Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ про папки, файли та операц≥њ над ними
 

ќперац≥йна система (ќ—) Ц програма, що зд≥йснюЇ д≥алог ≥з користувачем, керуЇ комп'ютером, його ресурсами, запускаЇ ≥нш≥ програми. ќ— завантажуЇтьс€ при вмиканн≥ комп'ютера. «окрема вона дозвол€Ї оперувати файлами, в €ких збр≥гаютьс€ дан≥ р≥зного типу та програми, за допомогою €ких дан≥ опрацьовуютьс€. ¬икористанн€ будь-€коњ операц≥йноњ системи даЇ можлив≥сть насамперед створювати файли та виконувати з ними так≥ операц≥њ, €к коп≥юванн€, перем≥щенн€, вилученн€, перейменуванн€.

 

–озгл€немо, €к за допомогою ќ— Windows XP створювати власну структуру файл≥в та папок.

ќперац≥йна система Windows XP. ‘айл, папка. ‘айлова система.

 

‘айл - сукупн≥сть даних, записаних на зовн≥шн≥й нос≥й, €ка маЇ власне ≥м'€.

 

≤м'€ файлу - складаЇтьс€ з двох частин - ≥мен≥ та розширенн€, €к≥ розд≥лен≥ м≥ж собою крапкою.

 

ћаски ≥мен файл≥в.

 

ѕриклади розширень ≥мен файл≥в.

 

 аталог - спец≥альний файл, у €кому реЇструютьс€ ≥нш≥ файли, а також каталоги, вкладен≥ в даний каталог.

 

≤Їрарх≥чна (деревопод≥бна) структура файловоњ системи.

 

ѕон€тт€ кореневого каталогу.

 

Ўл€х до файлу.

 

ѕоточний каталог - каталог, з €ким у даний момент працюЇ користувач.

 

—тандартн≥ ≥мена диск≥в.

 

‘айлова система - частина ќ—, що забезпечуЇ збереженн€ файл≥в ≥ виконанн€ операц≥й над ними.

 

—укупн≥сть файл≥в та каталог≥в входить до складу файловоњ системи.

ќсновн≥ вказ≥вки дл€ роботи з папками та файлами (створенн€, видаленн€, перем≥щенн€, коп≥юванн€, пере≥менуванн€). —творенн€ €рлик≥в.

 

ѕравила роботи з файлами та папками.

 

—творенн€ нових папок та €рлик≥в.

 

 оп≥юванн€ файл≥в ≥ папок.

 

Ѕуфер обм≥ну - це д≥л€нка пам'€т≥ комп'ютера, зарезервована дл€ тимчасового збер≥ганн€ будь-€ких даних. Ѕуфер обм≥ну дозвол€Ї виконувати операц≥њ коп≥юванн€, вир≥занн€ та вставки файл≥в, папок, а також об'Їкт≥в ≥ документ≥в: малюнк≥в, таблиць, фрагмент≥в тексту тощо.

 

ћетоди вид≥ленн€ груп об'Їкт≥в.

 

ѕерем≥щенн€ файл≥в ≥ папок.

 

¬идаленн€ об'Їкт≥в. ѕапка  орзина.

 

ѕапки

 

ѕапка - лог≥чна Їмн≥сть, у €к≥й можна згрупувати будь-€к≥ елементи, наприклад, документи, файли, ≥нш≥ папки або €рлики.

 

¬≥кно додатка в≥дображаЇ ≥нформац≥ю додатка.

 

–€док заголовка. ” верхньому р€дку в≥кна завжди знаходитьс€ ≥м'€ програми. –€док заголовка служить дл€ перем≥щенн€ в≥кна по екрану. ƒл€ перем≥щенн€ в≥кна потр≥бно встановити покажчик миш≥ на р€док заголовка, натиснути л≥ву кнопку миш≥ ≥, не в≥дпускаючи њњ, перет€гнути в≥кно в потр≥бне м≥сце.

 

ћеж≥ в≥кна. —торони ≥ кути в≥кна можна використовувати дл€ зм≥ни його розм≥р≥в. ƒл€ цього потр≥бно пом≥стити покажчик миш≥ над краЇм в≥кна або над його кутом, так щоб покажчик зм≥нив свою форму на подв≥йну стр≥лку. Ќатиснувши л≥ву кнопку миш≥ ≥ не в≥дпускаючи њњ зм≥нюЇмо розм≥р в≥кна.

 

√оловне меню програми розташовуЇтьс€ п≥д р€дком заголовка в≥кна. якщо клацнути по одн≥й з назв, що знаход€тьс€ в ньому, то буде розкрито меню, що м≥стить список команд.

 

ћеню в≥кна.  р≥м головного меню, розташованого у верхн≥й частин≥ в≥кна, кожне в≥кно додатка маЇ ще ≥ спец≥альне в≥конне меню, у €кому розташовуютьс€ команди що дозвол€ють керувати розташуванн€м в≥кна ≥ його розм≥р≥в Ц згортати, в≥дновлювати стандартний розм≥р або розгортати його на весь екран.

 

 нопки керуванн€ розташуванн€м в≥кна. ” будь-€кому в≥кн≥ Ї три кнопки дл€ керуванн€ його розташуванн€м на екран≥. ÷≥ кнопки знаход€тьс€ у верхньому правому кут≥ екрана.

 

 нопка згортанн€ дозвол€Ї забрати в≥кно з екрана. ѕри згортанн≥ в≥кно перетворюЇтьс€ в пр€мокутну кнопку на панел≥ задач.

 

ќсновн≥ папки, з €кими працюють користувач≥:

ѕапка ћ≥й комп'ютер Ц це п≥ктограма, що дозвол€Ї перегл€нути зм≥ст комп'ютера.

ћережеве оточенн€ використовуЇтьс€ дл€ перегл€ду ресурс≥в мереж≥. ћережа - це група комп'ютер≥в, €к≥ п≥дключен≥ один до одного або до центрального процесора так, щоб вони мали можлив≥сть разом використовувати р≥зн≥ ресурси, наприклад документи й принтери.

 

 ошик призначений дл€ тимчасового збереженн€ знищених файл≥в. ¬≥н дозвол€Ї повернути випадково знищен≥ файли. ƒл€ визначенн€ властивостей, треба натиснути праву кнопку миш≥ ≥ обрати пункт ¬ластивост≥. ƒл€ очищенн€ кошика в контекстному меню обрати пункт ќчищенн€ кошика.

 

 нопка ѕ”—  перебуваЇ на системн≥й панел≥ завдань ≥ викликаЇ √оловне меню, що дозвол€Ї запускати програму, в≥дкривати документи, зм≥нювати настройки системи, одержувати дов≥дкову ≥нформац≥ю, знаходити файл та ≥нше.

‘айли

‘айл - ≥менована д≥л€нка пам"€т≥, €ка м≥стить однотипну ≥нформац≥ю. ‘айли призначен≥ дл€ збер≥ганн€ ≥нформац≥њ на зовн≥шн≥х нос≥€х, тобто прийн€то, що ≥нформац≥€, записана, наприклад, на диску, повинна перебувати усередин≥ файлу.

‘айлова система - сукупн≥сть файл≥в, маЇ деревовидну систему.

ярлик - це можлив≥сть використати посиланн€ на об'Їкт без необх≥дност≥ створенн€ коп≥њ цього об'Їкта. ѕ≥ктограма €рлика повн≥стю зб≥гаЇтьс€ з п≥ктограмою ориг≥налу. ярлик в≥др≥зн€Їтьс€ т≥льки стр≥лкою в нижньому л≥вому кут≥. ярлик не Ї н≥ файлом, н≥ папкою. …ого можна визначити €к посиланн€ на той чи ≥нший об'Їкт. ярлик займаЇ менше н≥ж 1  байт пам'€т≥ й маЇ розширенн€.lnk. ярлик забезпечуЇ швидкий доступ (шл€хом подв≥йного натисканн€) до будь-€коњ папки, документа, програми.

 

 

ѕрограмн≥ оболонки Norton Commander (NC), Windows Commander (WC)

 

 

Windows Commander

 

Windows Commander представл€ет собой программную оболочку дл€

 

работы в Windows. »меет нортонообразный интерфейс. Windows Com-

 

mander значительно удобнее в использовании, чем ƒиспетчер файлов

 

Windows. — помощью Windows Commander можно копировать, переме-

 

щать, переименовывать, создавать и удал€ть файлы и каталоги, соз-

 

давать и распаковывать архивы, св€зывать файлы с соответсвующими

 

программами, запускать программы на исполнение. Windows Commander

 

работает как с жЄстким диском, дискетами, так и с CD-ROM. »меет

 

командную строку, клавиатуру, похожую на Norton Commander. ≈сть

 

Windows Commander как дл€ Windows 3.1, так и дл€ Windows-95. —

 

помощью Windows Commander очень удобно запускать и инсталлировать

 

программы, предназначенные дл€ работы в Windows. ‘айлы, имеющие

 

св€зь с приложением, выдел€ютс€ особым рисунком или пиктограммой,

 

что очень удобно дл€ работы. Ќапример, достаточно щелкнуть мышью

 

по файлу с расширением doc, как он будет загружен в редактор Win-

 

Word. ƒл€ запуска Windows Commander надо загрузить Windows, затем

 

найти пиктограмму Windows Commander в меню кнопки ѕуск или на –а-

 

бочем столе Win-95, и дважды щЄлкнуть по ней мышью. «апускающий

 

файл wincmd32.exe в каталоге C:\WINDOWS\WINCMD. ¬ыход из Windows

 

Commander - кнопка ¬ыход. ¬ Windows Commander возможна работа как

 

мышью с помощью меню и кнопок, так и с помощью клавиатуры. ¬оз-

 

можно создание стартового пользовательского меню, ускор€ющего за-

 

пуск программ. ѕри копировании файлов используетс€ технологи€

 

Drag and Drop (бери и тащи) с помощью мыши.

 

 лавиатура Windows Commander (верси€ 4.0).

 

F1 - ѕомощь; ¬ыход из помощи - Alt-F4.

 

F3 - ѕросмотр файла (можно задать внешний просмотрщик файлов)

 

F4 - –едактирование файла (можно задать внешний редактор файлов)

 

F5 -  опирование файла, каталога

 

F6 - ѕереименование, перемещение файла, каталога

 

F7 - —оздание каталога

 

F8 - ”даление файла, каталога

 

F10 - активизаци€ управл€ющего меню

 

ALT + F1 - —мена дисковода на левой панели

 

ALT + F2 - —мена дисковода на правой панели

 

ALT + F3 - »спользование внешнего просмотрщика

 

ALT + F4 - ¬ыход из Windows Commander

 

ALT + F5 - јрхиваци€ файлов

 

ALT + F9 - –аспаковка архива

 

ALT + F7 - ѕоиск файла на диске

 

ALT + F8 - »стори€ ранее выполненных команд

 

ALT + F10 - ¬ывод дерева каталогов, быстрый поиск каталога.

 

¬ корневом каталоге создаЄтс€ файл treeinfo.wc,

 

где указаны все каталоги на диске.

 

"*" или "+"-Enter - ¬ыделение всех файлов в каталоге

 

Insert - ¬ыделение файла, группы файлов

 

"-"-Enter - ќтмена выделени€ всех файлов

 

"*" - »нверси€ выделени€ файлов (* в панели инструментов)

 

CTRL + F3 - —ортировка файлов по имени (алфавиту)

 

CTRL + F4 - —ортировка файлов по расширению

 

CTRL + F5 - —ортировка файлов по дате (времени) создани€

 

CTRL + F6 - —ортировка файлов по размеру

 

CTRL + F7 - Ќесортируемое расположение файлов.

 

Norton Commander дл€ Windows

 

ѕредставл€ет собой программную оболочку дл€ работы в Windows.

 

Norton Commander дл€ Windows (верси€ 2.0p) обладает несколько

 

меньшими возможност€ми и удобством в работе, чем Windows Comman-

 

der (верси€ 3.51), но занимает значительно меньше места на диске

 

(160  б вместо 1,6 ћб). «апуск программы производитс€ после заг-

 

рузки Windows из программной группы (ѕриложение), в которой нахо-

 

дитс€ пиктограмма NC_WIN (файл ncwe.exe в каталоге C:\WIN-

 

DOWS\NCWIN). ¬ыход из программы - кнопка Exit в панели инструмен-

 

тов или пункт Exit в меню File. ѕрограмма имеет удобную панель

 

инструментов и меню, при помощи которых производ€тс€ все операции

 

с файлами, каталогами и дисками. »нтерфейс, клавиатура и выполн€-

 

емые функции очень похожи на Norton Commander дл€ DOS. Ќо есть

 

некоторые особенности этой программы, например имеетс€ функци€

 

Wipe Files, позвол€юща€ стирать файлы без возможности их восста-

 

новлени€ программой UnErase. ѕрограмма даЄт информацию о катало-

 

гах, файлах и дисках, осуществл€ет св€зь файлов с приложени€ми,

 

просматривает файлы и архивы с помощью внешних просмотрщиков, за-

 

пускает программы на исполнение, копирует, перемещает, сортирует

 

и удал€ет файлы и каталоги, то есть даЄт полный набор услуг дл€

 

программной оболочки. ѕрограмма поддерживает работу с CD-ROM.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1294 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2223 - | 1984 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.032 с.