Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћ≥сце дисципл≥ни в учбовому процес≥
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ј√–ј–Ќќѓ ѕќЋ≤“» » “ј ѕ–ќƒќ¬ќЋ№—“¬ј ” –јѓЌ»

“ј¬–≤…—№ »… ƒ≈–∆ј¬Ќ»… ј√–ќ“≈’ЌќЋќ√≤„Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

 

«атверджено на зас≥данн≥

кафедри Ђ‘≥лософ≥€ ≥ соц≥олог≥€ї

в≥д 25 кв≥тн€ 2012 р., протокол є 9

“»ћ„ј—ќ¬ј ѕ–ќ√–јћј

ƒисципл≥ни

Ђѕ≈ƒј√ќ√≤ јї

(дл€ маг≥стр≥в)

 

 

ћел≥тополь 2012

ѕ≥дготовлено кандидатом ≥сторичних наук, доцентом “авр≥йського державного агротехнолог≥чного ун≥верситету  арман ¬.ћ.

 

 

«атверджено на зас≥данн≥ кафедри Ђ‘≥лософ≥€ ≥ соц≥олог≥€ї (протокол є 9 в≥д 25.04.2012)

 

 

–ецензенти: кандидат економ≥чних наук, доцент, докторант ЌЌ÷ Ђ≤нституту аграрноњ економ≥ки ”јјЌї —. ¬.  альченко

 

 

—хвалено методичною ком≥с≥Їю факультету агротехнолог≥й та еколог≥њ в≥д

травн€ 2012 р. ѕротокол є

 

ѕ≈–≈ƒћќ¬ј

 урс призначений дл€ маг≥странт≥в ун≥верситету. ѕрограма курсу складена в≥дпов≥дно до обов'€зкового м≥н≥муму зм≥сту профес≥йноњ осв≥тньоњ програми дл€ здобутт€ знань, ум≥нь ≥ навичок викладача вищого навчального закладу державного осв≥тнього стан≠дарту ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни.

“еоретична дисципл≥на базуЇтьс€ на категор≥альному апарат≥ педаго≠г≥ки, включаЇ основн≥ ≥дењ концепц≥й ≥ теор≥й педагог≥чноњ науки, реал≥зуЇ м≥ж наочн≥ зв'€зки з ф≥лософ≥Їю осв≥ти, психолог≥Їю, соц≥альною педагог≥чною психолог≥Їю. ѕедагог≥чна спр€мован≥сть мисленн€ викладач≥в формуЇтьс€ на основ≥ осмисленн€ зм≥стовних узагальнень Ђпедаго≠г≥чний процесї, Ђпедагог≥чна системаї, Ђпедагог≥чна д≥€льн≥стьї.

¬исокорозвинене педагог≥чне мисленн€ ≥ профес≥онал≥зм починаютьс€ з усв≥домленн€ стан≥в ≥ теоретичних конструкт≥в педагог≥чноњ науки, њњ базових категор≥й, принцип≥в ≥ законом≥рностей. ѕроцес перетворень, що почавс€, модерн≥зац≥€ осв≥ти вимагаЇ також не лише осмисленн€ теорети≠чних погл€д≥в, але ≥ генерац≥њ нових ≥дей. ќбговорюван≥ в пропонованому курс≥ проблеми, що виникають у зв'€зку з €к≥сними зм≥нами в педагог≥чн≥й д≥€льност≥, нац≥лен≥ на розвиток внутр≥шнього ≥ зовн≥шнього плану рефлекс≥њ компетентного ≥ творчого педагога.

ћетою вивченн€ дисципл≥ни Ї: становленн€ педагог≥чного мисленн€ маг≥странт≥в осв≥тньоњ програми, п≥дготовка њх до вир≥шенн€ проблем вихованн€, навчанн€ ≥ розвитку людини в сучасному осв≥тньому простор≥.

«авданн€ навчальноњ дисципл≥ни:

¬ результат≥ вивченн€ матер≥ал≥в курсу маг≥странт повинен:

- опанувати пон€т≥йний апарат педагог≥ки, розширити у€вленн€ про ≥снуюч≥ п≥дходи до розвитку осв≥тнього простору р≥зного р≥вн€;

- усв≥домити осв≥тн≥ ≥ виховн≥ ц≥л≥ педагог≥чного про≠цесу, об'Їктивн≥ зв'€зки вихованн€, навчанн€ ≥ розвитку особистост≥;

- набути досв≥д анал≥зу педагог≥чноњ д≥€льност≥ в област≥ осв≥ти;

- засвоњти основи проектуванн€ зм≥сту осв≥ти, робочоњ про≠грами дисципл≥ни;

- знати ф≥лософсько-методолог≥чн≥ основи педагог≥чноњ науки ≥ њњ задач≥, соц≥окультурн≥ функц≥њ осв≥ти;

- мати у€вленн€ про ц≥л≥ ≥ ц≥нност≥ сучасноњ осв≥ти, засоби ≥ методи педагог≥чноњ взаЇмод≥њ в осв≥тн≥х ситуац≥€х;

- волод≥ти пон€т≥йно-категор≥альним апаратом педагог≥чноњ науки, ≥нструментар≥Їм педагог≥чного анал≥зу ≥ проектуванн€;

- знати загальн≥ принципи ≥ законом≥рност≥ дидактики ≥ ум≥ти њх реал≥зовувати в профес≥йних осв≥тн≥х програмах;

- ум≥ти будувати м≥жособист≥сн≥ стосунки ≥ пол≥педагог≥чну взаЇмод≥ю з колегами;

- ум≥ти використовувати ресурси соц≥ального оточенн€ дл€ розвитку ≥ндив≥дуального осв≥тнього простору т≥Їњ людини, що навчаЇтьс€.

ћ≥сце дисципл≥ни в учбовому процес≥.

 урс Ђѕедагог≥каї Ї дисципл≥на фундаментального циклу п≥дготовки фах≥вц≥в ≥ викладаЇтьс€ з урахуванн€м знань маг≥странт≥в з гуман≥тарних та соц≥альних дисципл≥н п≥дготовки бакалавр≥в.

Ђѕедагог≥каї Ї Їдиним базовим теоретичним курсом, що даЇ ірунтовну систему знань по дисципл≥н≥. Ќавчанн€ про≠водитьс€ в т≥сному зв'€зку з ≥стор≥Їю, ф≥лософ≥Їю ≥ ≥ншими сум≥жними предме≠тами.

ƒисципл≥на Ђѕедагог≥каї займаЇ одне з важливих м≥сць в процес≥ п≥дготовки маг≥странт≥в за фахом. ¬она дозвол€Ї побачити перспективи профес≥йного зростанн€; допомагаЇ оц≥нити власн≥ можливост≥; мотивуЇ на придбанн€ €к≥сних знань, ум≥нь ≥ на≠вик≥в по вибран≥й спец≥альност≥; формуЇ профес≥йно-особист≥сн≥ €кост≥ маг≥странт≥в.

¬ процес≥ вивченн€ дисципл≥ни маг≥странти виконують самост≥йну роботу у вид≥ реферату, вир≥шенн≥ практичних завдань. «г≥дно з базовим навчальним планом на вивченн€ дисципл≥ни Ђѕедагог≥каї в≥дведено 72 год, з них лекц≥й Ц 20 год., сем≥нарсько-практичних зан€ть Ц 20 год, самост≥йноњ роботи Ц 32 год.

“≈ќ–≈“»„Ќ≤ «јЌя““я

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 363 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

1235 - | 1071 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.