Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќперац≥йна система Windows X
 

Windows XP (кодова назва при розробц≥ Ч Whistler; внутр≥шн€ верс≥€ Ч Windows NT 5.1) Ч операц≥йна система с≥мейства Windows NT в≥д компан≥њ Microsoft. ¬она була випущена 25 жовтн€ 2001 року ≥ Ї розвитком Windows 2000 Professional. Ќазва XP походить в≥д англ. experience (досв≥д, враженн€, в≥д прикметника профес≥йний). Ќазва ув≥йшла до практики використанн€, €к профес≥йна верс≥€.

 

Ќа в≥дм≥ну в≥д попередньоњ системи Windows 2000, €ка поставл€лас€ €к в серверному, так ≥ в кл≥Їнтському вар≥антах, Windows XP Ї виключно кл≥Їнтською системою. ѓњ серверним вар≥антом Ї випущена п≥зн≥ше система Windows Server 2003. Windows XP ≥ Windows Server 2003 побудован≥ на основ≥ одного ≥ того ж €дра операц≥йноњ системи, в результат≥ њхн≥й розвиток ≥ оновленн€ йде б≥льш-менш паралельно.«м≥ст [сховати]

1 ¬ар≥анти

2 √раф≥чний ≥нтерфейс користувача

2.1 ≤нтерфейс командного р€дка (CLI)

3 —истемн≥ вимоги операц≥йноњ системи Windows XP

4 ”крањнський ≥нтерфейс

5 —ерв≥с-паки ≥ п≥дтримка

5.1 Windows XP RTM

5.2 Service Pack 1

5.3 Service Pack 2

5.4 Service Pack 3

6 ƒив. також

7 ѕосиланн€

 

[ред.]

¬ар≥анти

 

Windows XP випускаЇтьс€ в багатьох вар≥антах:

Windows XP Professional Edition була розроблена дл€ п≥дприЇмств ≥ п≥дприЇмц≥в ≥ м≥стить так≥ функц≥њ, €к в≥ддалений доступ до робочого столу комп'ютера, шифруванн€ файл≥в (при допомоз≥ Encrypting File System), центральне управл≥нн€ правами доступу ≥ п≥дтримка багатопроцесорних систем.

Windows XP cover boxes

Professional Home Edition

 

Windows XP Home Edition Ч система дл€ домашнього застосуванн€. ¬ипускаЇтьс€ €к недорога Ђур≥занаї верс≥€ Professional Editon, але базуЇтьс€ на тому ж €др≥ ≥ за допомогою де€ких прийом≥в дозвол€Ї провести оновленн€ до майже повноц≥нноњ верс≥њ Professional Edition.

Windows XP Tablet PC Edition базуЇтьс€ на Professional Edition ≥ м≥стить спец≥альн≥ застосуванн€, оптим≥зован≥ дл€ введенн€ даних ст≥лусом на планшетних персональних комп'ютерах. Ќайважлив≥шою властив≥стю Ї чудове розум≥нн€ текст≥в, написаних в≥д руки ≥ адаптац≥€ граф≥чного ≥нтерфейсу до поворот≥в диспле€. ÷€ верс≥€ продаЇтьс€ т≥льки разом з в≥дпов≥дним комп'ютером.

Windows XP Media Center Edition базуЇтьс€ на Professional Edition ≥ м≥стить спец≥альн≥ мультимед≥йн≥ застосунки.  омп'ютер, €к правило, оснащений “Ѕ-картою ≥ пультом дистанц≥йного керуванн€ (ѕƒ ). Ќайважлив≥шою властив≥стю Ї можлив≥сть п≥дключенн€ до телев≥зора ≥ управл≥нн€ комп'ютером через ѕƒ  завд€ки спрощен≥й систем≥ управл≥нн€ Windows. ÷€ система м≥стить також функц≥њ дл€ прийому ” ¬-рад≥о.

Windows XP Embedded базуЇтьс€ на Professional Edition ≥ призначена дл€ управл≥нн€ вбудованою системою р≥зних пристроњв: банкомат≥в, медичних прилад≥в, касових терм≥нал≥в, ≥грових автомат≥в, VOIP- компонент≥в тощо

Windows XP Professional x64 Edition Ч спец≥альна 64-розр€дна верс≥€, розроблена дл€ процесор≥в з технолог≥Їю AMD64 Opteron ≥ Athlon 64 в≥д ф≥рми AMD ≥ процесор≥в з технолог≥Їю EM64T в≥д ф≥рми Intel. ÷€ система не п≥дтримуЇ процесори ≥нших виробник≥в, а також не працюЇ з процесором Intel Itanium. ’оча перш≥ 64-розр€дн≥ процесори з'€вилис€ в 2003 роц≥, Windows XP Professional x64 Edition вийшла в св≥т т≥льки в кв≥тн≥ 2005 року. ќсновною г≥дн≥стю системи Ї швидка робота з великими числами (Long Integer ≥ Double Float). “аким чином, ц€ система дуже ефективна, наприклад, при виконанн≥ обчислень, що використовують числа з плаваючою комою, необх≥дних в таких област€х, €к створенн€ спецефект≥в дл€ к≥ноф≥льм≥в ≥ тривим≥рною ан≥мац≥њ, а також розробка техн≥чних ≥ наукових застосувань. ƒана система п≥дтримуЇ зм≥шаний режим, тобто одночасну роботу 32- ≥ 64-розр€дних застосувань, проте дл€ цього вс≥ драйвери повинн≥ бути в 64-розр€дному виконанн≥. ÷е означаЇ, що б≥льш≥сть 32-розр€дних застосувань можуть працювати ≥ в ц≥й систем≥. ¬ин€ток становл€ть лише т≥ застосуванн€, €к≥ сильно залежать в≥д апаратного забезпеченн€ комп'ютера, наприклад, антив≥руси ≥ дефрагментатори.

Windows XP 64-bit Edition Ч це виданн€ розробл€лос€ спец≥ально дл€ робочих станц≥й з арх≥тектурою IA-64 ≥ м≥кропроцесорами Itanium. ÷е виданн€ Windows XP не розвиваЇтьс€ з 2005 року, п≥сл€ того, €к HP припинив розробку робочих станц≥й з м≥кропроцесорами Itanium. ѕ≥дтримка ц≥Їњ арх≥тектури залишилас€ в серверних верс≥€х операц≥йноњ системи Windows.

Windows XP Edition N Ч система без Windows Media Player ≥ ≥нших мультимед≥а-застосунк≥в. ÷≥ верс≥њ створен≥ п≥д тиском ™вропейськ≥й јнтимонопольн≥й  ом≥с≥њ. «а бажанн€м користувач може безкоштовно завантажити вс≥ бракуюч≥ застосуванн€ веб-сайту Microsoft. ≤снуЇ €к в Home, так ≥ в Professional вар≥антах.

Windows XP Starter Edition Ч сильно функц≥онально обмежена верс≥€ дл€ крањн, що розвиваютьс€ ≥ ф≥нансово слабких рег≥он≥в. ” ц≥й верс≥њ можлива одночасна робота т≥льки 3 застосувань, ≥ кожне застосуванн€ може створити не б≥льше 3 в≥кон. ” систем≥ повн≥стю в≥дсутн≥ мережев≥ функц≥њ, не п≥дтримуЇтьс€ висока розд≥льна здатн≥сть, а також не допускаЇтьс€ використанн€ б≥льше 256 мегабайт оперативн≥й пам'€т≥ або жорсткого диска об'Їмом б≥льше 80 г≥габайт. —истема може працювати на процесорах р≥вн€ Intel Celeron або AMD Duron.

Windows Fundamentals for Legacy PCs Ч ”р≥зана ¬ерс≥€ Microsoft Windows XP Embedded Service Pack 2 призначена дл€ застар≥лих комп'ютер≥в.

[ред.]

√раф≥чний ≥нтерфейс користувача

 

—тартове меню в новому вигл€д≥ при використанн≥ теми Royale

¬ид≥ленн€ в Windows Explorer зд≥йснюЇтьс€ прозорим син≥м пр€мокутником.

ѕадаюча т≥нь в≥д €рличк≥в на робочому стол≥

Ѕ≥чна ор≥Їнтована на виконанн€ завдань допом≥жна панель у в≥кн≥ Windows Explorer (Ђcommon tasksї).

√рупуванн€ кнопок одного застосуванн€ на панел≥ завдань в одну кнопку, при певн≥й к≥лькост≥ р≥зних запущених застосувань, що дозвол€Ї часто уникати необх≥дност≥ њњ Ђпрокруткиї

«'€вилас€ можлив≥сть заблокувати панель завдань ≥ допом≥жн≥ панел≥, дл€ уникненн€ њхньоњ випадковоњ зм≥ни.

 ол≥рне вид≥ленн€ елемент≥в в меню Ђѕускї, що належать недавно доданим програмам.

ћеню в≥дкидають т≥н≥ (у Windows 2000 т≥нь в≥дкидав покажчик миш≥, але не елементи меню)

“а ≥нш≥.

 

Windows XP анал≥зуЇ продуктивн≥сть системи з певними в≥зуальними ефектами ≥ залежно в≥д цього активуЇ њх чи н≥, враховуючи можливе пад≥нн€ або зростанн€ продуктивност≥.  ористувач≥ також можуть зм≥нювати дан≥ параметри, використовуючи д≥алогов≥ в≥кна настройки, при цьому можна або гнучко вибрати активн≥сть тих або ≥нших в≥зуальних ефект≥в, або в≥ддати це на управл≥нн€ систем≥ або ж вибрати максимальну продуктивн≥сть або кращий вид граф≥чного ≥нтерфейсу. ƒе€к≥ ефекти, так≥ €к альфа-зм≥шуванн€ тощо, вимагають на€вност≥ продуктивноњ граф≥чноњ п≥дсистеми, на старих в≥деокартах продуктивн≥сть може сильно впасти ≥ Microsoft рекомендуЇ в≥дключити ц≥ можливост≥ у такому раз≥.

 

” Windows XP з'€вилас€ можлив≥сть використовувати ЂVisual Stylesї, що дозвол€ють зм≥нити граф≥чний ≥нтерфейс користувача. Luna Ч новий стиль граф≥чного ≥нтерфейсу, що входить в постачанн€ XP ≥ Ї ≥нтерфейсом за умовчанн€м дл€ ѕ , що мають б≥льше 64 мегабайт RAM. ћожливо використовувати ≥ ≥нш≥ ЂVisual Stylesї, але вони повинн≥ бути п≥дписан≥ цифровим п≥дписом Microsoft (оск≥льки мають важливе значенн€ у функц≥онуванн≥ системи).

 

ƒл€ обходу цього обмеженн€ де€к≥ користувач≥ використовують спец≥альне програмне забезпеченн€, таке, €к TGTSoft's STYLEXP або StardockТs WindowBlinds, а ≥нод≥ й зм≥нену верс≥ю б≥бл≥отеки uxtheme.dll.

 

“акож ≥снуЇ стиль Ђкласичнийї, такий, що повторюЇ стиль ≥нтерфейсу Windows 2000 (€кий використовуЇ на 4 ћЅ менше пам'€т≥, чим Luna), а також численн≥ стил≥, створен≥ сторонн≥ми розробниками. ƒл€ верс≥њ Media Center Microsoft розробила Ђв≥зуальний стильї ЂRoyaleї, €кий включений в цю верс≥ю Windows XP ≥ доступний дл€ установки в ≥нших верс≥€х XP.

 

ƒл€ Windows XP було створено б≥льше 100 Ђ≥конї компан≥Їю The Iconfactory, в≥домою своњм набором безкоштовних Ђ≥конї дл€ операц≥йноњ системи Mac OS X

[ред.]

≤нтерфейс командного р€дка (CLI)

 

Windows XP також маЇ ≥нтерфейс командного р€дка (CLI, Ђконсольї), cmd.exe, дл€ управл≥нн€ системою командами з консол≥ або запуску сценар≥њв, званих Ђкомандними файламиї (з розширенн€ми cmd), заснованими на Ђпакетнихї (batch) файлах MS-DOS. —интаксис Windows XP CLI не дуже добре задокументований у вбудован≥й систем≥ допомоги. ƒокладн≥шу загальну ≥нформац≥ю можна отримати, набравши в командному р€дку Ђhelpї дл€ отриманн€ загальних в≥домостей про доступн≥ команди ≥ Ђ≥м'€ команди /?ї. ≤нтерфейс командного р€дка доступний €к у вигл€д≥ в≥кна, так ≥ в повноекранному вигл€д≥ (перемиканн€ м≥ж ними зд≥йснюЇтьс€ натисненн€м Alt+Enter), вигл€д, що в≥ддаЇтьс€ перевага, можна вказати у в≥дпов≥дному д≥алоз≥ настройки, разом з такими параметрами, €к розм≥р ≥ тип шрифт≥в ≥ т. д. ѕри робот≥ в даному режим≥ користувач може викликати попередн≥ команди (так, клав≥ша Ђвгоруї повертаЇ попередню команду), використовувати автодоповненн€ ≥мен файл≥в ≥ каталог≥в, а також команд. Ѕагато д≥й з управл≥нн€ операц≥йною системою можна виконати, використовуючи ≥нтерфейс CLI. Ќайважлив≥шими з них Ї команди:

Ђnetї з п≥дкомандами, що дозвол€Ї управл€ти локальними користувачами ≥ групами (Ђnet user /?ї ≥ ≥net localgroup /?"), аккаунтами, загальним доступом до ресурс≥в на ѕ  (Ђnet share /?ї) ≥ в мереж≥ (Ђnet view /?ї) ≥ т. д.

 оманди перегл€ду ≥ управл≥нн€ процесами Ђtasklist /?ї ≥ Ђtaskkill /?ї

 оманда управл≥нн€ дозволами файл≥в " cacls /? ", що дозвол€Ї перегл€дати ≥ зм≥нювати права доступу до файл≥в ≥ тек (у Home Edition Ч це Їдина можлив≥сть гнучко зм≥нювати маЇ рац≥ю, оск≥льки в≥дпов≥дний граф≥чний ≥нструмент доступний т≥льки в безпечному режим≥)

а також команди, аналог≥чн≥ командам Ђ омандноњ мовиї DOS, дозвол€ють коп≥ювати, перем≥щати ≥ видал€ти файли ≥ каталоги ≥ т. д.

[ред.]

—истемн≥ вимоги операц≥йноњ системи Windows XP

 

ЂDesigned for Windows XPї

 

—истемн≥ вимоги операц≥йних систем Windows XP Home ≥ Professional editions так≥: ћ≥н≥мальн≥ –екомендован≥

ѕроцесор 233 MHz 300 MHz або вище

ќперативна пам'€ть 64 ћб RAM (можуть бути обмежен≥ де€к≥ можливост≥) 128 ћб RAM або вище

¬≥деоадаптер ≥ мон≥тор Super VGA (800 x 600) Super VGA (800 x 600) або б≥льше розширенн€

¬≥льне м≥сце на HDD 1.5 √б 1.5 √б або вище

ќптичн≥ накопичувач≥ CD-ROM CD-ROM або DVD-ROM

ѕристроњ взаЇмод≥њ з користувачем клав≥атура ≥ миша клав≥атура ≥ миша

≤нш≥ пристроњ «вукова карта, колонки ≥ навушники «вукова карта, колонки ≥ навушники

 

 

Ќа додаток до цих вимог, дл€ установки Service Pack 2 необх≥дна на€вн≥сть на жорсткому диску не менше 1,8 √Ѕ в≥льного м≥сц€ п≥д час установки.

[ред.]

”крањнський ≥нтерфейс

 

≤снуЇ можлив≥сть встановленн€ локал≥зац≥њ украњнською мовою, але переклад Ї неповним ≥ низько€к≥сним.

[ред.]

—ерв≥с-паки ≥ п≥дтримка

 

Microsoft пер≥одично випускаЇ пакети оновлень (service packs) своњх операц≥йних систем, що усувають ви€влен≥ проблеми ≥ додають нов≥ можливост≥.

[ред.]

Windows XP RTM

 

ѕ≥дтримка Windows XP без встановлених серв≥с-пак≥в (RTM) зак≥нчилас€ 30 вересн€ 2004.

[ред.]

Service Pack 1

 

Service Pack 1 (SP1) дл€ Windows XP було випущено 9 вересн€ 2002 року. Ќайважлив≥шими нововведенн€ми стали п≥дтримка USB 2.0, а також утил≥та, що дозвол€Ї вибирати програми за замовчанн€м дл€ перегл€ду веб, пошти, обм≥ну миттЇвими пов≥домленн€ми, а також р≥зн≥ реал≥зац≥њ в≥ртуальноњ машини Java. ѕочинаючи з SP1 шифруюча файлова система EFS д≥стала можлив≥сть використовувати алгоритм шифруванн€ AES з 256-б≥товим ключем.

 

ѕочинаючи з SP1 п≥дтримуЇтьс€ LBA-48, що дозвол€Ї операц≥йн≥й систем≥ працювати з HDD Їмн≥стю б≥льше 137 √Ѕ, активована за умовчанн€м.

 

ѕ≥дтримка Windows XP Service Pack 1 ≥ 1a зак≥нчилас€ 10 жовтн€ 2006 року.

[ред.]

Service Pack 2

 

Service Pack 2 (SP2) (кодова назва ЂSpringboardї) було випущено 6 серпн€ 2004 року. SP2 додав до Windows XP нов≥ можливост≥, включаючи покращений файрволл; п≥дтримку Wi-Fi з майстром налаштуванн€ ≥ Bluetooth, а також пол≥пшенн€ в IE6 Ч наприклад, можлив≥сть блокувати Ђспливаюч≥ї в≥кна.

 

÷ей серв≥с-пак вн≥с ≥стотн≥ зм≥ни до системи безпеки Windows XP. “ак, значних зм≥н зазнав вбудований файрволл, €кий було перейменовано в Windows Firewall ≥ активовано дл€ вс≥х створюваних мережевих з'Їднань за замовчанн€м. «'€вивс€ розширений захист пам'€т≥, зокрема, в≥д атак переповнюванн€ буфера €к з використанн€м технолог≥њ NX битий, так ≥ ≥нших прийом≥в. «м≥ни торкнулис€ ≥ серв≥с≥в Ч так≥ серв≥си, €к служба пов≥домлень, в≥дключен≥ за замовчанн€м, р€д серв≥с≥в запускаютьс€ ≥з зниженими правами ≥ т. д. «м≥ни в област≥ безпеки торкнулис€ ≥ поштовоњ програми Outlook Express ≥ браузера IE. Windows XP Service Pack 2 включаЇ Windows Security Center, €кий дозвол€Ї полегшити спостереженн€ за безпекою системи, стежачи ≥ нагадуючи користувачев≥ про необх≥дн≥сть встановити або в≥дновити антив≥рус ≥ його бази, активувати вбудований або сторонн≥й файрволл, провести оновленн€ операц≥йноњ системи або зм≥нити налаштуванн€ веб-сервера-браузера. —торонн≥ антив≥руси ≥ файрволли мають можлив≥сть взаЇмод≥€ти з ним за допомогою спец≥ального API. “акож були покращен≥ функц≥њ автозапуску при завантаженн≥ CD або п≥дключенн≥ флешок ≥ под≥бних пристроњв.

[ред.]

Service Pack 3

 

Ќа початку серпн€ 2007 року Microsoft почала бета-тестуванн€ Sp3 серед обмеженоњ групи бети-тестер≥в. Ќе зважаючи на те, що бета-верс≥€ була передана лише вибраним, њњ дистрибутив з'€вивс€ в п≥р≥нгових мережах. « 12 грудн€ 2007 року верс≥€ Rc1 Sp3 доступна дл€ завантаженн€ ≥ тестуванн€ вс≥м.

 

ќстаточна верс≥€ пакету оновлень 3 дл€ Windows XP була представлена 21 кв≥тн€ 2008 року, але лише дл€ б≥знес-кл≥Їнт≥в, таких €к виробники ориг≥нального устаткуванн€ ≥ п≥дписчики MSDN ≥ Technet. ќстанн≥ користувач≥ змогли отримати трет≥й серв≥с-пак з онлайн-серв≥су Windows Update або через центр завантаженн€ Microsoft 6 травн€, а також за допомогою серв≥су автоматичного оновленн€ на початку л≥та. —початку rtm-верс≥€ Windows XP Sp3 вийшла на китайськ≥й, англ≥йськ≥й, французьк≥й, н≥мецьк≥й, €понськ≥й, корейськ≥й ≥ ≥спанськ≥й мовах. ≤ лише 5 травн€ софтверний г≥гант випустив останн≥ 18 локал≥зац≥й.

 

ѕакет включаЇ вс≥ оновленн€, випущен≥ п≥сл€ виходу Windows XP Service Pack 2 в 2004 р., а також р€д ≥нших нових елемент≥в. —еред них функц≥€ захисту мережевого доступу (Network Access Protection) ≥ нова модель активац≥њ, запозичен≥ в Windows Vista, кр≥м того, з'€витьс€ покращуване ви€вленн€ так званих маршрутизатор≥в-Дчорних д≥рУ ≥ ≥н.

 

« 1 липн€ 2008 року ЂMicrosoftї припинила продаж≥ Windows XP своњм постачальникам.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 541 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2003 - | 1937 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.