Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ. ѕристроњ дл€ внутр≥шньовенного введенн€ л≥карських засоб≥в
«авданн€ 9. «д≥йснити класиф≥кац≥ю пристроњв дл€ внутр≥шньовенного введенн€ л≥карських засоб≥в (рис. 2).

 

 

     

           

           

 

ћедичн≥ сестри   Ћ≥кар≥

—уб'Їкти внутр≥шньовенних ≥нфуз≥й

–ис. 2.  ласиф≥кац≥€ пристроњв дл€ внутр≥шньовенних ≥нфуз≥й

 

«авданн€ 10. «д≥йснити класиф≥кац≥ю периферичних внутр≥шньовенних катетер≥в (рис. 3).

ѕ–»Ќ÷»ѕ»  Ћј—»‘≤ ј÷≤ѓ

«а матер≥алом виготовленн€   «а будовою

 

             

           

«а розм≥ром «а кольоровим кодуванн€м —фера застосуванн€ Ўвидк≥сть потоку в мл/хв.  
«овн≥шн≥й д≥аметр довжина  
     
           
             
             
             
             
             
             
             

–ис. 3.  ласиф≥кац≥€ ѕ¬¬ 

«авданн€ 11. ѕериферичний венозний доступ на сучасному етап≥ забезпечуЇтьс€ використанн€м наступних пристроњв:

1) ______________ 2) ________________ 3) _______________ 4) __________________

¬казати принципов≥ в≥дм≥нност≥ будови ≥ застосуванн€.

¬≥дм≥нност≥ будови ≥ застосуванн€ пристроњв дл€ внутр≥шньовенного введенн€ л≥карських засоб≥в
¬≥дм≥нност≥ в: ѕристроњ дл€ коротко-тривалого введенн€ Ћ« ѕристроњ дл€ довго-тривалого введенн€ Ћ«
будов≥    
застосуванн≥    

«авданн€ 12. ќписати будову перфуз≥йноњ системи (внутр≥шньовенного катетера типу ћетелик).

1)

 

2)

 

3)

 

«авданн€ 13. ќписати будову внутр≥шньовенного катетера типу ¬енфлон.


1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

 


 

«авданн€ 14. ѕредставити переваги та недол≥ки застосуванн€ периферичних внутр≥шньовенних катетер≥в у вигл€д≥ таблиц≥ показ≥в та протипоказ≥в

 

ѕокази до застосуванн€ ѕротипокази
     
     
     
   

 

«авданн€ 15. –озшифрувати умовн≥ позначенн€, €к≥ використан≥ при маркуванн≥ внутр≥шньовенних катетер≥в. ѕри цьому визначити: торгову назву та торгову марку внутр≥шньовенного катетера, назву виробника ≥ крањну походженн€, розм≥р голки, сер≥ю та терм≥н придатност≥, стерил≥зуючий агент.


1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

6)

 

7)

 «авданн€ 16. «аповнити блокЦсхему фармацевтичноњ оп≥ки при використанн≥ ѕ¬¬ 

у в≥дд≥ленн€х л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в (рис.4).

 

 

 

 

–ис.4. Ѕлок-схема фармацевтичноњ оп≥ки при використанн≥ перифер≥йних внутр≥шньовенних катетер≥в у в≥дд≥ленн€х л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в.

 

 

«авданн€ 17. ќписати будову ≥нфуз≥йних систем. –озшифрувати умовн≥ позначанн€, €к≥ використан≥ при маркуванн≥ ≥нфуз≥йних систем. ¬изначити: торгову марку та торгову назву ≥нфуз≥йноњ системи, назву ≥ крањну виробника, розм≥р голки, терм≥н придатност≥ та сер≥ю, стерил≥зуючий агент.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

 

 

Ў. √олки ≥нТЇкц≥йн≥

«авданн€ 18. ќписати будову голки дл€ ≥нТЇкц≥й. –озшифрувати умовн≥ позначенн€, €к≥ використан≥ при маркуванн≥ голок дл€ ≥нТЇкц≥й. ѕри цьому визначити: торгову назву та торгову марку голки, назву ≥ крањну виробника, розм≥р голки, терм≥н придатност≥ та сер≥ю голки, а також стерил≥зуючий агент. ¬казати на особливост≥ позначенн€ д≥аметра голки.

1) 2)

 

3) 4)

 

5) 6)

 

7)

 

 

«авданн€ 19. Ќа гуртову ф≥рму над≥йшли голки дл€ ≥нТЇкц≥й, €к≥ мають р≥зне кольорове кодуванн€. Ќадати консультац≥ю прац≥вникам л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в стосовно специф≥ки використанн€ голок ≥нТЇкц≥йних

 

—пециф≥ка застосуванн€ голок ≥нТЇкц≥йних
 ольоровий код –озм≥р голки —фера застосуванн€
Ѕлакитний    
„орний    
«елений    
∆овтий    
„ервоний    
 ремовий    
–ожевий    
—в≥тло-коричневий    
ќранжевий    

 

≤”. Ўовн≥ матер≥али

«авданн€ 20. —учасн≥ шовн≥ матер≥али повинн≥ бути виготовлен≥ з не≥нф≥кованоњ сировини, легко ≥ над≥йно стерил≥зуватись, бути ун≥версальними та в≥дпов≥дати наступним вимогам:

 

¬имоги до сучасних шовних матер≥ал≥в
Ѕ≥осум≥сн≥сть  
Ѕ≥одеградац≥€  
јтравматичн≥сть  
ћ≥цн≥сть  

 

«авданн€ 21. «д≥йснити класиф≥кац≥ю шовних матер≥ал≥в

 

ѕ–»Ќ÷»ѕ»  Ћј—»‘≤ ј÷≤ѓ Ўќ¬Ќ»’ ћј“≈–≤јЋ≤¬
1. за здатн≥стю до б≥одеструкц≥њ
     
     
2. за структурою
     
     
3. за сировиною
   
   
   

 

«авданн€ 22. –озшифрувати систему позначенн€ шовних ниток

—истема позначенн€ шовних ниток зг≥дно USP
ћетричний розм≥р ”мовний номер зг≥дно USP ƒ≥аметр
     
     
     
     
     
     
     

«авданн€ 23. ќписатиметоди стерил≥зац≥њ шовних матер≥ал≥в. ¬казати сферу застосуванн€ кожного методу

ћетод стерил≥зац≥њ „инник —фера застосуванн€
     
     
     

 

«авданн€ 24. Ќадати консультац≥ю прац≥вникам л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в стосовно збер≥ганн€ стерильних шовних матер≥ал≥в.

1) 2) 3) 4) 5)

 

«авданн€ 25. ” л≥карн€ну аптеку над≥йшла вимога-рецепт в≥д офтальмолог≥чного в≥дд≥ленн€ на забезпеченн€ стерильним шовним матер≥алом. ” продуктовому асортимент≥ аптеки Ї наступн≥ стерильн≥ шовн≥ матер≥али: максон, суржилен, етибонд, мерсилен, м≥рален, новаф≥л, флексон, дермалон, кетгут, пролен. ѕ≥д≥брати стерильний шовний матер≥ал, €кий необх≥дний дл€ роботи офтальмолог≥чного в≥дд≥лу.

 

 

 

«авданн€ 26. ¬≥дпов≥дно до алгоритму (рис.5) провести товарознавчий анал≥з стерильного виробу медичного призначенн€.

 

    Ђ“орг≥вл€ заборонена до окремого розпор€дженн€ї
 
     
1 етап ѕерев≥рка в≥дпов≥дност≥ супров≥дних документов Ќ≥
    “ак  
2 етап ќрганолептичне досл≥дженн€ стерильних вироб≥в медичного призначенн€ Ќ≥
    “ак  
3 етап ѕерев≥рка к≥лькост≥ стерильних вироб≥в медичного призначенн€ Ќ≥
    “ак  
4 етап ќформленн€ письмового дозволу на реал≥зац≥ю  
    “ак  
5 етап –еал≥зац≥€ та збер≥ганн€ стерильних вироб≥в медичного призначенн€    

–ис. 5. јлгоритм проведенн€ товарознавчого анал≥зу стерильних вироб≥в медичного призначенн€

 

“оварознавчий анал≥з стерильних вироб≥в медичного призначенн€  
1 етап ѕерев≥рка в≥дпов≥дност≥ супров≥дних документ≥в:
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
2 етап ќрганолептичне досл≥дженн€ стерильних вироб≥в медичного призначенн€:
1 -
2 -
3 -
4 -
3 етап ѕерев≥рка к≥лькост≥ стерильних вироб≥в медичного призначенн€:
   
4 етап ќформленн€ письмового дозволу на реал≥зац≥ю:  
   
5 етап –еал≥зац≥€ та збер≥ганн€ стерильних вироб≥в медичного призначенн€:
на гуртов≥й ф≥рм≥:    
в аптец≥:

«авданн€ 27. Ќадати консультац≥ю прац≥вникам л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в щодо дез≥нфекц≥њ використаних вироб≥в ≥з пластичних мас.

єз/п Ќазва дез≥нфекц≥йного засобу  онцентрац≥€ розчину “ерм≥н знераженн€ (експозиц≥њ)
1. ѕерекис водню 6%. 60 хв.
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      

ѕрим≥тка:

1. ƒез≥нф≥куючий розчин повинен застосовуватись ______________________________

2. ѕри в≥дсутност≥ дез≥нф≥куючих засоб≥в _______________________________________

___________

«авданн€ 28. ќрган≥зувати збер≥ганн€ стерильних вироб≥в ≥з пластичних мас, що над≥йшли в≥д постачальник≥в на аптечний склад зг≥дно вимог наказу ћќ« ”крањни є 44.

 

   

 

«авданн€ 29. ѕредставити у вигл€д≥ схеми процес утил≥зац≥њ використаних:

 

а) шприца одноразового застосуванн€ б) голки одноразового застосуванн€.
   

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 870 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2086 - | 1828 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.043 с.