Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми. ѕри вивченн≥ першого питанн€ необх≥дно враховувати, що майнов≥ податки, пор€д ≥з митом, Ї найдавн≥шою формою ф≥скальних взаЇмов≥дносин м≥ж державою та њњ
 

ѕри вивченн≥ першого питанн€ необх≥дно враховувати, що майнов≥ податки, пор€д ≥з митом, Ї найдавн≥шою формою ф≥скальних взаЇмов≥дносин м≥ж державою та њњ громад€нами. ” —тародавн≥й √рец≥њ ≥снувала ейсфора Ц тимчасовий, надзвичайний внесок необх≥дний дл€ ф≥нансуванн€ у форс-мажорних обставинах (веденн€ воЇн, буд≥вництво флоту). ÷ей податок ст€гувавс€ залежно в≥д майнового стану громад€нина та застосовувавс€ дуже р≥дко. ” ƒавньому –им≥, за аналог≥чних обставин справл€вс€ надзвичайний податок, в≥домий п≥д назвою tributum, величина €кого залежала в≥д земельноњ власност≥ платника, тому римл€ни розробили систему њњ обл≥ку, €ка отримала назву цензу.  ожних пТ€ть рок≥в громад€ни –иму повинн≥ були, з≥бравшись на ћарсовому пол≥, в усн≥й форм≥ за€вити про св≥й майновий стан, п≥дкр≥пивши свою за€ву кл€твою ≥менами бог≥в. ≈лементи майнового оподаткуванн€ можна в≥днайти ≥ у давньословТ€нськ≥й дес€тин≥. «алежно в≥д майнового стану платник≥в в епоху ¬еликого кн€з≥вства Ћитовського та –еч≥ ѕосполитоњ, справл€лис€ обовТ€зков≥ платеж≥, в≥дом≥ п≥д назвами серебщизна, ланове, шос, подимне. ѕ≥сл€ входу ”крањни до складу ћосков≥њ головними майновими податками, що ст€гувалис€ у надзвичайних випадках стали Ђдес€та деньгаї або ЂпТ€та деньгаї.

¬≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни, ст. 190 ÷ив≥льного кодексу ”крањни (дал≥ Ц ÷ ”), майном €к особливим обТЇктом вважаютьс€ окрема р≥ч, сукупн≥сть речей, а також майнов≥ права та обовТ€зки. ћайнов≥ права Ї неспоживною р≥ччю. ћайнов≥ права визнаютьс€ речовими правами. ” свою чергу, зг≥дно з≥ ст. 179 ÷ ”, р≥ч Ц це предмет матер≥ального св≥ту, щодо €кого можуть виникати цив≥льн≥ права та обовТ€зки. ”раховуючи широку р≥зноман≥тн≥сть форм ≥ вид≥в майна у св≥тов≥й практиц≥ ≥снуЇ значна к≥льк≥сть груп майнових податк≥в (податок на нерухом≥сть, податок на майно юридичних ос≥б, податок на прир≥ст кап≥талу, податок на прибуток в≥д реал≥зац≥њ майна тощо), €к≥ в≥д≥грають суттЇву роль у формуванн€ дох≥дноњ частини м≥сцевих ≥ нац≥ональних бюджет≥в р≥зних крањн.

Ќа сучасному етап≥ елементи майнового оподаткуванн€ в ”крањн≥ представлен≥ акцизним податком, збором за першу реЇстрац≥њ транспортного засобу, платою за землю та податком на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, а так≥ поширен≥ в св≥т≥ обовТ€зков≥ платеж≥, €к податок на прир≥ст кап≥талу чи податок на майно юридичних ос≥б, не знайшли в≥дображенн€ у нац≥ональному законодавств≥. ¬≥дпов≥дно до ст. 9 ѕодаткового кодексу ”крањни (дал≥ Ц ѕ ”), акцизний податок; зб≥р за першу реЇстрац≥ю транспортного засобу та плата за землю належать до загальнодержавних податк≥в ≥ збор≥в. «г≥дно з≥ ст. 10 ѕ ”, до м≥сцевих податк≥в належить податок на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки. ѕроте, адм≥н≥струванн€ зазначених обовТ€зкових платеж≥в повТ€зано ≥ з певними труднощами. ѕерш за все, мова йде про визначенн€ ринковоњ вартост≥ обТЇкта податку, що в б≥льшост≥ крањн св≥ту виступаЇ базою оподаткуванн€, та методики оц≥нки економ≥ко-техн≥чного стану майна. «азначен≥ проблеми сто€ть дуже гостро. Ќаприклад в —Ўј за оц≥нкою Ѕюро з нерухомост≥ (Office of Real Property Service) штату Ќью-…орк т≥льки 2/3 м≥сцевих юрисдикц≥й розробили реальну методику оц≥нки нерухомост≥, €ка базуЇтьс€ на ринков≥й вартост≥ актив≥в. ќднак, необх≥дно зазначити, що в ”крањн≥ розвинена система оц≥нки майна, €ка регламентуЇтьс€ к≥лькома нормативно-правовими актами. ¬≥дпов≥дно до ст. 1 «акону ”крањни Ђѕро оц≥нку майна, майнових прав та профес≥йну оц≥ночну д≥€льн≥сть в ”крањн≥ї, майном, €ке може оц≥нюватис€, вважаютьс€ обТЇкти в матер≥альн≥й форм≥, буд≥вл≥ та споруди (включаючи њх нев≥дТЇмн≥ частини), машини, обладнанн€, транспортн≥ засоби тощо; пањ, ц≥нн≥ папери; нематер≥альн≥ активи, в тому числ≥ обТЇкти права ≥нтелектуальноњ власност≥; ц≥л≥сн≥ майнов≥ комплекси вс≥х форм власност≥. «г≥дно з≥ ст. 3 «акону ”крањни Ђѕро оц≥нку майна, майнових прав та профес≥йну оц≥ночну д≥€льн≥сть в ”крањн≥ї, оц≥нка майна, майнових прав (оц≥нка майна) - це процес визначенн€ њх вартост≥ на дату оц≥нки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, ≥ Ї результатом практичноњ д≥€льност≥ субТЇкта оц≥ночноњ д≥€льност≥. «г≥дно з п. 4 ѕостанова  аб≥нету м≥н≥стр≥в ”крањни Ђѕро затвердженн€ Ќац≥онального стандарту є 1 Ђ«агальн≥ засади оц≥нки майна ≥ майнових правї в≥д 10.09.2003 є 1440 (дал≥ Ц ѕостанова є 1440), оц≥нка майна проводитис€ з дотриманн€м принцип≥в корисност≥, попиту ≥ пропонуванн€, зам≥щенн€, оч≥куванн€, граничноњ продуктивност≥ внеску, найб≥льш ефективного використанн€. ” п. 38 ѕостанови є 1440 вказано, що дл€ проведенн€ оц≥нки майна застосовуютьс€ так≥ основн≥ методичн≥ п≥дходи: 1) витратний (майновий - дл€ оц≥нки обТЇкт≥в у форм≥ ц≥л≥сного майнового комплексу та у форм≥ ф≥нансових ≥нтерес≥в); 2) дох≥дний; 3) пор≥вн€льний. ¬≥дпов≥дно до п. 6 ѕостанови  аб≥нету м≥н≥стр≥в ”крањни Ђѕро затвердженн€ Ќац≥онального стандарту є 2 Ђќц≥нка нерухомого майнаїї в≥д 28.10.2004 є 1442, витратний п≥дх≥д доц≥льно застосовувати дл€ проведенн€ оц≥нки нерухомого майна, ринок куп≥вл≥-продажу або оренди €кого Ї обмеженим, спец≥ал≥зованого нерухомого майна, у тому числ≥ нерухомих памТ€ток культурноњ спадщини, споруд, передавальних пристроњв тощо. ƒл€ визначенн€ ринковоњ вартост≥ ≥нших обТЇкт≥в оц≥нки витратний п≥дх≥д застосовуЇтьс€ у раз≥, коли њх зам≥щенн€ або в≥дтворенн€ ф≥зично можливе та (або) економ≥чно доц≥льне. «г≥дно з≥ ст. 5 «акону ”крањни Ђѕро оц≥нку земельї, видами оц≥нки земл≥ виступають: бон≥туванн€ ірунт≥в; економ≥чна оц≥нка земель; грошова оц≥нка земельних д≥л€нок. ќстанн€ залежно в≥д призначенн€ та пор€дку проведенн€ може бути нормативною ≥ експертною. Ќормативна грошова оц≥нка земельних д≥л€нок використовуЇтьс€ дл€ визначенн€ розм≥ру зобовТ€занн€, державного мита при м≥н≥, спадкуванн≥ та даруванн≥ майна зг≥дно ≥з законом, орендноњ плати, втрат с≥льськогосподарського ≥ л≥согосподарського виробництва, а також при розробц≥ показник≥в та механ≥зм≥в економ≥чного стимулюванн€ рац≥онального використанн€ та охорони земель. ≈кспертна грошова оц≥нка земельних д≥л€нок та прав на них проводитьс€ з метою визначенн€ вартост≥ обТЇкта оц≥нки та використовуЇтьс€ при зд≥йсненн≥ цив≥льно-правових угод щодо земельних д≥л€нок та прав на них, кр≥м випадк≥в, €к≥ передбачен≥ законодавством. “аким чином, необх≥дна нормативна база дл€ формуванн€ кадастровоњ системи оподаткуванн€ майна в ”крањн≥ ≥снуЇ на достатньому дл€ практичного застосуванн€ р≥вн≥, що п≥дтверджуЇтьс€ тривалою активною д≥€льн≥стю приватних оц≥нювач≥в та експерт≥в.

ѕри вивченн≥ другого та третього витанн€ необх≥дно враховувати, що у 2010 роц≥ ѕодатковим кодексом ”крањни визначено новий м≥сцевий податок Ц податок на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, однак, фактичне запровадженн€ вказаного податку з року в р≥к переносилось шл€хом зупиненн€ д≥њ ст. 265 ѕ  ”крањни €ка регулюЇ пор€док нарахуванн€ та сплати вказаного податку.

ѕунктом 18 п≥дрозд≥лу 10 розд≥лу XX поточноњ редакц≥њ ѕодаткового кодексу ”крањни визначено, що першим базовим податковим (зв≥тним) пер≥одом дл€ нарахуванн€ та сплати податку Ї 2013 р≥к. ќтже, починаючи ≥з 2014 року кожна ф≥зична особа €ка Ї власником житловоњ нерухомост≥ зобов`€зана сплачувати податок на нерухоме майно(≥з врахуванн€м п≥льг), з огл€ду на що ус≥м платникам особливу увагу сл≥д звернути на нещодавн≥ зм≥ни у законодавств≥.

27 березн€ 2014 р. ¬ерховною –адою ”крањни прийн€то «акон
є 1166-VIIїѕро запоб≥ганн€ ф≥нансов≥й катастроф≥ та створенн€ передумов дл€ економ≥чного зростанн€ в ”крањн≥ї, €кий набрав чинност≥ 1 кв≥тн€ 2014 р. ¬казаним «аконом зм≥нено базу оподаткуванн€ податку на житлову нерухом≥сть (площу нерухомого майна).

Ќа перший погл€д може скластис€ враженн€, що у пор€дку нарахуванн€ податку н≥чого суттЇво не зм≥нилось, залишились т≥ ж сам≥ п≥льгов≥ площ≥: дл€ квартир 120кв. м., дл€ будинк≥в 240кв. м., дл€ р≥зних вид≥в нерухомост≥ 370 кв. м., ставки податку також не зм≥нились: не б≥льше 1% та 2,7% м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати в залежност≥ в≥д площ≥ нерухомост≥.

«м≥нилось лише одне слово у словосполученн≥, а саме Ђжитлова площаї зм≥нено на Ђзагальна площаї.

Ќа що ж впливаЇ зам≥на одного слова ≥ншим?

ќсновною метою внесенн€ таких зм≥н Ї зб≥льшенн€ к≥лькост≥ суб`Їкт≥в €к≥ б сплачували податок ≥ звуженн€ к≥лькост≥ Ђп≥льговик≥вї. “ак, до прийн€тт€ вказаного «акону обТЇктом оподаткуванн€ була виключно житлова площа нерухомост≥, тобто прим≥щенн€, призначен≥ дл€ проживанн€, наприклад, к≥мнати в квартир≥ або будинку. ƒопом≥жн≥ площ≥, так≥ €к кухн≥, коридори, лодж≥њ ≥ т.д., дл€ розрахунку оподатковуваного площ≥ до уваги не бралис€.

« прийн€тт€м нового «акону податком обкладаЇтьс€ загальна площа житла, що перебуваЇ у власност≥ особи, тобто не т≥льки к≥мнати, але ≥ допом≥жн≥ ≥ службов≥ прим≥щенн€. ѕ≥льги дл€ ф≥зичних ос≥б залишилис€ без зм≥н, однак тепер вони розраховуютьс€ ≥з загальноњ площ≥ вс≥х належних ф≥зичн≥й особ≥ обТЇкт≥в.

ƒл€ платник≥в податк≥в €к≥ волод≥ють об`Їктами нерухомост≥ зазначеноњ площ≥ дещо зм≥н€тьс€ ≥ ставки податку.

як ≥ ран≥ше, ставка податку не б≥льше 1% м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати за 1 кв. м встановлюЇтьс€ дл€ квартир загальна площа €ких не перевищуЇ 240 кв. м, дл€ будинк≥в загальною площею до 500 кв. м, ≥ дл€ дек≥лькох обТЇкт≥в нерухомост≥ р≥зних вид≥в, що знаход€тьс€ у власност≥ платника податку, загальною площею до 740 кв. м.

” раз≥ €кщо загальна площа вказаних обТЇкт≥в перевищуЇ встановлен≥ обмеженн€, ставка податку становитиме 2,7% м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати за 1 кв. м п≥дл€гаЇ оподаткуванню площ≥.

ѕор€док нарахуванн€ та сплати податку. ѕо даному питанню зм≥н не в≥дбулос€. як ≥ ран≥ше, податок дл€ ф≥зичних ос≥б розраховуЇтьс€ податковим органом за м≥сцем реЇстрац≥њ ф≥зичноњ особи на п≥дстав≥ даних в≥дпов≥дних реЇстр≥в, а податковим пер≥одом Ї календарний р≥к. ѕодаткове пов≥домленн€ Ц р≥шенн€ про оплату податку за минулий р≥к надсилаЇтьс€ платнику податку Ц ф≥зичн≥й особ≥ до 1 липн€ наступного року, а податок сплачуЇтьс€ прот€гом 60 дн≥в з дн€ врученн€ пов≥домленн€.

ќкремо хочетьс€ зазначити ще про одну ц≥каву зм≥ну до пп. 265.4.2. ст. 265 ѕодаткового кодексу, €ка надаЇ право м≥ським, селищним та с≥льським радам встановлювати додатков≥ п≥льги дл€ сплати податку на нерухом≥сть.

“ак, ран≥ше так≥ п≥льги могли бути встановлен≥ лише дл€ нерухомост≥ €ка перебуваЇ у власност≥ рел≥г≥йних орган≥зац≥й, однак новий «акон надав можлив≥сть встановлювати п≥льги ≥ дл€ ф≥зичних ос≥б.

Ќа даний час у жодному нормативному акт≥ не визначено н≥ критер≥њв до нерухомост≥ €ка перебуваЇ у власност≥ ф≥зичних ос≥б, щодо €коњ можуть встановлюватись додатков≥ п≥льги, н≥ самих вид≥в п≥льг (€к то зв≥льненн€ в≥д сплати податку, зниженн€ ставки податку чи ≥н.).

“ак≥ зм≥ни щодо наданн€ п≥льг залишають багато запитань, а тому доведетьс€ почекати щоб подивитись на практиц≥ €к, кому та за €к≥ заслуги будуть встановлюватись п≥льги щодо сплати податку.

ўодо нарахуванн€ та сплати податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки юридичними особами то з метою забезпеченн€ виконанн€ норм «акону ”крањни є1166-VII Ђѕро запоб≥ганн€ ф≥нансовоњ катастрофи та створенн€ передумов дл€ економ≥чного зростанн€ в ”крањн≥ї, в частин≥ зм≥ни бази оподаткуванн€ податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, податков≥ зобов'€занн€ платник≥в податку - юридичних ос≥б потребують перерахунку з урахуванн€м загальноњ площ≥ об'Їкт≥в житловоњ нерухомост≥, у т.ч. њх часток, €к бази оподаткуванн€ дл€ такого податку з 01 кв≥тн€ 2014 року.

«а ≤ квартал 2014 року перерахунок податкового зобов'€занн€ проводити не потр≥бно.

«а результатами перерахунку пропонуЇтьс€ подати не п≥зн≥ше 30 липн€ 2014 року (граничного терм≥ну сплати авансових внеск≥в з податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, за II квартал 2014 року) уточнююч≥ декларац≥њ. ѕри цьому, до уточнюючоњ декларац≥њ платник маЇ право додати доповненн€, в≥дпов≥дно до абзацу 2 пункту 46.4 статт≥ 46 ѕодаткового кодексу, в €кому зазначити, що податков≥ зобов'€занн€ зб≥льшуютьс€ на виконанн€ вимог статт≥ 265 ѕодаткового кодексу з≥ зм≥нами, внесеними «аконом.

“аким чином, до затвердженн€ нових форм зв≥тност≥ з податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, платникам податк≥в-юридичним особам у колонц≥ 3 Ђ∆итлова площа об'Їкта житловоњ нерухомост≥ї форми декларац≥њ, та колонц≥ 7 Ђ∆итлова площа в≥дпов≥дно до документ≥в, що п≥дтверджують право власност≥ (усього)ї, колонц≥ 9 Ђ–озм≥р частки/под≥лу житловоњ площ≥, €ка знаходитьс€ у сп≥льн≥й частков≥й, сп≥льн≥й сум≥сн≥й власност≥ї додатка до такоњ декларац≥њ пропонуЇтьс€ вказувати (зазначати) загальну площу об'Їкта житловоњ нерухомост≥, у т.ч. його частки.

ўодо пор€дку визначенн€ податку на нерухоме майно ф≥зичним особам у 2014 роц≥, то ф≥зичним особам податок на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, нараховуЇтьс€ за перший базовий податковий (зв≥тний) пер≥од - 2013 р≥к ≥ базою оподаткуванн€ буде житлова площа об'Їкт≥в житловоњ нерухомост≥, у т.ч. њх часток, оск≥льки зг≥дно з статтею 58  онституц≥њ ”крањни закони та ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти не мають зворотноњ д≥њ у час≥, кр≥м випадк≥в, коли вони пом'€кшують або скасовують в≥дпов≥дальн≥сть особи.

 р≥м того, нарахуванн€ податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, з житловоњ площ≥ об'Їкт≥в житловоњ нерухомост≥, у т.ч. њх часток за зв≥тн≥ 2013 та 2014 р≥к маЇ ірунтуватис€ на р≥вност≥ ус≥х платник≥в перед законом, недопущенн€ будь-€ких про€в≥в податковоњ дискрим≥нац≥њ Ц забезпеченн€ однакового п≥дходу до вс≥х платник≥в податк≥в незалежно в≥д соц≥альноњ, расовоњ, нац≥ональноњ, рел≥г≥йноњ приналежност≥, форми власност≥ юридичноњ особи, громад€нства ф≥зичноњ особи, м≥сц€ походженн€ кап≥талу.

¬раховуючи зазначен≥ норми чинного законодавства, обчисленн€ сум податку дл€ ф≥зичних ос≥б за зв≥тний 2014 р≥к в≥дбудетьс€ у 2015 роц≥ до 01 липн€, а податок буде розрахований з житловоњ площ≥ об'Їкта житловоњ нерухомост≥, у т.ч. його частки за пер≥од з 01.01.2014 по 31.03.2014 (включно) та ≥з загальноњ площ≥ об'Їкта житловоњ нерухомост≥, у т.ч. його частки з 01.04.2014 по 31.12.2014 (включно).

«а порушенн€ податкового законодавства в сфер≥ майнового оподаткуванн€ передбачен≥ ф≥нансов≥ санкц≥њ. ‘≥зичним особам податок на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, нараховуЇтьс€ у 2014 роц≥ за перший базовий зв≥тний пер≥од, тобто за 2013 р≥к. Ѕазою оподаткуванн€ у даному випадку Ї житлова площа обТЇкт≥в житловоњ нерухомост≥, у т.ч. њх часток.

 онтролююч≥ органи надсилають платникам податку за м≥сцем њх податковоњ адреси податков≥ пов≥домленн€-р≥шенн€ про сплату суми податку та в≥дпов≥дн≥ плат≥жн≥ рекв≥зити до 1 липн€ року, що настаЇ за базовим податковим пер≥одом, тобто за 2013 р≥к до 1 липн€ 2014 року.

‘≥зичн≥ особи зобовТ€зан≥ сплатити податок на нерухоме майно прот€гом 60 дн≥в з дн€ врученн€ податкового пов≥домленн€-р≥шенн€.

ѕлатники податку Ц юридичн≥ особи самост≥йно обчислюють суму податку станом на 1 с≥чн€ зв≥тного року ≥ до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за м≥сцезнаходженн€м обТЇкта оподаткуванн€ декларац≥ю встановленоњ форми з розбивкою р≥чноњ суми податку р≥вними частками поквартально. ƒл€ новостворених обТЇкт≥в житловоњ нерухомост≥ така декларац≥€ подаЇтьс€ прот€гом м≥с€ц€ з дн€ виникненн€ права власност≥ на даний обТЇкт.

“обто, платники податку Ц юридичн≥ особи зобовТ€зан≥ були подати декларац≥њ за зв≥тний 2014 р≥к до 20 лютого 2014 року, в €ких розрахувати податкове зобовТ€занн€ за 2014 р≥к з поквартальною розбивкою. ёридичн≥ особи сплачують податок на нерухоме майно авансовими внесками щокварталу до 30 числа м≥с€ц€, що наступаЇ за зв≥тним кварталом (статт€ 265 ѕодаткового кодексу ”крањни).

ќск≥льки з 01.04.2014 «аконом ”крањни в≥д 27.03.2014 є1166-VII "ѕро запоб≥ганн€ ф≥нансовоњ катастрофи та створенн€ передумов дл€ економ≥чного зростанн€ в ”крањн≥" внесено зм≥ни до ст. 265 ѕодаткового кодексу ”крањни, зокрема, слова "житлова площа" зам≥нен≥ словами "загальна площа", юридичним особам необх≥дно зд≥йснити перерахунок податку, подавши уточнююч≥ декларац≥њ. «робити це необх≥дно до зак≥нченн€ граничного терм≥ну сплати авансових внеск≥в з податку на нерухоме майно за II квартал 2014 року, тобто до 30 липн€ 2014 року.

якщо платники податку на нерухоме майно не сплачують вчасно податок, то так≥ платники прит€гуютьс€ до в≥дпов≥дальност≥ у вигл€д≥ штрафу у таких розм≥рах:

- при затримц≥ до 30 календарних дн≥в включно, наступних за останн≥м днем строку сплати суми грошового зобовТ€занн€, - у розм≥р≥ 10% погашеноњ суми податкового боргу;

- при затримц≥ б≥льше 30 календарних дн≥в - у розм≥р≥ 20% погашеноњ суми податкового боргу.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ встановлених ѕодаткового кодексу ”крањни строк≥в погашенн€ узгодженого грошового зобовТ€занн€ на суму податкового боргу нараховуЇтьс€ пен€ ≥з розрахунку 120% р≥чних обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни, д≥ючоњ на день виникненн€ такого податкового боргу або на день його погашенн€, залежно в≥д того, €ка з величин таких ставок Ї б≥льшою, за кожний календарний день простроченн€ у його сплат≥.

ѕор€док нарахуванн€ штрафних санкц≥й та пен≥ визначений статт€ми 126 ≥ 129 ѕодаткового кодексу ”крањни.

 

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. ¬изначте пон€тт€ майнового оподаткуванн€.

2. ’то Ї платником податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки?

3. який пор€док нарахуванн€ та сплати податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки?

4. який пор€док перев≥рки своЇчасност≥ та повноти сплати податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки?

«авданн€ до самост≥йноњ роботи

 

1. ¬ивчити та опрацювати в≥дпов≥дну л≥тературу, законодавч≥ ≥ нормативно-правов≥ документи з питань теми.

2. —класти структурно-лог≥чн≥ схеми з розгл€нутих питань.

–екомендована л≥тература

2-4, 11, 12, 17, 19 - 22, 26-28.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 517 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2007 - | 1976 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.