Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ та методичн≥ рекомендац≥њ до вивченн€ теми. ¬ивченн€ питанн€ 1 та 2 слухач≥ починають з опрацюванн€ ≤нструкц≥њ про пор€док веденн€ органами державноњ податковоњ служби оперативного обл≥ку платеж≥в до
¬ивченн€ питанн€ 1 та 2 слухач≥ починають з опрацюванн€ ≤нструкц≥њ про пор€док веденн€ органами державноњ податковоњ служби оперативного обл≥ку платеж≥в до бюджету, контроль за справл€нн€м €ких зд≥йснюЇтьс€ органами державноњ податковоњ служби ”крањни, затвердженоњ наказом ƒержавноњ податковоњ орган≥зац≥њ ”крањни в≥д 18.07.2005 є 276 (з≥ зм≥нами та доповненн€ми).

≤нформац≥ю про ќсобовий рахунок платника податку та пор€док його веденн€ слухач≥ зможуть отримати в розд≥л≥ 3 ≤нструкц≥њ є276 (питанн€ 1).

« метою обл≥ку нарахованих ≥ сплачених сум платеж≥в до бюджету органами державноњ податковоњ служби на кожний поточний р≥к в≥дкриваютьс€ особов≥ рахунки за кожним платником та кожним видом платежу, €к≥ повинн≥ сплачуватис€ такими платниками.

ѕор€док формуванн€ реЇстр≥в платник≥в податк≥в у розр≥з≥ платеж≥в (дал≥-реЇстри платник≥в) визначаЇтьс€ в≥дпов≥дними нормативно-правовими актами ф≥скальних орган≥в.

ќсобов≥ рахунки платник≥в в≥дкриваютьс€ контролюючим органом щор≥чно за платниками, €к≥:

Ц перебувають на податковому обл≥ку Цз початку року шл€хом перенесенн€ сальдо розрахунк≥в платника з бюджетом та залишку несплаченоњ пен≥ (за на€вност≥) до бази даних поточного року п≥сл€ проведенн€ регламентних роб≥т ≥з закритт€ зв≥тного року за платежами, за €кими передбачено поданн€ платниками податкових декларац≥й (розрахунк≥в) або €к≥ контролюютьс€ податковими органами за актами перев≥рок. «а платежами, за €кими поданн€ платниками податкових декларац≥й (розрахунк≥в) не передбачено, при виконанн≥ регламентних роб≥т ≥з закритт€ зв≥тного року сальдо розрахунк≥в платника з бюджетом до карток особових рахунк≥в, в≥дкритих у поточному роц≥, не переноситьс€;

Ц уз€т≥ на податковий обл≥к прот€гом поточного року Ц на п≥дстав≥ реЇстр≥в платник≥в з моменту нарахуванн€ або сплати платежу (залежно в≥д того, €ка з цих под≥й настала ран≥ше). ѕ≥дрозд≥л адм≥н≥струванн€ обл≥кових показник≥в та зв≥тност≥ щоденно передаЇ до в≥дпов≥дних п≥дрозд≥л≥в, €к≥ в≥дпов≥дають за адм≥н≥струванн€ податк≥в, ≥нформац≥ю щодо надходженн€ нез'€сованих платеж≥в. ѕ≥дрозд≥ли, €к≥ в≥дпов≥дають за адм≥н≥струванн€ податк≥в, п≥сл€ опрацюванн€ зазначеноњ ≥нформац≥њ пов≥домл€ють п≥дрозд≥л адм≥н≥струванн€ обл≥кових показник≥в та зв≥тност≥ щодо наданоњ ≥нформац≥њ не п≥зн≥ше чотирьох робочих дн≥в в≥д дати њњ надходженн€ до в≥дпов≥дних п≥дрозд≥л≥в.

ўодо картки особового рахунку (питанн€ 2), слухач≥ зможуть отримати вичерпну ≥нформац≥ю в розд≥л≥ 3 ≤нструкц≥њ є276
п.п. 3.2.- 3.7.

 артки особових рахунк≥в в≥дкриваютьс€ тим структурним п≥дрозд≥лом органу доход≥в ≥ збор≥в, €кий в≥дпов≥дно до своњх функц≥ональних обов'€зк≥в в≥дкриваЇ особов≥ рахунки платник≥в.

Ќомери карток особових рахунк≥в юридичних ос≥б Ц суб'Їкт≥в господарюванн€ в≥дпов≥дають ≥дентиф≥кац≥йним кодам, €к≥ присвоюютьс€ платникам зг≥дно з ѕоложенн€м про ™диний державний реЇстр п≥дприЇмств та орган≥зац≥й ”крањни, затвердженим постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 22.01.96 є 118 (≥з зм≥нами та доповненн€ми).

Ќомери карток особових рахунк≥в ф≥зичних ос≥б Ц суб'Їкт≥в господарюванн€ та ф≥зичних ос≥б, не зареЇстрованих €к суб'Їкти господарюванн€, в≥дпов≥дають ≥дентиф≥кац≥йним номерам, €к≥ присвоюютьс€ платникам зг≥дно ≥з «аконом ”крањни Ђѕро ƒержавний реЇстр ф≥зичних ос≥б Ц платник≥в податк≥в та ≥нших обов'€зкових платеж≥вї (за на€вност≥).

 ожна картка особового рахунку маЇ безпосередн≥й вих≥д на ™диний банк даних про платник≥в податк≥в Ц юридичних ос≥б, €кий Ї автоматизованою системою збору, накопиченн€ та обробки даних про платник≥в податк≥в та включаЇ дан≥ ≥нших реЇстр≥в, а саме: реЇстру платник≥в ѕƒ¬, реЇстру неприбуткових орган≥зац≥й ≥ установ, реЇстру платник≥в податк≥в пост≥йних представництв нерезидент≥в в ”крањн≥, реЇстру договор≥в про сп≥льну д≥€льн≥сть, реЇстру великих платник≥в податк≥в. «азначене даЇ змогу групувати обл≥ков≥ показники за вс≥ма наведеними ознаками (3.4.).

” залежност≥ в≥д призначенн€ платеж≥в в≥дкриваютьс€ особов≥ рахунки (“аблиц€ 2.1)

 

“аблиц€ 2.1 ‘орми особових рахунк≥в

 

є з/п ‘орма особового рахунку ѕризначенн€
  ф. є 5 дл€ зд≥йсненн€ обл≥ку податку на додану варт≥сть дл€ платник≥в податк≥в - юридичних та ф≥зичних ос≥б;
  ф. є 6 дл€ зд≥йсненн€ обл≥ку платеж≥в, за €кими передбачено поданн€ платником податкових декларац≥й (розрахунк≥в);
  ф. є 15 дл€ зд≥йсненн€ обл≥ку платеж≥в, за €кими не передбачено поданн€ платником податкових декларац≥й (розрахунк≥в) та обл≥ку надходжень на погашенн€ простроченоњ заборгованост≥ за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, та бюджетними позичками зг≥дно з перел≥ком боржник≥в;
  ф. є 1 – дл€ зд≥йсненн€ обл≥ку реструктурованих сум.

 

‘орми карток особових рахунк≥в мають лицьовий та зворотний боки.

Ќа лицьовому боц≥ картки в≥дображаютьс€ умови справл€нн€ платежу та дан≥ про платника податк≥в.

«воротний б≥к картки в≥дображаЇ стан розрахунк≥в платник≥в з бюджетом (суми нарахованого та сплаченого платежу, пен≥, штрафних (ф≥нансових) санкц≥й, плати за кредит щодо розстрочених (в≥дстрочених) податкових зобов'€зань, суми податкового боргу, надм≥ру та/або помилково сплачен≥, та суми, за€влен≥ до в≥дшкодуванн€, й ≥нше).

”с≥ варт≥сн≥ операц≥њ в особових рахунках платник≥в зд≥йснюютьс€ в гривн€х з двома дес€тковими знаками.

” раз≥, €кщо платник переходить на обл≥к з одного контролюючого органу до ≥ншого, новий особовий рахунок не в≥дкриваЇтьс€. ќбл≥к надходженн€ платеж≥в ведетьс€ в особовому рахунку, що переданий з контролюючого органу за попередн≥м м≥сцем реЇстрац≥њ платника

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. який нормативний документ м≥стить ≥нформац≥ю про пор€док веденн€ органами доход≥в ≥ збор≥в оперативного обл≥ку податк≥в ≥ збор≥в до бюджет≥в та до державних ц≥льових фонд≥в?

2. ќсобов≥ рахунки за кожним платником та кожним видом платежу, €к≥ повинн≥ сплачуватис€ такими платниками в≥дкриваютьс€ на кожний поточний р≥к чи один раз на весь час д≥€льност≥ платника?

3. ўо в≥дображаЇтьс€ на лицьовому боц≥ картки особових рахунк≥в?

4. ўо в≥дображаЇтьс€ на зворотному боц≥ картки особових рахунк≥в?

 

«авданн€ до самост≥йноњ роботи

ѕ≥сл€ вивченн€ програмного матер≥алу необх≥дно виконати самост≥йну роботу:

1 —класти структурно-лог≥чн≥ схеми з розгл€нутих питань

 

–екомендована л≥тература

2-4, 9, 11 Ц 18, 20 - 22, 26-28.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 423 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2230 - | 2103 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.