Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«адач≥ дл€ самост≥йного розвТ€зуванн€
10.1 ¬изначте масу води ≥ л≥т≥й сульфату, необх≥дн≥ дл€ приготуванн€ 270 г 20% -го розчину ц≥Їњ сол≥.

10.2 ¬изначте масу цукру та 10%-го його розчину, необх≥дн≥ дл€ виготовленн€ 270 г 20%-го розчину.

(маса цукру Ц 30 г, маса 10% розчину Ц 240 г)

10.3 яку масу кал≥й н≥трату ≥ води потр≥бно вз€ти, щоб приготувати 150 г насиченого при 40∞— розчину, враховуючи, що ?

(маса кал≥й н≥трату: 58,48 г ≥ маса води Ц 91,52 г)

10.4 —к≥льки грам≥в кальц≥й хлориду ≥ води необх≥дно вз€ти дл€ приготуванн€ 200 г 1%-го розчину?

(кальц≥й хлориду Ц 2 г, ≥ 192 г води)

10.5 ћ≥дний купорос масою 50 г розчинили у вод≥ масою 200 г. ¬изначте масову частку купрум (≤≤) сульфату в розчин≥.

()

10.6 ¬изначте масу натр≥й оксиду, €ку треба розчинити в 414 г води, щоб утворивс€ 40%-ий розчин њдкого натру.

(маса натр≥й оксиду дор≥внюЇ 186 г)

10.7 ¬изначте масову концентрац≥ю у в≥дсотках сульфатноњ кислоти у розчин≥, €кий утворитьс€ при розчиненн≥ 100 г сульфатного анг≥дриду в 150 г води.

()

10.8 який обТЇм концентрованоњ сульфатноњ кислоти з масовою часткою кислоти 98% необх≥дно вз€ти дл€ повного розчиненн€ 8 г м≥д≥?

(необх≥дно вз€ти масу розчину - 13,58 мл)

10.9 «найти мол€рну концентрац≥ю сульфатноњ кислоти в розчин≥ масою 150 г, з масовою часткою 20%, густиною 1,139 г/мл.

(C (H2SO4) = 2,32 моль/л)

10.10 √устина 5,5 ћ розчину дор≥внюЇ 1,2 г/мл. ¬изначте масову частку натр≥й г≥дроксиду в цьому розчин≥.

()

10.11 —к≥льки м≥л≥л≥тр≥в 10% розчину KNO3 густиною
1,12 г/мл потр≥бно дл€ приготуванн€ 2 л 0,1 ћ розчину?

(V = 180,36 мл)

10.12 —к≥льки м≥л≥л≥тр≥в 2 ћ розчину AlCl3 потр≥бно дл€ приготуванн€ 3 л 3 % розчину густиною 1,05 г/мл?

(V = 353,93 мл)

10.13 ƒ– (Pb≤2) = 8∙10-9. ќбчисл≥ть концентрац≥ю йон≥в у насиченому розчин≥.

(—(Pb2+)=1,3∙10-3 моль/л; C(-) = 2,6∙10-3 моль/л)

10.14 «м≥шали 100 г 1 % розчину NaCl густиною 1,02 г/мл та 200 мл 0,002 ћ розчину AgCl. „и випаде осад? ƒ– (AgC l) = 1,7∙10-10.

(осад випаде)

10.15 ¬изначте рЌ 0,025 ћ розчину Ba(OH)2.

(рЌ = 12,7)

10.16 ¬изначте мол€рну концентрац≥ю Ќ2SO4, €кщо дано розчин з рЌ = 4.

(—(H2SO4) = 5∙10-5 моль/л)

“ест є 1

10.1 –озпод≥л≥ть (умовно) нижче вказан≥ речовини по здатност≥ до розчинност≥ у вод≥: а)добре розчинн≥; б) малорозчинн≥; в)практично нерозчинн≥.

5) цукор

6) аргентум хлорид

7) м≥дний купорос

8) кухонна с≥ль

9) г≥пс

10.2 ѕ≥д час розчиненн€ у вод≥ твердих речовин ≥з п≥двищенн€м температури його розчинн≥сть €к правило, а розчинн≥сть газопод≥бних речовин -...

10.3 Ќа розчинн≥сть у вод≥ не впливаЇ:

2) тиск

5) температура

6) швидк≥сть пропусканн€ струму газу

7) х≥м≥чна взаЇмод≥€ газу з водою.

10.4 –озчинн≥сть речовин в р€д≥

1) зб≥льшуЇтьс€;

2) зменшуЇтьс€;

3) не зменшуЇтьс€;

4) зб≥льшуЇтьс€, а пот≥м зменшуЇтьс€.

10.5 —туп≥нчасту дисоц≥ац≥ю дл€ наведених нижче кислот, основ ≥ солей можна написати наступним чином:

2)

3)

4)

5)

10.6 –≥вн€нн€ електрол≥тичноњ дисоц≥ац≥њ наступних сильних електрол≥т≥в:

1)

2)

3)

4)

“ест є 2

10.1 ≤з реакц≥й, €к≥ наведен≥ нижче, практично до к≥нц€ ≥дуть:

1)

2)

3)

4)

10.2 яка з речовин у водному розчин≥ дисоц≥юЇ з утворенн€м йону ?

а) ; б)

10.3 як за допомогою €к≥сних реакц≥й розп≥знати натр≥й карбонат, натр≥й бром≥д, натр≥й йодид? «апропонуйте посл≥довн≥сть проведенн€ реакц≥й, склад≥ть в≥дпов≥дн≥ молекул€рн≥ та йонн≥ р≥вн€нн€.

10.4 як за допомогою €к≥сних реакц≥й розп≥знати бар≥й хлорид, хлоридну кислоту та натр≥й хлорид? «апропонуйте посл≥довн≥сть проведенн€ реакц≥й, склад≥ть в≥дпов≥дн≥ молекул€рн≥ та йонн≥ р≥вн€нн€.

10.5 як за допомогою €к≥сних реакц≥й розп≥знати натр≥й сил≥кат, натр≥й хлорид, бар≥й хлорид? «апропонуйте посл≥довн≥сть проведенн€ реакц≥й, склад≥ть в≥дпов≥дн≥ молекул€рн≥ та йонн≥ р≥вн€нн€.

10.6 якими парами речовин необх≥дно скористатись, щоб добути алюм≥н≥й г≥дроксид: а) ; б) , в) ?

1) а; 2) б; 3)в; 4) а, б; 5) а, б; 6) б, в.

10.7 яким набором реактив≥в можна визначити €к≥сний склад амон≥й сульфату: а) ; б) ; в) ?

1) а; 2) б; 3)в.

—клад≥ть р≥вн€нн€ реакц≥й в йонн≥й та молекул€рн≥й форм≥.

10.8 яка з реакц≥й йонного обм≥ну в≥дбуваЇтьс€ в розчин≥ практично до к≥нц€:

—клад≥ть р≥вн€нн€ реакц≥й в йонн≥й та молекул€рн≥й форм≥.

10.9 ƒано речовини: натр≥й н≥трат, хлоридна кислота, купрум (≤≤) оксид, цинк. як можна добути з наведених речовин та продукт≥в њх взаЇмод≥њ дв≥ прост≥ ≥ дв≥ складн≥ речовини? «апиш≥ть в≥дпов≥дн≥ р≥вн€нн€ реакц≥й.

10.10 ƒано речовини: хлоридна кислота, алюм≥н≥й г≥дроксид, магн≥й, натр≥й г≥дроксид, хром (≤≤≤) оксид. як можна добути з наведених речовин та продукт≥в њх взаЇмод≥њ дв≥ прост≥ ≥ дв≥ складн≥ речовини? «апиш≥ть в≥дпов≥дн≥ р≥вн€нн€ реакц≥й.

 

“ема 11 √≤ƒ–ќЋ≤« —ќЋ≈…

ѕриклад 1. ¬каж≥ть, €к≥ з наведених нижче солей г≥дрол≥зують: а) , б) , в) ; г) —Ќ3—ќќNH4? ƒл€ кожноњ з солей, €к≥ г≥дрол≥зують, напиш≥ть в молекул€рн≥й ≥ йонно-молекул€рн≥й формах р≥вн€нн€ г≥дрол≥зу вс≥х можливих стад≥й процесу ≥ вкаж≥ть реакц≥ю (рЌ) водного розчину сол≥.

¬≥дпов≥дь:

a) —ол≥, €к≥ Ї пох≥дними сильних основ ≥ кислот, не г≥дрол≥зують, оск≥льки њх йони (кат≥они ≥ ан≥они) не звТ€зують йони води ( чи ), а отже, ≥ не зм≥щують њњ йонну р≥вновагу. “ому с≥ль не г≥дрол≥зуЇ, розчин ц≥Їњ сол≥ нейтральний ().

б) —≥ль утворена слабкою основою ≥ сильною кислотою. ¬они г≥дрол≥зують з утворенн€м слабкоњ основи (€кщо це с≥ль однокислотноњ основи) або основних солей. –озчини таких солей мають кислу реакц≥ю ().

≤ стад≥€

ћолекул€рне р≥вн€нн€:

…онне р≥вн€нн€:


…они не приймають участ≥ в процес≥ г≥дрол≥зу.

—корочене йонне р≥вн€нн€:

()

як видно, в результат≥ реакц≥њ зТ€вл€Їтьс€ надм≥р водневих йон≥в, що зумовлюЇ кислий характер розчину. «а звичайних умов цей процес прот≥каЇ в основному по ≤ стад≥њ, але при зм≥н≥ умов можливий багатостад≥йний процес (друга та трет€ стад≥њ).

≤≤ стад≥€

().

≤≤≤ стад≥€

().

в) ѕри г≥дрол≥з≥ сол≥ утворюЇтьс€ де€кий надлишок йон≥в ≥ тому розчини солей, утворених сильною основою ≥ слабкою кислотою, мають лужну реакц≥ю (). –еакц≥€ прот≥каЇ постад≥йно.

≤ стад≥€

()

≤≤ стад≥€

()

г) ќдним з вар≥ант≥в г≥дрол≥зу Ї сол≥ утворен≥ слабкою основою та слабкою кислотою, наприклад (NH4)2CO3, CH3COONH4, Al2S3). ѕ≥д час г≥дрол≥зу амон≥й ацетату CH3COONH4 ацетат-≥они звТ€зують йони Ќ+, утворюючи слабкодисоц≥йовану оцтову кислоту CH3COOH; амон≥й-≥они NH звТ€зують йони ќЌ утворюючи слабку основу Ц амон≥й г≥дроксид NH4OH:

CH3COONH4,+H2O↔ NH4OH+CH3COOH

CH3COO+ NH ↔ CH3COOH+ NH4OH

–еакц≥€ розчину залежить в≥д константи дисоц≥ац≥њ продукт≥в г≥дрол≥зу Ц основи та кислоти. ” цьому раз≥ константи дисоц≥ац≥њ NH4OHCH3COOH приблизно р≥вн≥. “ому реакц≥€ розчину Ї нейтральною.

—ол≥ слабкоњ основи та слабкоњ кислоти п≥дл€гають г≥дрол≥зу, реакц≥€ розчину залежить в≥д сп≥вв≥дношенн€ констант дисоц≥ац≥њ продукт≥в г≥дрол≥зу.

—тан р≥вноваги реакц≥њ г≥дрол≥зу характеризуЇтьс€ ступенем г≥дрол≥зу P, що дор≥внюЇ в≥дношенню концентрац≥њ т≥Їњ частини сол≥, €ка вступила в реакц≥ю г≥дрол≥зу г≥др, до загальноњ концентрац≥њ розчиненоњ сол≥ (C):

—туп≥нь г≥дрол≥зу залежить насамперед в≥д природи розчиненоњ сол≥: чим слабк≥ш≥ кислота ≥ основа, що утворили с≥ль, тим сильн≥ше в≥дбуваЇтьс€ зв'€зуванн€ йон≥в H+OH з в≥дпов≥дними ионами сол≥ ≥ тим вищий ступ≥ньг≥дрол≥зу p.

« п≥двищенн€м температури ендотерм≥чний процес дисоц≥ац≥њ води посилюЇтьс€, р≥вновага зм≥щуЇтьс€ в б≥к утворенн€ йон≥в H+OH. «б≥льшенн€ концентрац≥њ йон≥в, що утворюютьс€ внасл≥док дисоц≥ац≥њ води, посилюЇ процеси зв'€зуванн€ њх з кат≥онами або ан≥онами сол≥, ≥ ступ≥нь г≥дрол≥зу P зростаЇ.

якщо в розчин≥ сол≥, що зазнала г≥дрол≥зу, п≥двищити концентрац≥ю одного з продукт≥в реакц≥њ, то р≥вновага г≥дрол≥зу, за принципом Ће ЎательЇ, зм≥ститьс€ в б≥к вих≥дноњ сол≥ ≥ ступ≥нь г≥дрол≥зу зменшитьс€. Ќаприклад, €кщо до розчину ацетату натр≥ю додати г≥дроксид натр≥ю, концентрац≥€ йона OH зб≥льшитьс€; р≥вновага г≥дрол≥зу ц≥Їњ сол≥ (див. наведене вище р≥вн€нн€ г≥дрол≥зу) зм≥ститьс€ таким чином, щоб послабити зб≥льшенн€ концентрац≥њ цих йон≥в, тобто в б≥к вих≥дних речовин, ≥ ступ≥нь г≥дрол≥зу зменшитьс€.

¬≥д розбавленн€ водою к≥льк≥сть частинок розчиненоњ речовини в одиниц≥ об'Їму зменшуЇтьс€ ≥ р≥вновага г≥дрол≥зу зм≥шуЇтьс€ в такому напр€м≥, щоб послабити зменшенн€ к≥лькост≥ частинок розчиненоњ речовини. якщо п≥д час г≥дрол≥зу з одного

йона розчиненоњ сол≥ утворюютьс€ дв≥ частинки розчиненоњ речовини (див. йонн≥ р≥вн€нн€ г≥дрол≥зу ацетату натр≥ю, карбонату натр≥ю, хлориду цинку), то р≥вновага таких реакц≥й зсуваЇтьс€ ¬ б≥к утворенн€ продукт≥в (б≥льшого числа частинок) ≥ ступ≥нь г≥дрол≥зу зростаЇ. ѕри переб≥гу г≥дрол≥зу сол≥ слабкоњ основи ≥ слабкоњ кислоти число частинок розчиненоњ речовини у розчин≥ не зм≥нюЇтьс€ (див. р≥вн€нн€ г≥дрол≥зу ацетату амон≥ю), тому р≥вновага г≥дрол≥зу в≥д розбавленн€ не зм≥щуЇтьс€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1160 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2541 - | 2139 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.035 с.