥х податк≥в, збор≥в та ≥нших грошових зобов'€зань, кр≥м пен≥, €ка нараховуЇтьс€ за порушенн€ строку розрахунку у сфер≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥, що встановлюЇтьс€ в≥дпов≥дним законодавством.

Ќарахован≥ контролюючим органом суми пен≥ самост≥йно сплачуютьс€ платником податк≥в.

 

«авданн€ до самост≥йноњ роботи щодо вивченн€ навчального матер≥алу

ѕ≥сл€ вивченн€ програмного матер≥алу необх≥дно виконати самост≥йну роботу:

1 —класти структурно-лог≥чн≥ схеми з розгл€нутих питань.

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. як≥ ви знаЇте способи зд≥йсненн€ податкового контролю?

2. Ќавед≥ть пор€док нарахуванн€ ф≥нансових санкц≥й.

3. Ќавед≥ть пор€док нарахуванн€ пен≥.

–екомендована л≥тература

2-4, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 26-28.

“≈ћј 11.  ќЌ“–ќЋ№ Ќј–ј’”¬јЌЌя “ј —ѕЋј“» ѕќƒј“ ” Ќј ѕ–»Ѕ”“ќ 

ѕлан вивченн€ теми

1.  онтроль за нарахуванн€м та сплатою податку на прибуток п≥дприЇмств.

2.  амеральна перев≥рка декларац≥й про прибуток п≥дприЇмства.

2. ƒокументальна перев≥рка з питань нарахуванн€ податку на прибуток п≥дприЇмств.

Ќавчальн≥ ц≥л≥

засвоЇнн€, закр≥пленн€, поглибленн€ та систематизац≥€ знань з питань орган≥зац≥њ контролю за правильн≥стю нарахуванн€ та своЇчасн≥стю сплати в бюджет податку на прибуток.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 416 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2438 - | 2018 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.031 с.