Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќформленн€ документ≥в за допомогою Word Art
 

 

ќб'Їкти WordArt дають змогу швидко створити ефекти тексту з т≥нню або об'Їмного тексту.

 

ќб'Їкт WordArt надаЇ словам граф≥чне наповненн€ й додаЇ до будь-€кого тексту ефект т≥н≥, зм≥ни форми, повороту або розт€гненн€.

 

ўоб додати об'Їкт WordArt, скористайтес€  олекц≥Їю WordArt, доступною в меню ¬ставка за допомогою команди ћалюнок або за допомогою кнопки ƒодати об'Їкт WordArt на панел≥ ≥нструмент≥в ћалюванн€.

 

ƒодавши об'Їкт WordArt, його можна зм≥нити за допомогою панел≥ ≥нструмент≥в WordArt. ÷€ панель ≥нструмент≥в з'€вл€Їтьс€, €кщо вид≥лити доданий об'Їкт WordArt, ≥ даЇ змогу зм≥нювати так≥ параметри, €к форма тексту, кол≥р фону, в≥дстань м≥ж буквами тощо. (÷ю панель ≥нструмент≥в можна вивести на екран незалежно. ƒл€ цього в меню ¬ид вибер≥ть команду ѕанел≥ ≥нструмент≥в, а пот≥м Ч WordArt.)

 

ѕрограма WordArt використовуЇтьс€ дл€ барвистого оформленн€ заголовк≥в ≥ напис≥в при робот≥ з документами.

ƒо аналог≥чного результату приведе виб≥р в меню ¬ставка (Insert) команди ћалюнок (Picture), ќб'Їкт WordArt (WordArt) зам≥сть натисненн€ вказаноњ кнопки.

Ќа екран≥ в≥дображуватиметьс€ д≥алогове в≥кно  олекц≥€ WordArt (WordArt Gallery)у €кому вид≥лите один ≥з зразк≥в розташуванн€ тексту: по пр€м≥й, по дуз≥, у вигл€д≥ вертикальноњ смуги ≥ так дал≥ (мал. 8.21). ѕ≥сл€ натисненн€ кнопки ќ  з'€витьс€ д≥алогове в≥кно «м≥на тексту WordArt (Edit WordArt Text) призначене дл€ введенн€ ≥ редагуванн€ тексту, форматуванн€ символ≥в (мал. 8.22).

 

ћал. 8.21 ¬ар≥ант≥в оформленн€ напису за допомогою WordArt

 

 

ћал. 8.22 ƒ≥алогове в≥кно, використовуване дл€ введенн€, редагуванн€ ≥ форматуванн€ напису

 

¬ибер≥ть потр≥бн≥ елементи в списках, що розкриваютьс€ Ўрифт (Font) ≥ –озм≥р (Size). ¬вед≥ть з клав≥атури текст ф≥гурноњ надгдиси (об'Їкту WordArt) або вставте його з буфера обм≥ну. ¬≥н зам≥нить той, що Ї “екст напису (Your Text Here). «разок тривим≥рного тексту показаний на мал. 8.23. ‘≥гурний текст не в≥дображуЇтьс€ на екран≥ в режим≥ структури. “акож неможливо виконати перев≥рку орфограф≥њ ф≥гурного тексту.

 

ћал. 8.23 «разок напису, виконаного ≥з застосуванн€м програми WordArt

 

 

¬иб≥р форми об'Їкту WordArt

 

 

ƒл€ розташуванн€ тексту у вигл€д≥ п≥вкола, трикутника, по дуз≥ ≥ тому под≥бне вид≥лите потр≥бний об'Їкт ≥ натискуйте на панел≥ ≥нструмент≥в WordArt кнопку ‘орма WordArt (WordArt Shape). ¬ибер≥ть вподобану вам форму розташуванн€ тексту ≥з запропонованих вар≥ант≥в (мал. 8.24).

 

ћал. 8.24 ¬иб≥р форми розташуванн€ тексту WordArt

 

 

‘орматуванн€ об'Їкту WordArt

 

 

ќск≥льки ф≥гурний текст Ї граф≥чним об'Їктом, дл€ його зм≥ни можна використовувати кнопки панелей ≥нструмент≥в ћалюванн€ ≥ WordArt.  нопки цих панелей ≥нструмент≥в дозвол€ють обертати ≥ розт€гувати ф≥гурний текст, вписувати його в автоф≥гури. ѕ≥сл€ вид≥ленн€ об'Їкту WordArt в меню ‘ормат (Format) стаЇ доступною команда ќб'Їкт Word-Art (WordArt), що в≥дображуЇ на екран≥ д≥алогове в≥кно ‘ормат об'Їкту WordArt (Format WordArt). ‘ункц≥њ цього д≥алогового в≥кна так≥ ж, €к в≥кна ‘ормат автоф≥гури (див. мал. 8.18). ¬≥дкривши в≥дпов≥дну вкладку в≥кна, ви можете вибрати кол≥р заливки, задати точн≥ розм≥ри по висот≥, ширин≥ ≥ поворот об'Їкту, масштаб по висот≥ ≥ ширин≥.

 

¬прави

 

 

1. ¬ид≥лите €к закладку фрагмент тексту ≥ вибер≥ть команду «акладка (Bookmark) у меню ¬ставка (Insert). ” пол≥ ≤м'€ закладки (Bookmark name) введ≥ть ≥м'€ або вибер≥ть його ≥з списку ≥ клацн≥ть кнопку ƒодати (Add) (див. мал. 8.1). ѕерейд≥ть в початок документа, а пот≥м до закладки, вибравши команду ѕерейти (Go To) у меню ѕравка (Edit).

2. ” текстовий документ вставте дек≥лька малюнк≥в ≥ пронумеруйте њх.

3. —твор≥ть звичайну виноску. ѕерейд≥ть в режим розм≥тки, встановите курсор на м≥сц≥ вставки ≥ вибер≥ть в меню ¬ставка (Insert) команду ¬иноска (Footnote).

4. —твор≥ть малюнок 16-к≥нцевоњ з≥рки за допомогою вбудованого граф≥чного редактора, закрас≥ть њњ син≥м кольором. ƒл€ створенн€ малюнка виконаЇте наступн≥ д≥њ:

 

ƒл€ в≥дображенн€ на екран≥ панел≥ ≥нструмент≥в малюванн€ (Drawing) вибер≥ть в меню ¬игл€д (View) команду ѕанел≥ ≥нструмент≥в (Toolbars), ћалюванн€ (Drawing).

Ќатискуйте кнопку јвтоф≥гури (AutoShapes) вибер≥ть «≥рки ≥ стр≥чки (Stars and Banners), 16-к≥нцева з≥рка (16-Point Star) ≥ побудуйте з≥рку, утримуючи такою, що натискуЇ клав≥шу Shift.

ƒв≥ч≥ клацн≥ть малюнок мишею. «'€витьс€ д≥алогове в≥кно ‘ормат автоф≥гури. ¬≥дкрийте вкладку  ольору ≥ л≥н≥њ (Colors and Lines).

” груп≥ «аливка (Fill) у пол≥  ол≥р (Color) задайте син≥й кол≥р дл€ закрашенн€ ф≥гури.

 

 

5. «меншите розм≥р малюнка по вертикал≥ або по горизонтал≥ без зм≥ни його масштабу. јби прибрати частину малюнка, вид≥лите його клацанн€м миш≥, натискуйте кнопку ќбр≥занн€ (Crop) на панел≥ ≥нструмент≥в Ќалаштуванн€ зображенн€ (Picture). ¬становите покажчик обр≥занн€ на маркер зм≥ни розм≥ру" ≥ перет€гнете його, утримуючи такою, що натискуЇ кнопку миш≥.

6. Ќапиш≥ть слово Ђ¬праваї в документ≥ Word, використовуючи ф≥гурний текст. јби написати це слово, виконаЇте наступн≥ д≥њ:

 

¬становите курсор на м≥сце вставки ≥ запустите WordArt, вибравши в меню ¬ставка (Insert) команду ћалюнок (Picture), ќб'Їкт WordArt (WordArt).

” в≥кн≥  оллекци€ WordArt вид≥лите один ≥з зразк≥в розташуванн€ тексту Ч пр€моњ, по дуз≥, у вигл€д≥ вертикальноњ смуги ≥ так дал≥ ≥ натискуйте кнопку ќ .

” в≥кн≥ «м≥на тексту WordArt (Edit WordArt Text) введ≥ть слово ¬права, використовуючи розм≥р шрифту 36, ≥ натискуйте кнопку ќ .

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 704 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2289 - | 1955 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.