Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми. ѕри вивченн≥ питань ц≥Їњ теми необх≥дно враховувати основн≥ правила постановки платник≥в на обл≥к в контролюючих органах
ѕри вивченн≥ питань ц≥Їњ теми необх≥дно враховувати основн≥ правила постановки платник≥в на обл≥к в контролюючих органах. ќбл≥к платник≥в податк≥в ведетьс€ з метою створенн€ умов дл€ зд≥йсненн€ контролю за правильн≥стю нарахуванн€, своЇчасн≥стю ≥ повнотою сплати податк≥в, дотриманн€ податкового та ≥ншого законодавства.

ѕор€док обл≥ку платник≥в податк≥в ≥ збор≥в регламентовано главою 6 ѕодаткового кодексу та в≥дпов≥дним ѕор€дком в≥д 09.12.2011 є 1588.

—л≥д в≥дм≥тити, що вз€ттю на обл≥к або реЇстрац≥њ в контролюючих органах п≥дл€гають ус≥ платники податк≥в.

¬з€тт€ на обл≥к в контролюючих органах юридичних ос≥б, њх в≥докремлених п≥дрозд≥л≥в, а також самозайн€тих ос≥б зд≥йснюЇтьс€ незалежно в≥д на€вност≥ обовТ€зку щодо сплати того або ≥ншого податку та збору.

« метою зд≥йсненн€ контролю платники податк≥в п≥дл€гають реЇстрац≥њ або вз€ттю на обл≥к за м≥сцезнаходженн€м юридичних ос≥б, в≥докремлених њх п≥дрозд≥л≥в, м≥сцем проживанн€ особи (основне м≥сце обл≥ку), а також за м≥сцезнаходженн€м розташуванн€ (реЇстрац≥њ) њх п≥дрозд≥л≥в, рухомого та нерухомого майна, обТЇкт≥в оподаткуванн€ або обТЇкт≥в через €к≥ провадитьс€ д≥€льн≥сть (неосновне м≥сце обл≥ку).

¬з€тт€ на обл≥к платник≥в податк≥в зд≥йснюЇтьс€ за принципом орган≥зац≥йноњ Їдност≥ реЇстрац≥йних процедур, що провод€тьс€ державними реЇстраторами, та процедур вз€тт€ на обл≥к платник≥в податк≥в, що забезпечуютьс€ податковим ≥нспекц≥€ми.

ѕ≥дставою дл€ вз€тт€ на обл≥к за основним м≥сцем обл≥ку в контролюючих органах Ї надходженн€:

Ц в≥домостей з ™диного державного реЇстру або з в≥дпов≥дноњ реЇстрац≥йноњ карти про проведенн€ держреЇстрац≥њ юридичноњ особи або ф≥зичноњ особи Ц п≥дприЇмц€;

Ц в≥домостей з ™диного державного реЇстру або в≥дпов≥дного пов≥домленн€ державного реЇстратора про внесенн€ до ™диного державного реЇстру запису про судове р≥шенн€ щодо в≥дм≥ни держреЇстрац≥њ припиненн€ юридичноњ особи або п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ ф≥зичноњ особи Ц п≥дприЇмц€;

Ц пов≥домленн€ державного реЇстратора або в≥домостей з ™диного державного реЇстру про створенн€ в≥докремленого п≥дрозд≥лу юридичноњ особи.

ѕри цьому вз€тт€ на обл≥к платник≥в податк≥в п≥дтверджуЇтьс€ випискою з ™диного державного реЇстру, €ка надсилаЇтьс€ (видаЇтьс€) юридичним особам ≥ ф≥зичним особам-п≥дприЇмц€м у пор€дку, встановленому «аконом ”крањни Ђѕро державну реЇстрац≥ю юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б Ц п≥дприЇмц≥вї в≥д 15.05.2003 є 755.

—тосовно кожного платника податк≥в, вз€того на обл≥к в контролюючих органах зг≥дно з цим ѕор€дком, формуЇтьс€ обл≥кова справа.

–еЇстрац≥йна частина обл≥ковоњ справи платника податк≥в формуЇтьс€ ≥з документ≥в, €к≥ надход€ть до контролюючих орган≥в дл€ вз€тт€ на обл≥к платника податк≥в, та доповнюЇтьс€ документами, €к≥ подаютьс€ платником податк≥в або надход€ть стосовно платника податк≥в в≥д ™диного державного реЇстратора, статистики, ≥нших державних орган≥в, у тому числ≥ м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади, та в≥д установ банк≥в в пер≥од д≥€льност≥ платника податк≥в та у зв'€зку з його л≥кв≥дац≥Їю.

¬еденн€ обл≥кових справ платник≥в податк≥в зд≥йснюЇтьс€ ≥з дотриманн€м правил д≥ловодства.  омплектуванн€ документ≥в проводитьс€ у хронолог≥чному чи тематичному пор€дку або у њх поЇднанн≥.  ожна частина обл≥ковоњ справи повинна мати опис документ≥в. «бер≥ганн€ окремих документ≥в та обл≥кових справ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до ѕерел≥ку типових документ≥в що створюютьс€ п≥д час д≥€льност≥ державних орган≥в та орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, ≥нших установ, п≥дприЇмств та орган≥зац≥й, ≥з зазначенн€м строк≥в збер≥ганн€ документ≥в, затвердженого наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањн≥ в≥д 12.04.2012 р.
є 578/5 (з≥ зм≥нами).

ƒл€ постановки на обл≥к застосовуютьс€ наступн≥ обл≥ков≥ рег≥стри:

‘ќ–ћј є1-ќѕѕ.

¬з€тт€ на обл≥к юридичних ос≥б та њх в≥докремлених п≥дрозд≥л≥в:

Ц вз€тт€ на обл≥к проводитьс€ не п≥зн≥ше наступного робочого дн€ з дати отриманн€ в≥домостей з реЇстрац≥йноњ картки, чи за€ви в≥д платника;

Ц €кщо в за€в≥ за ф. є 1-ќѕѕ не зазначен≥ обовТ€зков≥ рекв≥зити, надан≥ недостов≥рн≥ або неповн≥ дан≥, не предТ€влен≥ ориг≥нали в≥дпов≥дних документ≥в, податкова повертаЇ документи дл€ виправленн€ (≥з зазначенн€м п≥дстав). ёридична особа зобовТ€зана прот€гом
5 календарних дн≥в подати виправлен≥ документи дл€ вз€тт€ на обл≥к;

Ц з моменту вз€тт€ на обл≥к платник отримуЇ загальну систему оподаткуванн€, (€кщо ним не обрано ≥нший спос≥б сплати податк≥в), та стаЇ платником податку на прибуток.

‘ќ–ћј є5-ќѕѕ.

¬з€тт€ на обл≥к ф≥зичних ос≥б Ц п≥дприЇмц≥в:

Ц вз€тт€ на обл≥к зд≥йснюЇтьс€ податковою самост≥йно на п≥дстав≥ даних ™ƒ–, €к≥ над≥йшли в≥д реЇстратора, або п≥сл€ поданн€ документ≥в п≥дприЇмцем Ц за бажанн€м;

Ц необх≥дно подати за€ву за ф. є 5-ќѕѕ та виписку або вит€г з ™диного державного реЇстру (ориг≥нал);

Ц дан≥ за€ви мають бути достов≥рними та в≥дпов≥дати в≥домост€м, €к≥ внесен≥ до ™ƒ–;

Ц вз€тт€ на обл≥к маЇ в≥дбутись не п≥зн≥ше наступного робочого дн€ з дати отриманн€ в≥домостей в≥д державного реЇстратора чи документ≥в в≥д п≥дприЇмц€.

¬з€тт€ на обл≥к ф≥зичних ос≥б, €к≥ не Ї п≥дприЇмц€ми та зд≥йснюють незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть, умовою веденн€ €коњ зг≥дно ≥з законом Ї державна реЇстрац≥€ такоњ д≥€льност≥ у в≥дпов≥дному уповноваженому орган≥ та отриманн€ св≥доцтва про реЇстрац≥ю чи ≥ншого документа (дозволу, сертиф≥ката тощо), що п≥дтверджуЇ право ф≥зичноњ особи на веденн€ незалежноњ профес≥йноњ д≥€льност≥ (дал≥ - ф≥зична особа, €ка зд≥йснюЇ незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть), зд≥йснюЇтьс€ за м≥сцем пост≥йного проживанн€ у пор€дку, встановленому цим ѕор€дком дл€ ф≥зичних ос≥б Ц п≥дприЇмц≥в (6.9.).

якщо ф≥зична особа зареЇстрована €к п≥дприЇмець та при цьому така особа зд≥йснюЇ незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть, така ф≥зична особа обл≥ковуЇтьс€ в контролюючих органах €к ф≥зична особа - п≥дприЇмець.

ƒл€ вз€тт€ на обл≥к ф≥зична особа, €ка маЇ нам≥р провадити незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть, у строк 10 календарних дн≥в п≥сл€ державноњ реЇстрац≥њ незалежноњ профес≥йноњ д≥€льност≥ у в≥дпов≥дному уповноваженому орган≥ та отриманн€ св≥доцтва про реЇстрац≥ю чи ≥ншого документа (дозволу, сертиф≥ката тощо), що п≥дтверджуЇ право ф≥зичноњ особи на веденн€ незалежноњ профес≥йноњ д≥€льност≥, зобов'€зана подати особисто (над≥слати рекомендованим листом з описом вкладенн€) або через уповноважену особу до органу доход≥в ≥ збор≥в за м≥сцем свого пост≥йного проживанн€ (6.9.1.):

- за€ву за ф. N 5-ќѕѕ;

- коп≥ю реЇстрац≥йного посв≥дченн€ про реЇстрац≥ю приватноњ нотар≥альноњ д≥€льност≥, €кщо за€вник Ї, наприклад, приватним нотар≥усом;

- коп≥ю св≥доцтва про право на зан€тт€ адвокатською д≥€льн≥стю за формою, визначеною додатком до ѕоложенн€ про квал≥ф≥кац≥йно-дисципл≥нарну ком≥с≥ю адвокатури, затвердженого ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 05.05.93 N 155 (≥з зм≥нами), €кщо за€вник Ї адвокатом, €кий займаЇтьс€ адвокатською д≥€льн≥стю ≥ндив≥дуально та не зареЇстрований €к ф≥зична особа - п≥дприЇмець;

- коп≥ю св≥доцтва про присвоЇнн€ квал≥ф≥кац≥њ судового експерта, виданого ÷ентральною експертно-квал≥ф≥кац≥йною ком≥с≥Їю при ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни за формою, що в≥дпов≥даЇ додатку 7 до ѕоложенн€ про експертно-квал≥ф≥кац≥йн≥ ком≥с≥њ та атестац≥ю судових експерт≥в, затвердженого наказом ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни
в≥д 09.08.2005 N 86/5 (у редакц≥њ наказу ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни
в≥д 07.11.2007 N 1054/5), зареЇстрованого в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 11.08.2005 за N 882/11162 (≥з зм≥нами), €кщо за€вником Ї судовий експерт, €кий не Ї прац≥вником державноњ спец≥ал≥зованоњ установи та отримав право самост≥йно зд≥йснювати судово-експертну д≥€льн≥сть.

ѕри подач≥ документ≥в пред'€вл€Їтьс€ ориг≥нал зазначених документ≥в.

‘ќ–ћј є4-ќѕѕ.

ѕ≥сл€ вз€тт€ на обл≥к юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б - субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ в≥домост≥ про вз€тт€ на обл≥к надход€ть по каналам електронного об≥гу державному реЇстратору ≥ автоматично включаЇтьс€ до ¬иписки з ™диного державного реЇстру. ќргани доход≥в ≥ збор≥в видають форму є4-ќѕѕ:

Ц лише тим юридичним особам, дл€ €ких встановлен≥ особливост≥ державноњ реЇстрац≥њ, ≥ в≥домост≥ про €к≥ не внос€тьс€ до ™диного державного реЇстру (наприклад, представництва ≥ноземних компан≥й, дипломатичн≥ м≥с≥њ тощо);

Ц лише тим ф≥зичним особам, €к≥ займаютьс€ незалежною профес≥йною д≥€льн≥стю.

‘ќ–ћј є20-ќѕѕ.

« 01.01.11 р. платники податк≥в та збор≥в в≥дпов≥дно до п. 63.3 ѕ ” та розд. VIII ѕор€дку є 1588 мають пов≥домл€ти контролююч≥ органи про вс≥ об'Їкти оподаткуванн€ та об'Їкти, пов'€зан≥ з оподаткуванн€м.

–обити це потр≥бно шл€хом поданн€ ѕов≥домленн€ про об'Їкти оподаткуванн€ або об'Їкти, пов'€зан≥ з оподаткуванн€м або через €к≥ провадитьс€ д≥€льн≥сть (об'Їкт оподаткуванн€) за формою є 20-ќѕѕ.

ѕодавати форму є 20-ќѕѕ мають ус≥ без вин€тку платники податк≥в ≥ збор≥в тобто €к юридичн≥, так ≥ ф≥зичн≥ особи.

ѕодаЇтьс€ ц€ форма до контролюючих орган≥в з метою наданн€ ним ≥нформац≥њ, €ка потр≥бна дл€ контролю за повнотою сплати платниками податк≥в щодо вс≥х ≥снуючих у них обТЇкт≥в оподаткуванн€.

як св≥дчать норми п. 63.3 ѕ ” ≥ розд. V≤≤≤ ѕор€дку є 1588, у форм≥ є 20-ќѕѕ сл≥д вказувати ≥нформац≥ю про вс≥ обТЇкти оподаткуванн€, €к≥ Ї у субТЇкта господарюванн€. ѕри цьому п≥д ЂобТЇктами оподаткуванн€ї дл€ заповненн€ ц≥Їњ форми сл≥д розум≥ти матер≥альн≥ обТЇкти, €к≥:

1) виступають обТЇктами оподаткуванн€ дл€ в≥дпов≥дних податк≥в чи збор≥в ≥ на€вн≥сть €ких у субТЇкта господарюванн€ викликаЇ нарахуванн€ податкових зобовТ€зань. “ак≥ об'Їкти за кожним видом податку та збору визначаютьс€ зг≥дно з в≥дпов≥дним розд≥лом ѕ ”. ѕри цьому треба враховувати, що в≥дпов≥дно до ст. 22 ѕ ” п≥д терм≥ном ЂобТЇкт оподаткуванн€ї дл€ вс≥х податк≥в ≥ збор≥в розум≥ють майно, товари, дох≥д (прибуток) або його частину, обороти з реал≥зац≥њ товар≥в (роб≥т, послуг), операц≥њ з постачанн€ товар≥в (роб≥т, послуг) та ≥нш≥ об'Їкти, визначен≥ податковим законодавством, з на€вн≥стю €ких податкове законодавство пов'€зуЇ виникненн€ у платника податкового обов'€зку.

Ќаприклад, дл€ субТЇкта господарюванн€, €кий Ї платником еколог≥чного податку, таким обТЇктом буде стац≥онарне джерело забрудненн€, €ке зд≥йснюЇ викиди забруднюючих речовин в атмосферне пов≥тр€ (газовий котел чи котельн€), чи спец≥ально в≥дведен≥ дл€ розм≥щенн€ в≥дход≥в м≥сц€ (завалища); платником збору за першу реЇстрац≥ю транспортних засоб≥в Ц кол≥сн≥ транспортн≥ засоби тощо;

2) повТ€зан≥ з оподаткуванн€м або через €к≥ провадить свою д≥€льн≥сть субТЇкт господарюванн€. —юди вход€ть обТЇкти, за допомогою €ких субТЇкт господарюванн€ може зд≥йснити певн≥ д≥њ чи види д≥€льност≥, €к≥ повТ€зан≥ ≥з виникненн€м обов'€зк≥в щодо сплати податк≥в та збор≥в. ƒо цих обТЇкт≥в в≥днос€тьс€:

Ц при виробництв≥ в≥дпов≥дноњ продукц≥њ Ц заводи, ательЇ, виробнич≥ в≥дд≥ли, лаборатор≥њ, цехи, тощо;

Ц при збер≥ганн≥ та реал≥зац≥њ продукц≥њ Ц склади, бази, магазини, лотки, палатки тощо;

Ц при виконанн≥ роб≥т чи наданн≥ послуг Ц ресторани, кафе, сауни, б≥ль€рдн≥, л≥сопилки тощо.

ѕ≥сл€ того, €к ми з'€сували, про €к≥ саме обТЇкти варто подавати ≥нформац≥ю за формою є 20-ќѕѕ, перейдемо до розгл€ду випадк≥в поданн€ ц≥Їњ форми та правил њњ складанн€.

ѕравила поданн€:

ѕодаЇтьс€ форма є 20-ќѕѕ в≥дпов≥дно до п. 8.5 ѕор€дку є 1588 та п≥дказок, наведених у сам≥й форм≥, у випадках, коли субТЇкт господарюванн€:

Ц реЇструЇ, створюЇ чи в≥дкриваЇ новий об'Їкт оподаткуванн€;

Ц зм≥нюЇ в≥домост≥ про обТЇкт оподаткуванн€, а саме зм≥нюЇ тип, найменуванн€, м≥сцезнаходженн€ обТЇкта оподаткуванн€;

Ц зм≥нюЇ стан обТЇкта оподаткуванн€.

ѕ≥д зм≥ною стану обТЇкта оподаткуванн€ сл≥д розум≥ти зм≥ну функц≥онального використанн€ обТЇкта, тобто перепроф≥люванн€, в≥дчуженн€ тощо.

ѕодаЇтьс€ форма є 20-ќѕѕ в≥дпов≥дно до п. 8.1 ѕор€дку є 1588 до контролюючих орган≥в за м≥сцем знаходженн€ обТЇкт≥в оподаткуванн€ (за основним та неосновним м≥сцем обл≥ку). “аке формулюванн€, на наш погл€д, потр≥бно розум≥ти так: подавати форму є 20-ќѕѕ потр≥бно до контролюючих орган≥в за м≥сцем розташуванн€ обТЇкта оподаткуванн€, а €кщо так≥ органи не Ї основним м≥сцем обл≥ку платника, то ≥нформац≥ю потр≥бно подати у кожний з них (за основним та неосновним м≥сцем обл≥ку).

 р≥м м≥сц€ поданн€ форми є 20-ќѕѕ, на увагу заслуговуЇ ≥ встановленн€ строку поданн€ ц≥Їњ форми до контролюючих орган≥в. “ак, в≥дпов≥дно до пп. 8.4 та 8.5 ѕор€дку є 1588 подавати форму є 20-ќѕѕ сл≥д:

Ц у випадку реЇстрац≥њ, створенн€ чи в≥дкритт€ об'Їкта
оподаткуванн€ Ц прот€гом 10 робочих дн≥в п≥сл€ реЇстрац≥њ, створенн€ чи в≥дкритт€ обТЇкта оподаткуванн€ (п. 8.4 ѕор€дку є 1588);

Ц в ≥нших випадках (при зм≥н≥ в≥домостей про обТЇкт оподаткуванн€ чи зм≥н≥ його стану) строк поданн€ оновленоњ ≥нформац≥њ за формою
є 20-ќѕѕ не встановлено (п. 8.5 ѕор€дку є 1588.

«аповнюючи табличну частину форми є 20-ќѕѕ варто звернути увагу на таку особлив≥сть. якщо ≥нформац≥€ надаЇтьс€ у звТ€зку ≥з реЇстрац≥Їю нового або закритт€м д≥ючого обТЇкта оподаткуванн€, то дл€ кожного обТЇкта в≥дводитьс€ один р€док табличноњ частини.

якщо ж форма є 20-ќѕѕ подаЇтьс€ у звТ€зку ≥з зм≥ною призначенн€ об'Їкта оподаткуванн€ або його перепроф≥люванн€м, то ≥нформац≥€ щодо такого об'Їкта оподаткуванн€ надаЇтьс€ в ц≥й форм≥ двома р€дками, а саме:

Ц в одному р€дку зазначаЇтьс€ ≥нформац≥€ про закритт€ об'Їкта оподаткуванн€, призначенн€ €кого зм≥нюЇтьс€;

Ц у другому Ц оновлена ≥нформац≥€ про об'Їкт оподаткуванн€, €кий створено чи в≥дкрито на основ≥ закритого (пп. 8.4 ≥ 8.5 ѕор€дку є 1588).

‘орма є 20-ќѕѕ подаЇтьс€ в к≥лькост≥, достатн≥й дл€ наданн€ ≥нформац≥њ про вс≥ об'Їкти оподаткуванн€. ѕричому, €к ми вже згадували, що п≥д час першого поданн€ форми є 20-ќѕѕ зазначаютьс€ вс≥ об'Їкти оподаткуванн€, що Ї у субТЇкта господарюванн€. ј надал≥ (у раз≥ повторного њњ поданн€) достатньо буде зазначити лише новий об'Їкт оподаткуванн€ або той об'Їкт, щодо €кого в≥дбуваютьс€ зм≥ни.

¬≥дпов≥дальн≥сть за неподанн€.

ўо стосуЇтьс€ в≥дпов≥дальност≥ за неподанн€ форми є 20-ќѕѕ, то за неподанн€ такоњ форми на субТЇкт≥в господарюванн€ накладаЇтьс€ штраф зг≥дно з п. 117.1 ѕ ” €к за неподанн€ у строки та у випадках, передбачених ѕ ”, за€в або документ≥в дл€ вз€тт€ на обл≥к у в≥дпов≥дному контролюючому орган≥, реЇстрац≥њ зм≥н м≥сцезнаходженн€ чи внесенн€ ≥нших зм≥н до своњх обл≥кових даних. “аке порушенн€ т€гне за собою накладенн€ штрафу:

Ц на самозайн€тих ос≥б у розм≥р≥ 170 грн.;

Ц на юридичних ос≥б, в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли юридичноњ особи чи юридичну особу, в≥дпов≥дальну за нарахуванн€ та сплату податк≥в до бюджету п≥д час виконанн€ договору про сп≥льну д≥€льн≥сть Ц 510 грн.

” раз≥ не усуненн€ таких порушень або за т≥ сам≥ д≥њ, вчинен≥ прот€гом року особою, до €коњ були застосован≥ штрафи за таке порушенн€, Ц т€гнуть за собою накладенн€ штрафу у подв≥йному розм≥р≥ Ц 340 грн. та 1020 грн. в≥дпов≥дно.

ƒл€ зн€тт€ з обл≥ку платнику податк≥в у триденний строк п≥сл€ внесенн€ до ™ƒ– запису про прийн€тт€ р≥шенн€ про припиненн€ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ необх≥дно надати до орган≥в доход≥в ≥ збор≥в за м≥сцем реЇстрац≥њ наступн≥ документи (бланки за€в надаютьс€ у податков≥й служб≥ або пишутьс€ у дов≥льн≥й форм≥):

Ц за€ва за формою є8-ќѕѕ;

Ц ориг≥нали документ≥в, що видаютьс€ органами державноњ податковоњ служби платнику податк≥в (св≥доцтва, патенти, дов≥дки за
ф. є 4-ќѕѕ, ≥нш≥ документи тощо), а також зав≥рен≥ контролюючим органом коп≥њ цих документ≥в, €кщо так≥ видавались;

Ц €кщо Ї платником податку на додану варт≥сть, сл≥д написати за€ву про анулюванн€ св≥доцтва;

Ц за€ва на проведенн€ аудиту (позаплановоњ перев≥рки, пишетьс€ у дов≥льн≥й форм≥);

Ц обх≥дний лист;

Ц додатково можуть попросити коп≥ю опису документ≥в поданих державному реЇстратору.

ѕ≥сл€ отриманн€ за€ви про припиненн€ платника
податк≥в Ц контролююч≥ органи проводить позапланову вињзну перев≥рку, €ка розпочинаЇтьс€ прот€гом м≥с€ц€ в≥д дн€ отриманн€ за€ви.

ƒл€ того, щоб за результатами позаплановоњ перев≥рки органи доход≥в ≥ збор≥в видали дов≥дку про в≥дсутн≥сть заборгованост≥ по податках та зборах за формою є22-ќѕѕ, необх≥дно виконанн€ наступних вимог:

Ц отриманн€ пов≥домленн€ в≥д банк≥в про закритт€ рахунк≥в субТЇкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥;

Ц поверненн€ вс≥х ориг≥нал≥в та зав≥рених коп≥й документ≥в, €к≥ видавалис€ платнику у контролюючих органах;

Ц в≥дсутн≥сть обТЇкт≥в оподаткуванн€ або обТЇкт≥в, повТ€заних з оподаткуванн€м, зокрема земельних д≥л€нок, €к≥ надан≥ дл€ зд≥йсненн€ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥;

Ц в≥дсутн≥сть заборгованост≥ по податках ≥ зборах.

—л≥д зазначити, що дов≥дка за формою є22-ќѕѕ д≥йсна прот€гом двох м≥с€ц≥в в≥д дати њњ реЇстрац≥њ. Ќову дов≥дку можна буде отримати лише прот€гом м≥с€ц€ в≥д дн€ зверненн€ до контролюючих орган≥в щодо њњ наданн€.

ќкр≥м первинноњ реЇстрац≥њ д≥ючим законодавством передбачена вторинна реЇстрац≥€ платник≥в податк≥в, до €коњ, перш за все належить реЇстрац≥€ платник а податку на додану варт≥сть та перех≥д на спрощену систему оподаткуванн€.

¬≥дпов≥дно до пп. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ѕодаткового кодексу дл€ обранн€ або переходу на спрощену систему оподаткуванн€ субТЇкт господарюванн€ подаЇ до територ≥ального контролюючого органу за€ву.

“ак, наприклад, дл€ переходу на спрощену систему оподаткуванн€ ф≥зичноњ особи-субТЇкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, зг≥дно з п. 298.3 ст. 298 ѕ ” у за€в≥ зазначаютьс€ так≥ обовТ€зков≥ в≥домост≥:

Ц пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥ ф≥зичноњ особи Ц п≥дприЇмц€, реЇстрац≥йний номер обл≥ковоњ картки платника податк≥в (≥дентиф≥кац≥йний номер) або сер≥€ та номер паспорта (дл€ ф≥зичних ос≥б, €к≥ через своњ рел≥г≥йн≥ переконанн€ в установленому пор€дку в≥дмовилис€ в≥д прийн€тт€ реЇстрац≥йного номера обл≥ковоњ картки платника податк≥в);

Ц дан≥ документа, що п≥дтверджуЇ державну реЇстрац≥ю ф≥зичноњ особи Ц п≥дприЇмц€ в≥дпов≥дно до закону;

Ц податкову адресу субТЇкта господарюванн€;

Ц м≥сце провадженн€ господарськоњ д≥€льност≥;

Ц обран≥ ф≥зичною особою Ц п≥дприЇмцем першоњ та другоњ груп види господарськоњ д≥€льност≥ зг≥дно з  ¬≈ƒ ƒ  009:2010;

Ц обран≥ субТЇктом господарюванн€ група та ставка Їдиного податку або зм≥на групи та ставки Їдиного податку;

Ц к≥льк≥сть ос≥б, €к≥ одночасно перебувають з ф≥зичною особою Ц п≥дприЇмцем у трудових в≥дносинах;

Ц дата (пер≥од) обранн€ або переходу на спрощену систему оподаткуванн€.

ќтже, у за€в≥ про застосуванн€ спрощеноњ системи оподаткуванн€ (дал≥ Ц за€ва) не п≥дл€гають обовТ€зковому заповненню пол€ ЂЌомер реЇстрац≥њ в орган≥ державноњ податковоњ службиї та Ђƒата вз€тт€ на обл≥к в контролюючому орган≥ї.

«г≥дно з п. 6.2 ѕор€дку є 1588 за бажанн€м ф≥зичноњ особи Ц п≥дприЇмц€ вз€тт€ њњ на обл≥к може бути зд≥йснене територ≥альним контролюючим органом, €кщо така особа подаЇ до територ≥ального контролюючого органу:

Ј за€ву за формою є 5-ќѕѕ;

Ј виписку або вит€г з ™диного державного реЇстру юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б Ц п≥дприЇмц≥в (дал≥ Ц ™диний державний реЇстр).

” цьому раз≥ за даними ™диного державного реЇстру та/або через в≥дпов≥дного державного реЇстратора територ≥альний ф≥скальний органом зобовТ€заний установити, що таку ф≥зичну особуЦп≥дприЇмц€ включено до ™диного державного реЇстру та њњ п≥дприЇмницьку д≥€льн≥сть не припинено.

ƒан≥ за€ви за формою є 5-ќѕѕ мають бути достов≥рними та в≥дпов≥дати в≥домост€м з ™диного державного реЇстру.

« метою перев≥рки достов≥рност≥ даних про платника податк≥в Ц ф≥зичну особуЦп≥дприЇмц€ територ≥альний ф≥скальний органом може звернутис€ до державного реЇстратора за отриманн€м вит€гу з ™диного державного реЇстру.

“аким чином, на п≥дстав≥ виписки або вит€гу з ™диного державного реЇстру платники Їдиного податку у р€дку 4 за€ви зазначають дан≥ документа, що п≥дтверджують державну реЇстрац≥ю такого платника (назва, номер, дата).

¬≥дпов≥дно до чинного законодавства передбачено реЇстрац≥€ платник≥в податк≥в, €к платник≥в податку на додану варт≥сть (дал≥ ѕƒ¬).

–еЇстрац≥€ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до норм розд≥лу V ѕ ” та ѕоложенн€ про реЇстрац≥ю платник≥в податку на додану варт≥сть, затвердженого наказом ћ≥нф≥ну ”крањни в≥д 07.11.2011 р. є 1394 (з≥ зм≥нами та доповненн€ми).

ѕри цьому необх≥дно враховувати, що законом передбачен≥ €к обовТ€зкова так ≥ добров≥льна реЇстрац≥€. ќбовТ€зков≥й реЇстрац≥€ п≥дл€гають особи у €ких обс€ги оподатковуваних операц≥й перевищують суми 300 000 грн. (без ѕƒ¬ Ц ст. 182). —троки реЇстрац≥њ (перереЇстрац≥њ) платник≥в ѕƒ¬ у контролюючих органах складають 5 робочих дн≥в (п. 183.9 ст. 183 розд≥лу V ѕодаткового кодексу).

” раз≥ зм≥ни даних про платника ѕƒ¬, €к≥ зазначаютьс€ у св≥доцтв≥ про реЇстрац≥ю, а також встановленн€ розб≥жностей чи помилок у записах св≥доцтва про реЇстрац≥ю та/або реЇстру платник≥в ѕƒ¬, втрати або непридатност≥ св≥доцтва дл€ користуванн€ платник ѕƒ¬ подаЇ реЇстрац≥йну за€ву до органу доход≥в ≥ збор≥в прот€гом 10 робочих дн≥в, що настають за днем, коли зм≥нилис€ дан≥ про платника ѕƒ¬ або виникли ≥нш≥ п≥дстави дл€ перереЇстрац≥њ та зам≥ни св≥доцтва про реЇстрац≥ю (п. 183.15 ст. 183 розд≥лу V ѕодаткового кодексу).

ƒ≥ючим законодавством визначено дати анулюванн€ реЇстрац≥њ платника ѕƒ¬ (п. 184.2 ст. 184 розд≥лу V ѕодаткового кодексу).

Ќаказом є 1144 до ѕоложенн€ є 1394 внесено норму, зг≥дно з €кою анулюванн€ реЇстрац≥њ зд≥йснюЇтьс€ на дату:

Ј поданн€ за€ви платником ѕƒ¬ або прийн€тт€ р≥шенн€ контролюючим органом про анулюванн€ реЇстрац≥њ, €кщо у св≥доцтв≥ про реЇстрац≥ю платника ѕƒ¬ не було визначено граничний строк д≥њ;

Ј зазначену в судовому р≥шенн≥;

Ј зак≥нченн€ строку д≥њ св≥доцтва про реЇстрац≥ю платника ѕƒ¬;

Ј що передуЇ дню втрати особою статусу платника ѕƒ¬.

ƒл€ постановки на обл≥к платника ѕƒ¬ застосовуютьс€ наступн≥ обл≥ков≥ рег≥стри:

- реЇстрац≥йна за€ва платника ѕƒ¬ за формою є 1-ѕƒ¬;

- за€ва про анулюванн€ реЇстрац≥њ платника ѕƒ¬ за формою є 3-ѕƒ¬.

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. який нормативний документ м≥стить ≥нформац≥ю про пор€док обл≥ку платник≥в податк≥в?

2. ”з€тт€ на обл≥к платник≥в податк≥в - юридичних ос≥б зд≥йснюЇтьс€ за њх м≥сцезнаходженн€м в≥дпов≥дними контролюючими органами до чи п≥сл€ внесенн€ в≥домостей про них до ™диного державного реЇстру?

3. ўо в≥дбуваЇтьс€ ран≥ше: уз€тт€ на обл≥к платник≥в податк≥в-юридичних ос≥б чи присвоЇнн€ њм ≥дентиф≥кац≥йних код≥в за ™диним державним реЇстром п≥дприЇмств та орган≥зац≥й ”крањни (™ƒ–ѕќ”)?

4. який нормативний документ м≥стить ≥нформац≥ю про пор€док веденн€ органами доход≥в ≥ збор≥в оперативного обл≥ку податк≥в ≥ збор≥в до бюджет≥в та до державних ц≥льових фонд≥в?

5. ќсобов≥ рахунки за кожним платником та кожним видом платежу, €к≥ повинн≥ сплачуватис€ такими платниками в≥дкриваютьс€ на кожний поточний р≥к чи один раз на весь час д≥€льност≥ платника?

6. ўо в≥дображаЇтьс€ на лицьовому боц≥ картки особових рахунк≥в?

7. ўо в≥дображаЇтьс€ на зворотному боц≥ картки особових рахунк≥в?

 

«авданн€ до самост≥йноњ роботи

ѕ≥сл€ вивченн€ програмного матер≥алу необх≥дно виконати самост≥йну роботу:

1 —класти структурно-лог≥чн≥ схеми з розгл€нутих питань.

 

–екомендована л≥тература

1-4, 5, 7 - 18, 20 - 22, 26-28.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 436 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1994 - | 1914 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.066 с.