Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–екомендован≥ вар≥анти контрольних роб≥т з пол≥толог≥њ дл€ студент≥в заочноњ форми навчанн€
¬ар≥ант1

1. ќбТЇкт ≥ предмет вивченн€ пол≥толог≥њ. ѓњ функц≥њ та методолог≥€.

2. ѕон€тт€, основн≥ ознаки та функц≥њ держави.

3. “ипи пол≥тичноњ культури.

4. —учасн≥ тенденц≥њ в розвитку пол≥тичного л≥дерства. ѕол≥тичн≥ л≥дери ”крањни.

 

–озкриваючи перше питанн€ потр≥бно ч≥тко сформулювати що €вл€Їтьс€ обТЇктом пол≥толог≥њ ≥ визначити предмет њњ вивченн€. ѕот≥м розкрити основн≥ функц≥њ пол≥толог≥њ: теоретико-п≥знавальну, методолог≥чну, анал≥тичну, регул€тивну, прогностичну. «авершити розгл€д питанн€ характеристикою метод≥в, €к≥ використовуЇ пол≥толог≥€ дл€ досл≥дженн€ пол≥тичних €вищ ≥ процес≥в (≥сторичного, ≥нституц≥йного, системного, пор≥вн€льного та ≥н.).

¬≥дпов≥дь на друге питанн€ сл≥д розпочати з визначенн€ пон€тт€ Ђдержаваї, пот≥м розкрити њњ основн≥ ознаки: на€вн≥сть публ≥чноњ влади, суверен≥тет, громад€нство, територ≥€, монопол≥€ на виданн€ закон≥в, встановленн€ обовТ€зкових податк≥в. «агальноприйн€тим у пол≥толог≥њ Ї под≥л функц≥й держави на внутр≥шн≥ та зовн≥шн≥. Ќазвати њх ≥ стисло охарактеризувати.

¬≥дносно третього питанн€, сл≥д указати на те, що критер≥њв типолог≥зац≥њ пол≥тичноњ культури безл≥ч. Ѕажано на одному з них зупинитис€ докладн≥ше. “ак, американськ≥ пол≥тологи √. јлмонд ≥ —. ¬ерба вид≥лили патр≥архальну, п≥дданську ≥ актив≥стську пол≥тичн≥ культури, €к Ђчист≥ї типи. ƒайте њх характеристику.

¬ четвертому питанн≥ розкрийте сучасн≥ тенденц≥њ у розвитку пол≥тичного л≥дерства: р≥зкий р≥ст в≥дпов≥дальност≥ пол≥тичних л≥дер≥в за долю людей, за сучасне ≥ майбутнЇ народ≥в ≥ держав, €кими вони управл€ють; концентрац≥€ активност≥ л≥дер≥в на економ≥чних ≥ соц≥альних проблемах; звуженн€ меж влади пол≥тичних л≥дер≥в, профес≥онал≥зац≥€ л≥дерства та ≥н. Ќазв≥ть пол≥тичних л≥дер≥в сучасноњ ”крањни.

 

¬ар≥ант 2

 

1. ќсновн≥ етапи розвитку пол≥тичноњ думки.

2. ‘орми державного правл≥нн€.

3. ѕон€тт€ пол≥тичноњ ел≥ти, њњ функц≥њ ≥ види.

4. ѕол≥тичний режим в сучасн≥й ”крањн≥.

 

ѕерше питанн€ об≥ймаЇ дуже великий ≥сторичний пер≥од. јле потр≥бно викласти його дуже коротко ≥ стисло. Ќаприклад, можна вид≥лити так≥ основн≥ етапи розвитку пол≥тичноњ думки: —тародавн≥ часи, —ередньов≥чч€, епоха ¬≥дродженн€, епоха Ќового часу, сучасн≥сть. ƒл€ кожного етапу сл≥д назвати найб≥льш в≥домих вчених ≥ њх внесок в розвиток пол≥тичноњ думки.

–озкриваючи друге питанн€ потр≥бно визначити суть пон€тт€ Ђформа правл≥нн€ї ≥ проанал≥зувати основн≥ форми правл≥нн€ монарх≥ю ≥ республ≥ку та њх р≥зновиди (абсолютну та парламентську монарх≥ю; президентську, парламентську та зм≥шану республ≥ки).

¬≥дпов≥дь на третЇ питанн€ сл≥д розпочати з визначенн€ терм≥н≥в Ђел≥таї та Ђпол≥тична ел≥таї. —оц≥альне призначенн€ ел≥ти в≥ддзеркалюЇтьс€ у функц≥€х, €к≥ вона виконуЇ: стратег≥чн≥й, комун≥кативн≥й, ≥нтеграц≥йн≥й, орган≥зац≥йн≥й. —тисло розкрийте сутн≥сть кожноњ. «а обс€гом владних функц≥й, €к≥ виконуЇ пол≥тична ел≥та, в њњ середовищ≥ вид≥л€ють вищу, середню ≥ адм≥н≥стративну. ƒайте характеристику цим видам пол≥тичноњ ел≥ти.

ƒл€ того щоб оц≥нити пол≥тичний режим ”крањни, визнач≥ть сутн≥сть самого пон€тт€ Ђпол≥тичний режимї, його ознаки. ј пот≥м опиш≥ть своЇ баченн€ пол≥тичного режиму сучасноњ ”крањни.

 

¬ар≥ант 3

 

1. ѕлатон ≥ јристотель б≥л€ виток≥в розвитку пол≥тичноњ думки.

2. ‘орми державного устрою.

3. —труктура та функц≥њ пол≥тичноњ культури.

4. ¬иборча система ”крањни.

 

¬≥дпов≥даючи на перше питанн€ сл≥д розпов≥сти про внесок в розвиток пол≥тичноњ думки давньогрецьких мислител≥в ѕлатона ≥ јристотел€. Ќазвати њх основн≥ твори на пол≥тичну тематику. ќсобливо звернути увагу на тлумаченн€ ѕлатоном ≥ јристотелем держави ≥ форм правл≥нн€ в держав≥.

–озкриваючи друге питанн€ необх≥дно визначити суть пон€тт€ Ђформа державного устроюї, назвати в≥дом≥ форми. ѕот≥м детально проанал≥зувати основн≥ форми державного устрою: ун≥тарну ≥ федеративну.

ƒл€ в≥дпов≥д≥ на третЇ питанн€ сформулюйте визначенн€ пон€тт€ Ђпол≥тична культураї. ƒо базових структурних елемент≥в пол≥тичноњ культури в≥днос€ть пол≥тичний досв≥д, пол≥тичну св≥дом≥сть ≥ пол≥тичну повед≥нку. ƒайте њх характеристику. Ќазв≥ть основн≥ функц≥њ пол≥тичноњ культури в сусп≥льств≥.

ѕерш н≥ж описати виборчу систему ”крањни, визначте сутн≥сть пон€тт€ Ђвиборча системаї, назв≥ть њњ р≥зновиди. ѕот≥м дайте характеристику виборчоњ системи ”крањни. ƒл€ цього використайте так≥ законодавч≥ акти: «акон ”крањни Ђѕро вибори ѕрезидента ”крањниї, «акон ”крањни Ђѕро вибори народних депутат≥в ”крањниї.

 

¬ар≥ант 4

 

1. ¬несок Ќ. ћак≥авелл≥ в становленн€ пол≥тичноњ науки.

2. ѕравова держава.

3. ѕон€тт€ пол≥тичноњ ел≥ти. ќсновн≥ теор≥њ ел≥т.

4. —оц≥альн≥ функц≥њ ≥ види вибор≥в в органи пол≥тичноњ влади.

 

¬еликим ≥ ориг≥нальним мислителем епохи ¬≥дродженн€ був Ќ. ћак≥авелл≥. ¬≥н залишив ц≥лу низку твор≥в, €к≥ дуже високо поставили його в ≥стор≥њ пол≥тичноњ думки. Ќазв≥ть найб≥льш в≥домий тв≥р Ќ. ћак≥авелл≥ та питанн€ пол≥тичноњ теор≥њ, €к≥ в ньому розгл€даютьс€. ј також укаж≥ть в ц≥лому заслуги Ќ. ћак≥авелл≥ у розвитку пол≥тичноњ науки.

¬исв≥тленн€ другого питанн€ потребуЇ ч≥ткого визначенн€ пон€тт€ Ђправова державаї, характеристики њњ основних принцип≥в: верховенства права й закону, реальн≥сть прав ≥ свобод громад€н, взаЇмна в≥дпов≥дальн≥сть держави ≥ особистост≥, под≥л влади на законодавчу, виконавчу й судову, на€вн≥сть ефективних форм контролю й нагл€ду за зд≥йсненн€м закон≥в.

¬≥дпов≥дь на третЇ питанн€ сл≥д розпочати з визначенн€ терм≥н≥в Ђел≥таї та Ђпол≥тична ел≥таї. «верн≥ть увагу на те, що ≥дењ ел≥тизму виникли ще в глибок≥й давнин≥.  оротко проанал≥зуйте перш≥ концепц≥њ ел≥т, авторами €ких були ¬. ѕарето та √. ћоска. “акож назв≥ть основн≥ положенн€ сучасних теор≥й ел≥ти: ц≥нн≥сних, плюрал≥зму ел≥т, демократичного ел≥тизму, л≥вол≥беральних концепц≥й та ≥н.

„етверте питанн€ повТ€зане з характеристикою соц≥альних функц≥й вибор≥в, €к≥ заключаютьс€ т≥м, що вибори Ї: головною формою ви€ву суверен≥тету народу, його пол≥тичноњ рол≥ €к джерела влади; одним ≥з найважлив≥ших ≥нститут≥в лег≥тимац≥њ ≥снуючоњ пол≥тичноњ системи ≥ пол≥тичного режиму; важливим каналом вираженн€ в органах влади ≥нтерес≥в р≥зних соц≥альних груп; засобом зм≥ни пол≥тичних ел≥т. «авершаючи розгл€д цього питанн€ назв≥ть ≥ коротко охарактеризуйте р≥зновиди вибор≥в: президентськ≥, парламентськ≥ ≥ мун≥ципальн≥; пр€м≥ ≥ непр€м≥, чергов≥ ≥ позачергов≥.

 

¬ар≥ант 5

 

1. ѕон€тт€, природа та ознаки пол≥тичноњ влади.

2. ѕоходженн€ ≥ сутн≥сть пол≥тичних парт≥й.

3. ‘ункц≥њ пол≥тичних л≥дер≥в.

4. «ародженн€ ≥ розвиток пол≥тичноњ думки в ”крањн≥.

 

¬≥дпов≥даючи на перше питанн€ перш за все необх≥дно дати визначенн€ пон€ть Ђвладаї ≥ Ђпол≥тична владаї. ѕот≥м обірунтувати необх≥дн≥сть влади дл€ сусп≥льного виробництва, дл€ п≥дтриманн€ життЇздатност≥ та збереженн€ ц≥л≥сност≥ сусп≥льства. —еред основних ознак пол≥тичноњ влади варто проанал≥зувати так≥ €к: верховенство, загальн≥сть, легальн≥сть у використанн≥ сили, р≥зноман≥тт€ ресурс≥в.

¬исв≥тлюючи друге питанн€, зверн≥ть увагу на умови виникненн€ пол≥тичних парт≥й у сучасному њх розум≥нн≥ це: удосконаленн€ соц≥альноњ структури сусп≥льства, започаткуванн€ загальних вибор≥в, розвиток представницьких орган≥в влади. —утн≥сть пол≥тичних парт≥й розкриваЇтьс€ через њх ознаки: високий р≥вень орган≥зованост≥, структурован≥сть, намаганн€ здобути, утримати й використовувати державну владу та пошук п≥дтримки в населенн€.

“ретЇ питанн€ потребуЇ визначенн€ та характеристики функц≥й, що њх виконують у сусп≥льств≥ пол≥тичн≥ л≥дери. ÷е насамперед новаторська, комун≥кативна, орган≥заторська, координац≥йна, ≥нтегративна.

ќсобливост≥ зародженн€ ≥ розвитку пол≥тичноњ думки на украњнських земл€х повТ€зан≥ з в≥дсутн≥стю на прот€з≥ багатьох стол≥ть своЇњ державност≥, нац≥онально-територ≥альною роздроблен≥стю, нац≥ональним ≥ рел≥г≥йним гн≥том ≥ пост≥йним нац≥онально-визвольним рухом. «начний внесок в розвиток пол≥тичних ≥дей зробили ѕ. ћогила та випускники  иЇво-ћогил€нськоњ академ≥њ ¬ершиною розвитку пол≥тичноњ думки першоњ половини ’1’ ст. стала пол≥тична доктрина  ирило-ћефод≥њвського товариства. ўо це була за орган≥зац≥€ ≥ €к≥ ц≥л≥ вона ставила? ¬изначне м≥сце в ≥стор≥њ пол≥тичноњ думки ”крањни другоњ половини ’1’ ст. пос≥даЇ творч≥сть ћ. ƒрагоманова, а на прик≥нц≥ ’1’ Ц початку ’’ ст.. Ц ћ. √рушевського.

 

¬ар≥ант 6

 

1. —утн≥сть ≥ структура пол≥тичноњ системи сусп≥льства.

2. ÷≥ль ≥ функц≥њ пол≥тичних парт≥й.

3.  ласиф≥кац≥њ пол≥тичного л≥дерства.

4. ѕроблеми лег≥тимност≥ пол≥тичноњ влади.

 

ѕерше питанн€ потребуЇ насамперед визначенн€, що сл≥д розум≥ти п≥д пол≥тичною системою сусп≥льства. ѕот≥м назвати основн≥ елементи структури пол≥тичноњ системи (орган≥зац≥йна, нормативна, культурно-≥деолог≥чна, ≥нформац≥йно-комун≥кативна п≥дсистеми) ≥ дати њх характеристику.

¬≥дпов≥даючи на друге питанн€ укаж≥ть головну ц≥ль пол≥тичноњ парт≥њ. “акож назв≥ть основн≥ функц≥њ, котр≥ пол≥тичн≥ парт≥њ виконують у сусп≥льств≥ (узгодженн€ ≥нтерес≥в ≥ потреб р≥зних груп ≥ ≥ндив≥д≥в, соц≥ального представництва, соц≥альноњ ≥нтеграц≥њ, пол≥тичноњ соц≥ал≥зац≥њ, боротьба за владу, пол≥тичне рекрутуванн€, розробка ≥ зд≥йсненн€ пол≥тичного курсу) ≥ розкрийте механ≥зм њх реал≥зац3≥њ.

–озпочинаючи в≥дпов≥дь на третЇ питанн€ зверн≥ть увагу на те, що у пол≥тичн≥й л≥тератур≥ ≥снують р≥зноман≥тн≥ класиф≥кац≥њ пол≥тичного л≥дерства. ¬ибер≥ть основн≥ (наприклад, традиц≥йне, рац≥онально-легальне, харизматичне; авторитарне та демократичне; реформатори, революц≥онери, консерватори та ≥н.) ≥ дайте њх стислу характеристику.

ќдн≥Їю ≥з найважлив≥ших характеристик пол≥тичноњ влади Ї њњ лег≥тимн≥сть. „етверте питанн€ потребуЇ визначенн€ цього пон€тт€. —л≥д також зупинитис€ на типах лег≥тимност≥, показати, що собою €вл€Ї криза лег≥тимност≥ влади ≥ €к≥ шл€хи њњ подоланн€.

 

¬ар≥ант 7

 

1. –есурси пол≥тичноњ влади.

2. “ипи пол≥тичних парт≥й.

3. «овн≥шн€ пол≥тика держави: функц≥њ, ц≥л≥, засоби.

4. ѕол≥тична участь та њњ форми.

 

ѕ≥д ресурсами влади розум≥ють њњ засоби, використанн€ €ких забезпечуЇ вплив на обТЇкт влади у в≥дпов≥дност≥ з ц≥л€ми субТЇкта. –озкрийте особливост≥ використанн€ економ≥чних, соц≥альних, культурно-≥нформац≥йних та силових ресурс≥в влади.

¬≥дпов≥даючи на друге питанн€ дайте визначенн€ пон€тт€ Ђпол≥тична парт≥€ї ≥ зверн≥ть увагу на те, що пол≥тичн≥ парт≥њ в≥др≥зн€ютьс€ одна в≥д одноњ походженн€м, м≥сцем ≥ роллю в пол≥тичн≥й систем≥, соц≥альною базою, ≥деолог≥Їю ≥ т.д. “иполог≥€ парт≥й може будуватис€ за р≥зними критер≥€ми. “ак, за орган≥зац≥йною структурою вид≥л€ють кадров≥ ≥ масов≥ парт≥њ, за методами ≥ засобами д≥€льност≥ Ц парламентськ≥ ≥ авангардн≥, за м≥сцем в систем≥ влади Ц правл€ч≥ ≥ опозиц≥йн≥. ƒайте стислу характеристику цим типам. ћожна використати ≥ ≥нш≥ критер≥њ типолог≥зац≥њ парт≥й.

«овн≥шн€ пол≥тика Ц це д≥€льн≥сть держави ≥ ≥нших пол≥тичних ≥нститут≥в сусп≥льства по зд≥йсненню своњх ≥нтерес≥в ≥ потреб на м≥жнародн≥й арен≥. Ѕажано указати на обТЇктивн≥ ≥ субТЇктивн≥ фактори, €к≥ впливають на формуванн€ ≥ реал≥зац≥ю зовн≥шньоњ пол≥тики держави, розкрити њњ функц≥њ: оборонна, представницько-≥нформац≥йна та переговрно-орган≥заторська. Ќазвати ц≥л≥ та показати €к використовуютьс€ засоби зовн≥шньоњ пол≥тики: пол≥тичн≥, економ≥чн≥, воЇнн≥, ≥нформац≥йно-пропагандистськ≥.

ƒл€ в≥дпов≥д≥ на четверте питанн€ потр≥бно сформулювати суть пон€тт€ Ђпол≥тична участьї, визначити њњ форми (активна, пасивна; пр€ма, опосередкована; мирна, насильницька; добров≥льна, примусова ≥ ≥н.) ≥ показати механ≥зм њх реал≥зац≥њ.

 

¬ар≥ант 8

 

1. —утн≥сть пол≥тичного режиму та його типи.

2. ѕон€тт€ та особливост≥ громад€нського сусп≥льства.

3. —истеми формуванн€ ≥ зм≥ни пол≥тичних ел≥т.

4. ѕол≥тичн≥ парт≥њ та парт≥йна система ”крањни.

 

¬≥дпов≥дь на перше питанн€ сл≥д розпочинати ≥з визначенн€ пон€тт€ Ђпол≥тичний режимї. ѕот≥м назвати чинники, €к≥ визначають зм≥ст пол≥тичного режиму. ƒал≥ стисло охарактеризувати основн≥ типи пол≥тичного режиму: тотал≥тарний, авторитарний, демократичний.

√ромад€нське сусп≥льство Цце система самост≥йних ≥ незалежних в≥д держави ≥нститут≥в ≥ м≥ж особистих в≥дносин. як≥ створюють умови дл€ самореал≥зац≥њ окремих ≥ндив≥д≥в та колектив≥в. «верн≥ть увагу на умови виникненн€ ≥ розвитку громадського сусп≥льства: волод≥нн€ кожним ≥з його член≥в власн≥стю, на€вн≥сть у сусп≥льств≥ розвинутоњ соц≥альноњ структури, розвинен≥сть ≥ розгалужен≥сть демократ≥њ. –озкрийте д≥алектику взаЇмин громад€нського сусп≥льства ≥ держави.

ѕри висв≥тленн≥ третього питанн€ роботи п≥дкресл≥ть, що у св≥тов≥й пол≥тичн≥й практиц≥ Ї дв≥ основн≥ системи формуванн€ пол≥тичноњ ел≥ти: антрепренерська та система г≥льд≥й. ќхарактеризуйте кожну ≥з них, њх позитивн≥ та негативн≥ риси.

ѕри розгл€д≥ останнього питанн€ типолог≥зуйте пол≥тичн≥ парт≥њ ”крањни та назв≥ть найб≥льш впливов≥. ¬каж≥ть на проблеми становленн€ ≥ розвитку парт≥йноњ системи ”крањни.

 

¬ар≥ант 9

 

1. ’арактерн≥ ознаки демократичного, авторитарного та тотал≥тарного пол≥тичних режим≥в.

2. “ипи парт≥йних систем.

3. —утн≥сть пол≥тичного л≥дерства.

4. ѕринципи вибор≥в в органи пол≥тичноњ влади.

 

¬≥дпов≥дь на перше питанн€ сл≥д розпочати з визначенн€ пон€тт€ Ђпол≥тичний режимї. ѕот≥м розкрити характерн≥ ознаки демократичного, авторитарного та тотал≥тарного пол≥тичних режим≥в.

ƒруге питанн€ також потребуЇ визначенн€ терм≥ну Ђпарт≥йна системаї. ƒл€ типолог≥зац≥њ парт≥йних систем використайте к≥льк≥сний критер≥й, тобто за к≥льк≥стю парт≥й, що виборюють владу та змагаютьс€ за вплив на нењ (однопарт≥йна, двопарт≥йна, багатопарт≥йна). ”каж≥ть на найб≥льш суттЇв≥ риси цих систем.

ƒл€ ви€сненн€ сут≥ пол≥тичного л≥дерства сл≥д указати на те, що в сучасн≥й пол≥тичн≥й науц≥ Ї р≥зноман≥тн≥ ≥нтерпретац≥њ цього пон€тт€ ≥ навести хоча б де€к≥ з них. —формулюйте ознаки пол≥тичного л≥дерства ≥ назв≥ть чинники, €к≥ обумовлюють необх≥дн≥сть пол≥тичного л≥дерства.

¬исв≥тлюючи питанн€ про демократичн≥ принципи вибор≥в в органи пол≥тичноњ влади, доц≥льно њх розд≥лити на принципи виборчого права: загальн≥сть, р≥вн≥сть, таЇмниц€ вибор≥в, пр€ме (безпосереднЇ) голосуванн€ та принципи орган≥зац≥њ вибор≥в: свобода вибору, на€вн≥сть альтернативних кандидат≥в, р≥вн≥сть можливостей пол≥тичних парт≥й ≥ кандидат≥в, пер≥одичн≥сть ≥ регул€рн≥сть вибор≥в. —тисло розкрити суть цих принцип≥в.

 

¬ар≥ант 10

 

1. “иполог≥€ пол≥тичних систем.

2. ѕол≥тична соц≥ал≥зац≥€ особистост≥.

3. ћ≥жнародн≥ в≥дносини.

4. ќсобливост≥ пол≥тичноњ культури украњнського сусп≥льства.

 

ѕерше питанн€ сл≥д розпочати з визначенн€ пон€тт€ Ђпол≥тична системаї. ¬ сучасному св≥т≥ ≥снують р≥зноман≥тн≥ пол≥тичн≥ системи. ќднако теоретичний ≥ практичний ≥нтерес представл€Ї те, що њх зближаЇ. ѕо характеру взаЇмин ≥з зовн≥шн≥м середовищем пол≥тичн≥ системи бувають в≥дкрит≥ ≥ закрит≥, по ступеню пол≥тичних зм≥н Ц традиц≥йн≥ ≥ модерн≥зован≥, за д≥ючим пол≥тичним режимом Ц тотал≥тарн≥, авторитарн≥ ≥ демократичн≥, по типу пол≥тичноњ культури й под≥лу пол≥тичних ролей Ц англо-американськ≥, Ївропейсько-континентальн≥, до ≥ндустр≥альн≥ й частково ≥ндустр≥альн≥, тотал≥тарн≥. —тисло охарактеризуйте назван≥ типи пол≥тичних систем.

¬ другому питанн≥ необх≥дно розгл€нути пон€тт€ Ђпол≥тичноњ соц≥ал≥зац≥њї €к процесу засвоЇнн€ ≥ндив≥дом упродовж житт€ пол≥тичних знань, норм ≥ ц≥нностей сусп≥льства до €кого в≥н належить. ¬арто назвати фактори, €к≥ обумовлюють темпи ≥ р≥вень пол≥тичноњ соц≥ал≥зац≥њ. ѕроанал≥зувати €к проходить процес соц≥ал≥зац≥њ на первинному ≥ вторинному етап≥, назвати агент≥в ≥ ≥нститути первинноњ ≥ вторинноњ соц≥ал≥зац≥њ.

¬≥дпов≥дь на третЇ питанн€ потребуЇ визначенн€ пон€тт€ Ђм≥жнародн≥ в≥дносиниї, субТЇкт≥в њх реал≥зац≥њ. ќхарактеризуйте основн≥ форми м≥жнародних в≥дносин: сп≥вроб≥тництво, суперництво, конфл≥кт; а також принципи на €ких ірунтуютьс€ м≥жнародн≥ в≥дносини: принцип сили ≥ принцип права.

ѕерш н≥ж анал≥зувати особливост≥ пол≥тичноњ культури украњнського сусп≥льства доц≥льно дати визначенн€ пон€тт€ Ђпол≥тична культураї ≥ назвати њњ основн≥ структурн≥ елементи. —еред характерних рис, притаманних пол≥тичн≥й культур≥ украњнського сусп≥льства, сл≥д звернути увагу на так≥ €к: фрагментарн≥сть, ≥снуванн€ протир≥ч, широкий спектр негативних емоц≥й по в≥дношенню до пол≥тики ≥ њњ ≥нститут≥в, рег≥ональн≥сть, неорган≥чн≥сть.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 449 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2229 - | 1988 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.03 с.