Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕереклад з давньоруськоњ мови —, ¬. Ѕондар€
 ќћ≈Ќ“ј–≤

1 “ерм≥н Ђзаконї мав так≥ значенн€: всезагальне вченн€, рел≥г≥€; пе≠р≥од ≥стор≥њ людства до народженн€ ≥ д≥€льност≥ ≤суса ’риста; сус≠п≥льн≥ та рел≥г≥йн≥ норми, викладен≥ в книгах Ђ¬етхого (—тарого) зав≥≠туї.  ниги Ђ¬етхого зав≥ту (закону)ї ЧЂЅ≥бл≥€ї, ЂЌового зав≥ту (закону)їЧ Ђ™вангел≥Її: частина —в€того ѕисьма (Ѕ≥бл≥њ), що приписуЇть≠с€ пророков≥ ћойсею; рел≥г≥йн≥, юридичн≥, медичн≥, моральн≥, побутов≥ та ≥нш≥ норми сп≥вжитт€.

2 ћойсей Ч один з ≥удейських пророк≥в, через €кого, зг≥дно з Ѕ≥б≠л≥Їю, Ѕог дав закон ≥удейському народов≥.

3 Ѕлагодать Ч Ђблагої Ч усе, що приносить щаст€, протилежн≥сть злу. ЂЅлагодатьї Ч протилежн≥сть закону. “ерм≥н мав значенн€: пер≥од ≥стор≥њ людства, що прийшов зам≥сть закону разом з д≥€льн≥стю ≤суса ’риста ≥ його в≥ровченн€м; послана Ѕогом р€т≥вна сила, допомога; лю≠бов, благовол≥нн€, доброд≥€нн€, мил≥сть; безб≥дне житт€, багатство, добробут, достаток; дар, подарунок. ” христи€нському в≥ровченн≥ Ч все, що даЇтьс€ Ѕогом люд€м в≥д його благост≥, а не за њхн≥ми заслугами; особлива сила, що послана Ѕогом дл€ виконанн€ його вол≥. ” вужчо≠му рел≥г≥йному значенн≥ Ч апостольство; благодар≥нн€, корисн≥ дл€ слухач≥в слова, дар —в€того ƒуха, в≥ра ≥ њњ р€т≥вна д≥€, виправданн€ людства, що дарував ’ристос; д≥€льна присутн≥сть —в€того ƒуха.

4 ≤стина Ч до цього пон€тт€ належить б≥льш≥сть атрибут≥в ≥ функ≠ц≥й благодат≥. “ерм≥н Ђ≥стинаї мав значенн€: ≥стина; правда; в≥рн≥сть; точн≥сть; д≥йсний стан речей; справедлив≥сть; законн≥сть.

5...що ≤сусом ’ристом були... Ч тут означаЇ вт≥ленн€ благодат≥ й ≥стини в житт≥ та д≥€льност≥ ’риста; актуал≥зац≥€ њх через д≥€льн≥сть ’риста. ≤сус (грец.)ЧЂспасительї, Ђр€т≥вникї, ’ристос Ч Ђпомазанийї.

6...«акон в≥д≥йшов...Ч маЇтьс€ на уваз≥ те, що закон (епоха зако≠ну) був спростований благодаттю й ≥стиною (епохою благодат≥).

7...благодать...д≥йшла... Ч йдетьс€ про хрещенн€ та поширенн€ христи€нства на –ус≥.

8  аган Ч кн€зь, цар. —лово тюркського походженн€.

9 ¬олодимир Ч кињвський кн€зь ¬олодимир —в€тославович. ” 988 (989) р. запровадив христи€нство на –ус≥.

10...Ѕог ≥зрањлев... христи€нський...Ч у текст≥ Ђ—лова...ї Ї чимало пр€мих цитат ≥ окремих фраз, вислов≥в ≥ сл≥в, запозичених ≥з Ѕ≥бл≥њ, ™вагел≥€ та ≥нших богослужебних книг. ≤лар≥он дов≥льно цитуЇ окрем≥ положенн€ та вислови, додаЇ окрем≥ слова або випускаЇ, м≥н€Ї њх м≥с≠ц€ми, т€ж≥Ї до б≥бл≥йноњ символ≥ки, окремих рем≥н≥сценц≥й та ≥н. ” да≠ному випадку до цитати з ™вангел≥€ в≥д Ћуки ≤лар≥он додав слова ЂЅог христи€нськийї. ѕ≥дкреслюЇтьс€ Їдн≥сть ветхозав≥тного Ѕога ќтц€ та новозав≥тного христи€нського Ѕога —ина ≤суса ’риста, наголошено на наступност≥ христи€нства стосовно ≥удейськоњ рел≥г≥њ.

11...що не в≥дмовивс€... загинути...Ч йдетьс€ про поклон≥нн€ так званим* €зичницьким богам, ≥долослуж≥нн€.

12 јвраам (Ївр.)ЧЂбатько багатьохї, Ђбатько високий, п≥днесе≠нийї, персонаж ЂЅ≥бл≥њї, ≥удейський патр≥арх.

13...скрижал€ми ≥ законом... Ч ≥детьс€ про дв≥ кам'€н≥ дошки (таб≠лиц≥), €к≥ Ѕог дав ћойсею. Ќа них було записано Ђзаконї ≥ Ђзапов≥д≥ї, звернен≥ до ≥удейського народу.

14...пот≥м... пор€тував...Ч ≥детьс€ про р€т≥вну м≥с≥ю ’риста та христи€нства дл€ народ≥в, що спов≥дували його.

15 ™вангел≥Ї (грец.) Ч Ђблагов≥щенн€ї, тобто рад≥сна, блага в≥сть; церковна книга, що м≥стить у соб≥ чотири опов≥данн€ чотирьох автор≥в (Ївангел≥ст≥в) про житт€ та вченн€ ’риста; саме вченн€ ’риста; про≠пов≥дь.

16 ’рещенн€ Ч одне з христи€нських тањнств, що пол€гало у три≠кратному зануренн≥ людини у воду ≥ супроводжувалос€ в≥дпов≥дним словесним напучуванн€м. ¬важалос€, що людина змиваЇ своњ гр≥хи. ” символ≥чному значенн≥ Ч омиванн€ гр≥ховноњ душ≥ кров'ю ’риста ≥ прилученн€ до Ђнебесного царстваї. Ўирше значенн€ Ч перех≥д у христи€нську в≥ру.

17ќновленн€ в≥дродженн€ Ч в ориг≥нал≥ Ђобновление пакыбыти€ї. -ѕакыбытиеї Ч нове народженн€, в≥дродженн€, в≥дновлене житт€, вос≠крес≥нн€. ’рещенн€ Ч Ђбан€ пакыбыти€ї. ¬важалос€, що т≥, кого хрес≠т€ть, умирають дл€ старого житт€ ≥ в≥дроджуютьс€ дл€ нового, а це Ї гарантом того, що людина набуваЇ можливост≥ воскреснути та жити в≥чно п≥сл€ ф≥зичноњ смерт≥. ќбр€д хрещенн€ €к смерт≥ й нового в≥д≠родженн€ людини символ≥чно в≥дпов≥даЇ добров≥льн≥й смерт≥ та воскре≠с≥нню ’риста, що своЇю св≥домою жертвою (смертю) спокутував гр≥хи людей ≥ вр€тував њх в≥д неминучоњ загибел≥.

18 ∆итт€ в≥чне Ч благоденство, що Ђуготував Ѕогї на небесах лю≠д€м, €к≥ не мали гр≥х≥в ≥ €к≥ житимуть в≥чно п≥сл€ Ђ—трашного судуї ≥ Ђƒругого пришест€ї ’риста на землю.

19 янгол (грец.) Ч Ђв≥сникї; вважалос€, що ≥снують добр≥ та зл≥ €н≠голи. ѕ≥д цим ≥м'€м розум≥ли самого Ѕога та церковних пастир≥в.

20 ’ерувими (Ївр.) тлумачатьс€ €к Ђотрокиї, так зван≥ перш≥ €н≠гольськ≥ чини, що мали в≥дношенн€ до Ѕога та його ѕремудрост≥

21 —ерафими (Ївр.) Ц вищий €нгольський чин, тлумачитьс€ €к Ђпалаючийї, Ђсв≥тильнийї.

22...не поз≥рно... Ч в ориг≥нал≥ Ђне привидениемї. “ут висловлена думка про те,, що ’ристос д≥йсно в≥дв≥дав землю.

23...у плоть убравшись... Ч тобто вт≥ливс€ у людську плоть, зали≠шаючись Ѕогом. ¬важалос€, що ’ристос мав дв≥ р≥вносильн≥ природи Ч божественну ≥ людську.

24 до сущих... з≥йшов... Ч зг≥дно з апокриф≥чною л≥тературою. ’рис≠тос в≥дв≥дав пекло, щоб пор€тувати гр≥шник≥в. ѕекло Ч м≥сце в≥чних страждань. “ут ≥детьс€ про перебуванн€ ’риста в пекл≥ п≥сл€ того, €к в≥н був розп'€тим захований у печеру (гроб).

25...багатобожж€... в≥рувати...Ч йдетьс€ про пол≥тењстичн≥ в≥руван≠н€ ≥удейських племен. ѕол≥тењстичний характер мала ≥ рел≥г≥€  ињвськоњ –ус≥ до прийн€тт€ христи€нства.

26 ќбр≥занн€ Ч встановлений законом ћойсе€ обр€д, що пол€гав у обр≥зуванн≥ крайньоњ плот≥. ÷е старозав≥тне тањнство становило ман≥≠фестац≥ю зав≥ту (договору) з Ѕогом. ’ристи€нство на в≥дм≥ну в≥д ≥у≠действа визнавало Ђдуховне обр≥занн€ї (або ЂЇвангельськеї, Ђхристи≠€нськеї), тобто наверненн€ й осв€ченн€ вс≥Їњ людини (душ≥ й т≥ла).

27 ћолоко благодат≥ Ч у переносному значенн≥ Ч Ївангельське вченн€.

28 ѕрийдешн≥й в≥к Ч у текст≥ Ђбудущий векї. “ут Ч той, що прийде оп≥сл€ Ђ—трашного судуї. “од≥ не буде н≥ хвороб, н≥ смерт≥. Ћюди жи≠тимуть в≥чно.

29 ѕророки Ч у Ђ—тарому зав≥т≥ї вчител≥, €к≥ навчали людей в≥д ≥мен≥ Ѕога. ѕ≥д цим ≥м'€м розум≥ли ’риста, ≥нод≥ апостол≥в або пров≥д≠ник≥в. ѕророкЧ.Ђтлумачї, Ђв≥щунї.

30 јпостольськ≥ вченн€ Ч протиставленн€ ≥ визнанн€ наступност≥ пропов≥дей ≥ вченн€ (вченн€ Ч ширше пон€тт€), що оц≥нюютьс€ €к практичний ≥ теоретичний р≥вень осмисленн€ бутт€ в≥дпов≥дно в ≥удейсь≠к≥й ≥ христи€нськ≥й рел≥г≥€х. јпостол Ч Ђпосланецьї. “ак називали уч≠н≥в ’риста, €ких в≥н посилав пропов≥дувати своЇ вченн€.

31 “≥нь Ч у текст≥ Ђстеньї, тобто Ђт≥ньї, Ђпривидї, Ђвид≥нн€ї, Ђпо≠д≥бн≥стьї, Ђнед≥йсн≥стьї, Ђмр≥€ї, Ђневизначен≥стьї, Ђв≥дблискї. ” даному контекст≥ Ч т≥нь, под≥бн≥сть, тобто Ђ—тарий зав≥тї, €к прообраз ЂЌового зав≥туї.

32 јгар (Ївр.) Ч Ђперепо€санаї або Ђприблудаї, Ђзахожаї. ќдин з персонаж≥в б≥бл≥йних книг. јлегорично Ч ≥удейськ≥й народ п≥д владою Ђзаконуї. —арра Ч хаз€йка јгар≥; зг≥дно з одним ≥з тлумачень Ч вла≠дичиц€ взагал≥, тобто володарка ус≥х народ≥в.

33...зачинена... промислом... Ч у текст≥: Ђзаключена бо Ѕожиим промысломї. Ђѕромиселї Ч Ђмисльї, Ђп≥клуванн€ї, Ђпрор≥канн€ї, Ђперед≠баченн€ї, тобто божественна мислительна сила, що визначаЇ пор€док речей у св≥т≥.

34 Ѕезв≥сна ≥ таЇмна Ч часто вживан≥ в ™вангел≥њ терм≥ни. “ут Ч те, що було нев≥доме ≥ втаЇмничене.

35 ѕремудр≥сть Ч у давньоруськ≥й ф≥лософ≥њ це пон€тт€ переважно вживали щодо Ѕога. ѕремудр≥сть Ч вищий ступ≥нь мудрост≥, що похо≠дить в≥д Ѕога. ћудр≥сть Ч Ђрозумї, Ђрозсудлив≥стьї, Ђсукупн≥сть знаньї, Ђвчен≥стьї, Ђхитр≥стьї. Ѕлизьке до таких пон€ть, €к Ђсилаї, Ђпутьї, Ђ≥с≠тинаї, Ђжитт€ї.

36 —≥най Ч гора, на €к≥й Ѕог дав скрижал≥ ћойсею.

37 ≤змањл (Ївр.) Ч Ђтой, кого чуЇ Ѕогї, Ђвислухане божеї.

38 ƒуб ћамр≥йський Ч б≥л€ цього дуба сто€в кур≥нь јвраама, коли до нього з'€вивс€ Ѕог у вигл€д≥ трьох €нгол≥в.

39...в утробу ƒ≥виц≥ ув≥йшов... Ч маЇтьс€ на уваз≥ ћар≥€, мати ’риста.

40...кур≥нь т≥лесний... Ч у текст≥ Ђкущу пльт€нуюї “ут, мабуть, у розум≥нн≥ Ч перша осел€, дом≥вка ’риста. ÷еркви ≥ храми мали най≠менуванн€ Ч Ђд≥м господеньї, м≥сце, що захищаЇ в≥д зла, на€вного у навколишньому св≥т≥.

41 ≤саак (Ївр.)Чбуквально Ђвона засм≥€лас€ї; йдетьс€ про —арру, €к≥й напророкували народженн€ сина. јврааму (зг≥дно з Ѕ≥бл≥Їю) бу≠ла 100, а —арр≥ Ч 90 рок≥в, коли народивс€ њхн≥й син.

42...годувалас€... тањвс€... Ч в≥д народженн€ ’риста до його пропо≠в≥дницькоњ д≥€льност≥ минуло близько «ќ рок≥в. ƒе перебував в≥н, ™ван≠гел≥њ докладно не опов≥дають.

43 “≥лець Ч Ђтел€ї, Ђмолодий бичокї. “ут алегор≥€ ≥ паралель з Ївангельською притчею Ђѕро блудного синаї.  оли блудний син повер≠нувс€ додому, його батько звел≥в зар≥зати тел€, чим ви€вл€лас€ рад≥сть з приводу смерт≥, воскрес≥нн€, втрати ≥ того, що знайшовс€ син. –ад≥Ї ≥ Ѕог-ќтець, що ’ристос Ђзнайшовс€ї й Ђоживї. ≤сус ’ристос хрестивс€ в р≥чц≥ …ордан.

44...по вознес≥нню... ≤суса...Ч п≥сл€ того, €к ’ристос Ђвоскресї ≥ Ђп≥дн€вс€ на небої.

45...коли учн≥... благодатне... Ч маЇтьс€ на уваз≥ розшаруванн€ тих, хто спов≥дував ≥удањзм, ≥ тих, хто поклон€вс€ ’ристу.

46...≤удењ ж бо... виправданн€... Ч у текст≥ Ђоправданиеї. ÷ей тер≠м≥н мав значенн€ Ђвиправданн€ перед Ѕогомї, Ђп≥дтвердженн€ ≥стиниї, Ђзн€тт€ виниї, Ђв≥дпущенн€ гр≥х≥вї.

47...христи€ни...твор€ть... Ч терм≥н Ђспас≥нн€ї мав значенн€ Ђвиз≠воленн€ї, Ђр€тунокї, Ђдопомогаї, ЂЇвангельська пропов≥дьї. ќдне з ≥мен ’риста Ч —пас, —паситель. ≤удењ виправдовувалис€ перед Ѕогом за численн≥ гр≥хи, христи€ни не т≥льки р€туютьс€ в≥д гр≥х≥в ≥ прилучають≠с€ до житт€ в≥чного, а й охорон€ютьс€ безпосередньо Ѕогом в≥д напас≠тей житт€.

48...ћанас≥ю...Ч персонаж ЂЅ≥бл≥њї. …осип прив≥в син≥в ™фрањма ≥ ћанас≥ю до свого батька якова, щоб той благословив њх перед своЇю смертю. ƒал≥ в ≤лар≥она йдетьс€ про символ≥чну в≥дпов≥дн≥сть под≥й Ђ¬етхогої та ЂЌовогої зав≥т≥в.

48 ¬етхий Ч цей терм≥н мав значенн€ Ђстарийї, Ђпостар≥лийї, Ђза-непалийї, Ђдр€хлийї, Ђдавн≥йї Ђв≥ддавна усталений (≥снуючий)ї; Ђдо≠христи€нськийї, Ђ€зичницькийї, Ђдохристи€нська частина —в€того ѕисьмаї.

50 Ќове Ч те, що приходить (прийшло, прийде), зам≥сть старого або виникло (виникаЇ, виникне) нещодавно, вперше; те, що не маЇ ознак ветхого; те, чого не було ран≥ше.

51 ≤сай€ Ч один з б≥бл≥йних пророк≥в.

52 –ан≥ше... земл≥ Ч ™русалим, головне ≥удейське м≥сто. “ут ≥детьс€ про поширенн€ христи€нства серед багатьох народ≥в.

53 √едеон Ч б≥бл≥йний персонаж. «г≥дно з Ѕ≥бл≥Їю, Ѕог пооб≥ц€в √едеону (одному з племен≥ ≥зрањльт€н) пор€тувати його народ в≥д во≠рог≥в. √едеон забажав перев≥рити могутн≥сть Ѕога. —початку в≥н про≠стелив на току овече руно ≥ поставив умову, щоб т≥льки на руно вноч≥ впала роса, а навкруги земл€ залишилас€ сухою.  оли Ѕог зд≥йснив це, √едеон звернувс€ до Ѕога з проханн€м зробити навпаки. Ѕог ви≠конав ≥ це проханн€.

54  ≥от Ч скрин€, зроблена з кедрового дерева ≥ обкладена золотом, у н≥й збер≥галис€ скрижал≥ закону.

55...€к самарит€нц≥... Ч самарит€нка Ч жителька м≥ста —амар≥њ або навколишньоњ м≥сцевост≥. —амарит€ни були ≥удейського походженн€, але в≥докремилис€ в≥д ревних ≥удењв ≥ сп≥лкувалис€ з Ђ€зичникамиї. ≤удењ нехтували цим народом, тому самарит€нка не хот≥ла напоњти ’риста, сказала йому, що ≥удењ з самарит€нами не сп≥лкуютьс€. —а≠марит€ни приймали т≥льки п'€ть перших книг ћойсе€, в≥рували в Ѕо≠га, але поклон€лись ≥долам. ƒал≥ в текст≥ в≥дпов≥дь ’риста самари≠т€нц≥.

56 в ™русалимах Ч у текст≥ ™вангел≥€ сказано Ђв ™русалим≥ї, ≤ла-р≥он же (або переписувач) вживаЇ множину, так написано ≥ в де€ких ≥нших списках Ђ—лова...ї. Ќапевно, тут потр≥бно розум≥ти земний ™ру≠салим (м≥сто) та Ђвишн≥йї, Ђновийї ™русалим, п≥д €ким мислилас€ церква (≥нститут церкви) ’риста.

57...≥ саме... ƒухом...Ч до Ївангельськоњ цитати додаютьс€ слова, що п≥дкреслюють один з головних догмат≥в христи€нства про “р≥йцю.

58...не в≥д кров≥... в≥д Ѕога народились Ч протиставленн€ ф≥зичного (Ђплотськогої) народженн€ Ђдуховномуї народженню тих, хто хре≠стивс€ ≥ спов≥дуЇ христи€нство.

75 “ьма кром≥шн€ Ч тобто зовн≥шн€, найв≥ддален≥ша, дальн€.

76...народи приведен≥... Ч у текст≥ Ђ€зыци приведениї. Ђязыциї Ч народ, плем'€; в множин≥ Ч €зичники, ≥нов≥рц≥.

77 ƒавид Ч один з персонаж≥в Ѕ≥бл≥њ. ѕророк, цар, що написав книгу Ђѕсалтирї.

78...’ристос... ќтцю... Ч йдетьс€ про одне з христи€нських тањнств, де присутн≥ символ≥чно куштують Ђт≥ло ’ристаї ≥ п'ють Ђ…ого кровї.

79 …ос≥€ Ч один з б≥блейських пророк≥в.

80...не простромл€Їмо ребра …ому Ч один з охоронц≥в простромив списом ребра роз≥пнутому ’ристу.

81...тридц€ть ср≥бн€к≥в... Ч ≤уда, один з учн≥в ’риста, зрадив його, за що отримав нагороду в≥д ≥удейських першосв€щеник≥в.

82...викрадений 'був... Ч ≥удейськ≥, першосв€щеники стверджували, що ’риста було викрадено з м≥сц€ похованн€.

83 ѕетро Ч один з учн≥в ’риста, апостол.

84 ’ома Ч один з учн≥в ’риста, що не в≥рив у його воскрес≥нн€, доки сам не впевнивс€ у цьому.

85 —≥м собор≥в Ч на перших семи соборах христи€нськоњ церква були розроблен≥ основн≥ догмати христи€нськоњ рел≥г≥њ. —обори в≥дбу≠вались ≥зх 325 по 787 р.

87 ѕавло Ч христи€нський апостол.

88 ≤ван Ѕогослов Ч апостол, Ївангел≥ст. ≈фес Ч м≥сто в ћал≥й јз≥њ; ѕатм Ч остр≥в, де перебував апостол.

89 ћарко Ч автор одного з ™вангел≥й.

90...старого ≤гор€... Ч д≥да кн€з€ ¬олодимира.

91...славного —в€тослава Ч батька кн€з€ ¬олодимира.

92...поклон€ютьс€ сили... Чтобто -'Ђсилиї, Ђвладаї, 'Ђмогутн≥стьї, Ђдари —в€того ƒухаї, Ђбогї, Ђ™вангел≥стї, Ђблагов≥щенн€ї. ќдин з дев'€ти ступен≥в €нгольських.

93 ¬асил≥й Ч христи€нське ≥м'€, що його д≥став кн€зь ¬олодимир Хри хрещенн≥.

94...книги живот≥њ Ч т≥, що м≥ст€ть у соб≥ житт€.

95...водночас...Ч у текст≥ Ђй в Їдино врем€ї. “ут ≤лар≥он дещо переб≥льшуЇ темпи поширенн€ христи€нства на територ≥њ –ус≥.

96  ост€нтин Ч римський ≥мператор (близько 285Ч337 р.), що спри€в становленню й поширенню христи€нства. Ѕув прилучений до христи€нських св€тих.

97 Ќ≥кейський собор Ч один з православних церковних собор≥в (787).

98...хрест... прин≥с... Ч тут хрест, на €кому було роз≥пнуто ’риста. „астини хреста було роз≥слано по христи€нських крањнах.

99 ќльга Ч бабка ¬олодимира, що хрестилас€ до оф≥ц≥йного хре≠щенн€ –ус≥, €ке в≥дбулос€ у 988 (989) р.

100...прин≥с хрест... града  ост€нтина...Ч йдетьс€ про хрест, €кий привезла кн€гин€ ќльга з  онстантинопол€.

101...церква Ѕогородиц≥ ћар≥њ...Ч ƒес€тинна церква у  иЇв≥, збу≠дована при кн€з≥ ¬олодимир≥. “ам в≥н був похований.

102 √еорг≥й Ч христи€нське ≥м'€ ярослава ћудрого, сина ¬олоди≠мира.

103 —оломон Ч ≥удейський цар, що довершував забудову ™русалим≠ського храму, €кий почав будувати його батько ƒавид.

104...≤ д≥м... ѕремудрост≥...Ч мова йде про буд≥вництво —оф≥йсь≠кого собору в  иЇв≥. —оф≥€ (грец.) ЧЂмудр≥стьї.

105...церкву на ¬еликих воротах... Ч церква Ѕлагов≥щенн€ на «оло≠тих воротах у  иЇв≥. Ѕлагов≥щенн€ Ч св€то, що маЇ нагадувати в≥рую≠чим Ївангельський сюжет. јрхангел √аврињл прор≥к ƒ≥в≥ ћар≥њ, що вона народить ≤суса ’риста в≥д —в€того ƒуха. Ѕлагов≥щенн€ Ч Ђблага в≥стьї.

106 ≤рина Ч христи€нське ≥м'€ дружини ярослава ћудрого.


√ригор≥й — ќ¬ќ–ќƒј

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 335 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2019 - | 1961 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.032 с.