Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроблеми управл≥нн€ соц≥оприродною системою
як побудована соц≥оприродна система ≥ в чому суть управл≥нн€ нею? ≤стотним моментом управл≥нн€ соц≥оприродними системами Ї, безперечно, повна ≥нформац≥€ про соц≥ум ≥ вс≥ особли≠вост≥ б≥осфери. ¬ сучасних умовах на€вн≥сть адекватноњ ≥нформац≥њ, р≥вень ≥ €к≥сть обробленн€ њњ комп'ютерними системами вважаЇтьс€ одним з найважлив≥ших стратег≥чних ресурс≥в ≥ фактор≥в розвитку сусп≥льства. ≤нформатизац≥€ ≥ в ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс€ пор≥вн€но швидкими темпами. ƒл€ розширенн€ ≥нформац≥њ широко використо≠вуЇтьс€ нов≥тн€ комп'ютерна техн≥ка. ¬≥дбуваЇтьс€ не лише наси≠ченн€ соц≥осфери ≥нформац≥йною техн≥кою ≥ технолог≥€ми, але й фор≠муЇтьс€ њњ (соц≥осфера) суперсистема Ч ≥нфосфера. ≤нфосфера Ї р≥вень розвитку ≥нформатизац≥њ та оволод≥нн€ ≥нформац≥йними ре≠сурсами ≥ процесами, що в≥дбуваютьс€ усередин≥ сусп≥льства ≥ м≥ж сусп≥льством ≥ природою. ƒос€гши р≥вн€ ≥нфосфери, сусп≥льство зу≠м≥Ї забезпечити гармон≥йну взаЇмод≥ю соц≥уму ≥ природи.

«агальн≥ принципи ≥нформатизац≥њ сусп≥льства мають своЇр≥дний ви€в у особливост€х р≥зних сфер бутт€, в тому числ≥ й соц≥оприродних процесах. Ўироке застосуванн€ ≥нформатики у вир≥шенн≥ проблем природного середовища зумовило по€ву геоеко≥нформатики. «а визначенн€м професора ќлександра ¬оронова, геоеко≥нформатика Ч науковий напр€м, що розробл€Ї теор≥ю, методи ≥ технолог≥њ ≥нформа≠ц≥йного забезпеченн€ та автоматизац≥њ б≥осферних ≥ еколог≥чних дос≠л≥джень з метою рац≥онал≥зац≥њ природокористуванн€ та охорони при≠роди. ” сучасних умовах без вив≥реноњ еколог≥чноњ ≥нформац≥њ неможливо зрозум≥ти тенденц≥њ еколог≥чного процесу, €к≥ ≥нод≥ бувають загрозливими. ÷≥лком виправданим Ї коп≥тке вивченн€ ≥нформац≥њ, р≥зних њ р≥вн≥в, що стосуЇтьс€ еколог≥чних проблем. ” соц≥альн≥й еколог≥њ вид≥≠л€ють так≥ р≥вн≥: локальний, районний, рег≥ональний, нац≥ональний ≥ глобальний.  ожен з р≥вн≥в наповнений своЇр≥дною ≥нформац≥Їю, що маЇ принципове значенн€ дл€ управл≥нн€ екорозвитком.

¬ ”крањн≥ дл€ еколог≥чних ≥ сусп≥льних структур важливо мати ви≠черпну ≥нформац≥ю з м≥сць про на€вн≥сть водних ресурс≥в, спос≥б њх використанн€ з метою оптимальноњ реал≥зац≥њ рекомендац≥й в агро-систем≥. ≈колог≥чн≥ структури про€вл€ють ≥нтерес до ≥нформац≥њ про урахуванн€ вимог еколог≥њ при розробц≥ ≥ прийн€тт≥ р≥шень ≥нженер≠них, технолог≥чних, орган≥зац≥йних та проектуванн≥ цив≥льних ≥ про≠мислових об'Їкт≥в. ¬икористанн€ ж лише еколог≥чноњ ≥нформац≥њ при вибор≥ метод≥в ≥ засоб≥в управл≥нн€ екорозвитком не Ї достатн≥м. ¬и≠б≥р метод≥в ≥ засоб≥в управл≥нн€ маЇ збагачуватись соц≥альною ≥нфор≠мац≥Їю. ѕоЇднанн€ соц≥альноњ та геоеко≥нформац≥њ дозвол€Ї ефектив≠но керувати соц≥оприродними процесами, прогнозувати тенденц≥њ розвитку ≥ взаЇмод≥њ сусп≥льства ≥ природи на в≥ддалену перспективу. ¬ ”крањн≥ активно вдосконалюютьс€ державн≥ механ≥зми регулюван≠н€ ≥ контролю за використанн€м природних ресурс≥в ≥ станом навко≠лишнього середовища. ќсновою державного управл≥нн€ в ”крањн≥ вис≠тупають м≥сцев≥ органи самоуправл≥нн€ р≥зного р≥вн€ Ч в≥д районних, м≥ських, обласних до ¬ерховноњ –ади Ч та њх виконавч≥ ком≥тети. –ади мають пост≥йн≥ депутатськ≥ ком≥с≥њ з питань охорони природи, над≥ле≠н≥ правом законодавчоњ ≥н≥ц≥ативи, зд≥йснюють контроль за виконан≠н€м природоохоронного законодавства. ћ≥н≥стерство охорони навко≠лишнього природного середовища та €дерноњ безпеки також маЇ функц≥њ регулюванн€ ≥ контролю використанн€ природних ресурс≥в. ” систем≥ ћ≥н≥стерства д≥ють п≥дрозд≥ли, що оп≥кують ус≥ адм≥н≥стратив≠но-територ≥альн≥ райони ≥ де€к≥ природн≥ рег≥они. ѕитанн€м управл≥нн€ соц≥оприродним середовищем активно займаЇтьс€ також Ќац≥о≠нальна јкадем≥€ наук ”крањни, њњ спец≥ал≥зован≥ ≥нститути, що виконують фундаментальн≥ досл≥дженн€. ¬ ”крањн≥ створюЇтьс€ об'Їднана систе≠ма соц≥оеколог≥чного мон≥торингу, що дозвол€Ї на основ≥ Їдиноњ нор≠мативно-методичноњ бази, стандартизац≥њ ≥ метролог≥њ п≥двищити ре≠зультативн≥сть управл≥нн€ еколог≥чними процесами. ” формуванн≥ еколог≥чноњ св≥домост≥ населенн€ важливу роль в≥д≥граЇ осв≥та.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 460 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1477 - | 1450 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.