Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬исокомолекул€рн≥ речовини та њх розчини
 

1. ƒрагл≥ Ц одна из перспективних л≥карських форм. як називаЇтьс€ процес руйнуванн€ ≥ утворенн€ њх знову?

A. *“иксотроп≥€

B. —инерезис

C. ƒифуз≥€

D. –озшаруванн€

E. √елеутворенн€

 

2. ¬ћ– в≥д≥грають велику роль в життЇд≥€льност≥ живих организм≥в. як називаетьс€ процес зменшенн€ системи в початковий пер≥од розчиненн€ ¬ћ–?

A. * онтракц≥€

B. —ольватац≥€

C. ѕол≥меризац≥€

D. Ќабр€канн€

E.  оацервац≥€

 

3. ќсмотичний тиск розчин≥в пол≥мер≥в розраховують за р≥вн€нн€м

A. *√аллера

B. –аул€

C. ѕуазейл€

D. Ўтауд≥нгера

E. ¬ант-√оффа

4. ¬ид≥ленн€ ¬ћ– з розчин≥в за допомогою електрол≥та лежить в основ≥ одного з метод≥в њх фракц≥онуванн€ ≥ називаЇтьс€

A. *¬исолюванн€

B.  оагул€ц≥€

C. —едиментац≥€

D. ≈лектрофорез

E. ƒ≥ал≥з

5. ¬≥скозиметричний метод €вл€етьс€ фармакопейним методом визначенн€ молекул€рноњ маси ¬ћ–. «алежн≥сть €коњ вТ€зкост≥ в≥д природи пол≥меру описуЇтьс€ узагальненим р≥вн€нн€м Ўтауд≥нгера?

A. *’арактеристичноњ

B. јбсолютноњ

C. ¬≥дносноњ

D. ѕриведеноњ

E. ѕитомоњ

 

6. Ќазв≥ть причини, €к≥ визивають аномал≥ю вТ€зкост≥ дисперсних систем:

A. * ¬с≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥

B. јгрегац≥€ частинок колоњдних розчин≥в

C. ”творенн€ просторових структур

D. «м≥на ор≥Їнтац≥њ в потоц≥ макромолекул при п≥двишенн≥ град≥Їнту швидкост≥

E. ƒеформац≥€ крапель емульс≥њ або клубк≥в макромолекул в потоц≥

7. Ќазв≥ть €вище, €ке супроводжуЇтьс€ зменьшенн€м обТЇму структурованоњ системи без зм≥ни форми њњ початкового стану:

A. *—инерезис

B. “иксотроп≥€

C.  оацервац≥€

D. —енсиб≥л≥зац≥€

E. Ќ≥чого з перел≥ченого

8. «м≥на €ких умов може привести до процесу коацервац≥њ:

A. *¬с≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥

B. «м≥на концентрац≥њ електрол≥та

C. «м≥на концентрац≥њ ¬ћ–

D. «м≥на рЌ-середовища

E. «м≥на температури

 

9. –озд≥ленн€ розчин≥в б≥опол≥мер≥в методом гель-хроматограф≥њ в≥дбуваЇтьс€ в≥дпов≥дно

A. *–озм≥р≥в молекули

B. јдсорбц≥њ на поверхн≥ сорбента

C. ¬заЇмод≥њ визначаЇмих речовин йоно-генними групами сорбенту

D. √≥дратац≥њ молекул

E. ‘≥зичному розд≥лу речовин м≥ж двома фазами

10. –озчин м≥стить сум≥ш б≥лк≥в: глобул≥н, альбум≥н ≥ колаген, ≥зоелектричн≥ точки €ких дор≥внюють в≥дпов≥дно 7,0; 4,9 та 4,0. ѕри €кому значенн≥ рЌ можна вид≥лити альбум≥н?

A. *4,9

B. 7,0

C. 4,0

D. 4,4

E. 4,2

11. ƒо €кого електрода буде перем≥щуватис€ частинка б≥лка при електрофорез≥, €кщо його ≥зоелектрична точка дор≥внюЇ 4,0, а рЌ розчину становить 5,0?

A. *ƒо анода

B. ƒо катода

C. —початку до катода, а пот≥м Ц до анода

D. —початку до анода, а пот≥м Ц до катода

E. Ќе буде перем≥щуватис€

 

12.  ≥нетичним р≥вн€нн€мм €кого пор€дку описуЇтьс€ процесс набр€канн€ пол≥мера?

A. *ѕершого

B. ƒругого

C. Ќульового

D. ƒробового

E. “ретього

 

13. ≤≈“ б≥лка р≥вна 7,5. ѕри €кому значенн≥ рЌ макро≥он б≥лка буде рухатис€ до катода?

A. *4,2

B. 7,5

C. 8,5

D. 7,0

E. 9,8

 

14. ≤≈“ б≥лка р≥вна 8,3. ѕри €кому значенн≥ рЌ електрофоретична рухлив≥сть макромолекули б≥лка буде р≥вна нулю?

A. *8,3

B. 7,0

C. 11,5

D. 2,3

E. 4,7

 

15. ≤зоелектричний стан молекул б≥лка залежност≥ в≥д

A. *pH середовища

B.  онцентрац≥њ розчинника

C. ћаси розчиненоњ речовини

D. ‘орми б≥лковоњ молекули

E. —пособу приготуванн€ розчину

 

16. ≤зоелектрична точка б≥лка дор≥внюЇ 5,7. ѕри €кому значенн≥ рЌ макро≥он б≥лка рухаЇтьс€ до аноду?

A. *7,0

B. 5,0

C. 5,7

D 4,0

E. 4,7

 

17. ¬ €кому з приведених розчинник≥в желатин набр€катиме найкраще?

A. *¬ода

B. –озчин ацетатноњ кислоти

C. ≈тиловий спирт

D. ƒиетиловий етер

E. Ѕензен

 

18. ” €ких умовах обмежене набр€канн€ желатину переходить у необмежене (утворенн€ розчину)?

A. *ѕри нагр≥ванн≥

B. ѕри охолодженн≥

C. ” присутност≥ йон≥в SO4

D. ” присутност≥ йон≥в ClЦ

E. «а рЌ середовища, що в≥дпов≥даЇ ≥зоелектричн≥й точц≥

 

19. ¬ ƒержавну ‘армакопею ”крањни включений метод визначенн€ мол€рноњ маси пол≥мера, оснований на вим≥рюванн≥ такоњ властивост≥ розчин≥в високомолекул€рних речовин €к

A. *¬Т€зк≥сть

B. —в≥тлорозс≥юванн€

C. “емпература замерзанн€

D. ќсмотичний тиск

E. “иск насиченоњ пари

 

20. ¬исокомолекул€рн≥ речовини при певних умовах утворюють гел≥, €к≥ широко використовуютьс€ при виготовленн≥ л≥карських форм. яке €вище в≥дбуваЇтьс€ при стар≥нн≥ гел≥в високомолекул€рних речовин?

A. *—инерезис

B. “иксотроп≥€

C. Ќабр€канн€

D. —ольватац≥€

E. ƒифуз≥€

 

21. ¬ ≥зоелектричн≥й точц≥ дл€ розчин≥в високомолекул€рних сполук

A. *—умарний позитивний зар€д пол€рних груп дор≥внюЇ сумарному негативному зар€ду

B. ¬≥дсутн≥ зар€джен≥ пол€рн≥ групи

C. ¬≥дсутн≥й дифуз≥йний шар

D. ¬≥дбуваЇтьс€ руйнуванн€ структури макромолекули

E. Ќ≥чого з перел≥ченого

 

22. ¬ фармацевтичн≥й практиц≥ використовуютьс€ препарати, що одержують методом набр€канн€ високомолекул€рноњ речовини. який з чинник≥в не впливаЇ на ступ≥нь набр€канн€?

A. *ќбТЇм розчинника

B. рЌ середовища

C. ѕрирода розчинника

D. ѕрисутн≥сть електрол≥т≥в

E. “емпература

23. ѕри боротьб≥ з шоком використовують розчин пол≥глюкону. –озчини високомолекул€рних сполук одержують

A. *–озчиненн€м у в≥дпов≥дному розчиннику

B. –еакц≥Їю пол≥меризац≥њ

C. –еакц≥Їю пол≥конденсац≥њ

D. ƒиспергуванн€м

E. ѕептизац≥Їю

 

24. —интетичн≥ високомолекул€рн≥ сполуки контактних л≥нз набр€кають у вологому середовищ≥ очей. Ќабр€кший матер≥ал л≥нз маЇ певну к≥льк≥сть води. ÷е приклад

A. *ќбмеженого набр€канн€

B. Ќеобмеженого набр€канн€

C. —интетичного набр€канн€

D.  ≥нетичного набр€канн€

E. јдгез≥йного набр€канн€

 

25. який метод Ї фармакопейним дл€ визначенн€ молекул€рноњ маси ¬ћ–?

A. *¬≥скозиметр≥€

B. ќсмометр≥€

C.  р≥ометр≥€

D. ≈бул≥оскоп≥€

E. ѕотенц≥ометр≥€

 

26. Ѕ≥лки в≥д≥грають велику роль у процесах жит≥д≥€льност≥. ≤зоелектрична точка б≥лка дор≥внюЇ 4,7. ѕри €кому рЌ макро≥он б≥лка рухаЇтьс€ до катода?

A. *3,5

B. 4,7

C. 5,0

D. 7,0

E. 11,5

27. Ѕ≥лки в≥д≥грають велику роль у процесах жит≥д≥€льност≥. ѕри €кому значенн≥ рЌ електрофоретична рухлив≥сть желатину дор≥внюЇ нулю (≥зоелектрична точка желатину дор≥внюЇ 4,7)?

A. *4,7

B. 7,0

C. 14,0

D. 5,5

E. 9,4

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 778 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2245 - | 2157 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.