Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—творенн€ та редагуванн€ простих та комб≥нованих
√раф≥чних зображень

 

–≈ƒј√”¬јЌЌя ћјЋёЌ ј.

як розпочати роботу з редактором УPaintФ

ƒл€ запуску граф≥чного редактора Paint використовуЇтьс€ наступний спос≥б: кнопка,пункти п≥дменю, ≥.

јбо ≥ншим способом завд€ки комб≥нац≥њ клав≥ш +R зТ€витьс€ в≥кно

У«апуск програмиФ €ке дозвол€Ї виконати програму €ку задаЇте, тобто швидкий запуск, там впиш≥ть УmspaintФ ≥ натисн≥ть УOKФ запуститьс€ програма граф≥чного редактора Paint.

јле перед тим €к вийти з програми не забудьте зберегти сам малюнок.

 

якими засобами можна створити малюнок у редактор≥ опис Уѕанель ≥нстумент≥вФ

ƒл€ створенн€ малюнка та дл€ вт≥ленн€ ¬аших художн≥х талант≥в Ї р≥зн≥ засоби але дл€ цього використовуЇте програму Paint. ¬ ньому було з≥брано на перший погл€д прост≥ але водночас складн≥ функц≥њ а саме € про них опишу нижче.

ƒл€ цього ¬ам треба

√умка призначена дл€ стиранн€ частини малюнка до кольору фона. јктив≥зують кнопкою Ћастик. ѕ≥сл€ актив≥зац≥њ п≥д панеллю ≥нструмент≥в в≥дкриваЇтьс€ в≥кно, у €кому можна вибрати розм≥ри гумки, дл€ того щоб можна було витерти велику або малу д≥л€нку малюнка.

ѕензель призначено дл€ малюванн€ дов≥льних ф≥гур. ¬ибирають натискуванн€м кнопки  исть. ѕри цьому п≥д панеллю ≥нструмент≥в з'€вл€Їтьс€ в≥кно, у €кому можна вибрати форму пензл€. ƒл€ малюванн€ сл≥д встановити курсор у точку початку малюванн€ ≥ при натиснут≥й кнопц≥ миш≥ перем≥стити до к≥нцевоњ точки

–озпилювач призначено дл€ створенн€ плавних тонових зображень. јктив≥зують кнопкою –озпилювач ≥ п≥д панеллю ≥нструмент≥в в≥дкриваЇтьс€ в≥кно де ти вибираЇш густину розпилюючоњ фарби

ќл≥вець призначено дл€ малюванн€ л≥н≥й. ¬ибирають натискуванн€м кнопки ќл≥вець. ѕ≥сл€ вибору ≥нструменту курсор миш≥ набираЇ форми ол≥вц€. ƒл€ малюванн€ л≥н≥њ сл≥д встановити курсор в початок л≥н≥њ ≥ при нажат≥й кнопц≥ миш≥ прот€гнути до к≥нц€ л≥н≥њ. якщо при цьому була натиснута л≥ва кнопка миш≥, то л≥н≥€ малюЇтьс€ основним кольором, а €кщо права Ч то кольором фону.

¬алик призначено дл€ заповненн€ обмежених областей малюнка основним кольором або кольором фону. јктив≥зуЇтьс€ кнопкою «аливка. ƒл€ заповненн€ сл≥д перем≥стити курсор у будь-€ку точку замкненоњ област≥ ≥ натиснути л≥ву (заповненн€ основним кольором) або праву (заповненн€ кольором фону) кнопку миш≥.

Ћ≥н≥€. ÷ей ≥нструмент призначено дл€ побудови пр€мих л≥н≥й. јктив≥зують кнопкою Ћ≥н≥€. ѕ≥сл€ актив≥зац≥њ п≥д панеллю ≥нструмент≥в з'€вл€Їтьс€ в≥кно, в €кому можна вибрати товщину л≥н≥њ. ƒл€ побудови л≥н≥њ сл≥д встановити курсор у початкову точку л≥н≥њ ≥ при натиснут≥й л≥в≥й або прав≥й кнопц≥ миш≥ перем≥стити курсор у к≥нцеву точку. якщо при перем≥щенн≥ курсору утримуЇтьс€ нажатою клав≥ша [Shift], то кут нахилу л≥н≥њ буде кратний 45 ∞.

 рива л≥н≥€. ÷ей ≥нструмент призначено дл€ малюванн€ дуг. јктив≥зують кнопкою  рива л≥н≥€. ƒл€ побудови кривоњ сл≥д намалювати пр€му л≥н≥ю, встановити курсор миш≥ у вершину дуги, натиснути л≥ву або праву кнопку ≥ перем≥щенн€м курсору зм≥нити кривизну.  рива, що будуЇтьс€, Ї дотичною до двох пр€мих, проведених з поточноњ точки курсору до к≥нц≥в пр€моњ. ƒе також п≥сл€ актив≥зац≥њ п≥д панеллю ≥нструмент≥в з'€вл€Їтьс€ в≥кно, в €кому можна вибрати товщину л≥н≥њ.

ѕр€мокутник. ≤нструмент призначений дл€ побудови пр€мокутник≥в. јктив≥зуЇтьс€ кнопкою ѕр€мокутник. ƒл€ побудови пр€мокутника сл≥д встановити курсор на одну з його вершин ≥ при натиснут≥й л≥в≥й або прав≥й кнопц≥ перем≥стити в протилежну вершину. Ќа екран≥ пунктирною л≥н≥Їю зображуЇтьс€ контур пр€мокутника. ¬≥дпусканн€ кнопки миш≥ ф≥ксуЇ побудову. ѕр€мокутник будуЇтьс€ на д≥агонал≥, утворен≥й початковою ≥ к≥нцевою точками курсору. якщо при перем≥щенн≥ курсору утримуЇтьс€ натиснутою клав≥ша [Shift], то будуватиметьс€ квадрат.

ќкруглений пр€мокутник. ≤нструмент призначений дл€ побудови пр€мокутника з округленими кутами. јктив≥зуЇтьс€ кнопкою ќкругленими пр€мокутник. ѕобудова зд≥йснюЇтьс€ аналог≥чно ≥нструменту ѕр€мокутник.

≈л≥пс. ≤нструмент призначений дл€ побудови ел≥пс≥в. јктив≥зуЇтьс€ кнопкою ≈л≥пс. ƒл€ побудови сл≥д встановити курсор у центр ел≥пса ≥ при натиснут≥й л≥в≥й або прав≥й кнопц≥ миш≥ перем≥щувати курсор. Ќа екран≥ пунктирною л≥н≥Їю зображуЇтьс€ контур ел≥пса. ≈л≥пс будуЇтьс€ таким чином, що в≥н Ї дотичним до вертикальноњ та горизонтальноњ л≥н≥й, проведених через поточну позиц≥ю курсору. ¬≥дпусканн€ кнопки миш≥ ф≥ксуЇ побудову ел≥пса. якщо при перем≥щенн≥ курсору утримувати натиснутою клав≥шу [Shift], то зам≥сть ел≥пса будуЇтьс€ коло.

ћногокутник, ÷ей ≥нструмент призначено дл€ побудови многокутник≥в. јктив≥зують кнопкою ћногокутник. ƒл€ побудови многокутника сл≥д перем≥стити курсор миш≥ за контуром многокутника, натискуючи л≥ву або праву кнопку миш≥ в кожн≥й з вершин. ¬ останн≥й вершин≥ сл≥д натиснути кнопку дв≥ч≥. якщо при перем≥щенн≥ курсору утримуЇтьс€ натиснутою клав≥ша [Shift], то многокутник м≥ститиме кути т≥льки 90 ≥ 45 ∞.

“екст. ≤нструмент призначено дл€ введенн€ текстових надпис≥в на малюнках. јктив≥зують кнопкою Ќадпис. якщо вв≥мкнемо перемикач ѕанель атрибут≥в тексту, то п≥сл€ актив≥зац≥њ на екран виводитьс€ панель атрибут≥в тексту, де можна вибрати шрифт, його розм≥р.

ƒл€ включенн€ перемикача сл≥д п≥сл€ актив≥зац≥њ ≥нструмента “екст виконати команду ¬ид/ѕанель атрибут≥в тексту. ѕовторне виконанн€ ц≥Їњ команди виключаЇ перемикач.

ƒал≥ в област≥ малюка сл≥д вид≥лити пр€мокутну, область (аналог≥чно побудов≥ пр€мокутника), в €ку вводитиметьс€ текст. ѕри перем≥щенн≥ курсору всередину вид≥леноњ област≥ в≥н набере форми вертикальноњ мерехтливоњ риски. ÷€ риска позначаЇ поточну позиц≥ю, в €ку вводитьс€ символ.  оли курсор доходить до правоњ меж≥ област≥, в≥н переходить у наступний р€док. ѕерейти у наступний р€док можна з будь-€коњ позиц≥њ, натиснувши клав≥шу [Enter]. ƒл€ редагуванн€ тексту можна використовувати клав≥ш≥ перем≥щенн€ курсору, [Backspace], (Del]. ƒе Ї також п≥д меню дл€ вибору прозорого та не прозорого фону.

ѕр€мокутн≥ ножиц≥. ≤нструмент призначений дл€ вир≥занн€ (вид≥ленн€) пр€мокутного фрагмента малюнка. јктив≥зують кнопкою ¬ид≥ленн€. ÷ей ≥нструмент даЇ змогу вид≥лити пр€мокутний фрагмент малюнка (за принципом побудови пр€мокутника). ¬ид≥лений фрагмент оточуЇтьс€ пр€мокутною рамкою. ” подальшому цей фрагмент можна редагувати.

ƒов≥льн≥ ножиц≥. ≤нструмент призначений дл€ вир≥занн€ (вид≥ленн€) дов≥льного за контуром фрагменту малюнка. јктив≥зують кнопкою ¬ид≥ленн€ дов≥льноњ област≥. ƒл€ вид≥ленн€ дов≥льноњ област≥ сл≥д встановити курсор у будь-€ку точку, що лежить на контур≥ област≥ ≥ при натиснут≥й л≥в≥й кнопц≥ миш≥ описати курсором замкнений контур. ¬≥дпусканн€ кнопки миш≥ ф≥ксуЇ вид≥ленн€. ¬ид≥лена область оточуЇтьс€ пунктирним пр€мокутником, €кий описано навколо вид≥леноњ област≥.

ƒл€ власне побудови малюнка користувач може вибрати необх≥дний ≥нструмент з панел≥ ≥нструмент≥в, натиснувши в≥дпов≥дну кнопку. –озгл€немо призначенн€ основних ≥нструмент≥в малюванн€.

ќчищенн€ великоњ област≥

ўоб очистити велику область потр≥бно:

1. ¬ набор≥ ≥нструмент≥в вибрати ¬ид≥ленн€, вид≥лити пр€мокутну область, або ¬ид≥ленн€ дов≥льноњ област≥, щоб вид≥лити область будь-€коњ форми.

2. ¬ид≥л≥ть область,€ку потр≥бно очистити.3.

3. ќчищена область буде заповнена кольором фону. ўоб зм≥нити кол≥р фону, клацн≥ть потр≥бний кол≥р на пал≥тр≥ правою кнопкою.

4. ¬ меню ѕравка вибер≥ть команду ќчистити вид≥ленн€.

ј щоб очищати повн≥стю весь малюнок треба вибрати п≥дменю У–исунокФ пот≥м УќчиститьФ, або комб≥нац≥Їю клав≥ш Ctrl+Shift+N.]

¬иб≥р кольору

ƒл€ вибору кольору можна використати два способи: ѕо-перше, ≥снуЇ пал≥тра кольор≥в з 28 кольорами. ƒл€ вибору кольору л≥н≥њ ≥ заливки потр≥бно клацнути л≥вою кнопкою миш≥ над потр≥бним кольором. ƒл€ вибору кольори фону клацають правою кнопкою. ќсновний ≥ фоновий кольори, що ¬икористовуютьс€ за умовчанн€м в≥дображаютьс€ в л≥вому нижньому кутку в≥кна Paint. ѕо-друге, можна вибрати ≥нструмент У¬иб≥р кольору" ≥ клацнути њм в тому м≥сц≥ екрана, €кий зафарбований потр≥бним кольором. ћожна також клацати л≥вою або правою кнопкою миш≥.

≤нш≥ можливост≥

1. ¬ редактор≥ можна виробл€ти з малюнком все що забажаЇте.

ƒл€ в≥дображенн€ або поверненн€ частини малюнка використовуЇтьс€ функц≥€ €ка знаходитьс€ в п≥дменю У–исунокФ Уќтразить/повернутьФ що

 

п≥сл€ активац≥њ зТ€витьс€ в≥кно де дозволить поставити перемикач в≥дображенн€ зл≥ва на право чи зверху до низу, та обернути малюнок п≥д певним кутом.

2. ƒе також Ї така можлив≥сть €к розт€гнути та нахилити, де також знаходитьс€ в п≥дменю У–исунокФ, У–астежение и наклонФ,

а завд€ки ц≥й можливост≥ дозвол€Ї зд≥йснити розт€гуванн€ у в≥дсотках, а нахил у градусах.

 

4. ¬ п≥дменю УѕалитраФ У»зменить палитруФ, де Ї кнопка Уќпредилить цветФ

 

де можна додати будь €кий кол≥р ≥з запропонованих кольор≥в та в≥дт≥нк≥в.

ћожливост≥ п≥дменю У—правкаФ

ƒо будь €коњ програми Windows можна викликати допомогу натиснувши клав≥шу F1 або в п≥дменю У—правкаФ де зТ€вл€Їтьс€ дов≥дка про програму. “ак само ≥ викликаЇтьс€ дов≥дка дл€ Paint, натиснувши клав≥шу F1.

 

«береженн€ малюнка у файл

ƒл€ збереженн€ малюнка в файл≥ використовуЇтьс€ п≥дменю У‘айл". ” ньому Ї дв≥ команди - У«берегти" ≥ «берегти €к".  оманда У«берегти" збер≥гаЇ малюнок в файл≥ з ран≥ше заданою назвою.  оманда У«берегти €к" збер≥гаЇ малюнок в файл≥ п≥д новою назвою. якщо збер≥гають щойно створений малюнок в перший раз, то комп'ютер дл€ обох команд попросить вказати назву.

«авершенн€ роботи з редактором УPaintФ

ƒл€ зак≥нченн€ роботи з Paint можна використати пункти меню, ≥ дал≥. ≤ на цьому робота з редактором Paint завершитьс€.

IV. «акр≥пленн€ нового матер≥алу (17 хв.)

1) ѕ≥дготувати комп'ютер до роботи. ” вказаному м≥сц≥ створити власну папку.

2) «авантажити граф≥чний редактор Paint. ¬становити основний кол≥р чорний, кол≥р фону Ч б≥лий.

3) Ќамалювати фрагмент Ђ¬едм≥дь л≥зе на дерево (ведм≥дь з другого боку стовбура, видно т≥льки лапи).

4) Ќамалювати фрагмент ЂЅутерброд з пом≥доромї, розфарбувати елементи малюнка у в≥дпов≥дн≥ кольори.

5) Ќамалювати фрагмент Ђћексиканець њде на велосипед≥ї (вид зверху), розфарбувати елементи у дов≥льн≥ кольори. «а допомогою гумки стерти колесо, в≥дм≥нити стиранн€.

6) Ќамалювати фрагмент Ђƒама з собачкоюї (дама зл≥ва за парканом, собачка справа, видно т≥льки мотузку). «берегти весь малюнок у файл з ≥менем ¬права 4-2 у власн≥й папц≥. «акрити програму Paint. «авершити роботу на комп 'ютер≥.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 671 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2007 - | 1976 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.