Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 4. ѕор€док погашенн€ податкового боргу
ѕлан вивченн€ теми

1. ƒжерела сплати податкових зобовТ€зань або погашенн€ податкового боргу платником податк≥в.

2. ѕодаткова застава, њњ зм≥ст та призначенн€.

3. јдм≥н≥стративний арешт актив≥в.

4. ѕродаж майна, що перебуваЇ у податков≥й застав≥.

5. –озстроченн€ та в≥дстроченн€ податкових зобовТ€зань або податкового боргу платника податк≥в.

6. —троки давност≥ та њх застосуванн€ дл€ визначенн€ ≥ ст€гненн€ податкового боргу.

7. —писанн€ безнад≥йного податкового боргу.

Ќавчальн≥ ц≥л≥

засвоЇнн€, закр≥пленн€, поглибленн€ та систематизац≥€ знань з питань управл≥нн€ податкового боргу.

 

«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми

ѕри вивченн≥ питань теми необх≥дно вз€ти до уваги положенн€ ѕодаткового кодексу ”крањни глави 9 Ђѕогашенн€ податкового боргу платник≥в податк≥вї (ст. 87-102) та насамперед зТ€сувати пор€док погашенн€ податкового боргу та джерела сплати податкових зобовТ€зань або погашенн€ податкового боргу платником податк≥в.

“ак, джерелами самост≥йноњ сплати грошових зобов'€зань або погашенн€ податкового боргу платника податк≥в Ї будь-€к≥ власн≥ кошти, у тому числ≥ т≥, що отриман≥ в≥д продажу товар≥в (роб≥т, послуг), майна, випуску ц≥нних папер≥в, зокрема корпоративних прав, отриман≥ €к позика (кредит), та з ≥нших джерел, з урахуванн€м особливостей, визначених ц≥Їю статтею, а також суми надм≥ру сплачених платеж≥в до в≥дпов≥дних бюджет≥в.

—плата грошових зобов'€зань або погашенн€ податкового боргу платника податк≥в з в≥дпов≥дного платежу може бути зд≥йснена також за рахунок надм≥ру сплачених сум такого платежу (без за€ви платника) або за рахунок помилково та/або надм≥ру сплачених сум з ≥нших платеж≥в (на п≥дстав≥ в≥дпов≥дноњ за€ви платника) до в≥дпов≥дних бюджет≥в.

ƒжерелами погашенн€ податкового боргу платника податк≥в Ї будь-€ке майно такого платника податк≥в з урахуванн€м обмежень, визначених цим  одексом, а також ≥ншими законодавчими актами.

Ќе можуть бути використан≥ €к джерела погашенн€ податкового боргу платника податк≥в, наприклад, майнов≥ права ≥нших ос≥б, надан≥ платнику податк≥в у користуванн€ або волод≥нн€, а також немайнов≥ права, у тому числ≥ права ≥нтелектуальноњ (промисловоњ) власност≥, передан≥ в користуванн€ такому платнику податк≥в без права њх в≥дчуженн€ тощо.

ѕри цьому сл≥д запамТ€тати, що елементами погашенн€ податкового боргу Ї:

- податкова застава;

- продаж майна, що перебуваЇ у податков≥й застав≥;

- адм≥н≥стративний арешт майна;

- розстроченн€ та в≥дстроченн€ грошових зобовТ€зань або податкового боргу платника податк≥в;

- в≥дновленн€ платоспроможност≥ боржника або визнанн€ його банкрутом.

 р≥м того, сл≥д звернути увагу на те, що погашенн€ податкового боргу зд≥йснюЇтьс€:

- за рахунок власних кошт≥в платника податк≥в;

- шл€хом опису майна платника податк≥в;

- виключно за р≥шенн€м суду;

- шл€хом сол≥дарноњ майновоњ в≥дпов≥дальност≥ учасник≥в сп≥льноњ д≥€льност≥;

- шл€хом використанн€ додаткових джерел (деб≥торська заборгован≥сть платника податку).

“акож потребують особливоњ уваги т≥ новац≥њ, що внесен≥ ѕодатковим кодексом ”крањни щодо погашенн€ податкового боргу:

- ст€гненн€ кошт≥в з рахунк≥в платника податк≥в на п≥дстав≥ р≥шенн€ суду через органи державноњ виконавчоњ служби;

- винесенн€ р≥шенн€ контролюючим органом про погашенн€ суми податкового боргу на п≥дстав≥ дозволу суду;

- визначенн€ кола майна на €ке не можливо звернути ст€гненн€ контролюючим органом.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. який пор€док погашенн€ податкового боргу?

2. Ќазв≥ть джерела сплати податкових зобовТ€зань або погашенн€ податкового боргу платником податк≥в.

3. ўо таке податкова застава та €кий њњ зм≥ст та призначенн€?

4. як зд≥йснюЇтьс€ адм≥н≥стративний арешт актив≥в?

5. який пор€док продажу майна, що перебуваЇ у податков≥й застав≥?

6. який пор€док розстроченн€ та в≥дстроченн€ податкових зобовТ€зань або податкового боргу платника податк≥в?

7. який пор€док застосуванн€ строк≥в давност≥ дл€ визначенн€ ≥ ст€гненн€ податкового боргу?

8. який пор€док списанн€ безнад≥йного податкового боргу?

«авданн€ до самост≥йноњ роботи

1. ¬ивчити та опрацювати в≥дпов≥дну л≥тературу, законодавч≥ ≥ нормативно-правов≥ документи з питань теми.

2. —класти структурно-лог≥чн≥ схеми з розгл€нутих питань.

–екомендована л≥тература

2-4, 11, 12, 14, 21, 23, 25, 26-28.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 386 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2038 - | 1998 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.