Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–екомендован≥ теми есењв, допов≥дей, реферат≥в, наукових роб≥т. 1. ћ≥сце проблеми ц≥нностей в ≥стор≥њ ф≥лософ≥њ та њх класиф≥кац≥€
1. ћ≥сце проблеми ц≥нностей в ≥стор≥њ ф≥лософ≥њ та њх класиф≥кац≥€.

2. Ќеокант≥анська концепц≥€ акс≥олог≥њ (√. –≥керт, ћ. ¬≥ндельбанд).

3. –ел≥г≥йна система ц≥нностей та романтична концепц≥€ ≥стор≥њ.

4. ѕрагматистське розум≥нн€ ц≥нностей (ƒ. ƒьюњ).

5. ÷≥нност≥ в систем≥ внутр≥шнього св≥ту людини.

6. —пециф≥ка ф≥лософського розум≥нн€ культури.

7. ќсобливост≥ аграрноњ, ≥ндустр≥альноњ та ≥нформац≥йноњ цив≥л≥зац≥њ.

8. ѕерспективи цив≥л≥зац≥йного розвитку ”крањни.

9. ÷≥нност≥ та ц≥нн≥сн≥ ор≥Їнтац≥њ в культур≥.

10. ќсновн≥ риси ф≥лософ≥њ та культури постмодерн≥зму.

 

 

“ема 15. —усп≥льство ≥ природа. √лобальн≥ проблеми сучасност≥ та концепц≥€ сталого розвитку

 

1. ƒв≥ традиц≥њ ставленн€ до природи: пануванн€ над природою та сп≥вд≥€ з природою.

2. ÷ив≥л≥зац≥йн≥ процеси €к посередник у стосунках м≥ж сусп≥льством та природою. √лобальн≥сть еколог≥чноњ проблеми.  онцепц≥€ сталого розвитку.

3. ѕол≥тика Ц регул€тор стосунк≥в м≥ж людиною, сусп≥льством та природою.

 

 лючов≥ пон€тт€

√лобал≥зац≥€, глобальн≥ проблеми, глобальна катастрофа, ноосфера, еколог≥чний ≥мператив, еколог≥зац≥€ осв≥ти, екосв≥дом≥сть, ековихованн€, екокультура, сталий розвиток.

ѕершоджерела

1. «акон ”крањни про охорону навколишнього природного середовища. // ≈колог≥чне законодавство ”крањни: «аконодавч≥ акти. „.1 / ѕ≥д ред. ¬. ≤. јндрейцева. Ц ѕолтава, 1997. Ц —. 11Ц78.

 

Ћ≥тература дл€ самост≥йного опрацюванн€

 

1. јндрущенко ¬. ѕ., ћихальченко ћ. ≤. —учасна соц≥альна ф≥лософ≥€.  урс лекц≥й. Ц  ., 1996.

2.  исельов ћ. ≈колог≥чна компонентна процесу державотворенн€ // –озбудова держави. Ц 1997. Ц є 7/8. Ц —. 38Ц46.

3.  исельов ћ. ≈колог≥€ Ц Ђмаркерї епохи. // ¬≥сник ЌјЌ ”крањни, 1999. Ц є 12. Ц —. 24Ц33.

4. —еменюк ≈. ѕ. ‘≥лософськ≥ засади сталого розвитку. Ќавч. пос≥бник. Ц Ћьв≥в, 2002.

5. —еменюк ≈. ѕ. —усп≥льство ≥ природа. √лобальн≥ проблеми сучасност≥ ≥ концепц≥€ сталого розвитку: Ћекц≥€ з еколог≥чноњ ф≥лософ≥њ. Ц Ћьв≥в, 2007.

6. “униц€ ё. ≈колог≥чна  онституц≥€ «емл≥. ≤де€.  онцепц≥€. ѕроблеми. Ц „. ≤. Ц Ћьв≥в, 2002.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. як взаЇмод≥ють консюмеристська св≥дом≥сть та еколог≥чна криза?

2. Ќазв≥ть та проанал≥зуйте глобальн≥ проблеми людства.

3. якою була роль –имського клубу у досл≥дженн€х глобальних проблем сучасност≥?

4. як≥ ¬и бачите шл€хи виходу з еколог≥чноњ кризи?

5. ўо таке еколог≥чний ≥мператив?

6. ўо таке ноосферна стратег≥€ сталого розвитку?

7. ўо сл≥д розум≥ти п≥д сталим розвитком?

 

“естов≥ завданн€

1. який принцип становить суть ≥дењ сталого розвитку сусп≥льства:

а) незм≥нн≥сть параметр≥в соц≥ального поступу;

б) здатн≥сть задовольнити потреби сучасних та наступних покол≥нь;

в) можлив≥сть невпинно нарощувати економ≥чний потенц≥ал сусп≥льства;

г) невпинне поглибленн€ п≥знанн€ св≥ту людиною.

2. ¬иокрем≥ть з наведених проблем глобальн≥ проблеми сьогоденн€:

а) проблема в≥йни ≥ миру;

б) еколог≥чна проблема;

в) демограф≥чна проблема;

г) проблема рел≥г≥йноњ Їдност≥

і) проблема залежност≥ в≥д техн≥ки;

д) вичерпанн€ природних ресурс≥в;

Ї) ус≥ в≥рн≥ в≥дпов≥д≥.

 

 

3. ’то був засновником –имського клубу?

а) јльберт ≈йнштейн;

б) јльбер Ўвейцер;

в) ‘ермеерс ≈тьЇн;

г) јурел≥о ѕеччењ;

і) —емюель √ант≥нгтон.

4. ’то створив етичну систему Ц б≥оетику, сенс €коњ пол€гаЇ в благогов≥нн≥ перед житт€м?


а) ј Ўвейцер;

б) ј. ѕеччењ;

в)  . ѕоппер;

г) ј.  амю.


5. як≥ прац≥ належать засновнику –имського клубу јурел≥о ѕеччењ? (¬каж≥ть ус≥ в≥рн≥ в≥дпов≥д≥):

а) Ђѕеред пр≥рвоюї;

б) Ђ‘≥лософ≥€ сталого розвиткуї;

в) ЂЋюдськ≥ €кост≥ї;

г) Ђќч≥ панди: ф≥лософське есе про довк≥лл€ї.

6. ¬станов≥ть в≥дпов≥дн≥сть:

ј) ѕриродньо-соц≥альн≥ проблеми а) проблеми в≥йни ≥ миру
Ѕ) јнтропосоц≥альн≥ проблеми б) проблеми ресурс≥в
¬) ≤нтерсоц≥альний вид глобальних проблем в) проблема охорони здоровТ€
  г) проблеми м≥жнародного тероризму
  і) проблема культури
  д) проблеми соц≥альноњ еколог≥њ
  е) проблеми демограф≥њ
  Ї) науково-техн≥чного прогресу та його насл≥дк≥в
  ж) проблема осв≥ти
  з) подоланн€ в≥дсталост≥ окремих крањн ≥ рег≥он≥в

 

7. ¬станов≥ть в≥дпов≥дн≥сть:

ј) ѕриродньо-соц≥альн≥ проблеми а) взаЇмод≥€ Ђцив≥л≥зац≥€ Ц нац≥€ї
Ѕ) јнтропосоц≥альн≥ проблеми б) взаЇмод≥€ Ђсусп≥льство Ц природаї
¬) ≤нтерсоц≥альний вид глобальних проблем в) взаЇмод≥€ Ђлюдина Ц соц≥умї

8. ћетою –имського клубу стало:

а) анал≥з кризового стану культури –иму;

б) осмисленн€ н≥г≥л≥стичного ставленн€ до св≥ту;

в) орган≥зац≥€ л≥тературного гуртка та прищепленн€ любов≥ до л≥тератури сучасн≥й молод≥;

г) осмисленн€ особливостей розвитку людства в добу науково-техн≥чноњ революц≥њ.

 

9. ≈колог≥чний ≥мператив Ї сп≥взвучним з категоричним ≥мперативом:


а) —ократа;

б) ‘. Ѕекона;

в) ≤.  анта;

г) Ћао-÷зи.


10. « €кими ≥менами повТ€зане пон€тт€ ноосфери? ¬каж≥ть ус≥ в≥рн≥ в≥дпов≥д≥.


а) ќ.  ульчицьким;

б) ¬. ¬ернадським;

в) ѕ. “ей€ром де Ўарденом;

г) ≈. Ћеруа;

і) ј. ѕеччењ.


–обота з≥ словником

¬станов≥ть в≥дпов≥дн≥сть:

ѕон€тт€ «м≥ст пон€тт€
1. √лобал≥зац≥€ а) це сукупн≥сть погл€д≥в, теор≥й та емоц≥й, що в≥дображають проблеми сп≥вв≥дношенн€ сусп≥льства ≥ природи в план≥ њх оптимального розвТ€занн€ в≥дпов≥дно до конкретних потреб сусп≥льства та природних можливостей.
2. √лобальна еколог≥чна криза б) процес пост≥йного зростанн€ р≥вн€ р≥зноб≥чноњ ≥нтеграц≥њ вс≥х народ≥в та держав земноњ кул≥ на шл€ху до загально планетарноњ Їдност≥ людства.
3. √лобальна еколог≥чна катастрофа в) це область ф≥лософських досл≥джень, предметом €ких Ї обірунтуванн€ ≥ розробка етичних принцип≥в ≥ норм, що регулюють стосунки Ђлюдина-природаї.
4. ≈колог≥чна культура г) озброњти людину знанн€ми в област≥ природничих, техн≥чних та сусп≥льних наук щодо особливостей взаЇмод≥њ сусп≥льства та природи, розвинути в н≥й здатн≥сть розум≥ти ≥ оц≥нювати конкретн≥ д≥њ та ситуац≥њ.
5. ≈колог≥чна етика і) це ц≥леспр€мований вплив на особист≥сть на вс≥х етапах њњ житт€ за допомогою розгорнутоњ системи засоб≥в та метод≥в, що маЇ на мет≥ формуванн€ еколог≥чноњ св≥домост≥, еколог≥чноњ культури, еколог≥чноњ повед≥нки, еколог≥чноњ в≥дпов≥дальност≥.
6. ≈колог≥чна св≥дом≥сть д) це сукупн≥сть умов взаЇмод≥њ сусп≥льства та природи, порушенн€ €ких буде мати катастроф≥чн≥ насл≥дки дл€ людства. ÷е усв≥домленн€ обТЇктивноњ необх≥дност≥ рахуватись не просто з законами природи, але ≥ предТ€вленими нам з њњ боку Ђтехн≥чнимиї умовами. ¬иражаЇ необх≥дн≥сть оц≥нювати насл≥дки будь-€коњ д≥€льност≥, пов'€заноњ з втручанн€м в природн≥ процеси з позиц≥њ загальних умов взаЇмин сусп≥льства та природи, збереженн€ умов б≥олог≥чного ≥снуванн€ людини.
7. ≈колог≥чне вихованн€ е) стан взаЇмин м≥ж сусп≥льством та природою, коли внасл≥док людськоњ д≥€льност≥ настаЇ така зм≥на €кост≥ оточуючого природного середовища, €ка веде до п≥дриву природн≥х умов ≥снуванн€ людства та ≥нших сучасних високорозвинених форм житт€ на «емл≥, а також механ≥зм≥в динам≥чноњ стаб≥льност≥ б≥осфери.
8. ћета еколог≥чноњ осв≥ти Ї) виражаЇтьс€ в орган≥зац≥њ взаЇмин сусп≥льства та природи таким чином, щоб були врахован≥ практичн≥ потреби сусп≥льства та Упрагненн€Ф природи до п≥дтримки стаб≥льност≥ власного нормального стану, ≥ тим самим збереженн€ умов дл€ ≥снуванн€ та розвитку людства.
9. ≈колог≥чний ≥мператив ж) результат глобальноњ еколог≥чноњ кризи, коли зм≥ни €кост≥ оточуючого природного середовища набрали незворотного характеру ≥ порушена здатн≥сть б≥осфери до в≥дтворенн€ свого нормального стану.
10. Ќоосфера (за ¬.≤. ¬ернадським) з) це такий стан б≥осфери, Ђв €кому повинн≥ про€витис€ розум ≥ спр€мована ним д≥€льн≥сть людини €к нова небувала на планет≥ геолог≥чна силаї; це гармон≥зована глобальна соц≥оекосистема, €ка маЇ бути створена на наш≥й планет≥ внасл≥док розумноњ ц≥леспр€мованоњ людськоњ д≥€льност≥.

“ворч≥ завданн€

 

1. „и справедливо стверджувати, що глобальн≥ еколог≥чн≥ проблеми людства зумовлен≥ суперечност€ми в систем≥ Ђнаука-виробництвої, Ђлюдина-державаї, Ђтехн≥ка-моральї.

2. „и тотожн≥ пон€тт€ Ђеколог≥чна кризаї та Ђеколог≥чна катастрофаї? јріументуйте.

3. ѕо€сн≥ть правом≥рн≥сть твердженн€: ¬ основ≥ зах≥дноњ цив≥л≥зац≥њ лежить активно-перетворювальна модель ставленн€ людини до св≥ту?

4. „и зг≥дн≥ ¬и з твердженн€м, що консюмеристське ставленн€ до св≥ту спричинило загостренн€ глобальних проблем сучасност≥?

5. „им зумовлене виникненн€ концепц≥њ сталого розвитку?

6. „и можна стверджувати, що потребу в концепц≥њ сталого розвитку зумовили: локальн≥, нац≥ональн≥, рег≥ональн≥ проблеми розвитку людства?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 428 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2117 - | 1886 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.