Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√–убодисперсн≥ системи: аерозол≥, суспенз≥њ, емульс≥њ, порошки, п≥ни
 

1. ƒл€ зб≥льшенн€ ст≥йкост≥ в концентрован≥ емульс≥њ додають ѕј– та ¬ћ—, котр≥ Ї

A. *≈мульгаторами

B. јктиваторами

C.  атал≥заторами

D. –озчинниками

E. ѕоглинувачами

2. Ћ≥карськ≥ препарати цимезоль, г≥позоль, промезоль та ≥н. складаютьс€ ≥з частинок колоњдного розм≥ру та газового дисперс≥йного середовища. “ака л≥карська форма називаЇтьс€

A. *јерозоль

B. ѕ≥на

C. ≈мульс≥€

D. — успенз≥€

E. ѕаста

3. ¬ медицин≥ дл€ л≥куванн€ шк≥рних хвороб застосовують пасти. ƒо €кого класу дисперсних систем належать пасти?

A. *—успенз≥й

B. ≈мульс≥й

C. ѕорошк≥в

D. ѕ≥н

E. јерозол≥в

4. ≈фективним методом руйнуванн€ емульс≥й Ї злитт€ крапель дисперсноњ фази при њх з≥ткненн≥, €ке називаЇтьс€

A. * оалесценц≥Їю

B. “ермопрецип≥тац≥Їю

C. ‘отофорезом

D. “ермофорезом

E. «липанн€м

5. яке з оптичних €вищ б≥льш характерне у суспенз≥€х?

A. *¬≥дбитт€ св≥тла

B. ѕоглинанн€ св≥тла

C. –озс≥юванн€ св≥тла

D. «аломленн€ св≥тла

E. ѕропусканн€ св≥тла

6. ≈мульс≥њ, €к≥ м≥ст€ть 0,1 Ц 74 % за обТЇмом дисперсноњ фази в≥днос€тьс€ до

A. * онцентрованих

B. –озведених

C. ¬исококонцентрованих

D. “ипу в/м

E. “ипу м/в

7. ƒл€ €ких систем характерна седиментац≥€?

A *—успенз≥й

B. –озчин≥в ¬ћ–

C. «ол≥в

D. –озчин≥в електрол≥т≥в

E. –озчин≥в неелектрол≥т≥в

8. ¬ основ≥ стар≥нн€ колоњдних систем пол€гаЇ процес

A. *—инерезису

B. ѕептизац≥€

C. Ќабр€канн€

D. √елеутворенн€

E. “иксотртп≥њ

 

9. ¬≥льнодисперсними системами Ї

A. *≈мульс≥њ

B. ћаз≥

C. ѕ≥ни

D. √ел≥

E. ѕасти

 

10. ќдна ≥з форм фармпрепарат≥в Ц сиропи, технолог≥€ виготовленн€ €ких включаЇ стерил≥зац≥ю, коли заливають обТЇм кипл€чим сиропом. який ≥з розчин≥в буде краще стерил≥зувати при умов≥, що на 1 кг води в≥дпов≥даЇ C6H12O6?

A. *250 г

B. 200 г

C. 150 г

D. 100 г

E. 50 г

 

11. ѕорошки, гранули, таблетки складають до 80 % готових л≥карських форм сучасноњ рецептури. «≥ зб≥льшенн€м дисперсност≥ порошк≥в њх адсорбуюча д≥€

A. *«б≥льшуЇтьс€

B. «меншуЇтьс€

C. Ќе зм≥нюЇтьс€

D. «никаЇ

E. Ќ≥чого з перел≥ченого

 

12. Ќа б≥одоступн≥сть порошку впливаЇ ступ≥нь подр≥бненост≥ речовини, м≥рою €кого Ї

A. *ƒисперсн≥сть системи

B.  онцентрац≥€ речовини

C. ќбТЇм частинок

D. ћаса частинок

E. ў≥льн≥сть розчину

 

13. як називаЇтьс€ емульс≥€, частинки дисперсноњ фази €коњ Ї деформованими ≥ мають вигл€д пол≥едр≥в?

A. *¬исококонцентрована

B.  онцентрована

C. –озбавлена

D. ѕр€ма

E. «воротн€

 

14. яку назву маЇ процес самодов≥льного злипанн€ крапель у емульс≥€х?

A. * оалесценц≥€

B. ‘локул€ц≥€

C. —едиментац≥€

D. ‘лотац≥€

E.  оагул€ц≥€

15. ≈мульс≥њ Ц одна ≥з форм фармпрепарат≥в, що застосовуютьс€ у медицин≥. яка пара р≥дин утворить емульс≥ю?

A. *¬ода Ц ол≥€

B. ћетилацетат Ц вода

C. ¬ода Ц диетиловий еф≥р

D. ¬ода Ц етанол

E. ≈танол Ц диетиловий еф≥р

16. “ип емульс≥њ легко встановити за властивост€ми дисперс≥йного середовища. яке дисперс≥йне середовище в пр€мих емульс≥€х?

ј. ѕол€рне

¬. Ќепол€рне

—.  исле

ƒ. √азове

≈. Ћ≥оф≥льне

17. ѕри прийом≥ м≥кстури необх≥дне точне дозуванн€. ƒл€ зб≥льшенн€ ст≥йкост≥ до суспенз≥й додають

ј. ∆елатин

¬. Ќатр≥й хлорид

—. √люкозу

ƒ. ≈танол

≈. Ќ≥чого з перел≥ченого

18. —успенз≥ю €кого ≥з адсорбент≥в використовують дл€ зн€тт€ ≥нтоксикац≥њ, викликаноњ отруЇнн€м алкалоњдами?

ј. јктивованого вуг≥лл€

¬. —ил≥кагелю

—. Ѕентон≥ту

ƒ.  оал≥ну

≈.  рохмалю

 ќЋќѓƒЌ≤ ѕј–.   ћ

 

1. ¬ технолог≥њ л≥карськихх форм використовують самодов≥льний процес розчиненн€ в м≥цел€рних системах нерозчинних в даному розчиннику речовин, €кий називаЇтьс€

A. *—олюб≥л≥зац≥€

B.  оацервац≥€

C. √омоген≥зац≥€

D. ѕептизац≥€

E.  оагул€ц≥€

 

2. ƒл€ отриманн€ водорозчинних препарат≥в йоду (йодоформ≥в) њх розчин€ють в поверхнево-активних речовинах. ѕроцес самодов≥льного розчиненн€ в м≥цел€рних системах, нерозчинних в даному розчин≥ речовин, це

A. *—олюб≥л≥зац≥€

B.  оагул€ц≥€

C. јдсорбц≥€

D. Ќейтрал≥зац≥€

E. — едиментац≥€

 

3. ѕри виготовленн≥ р€ду р≥дких л≥карських форм дл€ п≥двищенн€ розчинност≥ окремих компонент≥в, €к≥ вход€ть в њх склад, добавл€ють колоњдн≥ поверхнево-активн≥ речовини. яке ф≥зико-х≥м≥чне €вище покладено в основу цього процесу?

A. *—олюб≥л≥зац≥€

B.  оагул€ц≥€

C. ≈кстракц≥€

D. ƒифуз≥€

E. —едиментац≥€

4. ¬ ф≥зико-х≥м≥чн≥й лаборатор≥њ знаход€тьс€ сл≥дуюч≥ речовини: хлорид натр≥ю, пол≥етилен, олеат кал≥ю, желатин, йод. ¬каж≥ть €ку з перерахованих вище речовин в≥днос€ть до колоњдно поверхнево-активних речовин:

A. *  ал≥й олеат

B. …од

C. Ќатр≥й хлорид

D. ѕол≥етилен

E. ∆елатин

 

5. ” фармацевтичн≥й промисловост≥ м≥цел€рн≥ розчини ѕј– використовуютьс€ дл€ виготовленн€ водорозчинних препарат≥в ≥з нерозчинних у вод≥ речовин, наприклад, в≥там≥н≥в ј ≥ ≈. ¬ розчинах €ких речовин критична концентрац≥€ м≥целоутворенн€ маЇ найменше значенн€:

A. *—17H35COONa

B. C12H25COONa

C. C13H27COONa

D. C15H31COONa

E. C11H23COONa

 

6. ћ≥цел€рн≥ розчини ѕј– застосовують у фармацевтичному виробництв≥ €к стаб≥л≥затори ≥ солюб≥л≥затори. ƒл€ €кого з розчин≥в колоњдних ѕј– можна оч≥кувати найб≥льшого значенн€   ћ (критичноњ концентрац≥њ м≥целоутворенн€)?

A. *C9H19SO3Na

B. C14H29SO3Na

C. C16H33SO3Na

D. C12H25SO3Na

E. C10H21SO3Na

 

7. ѕоверхнево-активна речовина за будовою молекули

A. *ƒиф≥льна

B. √≥дроф≥льна

C. √≥дрофобна

D. –ечовина орган≥чного походженн€

E. ѕол€рна

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 949 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2197 - | 2052 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.