Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—пос≥б пропорц≥йного д≥ленн€
” факторному анал≥з≥ в адитивних модел€хкомб≥нованого (зм≥шаного) типу можевикористовуватис€ спос≥б пропорц≥йного д≥ленн€.

 
 

јлгоритм розрахунку впливу фактор≥в на зм≥ни результативного показника дл€ адитивноњ системи типу ” = а + b + с буде наступним:

 

—пос≥б частковоњ участ≥.

«астосовуЇтьс€, €к правило, в комб≥нованих модел€х дл€оц≥нки впливу фактор≥в другого або третього пор€дк≥в. Ќасамперед, визначаЇтьс€ частка кожного фактора у загальн≥йсум≥ њх зм≥н, п≥сл€ чого множитьс€ на загальне в≥дхиленн€ результативногопоказника. јлгоритм розрахунку при цьому наступний:

 
 

 

ƒл€ прикладу розгл€немо двофакторну мультипл≥кативну модель залежност≥ фонду оплати прац≥ в≥д середньоњ зароб≥тноњ плати та чисельност≥ персоналу.

‘«=ќѕ х „ѕ,

де ‘« - фонд зароб≥тноњ плати; - середн€ оплата прац≥ прац≥вника; „ѕ -середньоспискова чисельн≥сть персоналу.

—ередн€ зароб≥тна плата дор≥внюЇ сум≥ середн≥х виплат за тарифними ставками (“—), доплат (ƒѕ) та додатковоњ зароб≥тноњ плати (ƒ«).

ќтже, факторна модель буде наступною:

‘«=(“— + ƒѕ+ƒ«) х „ѕ

 
 

¬их≥дн≥ дан≥ дл€ розрахунк≥в наведено в таблиц≥ 4.6.

 

 
 

«а допомогою способу абсолютних р≥зниць, розрахуЇмо вплив середньоњ зароб≥тноњ плати та чисельност≥ персоналу на зм≥ну фонду зароб≥тноњ плати за даними табл. 4.6.

 

ƒл€ визначенн€ впливу кожного виду виплат на зм≥ну фонду зароб≥тноњ плати розрахуЇмо частку впливу кожного виду виплат на середню зароб≥тну плату:

1) частка впливу тарифноњ ставки („тс):

 
 

2)частка впливу доплат („ƒѕ):

 
 

 
 

3) частка впливу додатковоњ зарплати („ƒ«):

 

¬изначаЇмо вплив кожного виду виплат на фонд зароб≥тноњ плати:

 
 

 

ѕроведений розрахунок показуЇ, що зб≥льшенн€ фонду зароб≥тноњ плати на 35,07 % викликане зростанн€м середньосписковоњ чисельност≥ персоналу ≥ на 64,93 % - зм≥ною середньоњ зароб≥тноњ плати.

Ѕ≥льш≥сть розгл€нутих способ≥в - спос≥б ланцюгових п≥дстановок, спос≥б абсолютних ≥ в≥дносних р≥зниць, спос≥б частковоњ участ≥ базуютьс€ на ел≥м≥нуванн≥, тобто вивченн≥ впливу кожного фактору незалежно в≥д ≥нших. ќднак, в д≥йсност≥, зм≥на одного фактора породжуЇ зм≥ну вс≥х ≥нших.

ѕрийом ел≥м≥нуванн€ не в≥дображаЇ реальну ситуац≥ю. ѕри використанн≥ названих способ≥в дещо знижуЇтьс€ результат впливу тих фактор≥в, зам≥на (п≥дстановка) €ких проводитьс€ ран≥ше, за рахунок завищенн€ результату останньоњ п≥дстановки. Ѕ≥льш точно розрахунки у факторному анал≥з≥ можуть бути отриман≥, наприклад, при використанн≥ ≥нтегрального способу.

≤нтегральний спос≥б.

÷ей спос≥б дозвол€Ї уникнути недол≥к≥в, властивих способу ланцюгових п≥дстановок, ≥ не вимагаЇ застосуванн€ прийом≥в з розпод≥лу залишку, що не розкладаЇтьс€, за факторами. ÷е пов'€зано з д≥Їю логарифм≥чного закону перерозпод≥лу факторних навантажень.

≤нтегральний спос≥б даЇ можлив≥сть дос€гнути повного розкладанн€ в≥дхиленн€ результативного показника за факторами ≥ маЇ ун≥версальний характер, тобто застосовуЇтьс€ до мультипл≥кативних, кратних ≥ зм≥шаних моделей.

ѕроцедура обчисленн€ певного ≥нтегралу за заданою п≥д≥нтегральною функц≥Їю ≥ заданим ≥нтервалом ≤нтегруванн€ виконуЇтьс€ за стандартною програмою за допомогою комп'ютерних технолог≥й. «адача зводитьс€ до побудови п≥д≥нтегральних вираз≥в, €к≥ залежать в≥д виду функц≥њ чи модел≥ факторноњ системи.

«а в≥дсутност≥ ун≥версальних комп'ютерних технолог≥й можна застосовувати формули розрахунку впливу фактор≥в, €к≥ Ї результатом виконанн€ процес≥в ≥нтегруванн€, а також вже сформован≥ робоч≥ формули дл€ розрахунк≥в.

 
 

Ќаприклад, дл€ двофакторноњ мультипл≥кативноњ модел≥ (”=а х b) алгоритм буде наступним:

 

ƒл€ прикладу використовуЇмо двофакторну залежн≥сть вартост≥ валовоњ продукц≥њ (¬ѕ) в≥д зм≥ни середньор≥чноњ чисельност≥ роб≥тник≥в („–) та њх середньор≥чного вироб≥тку (–¬):

¬ѕ=„– х –¬, (4.52)

 
 

¬их≥дна ≥нформац≥€ наведена в таблиц≥ 4.2. ¬изначимо вплив зм≥н середньор≥чноњ чисельност≥:

 

 
 

–озраховуЇмо вплив зм≥н продуктивност≥ прац≥ (середньор≥чного вироб≥тку одного роб≥тника):

 

Ѕаланс в≥дхилень:

¬ѕ1 Ц ¬ѕ0 = (2845,44 - 2000,00) = +845,44 = 437,12 + 408,32 = +845,44 тис. грн. ѕор≥вн€Їмо отриман≥ результати впливу кожного фактора з результатами, отриманими при використанн≥ способу абсолютних р≥зниць:

1) вплив зм≥ни середньор≥чноњ чисельност≥ роб≥тник≥в: ∆¬ѕчр = (120 - 100) х 20 = 400 тис. гри.

2) вплив зм≥н середньор≥чного вироб≥тку одного роб≥тника: ∆¬ѕрв= 120 х (23,712 - 20) = 445,44 тис. грн.

 
 

Ѕаланс в≥дхилень:

 

“аким чином, б≥льш точними Ї значенн€, отриман≥ в результат≥ використанн€ ≥нтегрального способу факторного анал≥зу.

 
 

ƒл€ трьохфакторноњ мультипл≥кативноњ модел≥ (” = а х b х с) алгоритм розрахунку за допомогою ≥нтегрального способу буде наступним:

 

¬ивчаючи сутн≥сть способ≥в факторного анал≥зу, необх≥дно звернути увагу на переваги та недол≥ки окремих ≥з них. на вимоги, €к≥ висуваютьс€ при њх застосуванн≥, на узагальнююч≥ положенн€, так≥ €к збалансован≥сть результат≥в розрахунку впливу окремих фактор≥в та загальноњ зм≥ни показника, що досл≥джуЇтьс€.

–озгл€нут≥ вище техн≥чн≥ засоби економ≥чного анал≥зу забезпечують можлив≥сть досл≥джувати будь-€к≥ показники д≥€льност≥ п≥дприЇмства окремо або в комплекс≥. ѕри цьому, €к правило, не користуютьс€, т≥льки одним ≥з розгл€нутих техн≥чних прийом≥в. ƒл€ дос€гненн€ к≥нцевоњ мети анал≥зу необх≥дно застосовувати комб≥нац≥ю р≥зних прийом≥в та способ≥в. ћехан≥чне застосуванн€ техн≥чного ≥нструментар≥ю економ≥чного анал≥зу без знанн€ основ бухгалтерського обл≥ку, статистики, економ≥ки п≥дприЇмства, ф≥нанс≥в, менеджменту, може призвести до формал≥зац≥њ анал≥зу, викривленн€ результат≥в досл≥дженн€.

“≈ћј 5

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 853 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2098 - | 1836 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.