Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕерейменуванн€ об'Їкт≥в.  оп≥юванн€, перем≥щенн€ та перет€гуванн€
ќб'Їкт≥в

“аблиц€ 5.

ѕерейменуванн€ об'Їкт≥в. ќперац≥њ коп≥юванн€, перем≥щенн€

“а перет€гуванн€ об'Їкт≥в

ўо необх≥дно

«робити ѕосл≥довн≥сть д≥й

ѕерейменуванн€ - не процедура, п≥д час €коњ вже ≥снуючий об'Їкт (файл, папка тощо)

втрачаЇ старе ≥м'€ ≥ набуваЇ нове. Ќ≥€ких зм≥й з вм≥стом файла,

папки або ≤ншого об'Їкта не в≥дбуваЇтьс€.

ѕерейменувати

об'Їкт

1. ” в≥кн≥ ћой компьютер або у в≥кн≥ ѕроводника обрати

файл, папку або ≥нший об'Їкт, €кий потр≥бно перейменувати.

2. ¬иконати команду меню ‘айл-ѕереименовать або,

натиснувши праву кнопку миш≥, в≥дкрити контекстне меню та

обрати в ньому команду ѕереименовать. ƒовкола ≤мен≥

з'€витьс€ рамка, всередин≥ €коњ - текстовий курсор.

3. ¬вести ново ≥м'€ об'Їкта та натиснути Enter.

або

1. ƒв≥ч≥ клацнути мишею ≥м'€ файла, папки або ≥ншого об'Їкта,

€кий необх≥дно перейменувати. ƒовкола ≥мен≥ з'€витьс€ рамка,

всередин≥ €коњ - текстовий курсор.

2. Ќадати об'Їкту нове ≥м'€, знищивши старе. Ќатиснути Enter.

або

1. ќбрати файл, папку або ≥нший об'Їкт, €кий необх≥дно

перейменувати. ƒовкола ≥мен≥ з'€витьс€ рамка. Ќатиснути F2.

¬середин≥ рамки з'€витьс€ текстовий курсор.

2. Ќадати об'Їкту нове ≥м'€, знищивши старе. Ќатиснути

Enter. ѕрим≥тка. ƒовжина ≥мен≥ не повинна перевищувати 255

символ≥в, включаючи проб≥ли. ≤мена не повинн≥ м≥стити

наступних символ≥в: \/:*?"<> \.

ўо необх≥дно

«робити ѕосл≥довн≥сть д≥й

—коп≥ювати об'Їкт

1. ” в≥кн≥ ћой компьютер або у в≥кн≥ ѕроводник обрати

файл, папку або ≥нший об'Їкт, €кий потр≥бно скоп≥ювати.

2. ќбрати команду меню ѕравка- опировать або,

натиснувши праву кнопку миш≥, в≥дкрити контекстне меню

вид≥леного об'Їкта та обрати в ньому команду  опировать.

3. ¬≥дкрити папку або диск, куди потр≥бно вставити коп≥ю.

4. ¬икопати команду меню ѕравка-¬ставить або,

натиснувши праву кнопку миш≥, в≥дкрити контекстне меню та

обрати в ньому команду ¬ставить.

ѕерем≥щенн€ - це процедура, п≥д час €коњ вже ≥снуючий файл, папка або ≥нший об'Їкт

розташовуютьс€ у новому м≥сц≥: ≥нш≥й папц≥ або на ≥ншому диску.

ѕерем≥стити об'Їкт 1. ” в≥кн≥ ћой компьютер або у в≥кн≥ ѕроводника обрати

файл, папку або ≥нший об'Їкт, €кий потр≥бно перем≥стити.

2. ќбрати команду меню ѕравка-¬ырезать або в≥дкрити

контекстне меню вид≥леного об'Їкта, натиснувши праву

кнопку миш≥, та обрати в ньому команду ¬ырезать.

3. «робити поточним диск та папку, де необх≥дно

розташувати об'Їкт, що перем≥щуЇтьс€.

4. ¬икопати команду меню ѕравка-¬ставить або,

натиснувши праву кнопку миш≥, в≥дкрити конекстне меню та

обрати в ньому команду ¬стаить.

ѕерет€гти об'Їкт 1. ѕерев≥рити, що м≥сц€, зв≥дки перет€гувати та куди

передбачаЇтьс€ перет€гнути об'Їкт, знаход€тьс€ на екран≥.

2. ¬ид≥лити та перет€гти об'Їкт (або об'Їкти) у потр≥бне м≥сце

мишею.

ѕрим≥тки.

1. ќдночасно можна коп≥ювати, перем≥шувати або перет€гувати

к≥лька об'Їкт≥в. ¬они повинн≥ бути вид≥леними.

2. якщо при перет€гуванн≥ об'Їкта утримувати не л≥ву, а праву кнопку миш≥, на екран≥ з'€витьс€

меню з набором можливих д≥й.

3. ѕерет€гуванн€ об'Їкта в папку, що знаходитьс€ на тому ж диску, призведе до перем≥щенн€

об'Їкта. ѕри €ы€€ы€эь€юэ€перет€гуванн≥ на ≥нший диск об 'Їкт буде коп≥юватись.

4. ўоб скоп≥ювати об'Їкт у межах одного диска, сл≥д при перет€гуванн≥ утримувати клав≥шу Ctrl.

5. ўоб перем≥стити об'Їкт з одного диска на ≥нший, сл≥д при перет€гуванн≥ утримувати

клав≥шу Shift.

—ортуванн€ об'Їкт≥в

—ортуванн€ - це процедура впор€дкуванн€ де€коњ множини об'Їкт≥в.

≤снуЇ чотири способи сортуванн€ об'Їкт≥в: за ≥менем, за типом, за розм≥ром та за датою

створенн€ або останньоњ зм≥ни.

як правило, сортуванн€ зд≥йснюЇтьс€ у пр€мому (за зб≥льшенн€м) (в≥д ј до Z, в≥д ј до

я, в≥д 1 до 9) або зворотньому (за зменшенн€м ) (в≥д Z до ј, в≥д я до ј, в≥д 9 до 1 ) пор€дку.

ƒл€ виконанн€ сортуванн€ об'Їкт≥в у в≥кн≥ сл≥д:

1. ќбрати команду меню ¬ид-”пор€дочить значки.

2. ” п≥дменю обрати потр≥бний параметр сортуванн€ об'Їкт≥в.

—ортуванн€ буде зд≥йснюватись за зб≥льшенн€м.

або

1. ¬становити режим перегл€ду “аблица (дл€ чого виконати команду меню

¬ид-“аблица або натиснути в≥дпов≥дну кнопку панел≥ ≥нструмент≥в).

2.  лацнути л≥вою кнопкою миш≥ заголовок одного ≥з стовпчик≥в. —ортуванн€ буде

зд≥йснюватись за зб≥льшенн€м саме по цьому параметру.

3. –ежим перегл€ду “аблица дозвол€Ї зд≥йснити сортуванн€ у зворотньому

ѕор€дку.

4. ƒл€ його виконанн€ сл≥д ще раз клацнути заголовок того стовпчика, по €кому було

викопано сортуванн€.

ѕошук об'Їкт≥в

ѕошук - це процедура, €ка дозвол€Ї в≥дшукати у файлов≥й структур≥ комп'ютера

файли, папки або ≥нш≥ об'Їкти за неповною про них ≥нформац≥Їю.

ƒл€ зд≥йсненн€ процедури пошуку сл≥д:

1. «авантажити програму пошуку, дл€ чого виконати одну з наступних д≥й:

- викопати команду √оловного меню ѕуск-Ќайти-‘айлы и папки;

- виконати команду меню програми ѕроводник —ервис Ц Ќайти - ‘айлы и папки;

- натиснути F3.

2. ” д≥алоговому в≥кн≥ Ќайти встановити необх≥дн≥ пошуков≥ параметри. ƒозвол€Їтьс€

визначати пошуков≥ параметри одночасно на дек≥лькох вкладниках.

а) вкладника »м€ и размещение використовуЇтьс€ дл€ пошуку об'Їкт≥в, про €ких в≥домо

≥м'€ або його частина. ѕри визначенн≥ ≥мен≥ дозвол€Їтьс€ використовувати символи

Ђ*Ђ► та Ђ?Ђ►. —имвол Ђ*> зам≥нюЇ дов≥льну посл≥довн≥сть символ≥в; символ Ђ?ї

зам≥нюЇ один будь-€кий символ;

б) вкладника ƒата изменени€ використовуЇтьс€ дл€ пошуку об'Їкт≥в створених або

зм≥нених у певний пер≥од часу;

в) вкладника ƒополнительно використовуЇтьс€ дл€ пошуку об'Їкт≥в за типом, розм≥ром

або фрагментом тексту, €кий м≥ститьс€ в ньому.

3. Ќатиснути кнопку Ќайти.

4. ” нижн≥й частин≥ в≥кна в≥дкриЇтьс€ додаткова область з ≥менами знайдених об'Їкт≥в.

ѕодв≥йне клацанн€ мишею на ≥мен≥ об'Їкта дозвол€Ї в≥дкрити (актив≥зувати,

завантажити) цей об'Їкт.

ѕрим≥тки.

1. ƒл€ визначенн€ нових умов пошуку клацнути кнопку —брос.

2. ƒл€ завершенн€ операц≥й пошуку закрити в≥кно Ќайти.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 715 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2304 - | 2149 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.