Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕол≥тичний режим сучасноњ ”крањни
ѕ≥сл€ того €к ми проанал≥зували основн≥ типи пол≥тичних режим≥в, з'€вилас€ можлив≥сть дати оц≥нку пол≥тичному режиму в наш≥й крањн≥. ƒл€ цього необх≥дно звернутис€ до ≥стор≥њ й усв≥домити, €ка традиц≥€ д≥сталас€ в спадщину сучасному покол≥нню. ≤стор≥€ показуЇ, що украњнський народ б≥льше жив в умовах диктатури, чим демократ≥њ; не мав власноњ державност≥. 24 серпн€ 1991 р. ¬ерховна –ада ”крањни прийн€ла ≥сторичний документ Ц јкт проголошенн€ незалежност≥ ”крањни. ”крањна проголошена незалежною демократичною державою.ѕочавс€ новий етап њњ ≥сторичного розвитку, стратег≥чною метою €кого Ї побудова демократичного сусп≥льства. ѕо€ва нових ≥нститут≥в влади: президента, парламенту, що обираютьс€ на альтернативн≥й основ≥, прийн€тт€ в 1996 р.  онституц≥њ ”крањни, що проголосила пр≥оритет прав ≥ свобод людини над правами держави, ≥ ≥нших демократичних акт≥в, Ц все це св≥дчить про те, що механ≥зм влади в суверенн≥й ”крањн≥ здобуваЇ нов≥ риси.

ќднак говорити про встановленн€ демократичного режиму в наш≥й крањн≥ €вно передчасно. ѕол≥тичний режим сучасноњ ”крањни можна охарактеризувати €к "зм≥шаний", тобто такий, котрий ≥нтегруЇ ознаки вс≥х основних пол≥тичних режим≥в: демократичного, авторитарного, тотал≥тарного.

ƒо ознак демократичного режиму, властивих ”крањн≥, варто в≥днести: виборн≥сть найважлив≥ших орган≥в пол≥тичноњ влади (€к державних, так ≥ сусп≥льних), под≥л влади на законодавчу, виконавчу й судову, пол≥тичний плюрал≥зм, юридичну р≥вн≥сть громад€н, гарант≥њ прав меншостей ≥ запоб≥ганн€ свав≥ллю б≥льшост≥.

” той же час дл€ значноњ частини населенн€ багато декларованих прав ≥ свобод не п≥дкр≥плен≥ економ≥чно й орган≥зац≥йно. ƒе€к≥ з демократичних прав ≥ свобод грубо порушуютьс€ ≥снуючими п≥дзаконними актами й бюрократичними процедурами.  орупц≥€ й безв≥дпов≥дальн≥сть звод€ть нан≥вець найкращ≥ побажанн€ законодавц≥в ≥ пол≥тик≥в. ¬иникла ун≥кальна ситуац≥€, коли одночасно обкрадаютьс€ й народ, ≥ держава, а за њхн≥й рахунок багат≥ють окрем≥ громад€ни й крим≥нальн≥ угрупованн€.

ќбмеженн€ демократичних принцип≥в св≥дчать про на€вн≥сть у сучасн≥й ”крањн≥ певних елемент≥в авторитарного режиму: широк≥ законодавч≥ повноваженн€ виконавчих орган≥в держави (президента й ур€ду); обмеженн€ кола особистостей, €к≥ зд≥йснюють реальну пол≥тичну владу; звуженн€ принципу гласност≥ в д≥€льност≥ орган≥в пол≥тичноњ влади й реальноњ в≥дпов≥дальност≥ њњ виконавц≥в ≥ кер≥вник≥в за зм≥ст ≥ насл≥дки своЇњ роботи.

ƒо числа залишк≥в тотал≥таризму варто в≥днести впевнен≥сть у власн≥й непогр≥шност≥, нетерпим≥сть до пол≥тичного ≥накомисленн€, прим≥тив≥зм пол≥тичноњ культури значноњ частини адм≥н≥стративних кадр≥в. Ќа жаль, п≥сл€ "жовтогар€чоњ революц≥њ" ц≥ €вища не були переборен≥, а, навпаки Ц зб≥льшилис€.

ѕерех≥д до демократичного режиму ≥стотно полегшуЇтьс€ у випадках, коли економ≥ка перебуваЇ в стаб≥льному стан≥, ≥ ускладнюЇтьс€ в умовах њњ кризи, що ми й спостер≥гаЇмо перманентно в ”крањн≥.

ѕитанн€ й завданн€

1. ўо таке пол≥тичний режим?

2. як≥ фактори в≥д≥грають вир≥шальну роль в становленн≥ того чи ≥ншого пол≥тичного режиму?

3. як≥ з ознак демократичного пол≥тичного режиму ви вважаЇте визначальними й чому?

4. ” чому сутн≥сть тотал≥таризму?

5. Ќазв≥ть основн≥ р≥зновиди тотал≥таризму. «р≥вн€Їте тотал≥тарн≥ режими р≥зних крањн.

6. ” чому в≥дм≥нн≥сть авторитарного режиму в≥д демократичного?

7. „и Ї встановленн€ авторитарного режиму обов'€зковим етапом на шл€ху в≥д тотал≥таризму до демократ≥њ?

8. який пол≥тичний режим ≥снуЇ в ”крањн≥? јргументуйте свою в≥дпов≥дь.

–екомендована л≥тература

1. јрендт ’анна. ƒжерела тотал≥таризму / ѕер. з англ.. ¬. ¬ерлоки, ƒ. √орчакова. Ц  ., 2002.

2. јфон≥н ≈. ≤сторична м≥с≥€ авторитаризму.// ѕол≥тичний менеджмент. Ц 2006. Ц є 6. Ц —. 52 Ц 62.

3. Ѕаталов Ё √лобальний кризис демократии. // —вободна€ мысль Ц ’’I. Ц 2005. Ц є 2. Ц —. 13 Ц 24.

4. ƒаль –. ƒемократи€ и ее критики. ѕер. с англ. Ц ћ., 2003.

5.  ≥ндратець ќ. ƒе€к≥ аспекти формуванн€ сталоњ демократ≥њ // ѕол≥тичний менеджмент. Ц 2006. Ц є 6. Ц —. 63 Ц 73.

6.  расин ё.ј. ћетаморфозы демократии в измен€ющемс€ мире. // ѕолис: политические исследовани€. Ц 2006. Ц є 4. Ц —. 122- 123.

7. ћирский √. ”шел ли тоталитаризм вместе с двадцатым веком? // ћирова€ экономика и международные отношени€. Ц 2002. Ц є 1. Ц 40 Ц 51.

8. ќснов≥ демократ≥њ: Ќавчальний пос≥бник. / «а заг. ред.. ј. ‘.  олод≥й Ц  ., 2004.

9. ѕазенок ¬. ƒемократ≥€ ≥ людина. “еор≥€ ≥ украњнська д≥йсн≥сть. // ѕол≥тика ≥ час. Ц 2003. Ц є 2. Ц —. 3 Ц 15.

10. ѕ≥ча ¬. ћ., ’ома Ќ. ћ. ѕол≥толог≥€: Ќавчальний пос≥бник. Ц  .- Ћьв≥в, Ц 2001.

11. ѕол≥толог≥€: ѕ≥дручник / ћ.≤. ѕанов (кер≥вн. авт. кол.), Ћ. ћ. √ерас≥на, ¬. —. ∆уравський та ≥н. Ц  ., 2005.

12. ѕол€нников “. Ћогика авторитаризма. // —вободна€ мысль. Ц 2005. Ц є 1. Ц —. 57- 63.

13. –оманюк ќ. ѕрав≥ та л≥в≥ тотал≥тарн≥ режими: сп≥льне ≥ специф≥чне. // Ќова пол≥тика. Ц 2002. Ц є 1. Ц —. 55 Ц 59.

14. –уденко ¬. Ќ. ќ перспективах демократии в современном обществе. // ѕолис: политические исследовани€. Ц 2006. Ц є 4. Ц —.7 Ц 16.

15. ’антингтон —. “реть€ волна. ƒемократизаци€ в конце ’’ века. ѕер. с англ. Ц ћ., 2003.

16. „абанка ћ. јвторитаризм ≥ тотал≥таризм. ”€вна под≥бн≥сть та сутн≥сна р≥зниц€. // ѕол≥тичний менеджмент. Ц 2003. Ц є 2.- —. 83 Ц 92.

17. “оталитаризм в ≈вропе ’’ века. »з истории идеологий, движений, режимов и их преодолени€. ћ.: ѕам€тники исторической мысли, 1996

18. ƒамье ¬.¬. “оталитарные тенденции в ’’ веке // ћир в ’’ веке. ћ.: Ќаука, 2001

 

“ема 8 ѕол≥тична система

8.1 ѕон€тт€ пол≥тичноњ системи

8.2 —труктура й функц≥њ пол≥тичних систем

8.3 “иполог≥€ пол≥тичних систем

8.4 ѕол≥тична система ”крањни

Ћюдське сусп≥льство перебуваЇ в процес≥ пост≥йних зм≥н, €к≥ в≥дбуваютьс€ п≥д впливом р≥зних фактор≥в. ”складнюютьс€ соц≥альн≥ взаЇмозв'€зки м≥ж людьми, з'€вл€ютьс€ нов≥ потреби й в≥дпов≥дно Ц види д≥€льност≥, що задовольн€ють њх. «м≥нюютьс€ природне середовище, енергетичн≥ ресурси, м≥жнародн≥ умови ≥снуванн€ сучасних держав. “ому питанн€ про те, €к сусп≥льство пристосовуЇтьс€ до вимог пост≥йно зм≥нюючогос€ внутр≥шнього й зовн≥шнього середовища, завжди представл€Їтьс€ актуальним не т≥льки в теоретичному, але й у практичних зм≥стах.

«датн≥сть сусп≥льства реагувати на зростаюч≥ потреби ≥ндив≥д≥в, адаптуватис€ до умов, що зм≥нюютьс€, свого функц≥онуванн€ забезпечуЇтьс€ пол≥тичною системою.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1344 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1999 - | 1931 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.