Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрийом колективного блокноту
ѕрийом колективного блокноту забезпечуЇ висуванн€ незалежних ≥дей кожним членом групи, €кий погоджуЇтьс€ з колективною оц≥нкою. « ц≥Їю метою кожен член групи отримуЇ блокнот, у €кому в загальних рисах, без використанн€ спец≥альних терм≥н≥в, викладаЇтьс€ сутн≥сть питанн€, що анал≥зуЇтьс€, надаютьс€ необх≥дн≥ допом≥жн≥ та дов≥дков≥ матер≥али (калькул€ц≥њ соб≥вартост≥, дан≥ про масу окремих деталей, схеми вантажопоток≥в, документооб≥гу, використанн€ обл≥ковоњ ≥нформац≥њ в плануванн≥ та анал≥з≥ тощо).

ѕрот€гом м≥с€ц€ кожен учасник щоденно вносить в блокнот ≥дењ, €к≥ виникають, з проблеми, що розгл€даЇтьс€, оц≥нюЇ њх ≥ визначаЇ, €к≥ з них можуть забезпечити найкраще вир≥шенн€ завданн€. ќдночасно формуютьс€ найб≥льш доц≥льн≥ напр€ми досл≥дженн€ на наступному етап≥ роботи.  р≥м того, в блокнот≥ ф≥ксуютьс€ ≥дењ, що пр€мо не пов'€зан≥ з основною проблемою, але розвиток €ких може ви€витис€ корисним дл€ знаходженн€ остаточного р≥шенн€.

ѕ≥сл€ цього кожен член групи даЇ сумарну оц≥нку ≥дей, вид≥л€Ї з них найкращ≥. ¬с≥ учасники роботи здають своњ блокноти координатору дл€ п≥дготовки на њх п≥дстав≥ матер≥ал≥в узагальнюючоњ записки. ѕот≥м в≥дбуваЇтьс€ остаточне творче обговоренн€ систематизованого матер≥алу членами групи, дл€ вибору остаточного р≥шенн€ можна використовувати мозковий штурм або ≥нший аналог≥чний прийом.

ѕрийом контрольних запитань

ѕрийом контрольних запитань застосовуЇтьс€ дл€психолог≥чноњ актив≥зац≥њ творчого процесу. …ого мета -за допомогою додаткових запитань п≥двести до вир≥шенн€ завданн€. ѕрийом може використовуватис€ €к в ≥ндив≥дуальн≥й робот≥, коли досл≥дник сам соб≥ задаЇ питанн€ та шукаЇ на них в≥дпов≥д≥, так ≥ при колективному обговоренн≥ проблеми, наприклад при "мозковому штурм≥". ѕрийом доц≥льно застосовувати дл€ збору додатковоњ ≤нформац≥њ або впор€дкуванн€ вже на€вноњ в умовах проблемноњ ситуац≥њ.

ѕитанн€, що задаютьс€, Ї стимулом дл€ формуванн€ стратег≥њ ≥ тактики вир≥шенн€ завданн€, розвивають ≥нтуњц≥ю, формують алгоритм мисленн€, навод€ть людину на ≥дею вир≥шенн€, спонукають до правильних в≥дпов≥дей.

ѕитанн€ залежать в≥д специф≥ки об'Їкту, що розгл€даЇтьс€, в≥д ц≥лей та завдань економ≥чного анал≥зу. Ќаприклад: чи можна зм≥нити призначенн€ виробу, його масу, сферу застосуванн€; чи можливо зам≥нити метал ≥ншими матер≥алами; €к зменшити трудом≥стк≥сть виготовленн€ вироб≥в?

 
 

–екомендац≥њ ≥з застосуванн€ прийому контрольних питань наведено на рис. 3.18.

 

ѕрийом ≥нверс≥њ

¬ир≥шенн€ проблеми часто можна знайти, зм≥нивши напр€м пошуку на протилежний традиц≥йним погл€дам, продиктованим лог≥кою та здоровим глуздом.

«астосуванн€ прийому вимагаЇ р≥зних творчих зд≥бностей, базових знань, вм≥нь ≥ навичок. –екомендац≥њ з використанн€ прийому ≥нверс≥њ наведено на рис. 3.19.

 

 

“аким чином, знанн€ зм≥сту евристичних прийом≥в наблизить њх до площини практичного застосуванн€ та забезпечить €к≥сть анал≥тичних досл≥джень.

 

 
 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 535 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2031 - | 1882 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.