Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—т≥йк≥сть ≥ коагул€ц≥€.  олоњдний захист
1. Ћ≥офобн≥ зол≥ Ц системи нест≥йк≥. ѕод≥бно реакц≥њ €кого пор€дку розгл€дають процес коагул€ц≥њ

A. *ƒругого

B. ѕершого

C. “ретього

D. Ќульового

E. ƒробного

2. —амодов≥льний процес коагул€ц≥њ зол€ (Устар≥нн€Ф) можна прискорити:

A. *¬с≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥

B. «м≥на рЌ-середовища

C. ƒоданн€ електрол≥ту

D. ƒ≥€ електромагн≥тного пол€

E. «м≥на температури

3. який з електрол≥т≥в, при умов≥ њх однаковоњ мол€рноњ концентрац≥њ, маЇ найменше значенн€ Упорогу коагул€ц≥њФ?

A. * ÷ез≥й хлорид

B. Ћ≥т≥й хлорид

C. Ќатр≥й хлорид

D.  ал≥й хлорид

E. –уб≥д≥й хлорид

4. який з електрол≥т≥в, при умов≥ однаковоњ мол€рноњ концентрац≥њ маЇ найб≥льше значенн€ порогу коагул€ц≥њ

A. * Ќатр≥й фторид

B. Ќатр≥й хлорид

C. Ќатр≥й бром≥д

D. Ќатр≥й н≥трат

E. Ќатр≥й йодид

5. –озвТ€занн€ багатьох проблем у медицин≥ повТ€зане ≥з застосуванн€м л≥к≥в, €к≥ будучи антикоагул€нтами або коагул€нтами, впливають на процеси згортанн€ кров≥. ¬ибер≥ть ≥з запропонованого р€ду одновалентних ≥он≥в, що розташован≥ за зб≥льшенн€м ступен€ г≥дратац≥њ, ≥он з найвищою коагулюючою здатн≥стю:

A. *SCNЦ

B. IЦ

C. NO

D. BrЦ

E. ClЦ

6. –озвТ€занн€ багатьох проблем у медицин≥ повТ€зане ≥з застосуванн€м л≥к≥в, €к≥ будучи антикоагул€нтами або коагул€нтами, впливають на процеси згортанн€ кров≥. «а коагулюючою здатн≥стю ан≥они з однаковою величиною зар€ду розташовуютьс€ в л≥отропний р€д √офмейстера. ¬каж≥ть правильно написаний р€д √офмейстера:

A. *«ростанн€ коагулюючоњ активност≥ ≥ зменшенн€ ступен€ г≥дратац≥њ у р€д≥: Cl-, Br-, NO3-, I-, SCN-

B. «ростанн€ коагулюючоњ активност≥ ≥ зменшенн€ ступен€ г≥дратац≥њ у р€д≥: SCN-, I-, NO3-, Br-, Cl-

C. «меншенн€ коагулюючоњ активност≥ ≥ зростанн€ ступен€ г≥дратац≥њ у р€д≥: I-, NO3-, SCN-, Br-, Cl-

D. «ростанн€ коагулюючоњ активност≥ ≥ зменшенн€ ступен€ г≥дратац≥њ у р€д≥: Cl-, Br-, SCN-, NO3-, I-

E. «ростанн€ коагулюючоњ активност≥ ≥ зменшенн€ ступен€ г≥дратац≥њ у р€д≥: I-, SCN-, Br-, Cl- NO3-

 

7. явище коагул€ц≥њ маЇ суттЇве значенн€ у життЇд≥€льност≥ живих орган≥зм≥в.  оагул€нти та антикоагул€нти застосовують у медицин≥ та фармац≥њ. як залежить пор≥г коагул€ц≥њ в≥д величини зар€ду коагулюючого ≥она електрол≥ту зг≥дно з теор≥Їю ƒЋ‘ќ?

A. *ќбернено пропорц≥йно у шостому степен≥

B. ѕропорц≥йно

C. Ќе залежить

D. ќбернено пропорц≥йно

E. ќбернено пропорц≥йно у другому степен≥

8.  оагул€ц≥€, €ка викликаЇтьс€ одночасною д≥Їю дек≥лькох електрол≥т≥в, маЇ складний характер. як називаЇтьс€ €вище взаЇмного посиленн€ коагулюючоњ здатност≥ йон≥в?

A. *—инерг≥зм

B. јнтагон≥зм

C. јдитивн≥сть

D. “иксотроп≥€

E.  онтракц≥€

9. ѕри послабленн≥ захисноњ д≥њ на ст≥нках судин утворюютьс€ камен≥ в нирках, печ≥нц≥ та ≥н. яку назву маЇ це €вище?

A. * оагул€ц≥€

B. —енсиб≥л≥зац≥€

C. јнтагон≥зм

D. «виканн€ зол≥в

E. “иксотроп≥€

10. ¬плив зар€ду коагулюючого йона на пор≥г коагул€ц≥њ описуЇтьс€ правилом

A. *Ўульце-√ард≥

B. ¬ир≥внюванн€ пол€рностей

C. ¬ант-√оффа

D. ƒюкло-“раубе

E. јнтонова

11. ≤нод≥ коагул€ц≥€ зол≥в залежить в≥д способу додаванн€ електрол≥ту-коагул€тора. як називають це €вище?

A. *«виканн€ золю

B. Ќабр€канн€

C. јддитивн≥сть електрол≥т≥в

D. јнтагон≥зм електрол≥т≥в

E. —инерг≥зм електрол≥т≥в

12.  оагул€ц≥€ г≥дрофобних зол≥в в≥дбуваЇтьс€ при певн≥й к≥лькост≥ доданого електрол≥ту. як називають м≥н≥мальну концентрац≥ю електрол≥ту, €ка викликаЇ коагул€ц≥ю колоњдного розчину?

A. *ѕорогом коагул€ц≥њ

B.  оагулюючою здатн≥стю

C.  онцентрац≥йною

D. Ќейтрал≥зац≥йною

E.  онденсац≥йного

13. який потенц≥ал зумовлюЇ ст≥йк≥сть колоњдних систем?

A. *≈лектрок≥нетичний

B. “ермодинам≥чний

C. ѕотенц≥ал переб≥гу

D. —едиментац≥њ

E. ƒифуз≥йний

14.  оагулююча д≥€ електрол≥ту залежить в≥д

A. *«ар€ду коагулюючого йону

B. …он≥в, що мають однаковий з колоњдною частинкою зар€д

C. ≈лектричноњ пров≥дност≥ розчину

D. — кладу агрегату м≥цели

E. –озм≥р≥в частинок колоњдноњ системи

15. який з електрол≥т≥в необх≥дно використовувати €к стаб≥л≥затор, щоб золь аргентум йодиду мав позитивно зар€джен≥ гранули?

A. *AgNO3

B. KI

C.  NO3

D. KCI

E. Ѕудь €кий ≥нший електрол≥т

16. ѕротаргол ≥ колларгол можуть втрачати агрегативну ст≥йк≥сть при злипанн≥ частинок дисперсноњ фази, цей процес називаЇтьс€

A. * оагул€ц≥€

B. ѕептизац≥€

C. Ќабуханн€

D. —едиментац≥€

E. √елеутворенн€

17. ѕри ослабленн≥ захисноњ д≥њ б≥лк≥в холестерин в≥дкладаЇтьс€ на ст≥нках судин внасл≥док злипанн€ його частинок, це €вище називаетьс€

A. * оагул€ц≥€

B. — едиментац≥€

C. — енсиб≥л≥зац≥€

D. — инерг≥зм

E. “иксотроп≥€

18. «оль Ц одна з л≥карських форм. ўо в≥дбуваЇтьс€ при зливанн≥ зол≥в з протилежно зар€дженими гранулами?

A. *¬заЇмна коагул€ц≥€

B. “иксотроп≥€

C. —едиментац≥€

D.  онтракц≥€

E. Ћ≥оф≥л≥зац≥€

19. ѕозитивно зар€джений золь ферум (≤≤≤) г≥дроксиду отримано методом г≥дрол≥зу. який з йон≥в-коагул€нт≥в буде мати найменше значенн€ порогу коагул€ц≥њ?

A. *‘осфат

B. —ульфат

C. ’лорид

D. Ќ≥трат

E. Ѕром≥д

20.  олоњдний розчин аргентум бром≥ду одержали в присутност≥ надлишку AgNO3. який з наведених електрол≥т≥в маЇ найменший пор≥г коагул€ц≥њ?

A. *K3PO4

B. CuSO4

C. Al(NO3)3

D. BaCl2

E. NaCl

21. ѕороги коагул€ц≥њ зол€ л≥карськоњ речовини електрол≥тами MgSO4, NaCI, AI(NO3)3 р≥вн≥ в≥дпов≥дно 0,81; 51,0; 0,095 ммоль/л. який з йон≥в електрол≥т≥в справл€Ї найб≥льшу коагулюючу д≥ю?

A. *Al3+

B. Mg2+

C. Na+

D. CI-

E. SO42-

22. «оль AgCI отриманий по реакц≥њ подв≥йного обм≥ну в надлишку NaCI. ƒл€ вивченн€ процесу коагул€ц≥њ до отриманого золю добавл€ли розчини сл≥дуючих електрол≥т≥в: KBr, Ba(NO3)2, K2CrO4, AICI3, MgSO4. ƒл€ €кого з вказаних електрол≥т≥в пор≥г коагул€ц≥њ маЇ найменше значенн€?

A. *AlCI3

B. MgSO4

C. Ba(NO3)2

D. KBr

E. K2CrO4

23. –озвТ€занн€ багатьох проблем у медицин≥ повТ€зане ≥з застосуванн€м л≥к≥в, €к≥ Ї антикоагул€нтами або коагул€нтами. «оль ферум (≤≤≤) г≥дроксиду, часточки €кого зар€джен≥ позитивно, коагулюють електрол≥тами. як≥ з наведених електрол≥т≥в мають найб≥льшу коагулюючу здатн≥сть

A. * Ќатр≥й фосфат

B.  ал≥й хлорид

C. ‘ерум (≤≤) сульфат

D. јлюм≥н≥й н≥трат

E. јлюм≥н≥й карбонат

24. –озв'€занн€ багатьох проблем у медицин≥ повТ€зане ≥з застосуванн€м л≥к≥в, €к≥ Ї антикоагул€нтами або коагул€нтами. «оль йодиду ср≥бла одержаний в надлишку йодиду кал≥ю. який з наведених електрол≥т≥в матиме найб≥льшу коагулюючу здатн≥сть по в≥дношенню до цього золю

A. * јлюм≥н≥й н≥трат

B. ÷инк н≥трат

C.  ал≥й сульфат

D. ‘ерум (≤≤) хлорид

E.  ал≥йгесац≥аноферат (≤≤≤)

25.  оагулююча здатн≥сть йон≥в з однаковими зар€дами та електронною структурою зб≥льшуЇтьс€ ≥з зменшенн€м њх ступен€ г≥дратац≥њ. який з кат≥он≥в маЇ найменшу коагулюючу здатн≥сть по в≥дношенню до золю AgI з в≥дТЇмно зар€дженими часточками?

A. *Li+

B. Rb+

C. Cs+

D. K+

E. Na+

26. ‘армацевтичний препарат коларгол Ц це колоњдний розчин ср≥бла, до складу €кого входить високомолекул€рна сполука. яку функц≥ю виконуЇ ц€ сполука?

A. *ѕ≥двищуЇ агрегативну ст≥йк≥сть

B. ¬икликаЇ коагул€ц≥ю

C. —при€Ї седиментац≥њ

D. «нижуЇ агрегативну ст≥йк≥сть

E. «б≥льшуЇ ступ≥нь дисперсност≥

27. ‘армацевтичний препарат протаргол Ц це колоњдний розчин ср≥бла. ƒл€ п≥двищенн€ його агрегативноњ ст≥йкост≥ до нього додають високомолекул€рн≥ сполуки (б≥лки)  ористуючись величинами ср≥бного числа (в мг) вибер≥ть ¬ћ—, €ка матиме найб≥льшу захисну д≥ю:

A. *∆елатин Ц 0,035

B. ƒекстрин Ц 100,0

C. —апон≥н Ц 35,0

D. яЇчний альбум≥н Ц 2,5

E. √емоглоб≥н Ц 0,25

28. ¬ колоњдн≥ препарати аргентуму (протаргол, коларгол) додають високомолекул€рн≥ сполуки (¬ћ—) дл€ зб≥льшенн€ ст≥йкост≥ золей. «датн≥сть ¬ћ— захищати золь в≥д коагул€ц≥њ визначають

A. *«ахисним числом

B. ѕорогом коагул€ц≥њ

C. ¬еличиною електрок≥нетичного потенц≥алу

D. ¬еличиною електротермодинам≥чного потенц≥алу

E. ≈лектрофоретичною рухлив≥стю

 

29 яку з наведених речовин треба додати до г≥дрозолю аргентуму, щоб п≥двищити його ст≥йк≥сть?

A. *∆елатин

B. ≈тиловий спирт

C.  аол≥н

D.  ал≥й олеат

E. ѕлюмбум стеарат

30. ¬ лаборатор≥њ отриманий колоњдний розчин л≥карськоњ речовини. « €кою метою до нього добавл€ють високомолекул€рну речовину?

A. *ƒл€ п≥двищенн€ його ст≥йкост≥

B. ƒл€ пониженн€ його ст≥йкост≥

C. ƒл€ коагул€ц≥њ

D. ƒл€ седиментац≥њ

E. ƒл€ посиленн€ д≥њ електрол≥та-стаб≥л≥затора

31. як називаЇтьс€ €вище п≥дсиленн€ коагулюючоњ д≥њ електрол≥т≥в у сум≥ш≥?

A. *—инерг≥зм

B. јнтагон≥зм

C. јдитивн≥сть

D. —инерезис

E. “иксотроп≥€

 

32.  олоњдний захист використовують при виготовленн≥ л≥карських препарат≥в. як називаютьс€ колоњдн≥ препарати ср≥бла, захищен≥ б≥лками?

A. *ѕротаргол

B. ‘естал

C. ≈нзистал

D. јргентум

E.  олаген

 

33. ѕри прийом≥ м≥кстури необх≥дне точне дозуванн€. ƒл€ зб≥льшенн€ ст≥йкост≥ до суспенз≥й додають

A. *∆елатин

B. Ќатр≥й хлорид

C. √люкозу

D. ≈танол

E. Ќ≥чого з перел≥ченого

 

34. √епарин Ц антикоагул€нт пр€моњ д≥њ, €кий знижуЇ згортанн€ кров≥ та протид≥Ї тромбоутворенню. …ого д≥€ заснована на €вищ≥

A. *У олоњдного захистуФ

B. —инерезиса

C. “ксотроп≥њ

D. ћ≥целоутворенн€

E. ƒ≥ал≥за

35.  ров Ї типова колоњдна система. ¬насл≥док складного ферментативного процесу проходить њњ згортанн€, що обумовлюЇ м≥н≥мальну втрату кров≥. ÷е обумовлено здатн≥стю колоњдних частинок до

A. * оагул€ц≥њ

B. јдсорбц≥њ

C. јдгез≥њ

D.  огез≥њ

E. «мочуванн€

36. ¬ лаборатор≥њ отримано колоњдний розчин л≥карськоњ речовини. « €кою метою до нього додають високомолекул€рну речовину:

A. *ƒл€ п≥двищенн€ його ст≥йкост≥

B. ƒл€ пониженн€ його ст≥йкост≥

C. ƒл€ коагул€ц≥њ колоњдного розчину

D. ƒл€ коалесценц≥њ колоњдного розчину

E. ƒл€ седиментац≥њ колоњдного розчину

 

37. «оль феруму (≤≤≤) г≥дроксиду зар€джений позитивно. ¬каж≥ть йони, €к≥ мають по в≥дношенню до нього найменший пор≥г коагул€ц≥њ:

A. *SO42-

B. Cl-

C. Cu2+

D. Na+

E. J-

38. ¬ибер≥ть речовину, €ка буде оптимально стаб≥л≥зувати емульс≥ю типу Умасло - водаФ:

A. * озењн

B. ≈танол

C. Ќатр≥й сульфат

D.  ал≥й хлорид

E. Ѕензол

 

39. ўо в≥дбудетьс€, €кщо злити р≥вн≥ обТЇми позитивно ≥ негативноно зар€джених золей берл≥нскоњ лазур≥?

A. *¬заЇмна коагул€ц≥€

B. —едиментац≥€

C. —инерезис

D. ѕептидац≥€

E. “иксотроп≥€

40. ¬ибер≥ть метод, за допомогою €кого можна спостер≥гати коагул€ц≥ю зол€:

A. *Ќефелометр≥€

B.  р≥оскоп≥€

C. ≈бул≥ометр≥€

D. ≈лектрофорез

E. “итриметр≥€

 

41. ” в≥дпов≥дност≥ до теор≥њ швидкоњ коагул€ц≥њ —молуховського процес коагул€ц≥њ описуЇтьс€ к≥нетичним р≥вн€нн€м

A. *ƒругого пор€дку

B. Ќульового пор€дку

C. ѕершого пор€дку

D. “ретього пор€дку

E. ƒробового пор€дку

42. як називаЇтьс€ посиленн€ коагулюючоњ д≥њ одного електрол≥ту при додаванн≥ ≥ншого

A. *—инерг≥зм

B. јнтагон≥зм

C. јдитивн≥сть

D. –еопекс≥€

E. ‘оретизм

43. «а правилом Ўульце-√ард≥ на коагулюючу д≥ю ≥она-коагул€нта впливаЇ

A. *«ар€д йона

B. –озм≥р йона

C. јдсорбован≥сть

D. «датн≥сть до г≥дратац≥њ

E. ѕол€р≥зовн≥сть

 

44. «оль феруму (≤≤≤) г≥дроксиду зар€джений позитивно. ¬каж≥ть йони, €к≥ мають по в≥дношенню до нього найменший пор≥г коагул€ц≥њ:

ј. *SO42-

¬. Na+

C. Cl-

D. J-

E. Cu2+

 

45. «оль Ц одна з л≥карських форм. ўо в≥дбуваЇтьс€ при зливанн≥ зол≥в з протилежно зар€дженими гранулами?

ј. *¬заЇмна коагул€ц≥€

¬. “иксотроп≥€

C. —едиментац≥€

D.  онтракц≥€

E. Ћ≥оф≥л≥зац≥€

 

46.  оагул€ц≥€ г≥дрофобних зол≥в в≥дбуваЇтьс€ при певн≥й к≥лькост≥ доданого електрол≥ту. як називають м≥н≥мальну концентрац≥ю електрол≥ту, €ка викликаЇ коагул€ц≥ю колоњдного розчину?

ј. *ѕорогом коагул€ц≥њ

¬.  оагулюючою здатн≥стю

C.  онцентрац≥йною

D. Ќейтрал≥зац≥йною

E.  онденсац≥йною

 

47. ≤нод≥ коагул€ц≥€ зол≥в залежить в≥д способу додаванн€ електрол≥ту-коагул€тора. як називають це €вище?

ј. *«виканн€ золю

¬. Ќабр€канн€

C. јддитивн≥сть електрол≥т≥в

D. јнтагон≥зм електрол≥т≥в

E. —инерг≥зм електрол≥т≥в

 

48. ¬плив зар€ду коагулюючого йону на пор≥г коагул€ц≥њ описуЇтьс€ правилом:

ј. *Ўульце-√ард≥

¬. ¬ир≥внюванн€ пол€рностей

C. ¬ант-√оффа

D. ƒюкло-“раубе

E. јнтонова

49. ѕров≥зор досл≥джуЇ процес коагул€ц≥њ. ƒо золю в≥н додаЇ м≥н≥мальну концентрац≥ю електрол≥ту, при перевищенн≥ €коњ спостер≥гаЇтьс€ коагул€ц≥€. яку назву маЇ ц€ м≥н≥мальна концентрац≥€ електрол≥ту?

ј. *ѕор≥г коагул€ц≥њ

¬. ѕор≥г чутливост≥

C.  оагулююча здатн≥сть

D. ѕор≥г адсорбц≥йно-сольватноњ чутливост≥

E. ѕор≥г седиментац≥њ

50. якщо к≥льк≥сть високомолекул€рноњ речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не п≥двищенн€, а зниженн€ його ст≥йкост≥. ÷е €вище одержало назву:

ј. *—енсиб≥л≥зац≥€

¬.  олоњдний захист

C. ¬заЇмна коагул€ц≥€

D. —олюб≥л≥зац≥€

E. «виканн€ зол≥в

51. ¬каж≥ть показник захисних властивостей ¬ћ— орган≥зму, що спри€Ї утриманню кальц≥й фосфату та карбонату в плазм≥ кров≥

ј. *«ахисне число

¬.  ритична концентрац≥€ м≥целоутворенн€

C. ѕор≥г коагул€ц≥њ

D. √≥дроф≥льно-л≥поф≥льний баланс

E. ќбТЇм золю, скоагульованого к≥льк≥стю речовини електрол≥ту 1 моль

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 621 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

2050 - | 1857 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.128 с.