Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ≥дбору параметр≥в ≥ пошуку р≥шень
 

 

v јнал≥з зв`€зк≥вЦ це граф≥чне в≥дображенн€ ланцюжк≥в посилань в≥д формули до формули, що виникають при.розробц≥ електронноњ таблиц≥. «авд€ки такому в≥дображенню стаЇ легким спостереженн€ впливу вих≥дних значень на результати обчислень ≥ пошук помилок у алгоритм≥.

v ѕ≥дб≥р параметр≥в Ц.це прост≥ша операц≥€ зворотного розрахунку, коли користувач задаЇ результат обчисленн€, а система автоматично розраховуЇ належне вих≥дне значенн€ у вказан≥й ком≥рц≥.

v ѕошук р≥шенн€Цб≥льш потужна операц≥€ зворотного розрахунку, коли користувач може задавати не т≥льки результат обчисленн€, але й де€ку мету, Ц наприклад отриманн€ максимального або м≥н≥мального значенн€ результату.  р≥м того в≥н може вказати обмеженн€ на вар≥ац≥ю вих≥дних даних. —истема автоматично робить покроковий п≥дб≥р значень вх≥дних даних у вказаному д≥апазон≥ доки не буде дос€гнута мета, або не виконане обмеженн€ на к≥льк≥сть ≥терац≥й

 

«а допомогою табличного процесора Excel можна виконувати анал≥з даних ≥ оптим≥зац≥ю знайденого р≥шенн€.

 

ѕ≥дб≥р параметра забезпечуЇ досл≥дженн€ даних, зв'€заних математичним р≥вн€нн€м типу F(x)=ј, у €кому зм≥нна х Ї шуканим параметром, а значенн€ ј Ц необх≥дним результатом.

 

—хема використанн€ засобу ѕодбор параметра:

 

—ервис → ѕодбор параметраЕ

 

¬ поле ”становить в €чейке ввести адресу ком≥рки з формулою обчислень

¬ поле «начение ввести необх≥дний результат

¬ поле »змен€€ значение €чейки ввести адресу зм≥нного параметра

Ќатиснути кнопку ќ 

” в≥кн≥ –езультат подбора параметра

 

 

Х натиснути кнопку OK, €кщо результат в≥дпов≥даЇ необх≥дним вимогам;

Х в протилежному випадку натиснути ќтмена дл€ поверненн€ до початкових значень ком≥рок.

 

 

ѕриклад використанн€ засобу ѕодбор параметра представлен≥ на рис. 1, 2.

 

–ис.1. ‘рагмент в≥кна Excel з д≥алоговим в≥кном ѕодбор параметра

 

–ис. 2. –езультати роботи засобу ѕодбор параметра

 

 

¬ завданн≥ дл€ дос€гненн€ необх≥дних планових показник≥в п≥дприЇмства (у приклад≥ Ц значенн€ 1300), передбачаЇтьс€ уточнити показники ф≥л≥њ 2 (початкове значенн€ Ц 120, уточнене значенн€ п≥сл€ п≥дбору параметр≥в Ц 168).

 

 

«ас≥б ѕоиск решени€.

 

 

ѕрипустимо, що на де€кий процес можна впливати, зм≥нюючи к≥лька параметр≥в управл≥нн€. якщо де€ку характеристику цього процесу можна описати €к функц≥ю в≥д параметр≥в управл≥нн€, то природно шукати так≥ значенн€ параметр≥в {оптимальний план), при €ких функц≥€ набуватиме оптимального в певному розум≥нн≥ значенн€ (€к правило, максимального або м≥н≥мального). ѕри цьому оптимальний план маЇ задовольн€ти обмеженн€, що накладаютьс€ на параметри управл≥нн€.

 

ƒл€ розв'€зуванн€ таких завдань в Excel ≥снуЇ спец≥альний зас≥б ѕоиск решени€. јле перед тим €к використовувати його, потр≥бно ввести вих≥дн≥ дан≥.

 

Х –озр≥зн€ють так≥ дан≥ оптим≥зац≥йноњ задач≥: параметри управл≥нн€, ц≥льова функц≥€ ≥ обмеженн€.

 

Х ƒл€ параметр≥в управл≥нн€ потр≥бно в≥двести область ком≥рок, де вони будуть записуватись. ѕот≥м в цю область сл≥д ввести дов≥льн≥ значенн€ параметр≥в (наприклад, ус≥ нул≥). ѕ≥д час роботи зас≥б ѕоиск решени€ п≥дбиратиме значенн€ цих параметр≥в доти, поки не отримаЇ оптимальний план.

 

Х ÷≥льову функц≥ю будують, використовуючи посиланн€ на ком≥рки з початковими значенн€ми параметр≥в управл≥нн€.  ом≥рку, де м≥ститьс€ формула ц≥льовоњ функц≥њ, називають ц≥льовою.

 

Х  ожне обмеженн€ задач≥ в математичному запис≥ маЇ такий вигл€д:

 

h(параметри управл≥нн€) <= b,

де h Ч де€ка функц≥€; b Ч д≥йсне число. «нак в≥дношенн€ може приймати ≥нший вигл€д(=, > або <)

 

≤нстал€ц≥€ засобу ѕоиск решени€

 

якщо в меню —ервис немаЇ пункту ѕоиск решени€, цей зас≥б потр≥бно ≥нсталювати. ƒл€ ≥нстал€ц≥њ засобу ѕоиск решени€ виконайте команду —ервис /Ќадстройки. ѕот≥м у груп≥ —писок надстроек вибер≥ть пункт ѕоиск решени€. ѕ≥сл€ цього натисн≥ть кнопку ќ .

 

 

«ас≥б ѕоиск решени€

 

Х ƒл€ запуску засобу ѕоиск решени€ виконайте команду —ервис /ѕоиск решени€.

Х ƒ≥алогове в≥кно ѕоиск решени€ м≥стить три групи пол≥в, €к≥ потр≥бно заповнити. ÷е опц≥њ дл€ ц≥льовоњ ком≥рки, адреси ком≥рок ≥з зм≥нними параметрами управл≥нн€ та поле обмежень.

Х ” груп≥ опц≥й ц≥льовоњ ком≥рки зазначте адресу ком≥рки (у пол≥ ”становить целевую €чейку) ≥ тип оптим≥зац≥йноњ задач≥. ” п≥дгруп≥ равной (тип задач≥) Ї так≥ пункти:

 

 

- максимальному значению (задача максим≥зац≥њ ц≥льовоњ функц≥њ);

 

- минимальному значению (задача м≥н≥м≥зац≥њ ц≥льовоњ функц≥њ);

 

- значению (задача р≥вност≥ ц≥льовоњ функц≥њ конкретному числу).«а замовчуванн€м ц≥льовою вважаЇтьс€ ком≥рка, де розм≥щуЇтьс€ курсор.

 

 

Х јдреси зм≥нних параметр≥в управл≥нн€ задач≥ задайте в пол≥ »змен€€ €чейки.

Х ќбмеженн€ задач≥ задаютьс€ у груп≥ ќграничени€. њх ввод€ть натисканн€м кнопки ƒобавить. ÷€ кнопка викликаЇ д≥алогове в≥кно ƒобавление ограничени€, де потр≥бно заповнити три пол€. ” л≥вому пол≥ —сылка на €чейку зазначають адресу л≥воњ частини обмеженн€, у правому пол≥ ќграничение Ч адресу правоњ частини обмеженн€ або число, з €ким пор≥внюЇтьс€ л≥ва частина, ≥ в центральному пол≥ вибирають тип обмеженн€: <=, =, >=, "цел" або "двоич". ќстанн≥ два типи вказують, що л≥ва частина набуваЇ лише ц≥лих значень або в≥дпов≥дно значенн€ 0 ≥ 1. ќбмеженн€ додають до списку обмежень, використовуючи кнопку ƒобавить або ќ . ѕри цьому:

 

- кнопка ƒобавить даЇ змогу записати наступне обмеженн€;

 

- кнопка ќ  закриваЇ в≥кно ƒобавление ограничени€.

 

Х –едагувати обмеженн€ можна за допомогою кнопки »зменить.

Х ѕараметри керуванн€ засобом ѕоиск решени€ задають у д≥алоговому в≥кн≥ ѕараметры поиска решени€, що викликаЇтьс€ натисканн€м кнопки ѕараметры. –озгл€немо параметри керуванн€ (њх значенн€ за замовчуванн€м наведено в дужках).

 

- ћаксимальное врем€ (100 с) Ч максимальний час, в≥дведений на розв'€зуванн€ задач≥. якщо за цей час ѕоискрешени€ не знайде оптимального розв'€зку, в≥н пов≥домить результати останньоњ ≥терац≥њ.

- ѕредельное количество итераций (100) Ч обмеженн€ на час роботи ѕоиск решени€ у терм≥нах максимальноњ к≥лькост≥ ≥терац≥й алгоритму.

- ќтносительна€ погрешность (0,000001) Ч в≥дносна точн≥сть, з €кою шукаЇтьс€ оптимальне значенн€ ц≥льовоњ ком≥рки.

- ƒопустимое отклонение (5 %) Чдопустиме в≥дхиленн€ значенн€ ц≥льовоњ ком≥рки в≥д оптимального, €кщо в задач≥ Ї параметри, область зм≥ни €ких обмежена ц≥лими числами.

- ѕараметр сходимость (0,0001). якщо в≥дносна зм≥на у п'€ти останн≥х ≥терац≥€х менша в≥д цього параметра, оптим≥зац≥йна задача вважаЇтьс€ розв'€заною. ÷ей параметр можна застосувати т≥льки дл€ нел≥н≥йних задач.

- ѕараметр линейна€ модель використовуЇ методи л≥н≥йного програмуванн€.

- ѕараметр значени€ не отрицательные означаЇ, що вс≥ зм≥нн≥ параметри нев≥д'Їмн≥.

- ѕараметр автоматическое масштабирование використовують тод≥, коли значенн€ зм≥нних параметр≥в та оптимальне значенн€ ц≥льовоњ ком≥рки ≥стотно р≥зн€тьс€.

- ѕараметр показывать результаты итераций виводить пром≥жн≥ результати п≥сл€ кожноњ ≥терац≥њ.

- ” нел≥н≥йних задачах у груп≥ ќценки доц≥льн≥ше вибрати опц≥ю квадратична€.

- ѕараметри разности ≥ ћетод поиска. ƒоц≥льн≥ше залишити значенн€ параметр≥в цих груп, що Ї за замовчуванн€м.

 

Х ƒл€ розв'€занн€ задач≥ натисн≥ть кнопку ¬ыполнить.

јнал≥з результат≥в

 

ѕ≥сл€ визначенн€ розв'€зку оптим≥зац≥йноњ задач≥ п≥дпрограма ѕоиск решени€ в≥дкриваЇ д≥алогове в≥кно –езультаты поиска решени€, зв≥дки вибирають бажан≥ типи зв≥т≥в про розв'€зок.

 

Х ƒл€ простого в≥дображенн€ розв'€зку в робочому аркуш≥ вибер≥ть опц≥ю —охранить найденное решение.

Х ƒл€ в≥дмови в≥д отриманого розв'€зку вибер≥ть опц≥ю ¬осстановить исходные значени€.

Х ƒл€ в≥дображенн€ результат≥в на окремому аркуш≥ вибер≥ть тип зв≥ту –езультаты. ѕри цьому на новому аркуш≥ буде наведено ≥нформац≥ю про оптимальний план та оптимальне значенн€ параметр≥в, а також про зв'€зан≥сть (р≥вн≥сть л≥воњ та правоњ частин обмеженн€) чи незв'€зан≥сть обмежень.

Х ƒл€ отриманн€ зв≥ту про ст≥йк≥сть розв'€зку щодо малих зм≥н у ц≥льов≥й функц≥њ та обмеженн€х вибер≥ть тип зв≥ту ”стойчивость.«ауважимо, що найважлив≥шим результатом зв≥ту про ст≥йк≥сть Ї множники Ћагранжа (т≥ньов≥ ц≥ни). ћножник Ћагранжа дл€ кожного обмеженн€ вказуЇ на миттЇве покращенн€ значенн€ ц≥льовоњ функц≥њ, €кщо зб≥льшити (за умови в≥дношенн€ "<") праву частинуобмеженн€ на 1.

Х ƒл€ анал≥зу допустимих зм≥н кожного параметра за умови, що значенн€ ≥нших параметр≥в Ї ф≥ксованими ≥ такими, €к в оптимальному план≥, використовують тип зв≥ту ѕределы.

Х «а допомогою миш≥ можна вибрати к≥лька тип≥в зв≥т≥в одночасно.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2174 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2035 - | 1918 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.