Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥нансов≥ категор≥њ, њх зм≥ст
‘≥нанси €к наукова дисципл≥на.

Ќаукова дисципл≥на ф≥нанси вивчаЇ грош≥ ≥ соц≥ально-економ≥чн≥ в≥дносини, що пов'€зан≥ з формуванн€м, розпод≥ленн€м ≥ використанн€м матер≥альних ресурс≥в. ‘≥нанси Ч це прикладна економ≥чна дисципл≥на.

 

“радиц≥йно ф≥нанси розд≥л€ють на публ≥чн≥ ≥ приватн≥. ƒо першоњ групи в≥днос€тьс€: державн≥ ф≥нанси ≥ мун≥ципальн≥ ф≥нанси|м≥сцев≥ (мун≥ципальн≥) ф≥нанси. ” друг≥й груп≥ вид≥л€ють:

особист≥ ф≥нанси та с≥мейн≥ ф≥нанси;

ф≥нанси малого б≥знесу, корпоративн≥ ф≥нанси (ф≥нанси п≥дприЇмств, ф≥нанси б≥знесу), ф≥нанси банк≥в (банк≥вська справа), ф≥нанси некомерц≥них орган≥зац≥й.

 

ƒл€ публ≥чних ф≥нанс≥в первинними Ї видатки, оск≥льки в≥дбуваЇтьс€ ф≥нансуванн€ ч≥тко регламентованих задач ≥ функц≥й публ≥чного утворенн€. ƒл€ приватних ф≥нанс≥в первинними Ї прибутки, оск≥льки вс€ д≥€льн≥сть спр€мована на отриманн€ прибутку, €кий у подальшому використовуЇтьс€ особою з власними ц≥л€ми

 

ѕридмет ф≥нансовоњ науки

ƒисципл≥на "‘≥нанси" Ї базовою дл€ п≥дготовки спец≥ал≥ст≥в економ≥чного проф≥лю, що маЇ на мет≥ наданн€ фундаментальних знань з функц≥онуванн€ ф≥нанс≥в та њх впливу на соц≥ально-економ≥чний розвиток сусп≥льства. ѕредметом ф≥нансовоњ науки Ї сукупн≥сть ф≥нансових в≥дносин, що виникають на р≥зних р≥вн€х економ≥чноњ системи м≥ж державою, юридичними та ф≥зичними особами.

ѕон€т≥йний апарат ф≥нансовоњ науки охоплюЇ ф≥нансов≥ категор≥њ, €к≥ в абстрактно-теоретичн≥й форм≥ характеризують р≥зн≥ сторони реальноњ ф≥нансовоњ д≥йсност≥. „ерез використанн€ ф≥нансових категор≥й €к ≥нструмента наукового п≥знанн€ дос€гаЇтьс€ б≥льш глибоке розкритт€ сутност≥ ф≥нанс≥в, њх специф≥ки ≥ особливостей функц≥онуванн€.

‘≥нансов≥ категор≥њ мають ≥сторичний характер ≥ виступають формою теоретичного мисленн€, науковоњ абстракц≥њ, €ка Ї зр≥зом реального економ≥чного житт€. « по€вою держави з'€вились так≥ ф≥нансов≥ категор≥њ €к податки ≥ державний кредит. ѕодаток - це найпрост≥ша "ф≥нансова кл≥тинка" державних ф≥нанс≥в, в €к≥й сфокусован≥ основн≥ сутн≥сн≥ ознаки ≥ властивост≥ ф≥нанс≥в

 

—утн≥сть ф≥нанс≥в, њх характерн≥ особливост≥ та роль

‘≥нанси Ї одн≥Їю з найб≥льш важливих ≥ складних економ≥чних категор≥й. Ѕез них неможливе функц≥онуванн€ держави ≥ д≥€льн≥сть юридичних та ф≥зичних ос≥б, оск≥льки саме вони забезпечують варт≥сний рух створеного у сусп≥льств≥ валового внутр≥шнього продукту (¬¬ѕ), в≥дображаючи досить складн≥ в≥дносини, що виникають при цьому. √оловним њхн≥м призначенн€м Ї забезпеченн€ кожноњ ф≥зичноњ особи, кожного субТЇкта п≥дприЇмництва, кожноњ державноњ структури, а отже ≥ сусп≥льства загалом, достатн≥ми дл€ зд≥йсненн€ њх д≥€льност≥ грошовими коштами.

‘≥нанси Ч сукупн≥сть грошових в≥дносин, повТ€заних з формуванн€м, моб≥л≥зац≥Їю ≥ розм≥щенн€м ф≥нансових ресурс≥в та з обм≥ном, розпод≥лом ≥ перерозпод≥лом вартост≥ створеного на основ≥ њх використанн€ валового внутр≥шнього продукту, а за певних умов ≥ нац≥онального багатства.

 

‘ункц≥њ ф≥нанс≥в

¬ид≥л€ють к≥лька основних функц≥й ф≥нанс≥в: розпод≥льчу, контрольну ≥ регулюючу, стимулюючу ≥ в≥дтворювальну.

–озпод≥льна функц≥€ ф≥нанс≥в пол€гаЇ

1) у створенн≥ так званих основних чи первинних доход≥в шл€хом розпод≥лу нац≥онального доходу серед учасник≥в матер≥ального виробництва;

 

‘≥нансовий контроль зд≥йснюЇтьс€ в процес≥ ф≥нансового плануванн€, у використанн≥ доходноњ та видатковоњ частин бюджетноњ системи.

 р≥м розпод≥льноњ та контрольноњ функц≥й ф≥нанси виконують регулюючу функц≥ю. ÷€ функц≥€ пов'€зана з втручанн€м держави через державн≥ витрати, податки, державний кредит у процес в≥дтворенн€. « метою регулюванн€ економ≥ки використовуютьс€ також ф≥нансове та бюджетне плануванн€, державне регулюванн€ ринку ц≥нних папер≥в. [8]

—тимулююча функц≥€ пол€гаЇ у використанн≥ розпод≥леного доходу або дл€ розширенн€ виробництва, або дл€ накопичень ≥ соц≥альних потреб. ƒержава за допомогою системи ф≥нансових важел≥в впливаЇ на розвиток галузей, п≥дприЇмств у ту чи ≥ншу сторону. [9]

¬≥дтворювальна функц≥€ забезпечуЇ збалансован≥сть трудових, матер≥альних ≥ грошових кошт≥в на вс≥х стад≥€х простого ≥ розширеного виробництва. —при€Ї розвитку виробництва через зростанн€ ≥нвестиц≥й. [10]

‘ункц≥њ ф≥нанс≥в зд≥йснюютьс€:

Ј Ќа вс≥х р≥вн€х управл≥нн€ економ≥чною системою (‘едеральному, територ≥альному, м≥сцевому);

Ј ” вс≥х сферах сусп≥льного житт€ (матер≥альне виробництво, сфера об≥гу, сфера споживанн€);

Ј Ќа вс≥х р≥вн€х економ≥чноњ системи (внутр≥шньогосподарському - ф≥нанси п≥дприЇмств, внутр≥галузевому - ф≥нанси комплекс≥в, м≥жгалузевому ≥ м≥жтеритор≥альне - держбюджет ≥ позабюджетн≥ фонди).

 

‘≥нансов≥ категор≥њ, њх зм≥ст

‘≥нансов≥ категор≥њ Ї основними в систем≥ п≥знанн€ ф≥нансових в≥дносин у њх нерозривному зв'€зку з економ≥чним розвитком суб'Їкт≥в господарюванн€ ≥ держави.

‘≥нансов≥ категор≥њ в≥дображають €вища економ≥чного житт€ ≥ законом≥рност≥ ф≥нансових процес≥в, тому њх потр≥бно використовувати з метою зб≥льшенн€ економ≥чноњ ефективност≥ господарюванн€. ‘≥нансов≥ категор≥њ пов'€зан≥ з функц≥€ми ф≥нанс≥в.

¬ажливою ф≥нансовою категор≥Їю Ї ф≥нанси п≥дприЇмницьких структур, €к≥ в≥дображають р≥зноман≥тн≥ фонди ф≥нансових ресурс≥в, що створюютьс€ ≥ використовуютьс€ дл€ виробництва ≥ реал≥зац≥њ продукц≥њ, роб≥т ≥ послуг у р≥зних галуз€х економ≥ки. ѕроцеси орган≥зац≥њ та функц≥онуванн€ ф≥нанс≥в п≥дприЇмницьких структур ірунтуютьс€ на в≥дпов≥дних принципах, до €ких належать: комерц≥йний розрахунок, господарська ≥ ф≥нансова незалежност≥, ф≥нансова в≥дпов≥дальн≥сть, матер≥альна зац≥кавлен≥сть тощо

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1057 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2266 - | 2071 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.