Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ й сутн≥сть громад€нського сусп≥льства
¬ сучасн≥ пол≥тичн≥й науц≥ пон€тт€ У громад€нське сусп≥льство Ф використовуЇтьс€ €к у широкому, так й у вузькому зм≥ст≥. √ромад€нське сусп≥льство в широкому зм≥ст≥ охоплюЇ вс≥ сфери людськоњ д≥€льност≥, €к≥ перебувають поза безпосередн≥м впливом держави ≥ њњ ≥нститут≥в. « такого трактуванн€ випливаЇ, що громад€нське сусп≥льство т≥Їю чи ≥ншою м≥рою завжди ≥снувало в людському соц≥ум≥, приймаючи на кожному етап≥ його розвитку конкретну форму.

” б≥льш вузькому й найпоширен≥шому зм≥ст≥ пон€тт€ Угромад€нське сусп≥льствоФ пов'€зане з ≥снуванн€м демократичних ≥нститут≥в ≥ правовоњ держави, що забезпечуЇ верховенство закону у вс≥х сферах сусп≥льного й державного житт€. ѕравова держава гарантуЇ свободу особи, њњ основних ≥нтерес≥в ≥ прав, у тому числ≥ на р≥зн≥ форми сусп≥льноњ й громад€нськоњ самоорган≥зац≥њ людей дл€ дос€гненн€ своњх економ≥чних, соц≥альних ≥ духовних ≥нтерес≥в. ” цьому зм≥ст≥ громад€нське сусп≥льство розгл€даЇтьс€ €к людська сп≥льн≥сть, що включаЇ недержавн≥ структури, €к≥ добров≥льно сформувалис€ у р≥зних сферах людськоњ д≥€льност≥ й сукупн≥сть супутн≥х њм недержавних в≥дносин Ц економ≥чних, соц≥альних, с≥мейних, нац≥ональних, духовних, моральних, рел≥г≥йних, виробничих, особистих й ≥н.

√ромад€нське сусп≥льство Ц це недержавна частина громадського житт€, свого роду соц≥альний прост≥р, у €кому люди пов'€зан≥ м≥ж собою й взаЇмод≥ють один з одним у €кост≥ в≥льних незалежних суб'Їкт≥в. √оловним д≥ючим суб'Їктом громад€нського сусп≥льства Ї суверенна особист≥сть, €ка в≥льно ставить ц≥л≥ своЇњ д≥€льност≥ й визначаЇ способи њхнього дос€гненн€.

√ромад€нське сусп≥льство можна розгл€дати €к сусп≥льство, у €кому ≥снують розвинен≥ економ≥чн≥, культурн≥, правов≥, пол≥тичн≥ в≥дносини м≥ж складаючими його ≥ндив≥дами, €к≥ не опосередкован≥ державою.  р≥м того, громад€нське сусп≥льство депол≥тизоване й не залежить в≥д пол≥тичноњ системи й державноњ пол≥тики.  ожен член громад€нського сусп≥льства Ї, насамперед, суб'Їктом права, а т≥льки пот≥м Ц громад€нином держави, тому що громад€нське сусп≥льство захищаЇ права людини, у той час €к з державою пов'€зан≥ права громад€нина.

—формоване громад€нське сусп≥льство не терпить насильства з боку держави. ¬оно ≥снуЇ в рамках свободи громадських ≥нтерес≥в. ” ньому зд≥йснюЇтьс€ соц≥альна саморегул€ц≥€, що дозвол€Ї розгл€дати його €к УсамонастроювальнеФ сусп≥льство. …ого основою Ї людина, взаЇмод≥юча з ≥ншими членами сусп≥льства. –азом з тим досв≥д високорозвинених крањн св≥дчить, що громад€нське сусп≥льство функц≥онуЇ й розвиваЇтьс€ набагато усп≥шн≥ше й ефективн≥ше, коли дл€ цього створюютьс€ певн≥ спри€тлив≥ умови (див. мал.. 14.1).

 


ћалюнок 14.1 Ц ”мови функц≥онуванн€ громад€нського сусп≥льства

ќсновною умовою життЇд≥€льност≥ громад€нського сусп≥льства Ї волод≥нн€ кожним з його член≥в конкретною власн≥стю або участь у волод≥нн≥ нею, право використовувати њњ й розпор€джатис€ за своњм розсудом. Ќа€вн≥сть власност≥ Ї базовою, фундаментальною умовою свободи особи в громад€нському сусп≥льств≥.

¬ажливою умовою усп≥шного функц≥онуванн€ громад€нського сусп≥льства Ї на€вн≥сть у сусп≥льств≥ розвинутоњ, р≥зноман≥тноњ соц≥альноњ структури, €ка в≥дображаЇ багатство й р≥зноман≥тт€ ≥нтерес≥в представник≥в р≥зних груп ≥ верств. ќсобливе значенн€ маЇ на€вн≥сть численного, досить забезпеченого й незалежного Усереднього класуФ.

Ќаступною умовою життЇд≥€льност≥ громад€нського сусп≥льства Ї розвинен≥сть ≥ розгалужен≥сть демократ≥њ. “≥льки в умовах розвинутоњ демократ≥њ може бути забезпечена внутр≥шн€ свобода особи ≥ њњ здатн≥сть до повноњ самост≥йноњ д≥€льност≥ при включенн≥ в той або ≥нший ≥нститут громад€нського сусп≥льства. Ќа в≥дм≥ну в≥д держави з р≥зними формами правл≥нн€ громад€нське сусп≥льство на р≥вн≥ пол≥тичному можливо т≥льки в умовах демократ≥њ.

ƒ≥алектика взаЇмин громад€нського сусп≥льства й держави складна й суперечлива. ѓм завжди властивий схований або €вний конфл≥кт. √ромад€нське сусп≥льство створюЇ державу, передаЇ њй частину своњх прав, але й держава спри€Ї створенню громад€нського сусп≥льства.

ƒержава не може розвиватис€ нормально без в≥льного розвитку громад€нського сусп≥льства. ¬исокорозвинене громад€нське сусп≥льство Ц одна з головних умов стаб≥льност≥ демократичного режиму.

√ромад€нське сусп≥льство контролюЇ д≥њ пол≥тичноњ влади. ¬≥дсутн≥сть громад€нського сусп≥льства веде до г≥пертрофованого впливу держави на громадське житт€. ≤нертн≥сть громад€нського сусп≥льства провокуЇ державу до узурпац≥њ своњх прав, змушуЇ сусп≥льство беззаперечно виконувати державн≥ р≥шенн€.

“аким чином, громад€нське сусп≥льство й держава сп≥в≥снують у стан≥ безперервноњ протид≥њ й взаЇмовпливу, характер ≥ спр€мован≥сть €ких у вир≥шальн≥й м≥р≥ залежать в≥д ступен€ розвитку громад€нського сусп≥льства ≥ його ≥нститут≥в. √ромад€нське сусп≥льство гармон≥йно пов'€зане з державою при демократичному режим≥, перебуваЇ в опозиц≥њ при тотал≥тарному режим≥, перебуваЇ в конструктивному протиборств≥ при авторитаризм≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 559 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2027 - | 1875 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.