Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливост≥ розвитку ≥ загальна характеристика господарства Ћатинськоњ јмерики
«м≥ст

¬ступ. 3

1. ќсобливост≥ розвитку ≥ загальна характеристика господарства Ћатинськоњ јмерики.. 7

1.1. ќсновн≥ законом≥рност≥ розвитку економ≥ки Ћатинськоњ јмерики. 7

1.2. –озвиток господарства в Ћатинськ≥й јмериц≥ 9

2. ƒосв≥д ≥ результати економ≥чного розвитку крањн Ћатинськоњ јмерики у 90-≥ роки ’’ ст. 12

2.1. ѕередумови формуванн€ господарства латиноамериканських крањн та притаманн≥ њм проблеми. 12

2.2. —таб≥л≥зац≥йна стратег≥€ латиноамериканських крањн. 15

3. Ћатинська јмерика в систем≥ м≥жнародних св≥то господарських звТ€зк≥в.. 19

3.1. «овн≥шньоеконом≥чн≥ зв'€зки крањн Ћатинськоњ јмерики. 19

3.2. ќсобливост≥ сучасного економ≥чного розвитку рег≥ону. 21

4. ѕерспективи вир≥шенн€ еколог≥чних та економ≥ко-соц≥альних проблем Ћатинськоњ јмерики.. 22

¬исновки. 31

—писок використаноњ л≥тератури. 33

ƒодатки. 35

 

 


¬ступ

јктуальн≥сть теми досл≥дженн€ визначаЇтьс€ сукупн≥стю глобальних зм≥н, що сталис€ прот€гом 90-х рок≥в минулого стор≥чч€. ≈коном≥чне змаганн€ м≥ж пров≥дними державами залишаЇ поза сусп≥льним прогресом б≥льш≥сть крањн Утретього св≥туФ, лише незначна частина €ких волод≥Ї необх≥дним потенц≥алом дл€ участ≥ в процес≥ економ≥чноњ конкуренц≥њ ≥ в≥дносно автономного розвитку, примушуючи њх вдаватис€ до власних засоб≥в захисту своњх ≥нтерес≥в, одним з €ких виступаЇ ≥нтеграц≥€.

 рањни Ћатинськоњ јмерики ≥  арибського басейну (Ћј Ѕ) обрали ≥нтеграц≥ю одним з ≥нструмент≥в покращенн€ свого становища на м≥жнародн≥й арен≥ ≥ врегулюванн€ внутр≥шн≥х суперечностей. ћасштабн≥сть ≥нтеграц≥йних процес≥в, що розгорнулис€ в рег≥он≥, та п≥дтримка з боку —Ўј слугували п≥дтвердженн€м тенденц≥њ зростанн€ впливу ≥нтеграц≥йних блок≥в у м≥жнародн≥й систем≥.

—ьогодн≥ Ћатинська јмерика - рег≥он з багатими людськими ≥ природними ресурсами, значним економ≥чним потенц≥алом, зростаючою пол≥тичною вагою латиноамериканських держав у м≥жнародних справах, €кий динам≥чно розвиваЇтьс€. ƒо того ж рег≥он претендуЇ на званн€ одного з великих "центр≥в сили" у багатополюсному св≥т≥. —истемна криза продемонструвала вичерпн≥сть старих модел≥ та стратег≥њ розвитку; проведенн€ перетворень стало категоричним ≥мперативом реформ≥стського процесу, що зумовлювало в минулому в≥дстал≥сть Ћатинськоњ јмерики.

¬несок украњнських науковц≥в у вивченн€ пол≥тичних, економ≥чних та соц≥альних процес≥в в Ћатинськ≥й јмериц≥ ≥  арибському басейн≥, це передовс≥м, доробки ћ.….Ћозюка, √.Ќ.÷вЇткова, ¬.ѕ. ириченко, ¬.ћ.ћатв≥Їнко, ќ.¬. ириченко, ¬.“роненко, ™.™. ам≥нського, —.¬. ононенка, ќ.¬.—ушка, Ќ.ћ.¬еселоњ, ќ.¬.Ѕред≥х≥на та ≥нших. ¬≥дзначен≥ досл≥дженн€ сп≥вроб≥тник≥в ≤нституту Ћатинськоњ јмерики јЌ –‘, опубл≥кован≥ у пер≥одичних виданн€х ≥нституту, передовс≥м, у журнал≥ Ћатинська јмерика Ц ¬.¬ольського, ј.√л≥нк≥на, ћ.„умаковоњ, ¬.ƒавидова, Ћ. лочковського, «.–омановоњ, ј.ћатл≥ноњ, —.ћ.–огова, ¬.—ударева та ≥нших.

ћета досл≥дженн€ пол€гаЇ у визначенн≥ кола економ≥чних, еколог≥чних та соц≥альних кризових €вищ ≥ тенденц≥й у розвитку Ћатинськоњ јмерики.

ƒос€гненн€ поставленоњ мети потребуЇ виконанн€ наступних завдань:

1. ви€вити ступ≥нь розвитку ≥ надати загальну характеристику господарства Ћатинськоњ јмерики;

2. зТ€сувати досв≥д ≥ результати економ≥чного розвитку крањн Ћатинськоњ јмерики у 90-≥ роки ’’ ст.;

3. досл≥дити роль Ћатинськоњ јмерики в систем≥ м≥жнародних св≥тогосподарських звТ€зк≥в;

4. реал≥зувати систематизац≥ю чинник≥в (за характером впливу), €к≥ визначають кризов≥ тенденц≥њ у економ≥чн≥й, еколог≥чн≥й та соц≥альн≥й сферах Ћатинськоњ јмерики;

5. охарактеризувати перспективи вир≥шенн€ еколог≥чних та економ≥ко-соц≥альних проблем Ћатинськоњ јмерики.

ќбТЇктом досл≥дженн€ Ї пол≥тика латиноамериканських держав €к складова системи м≥жнародних в≥дносин.

ѕредметом досл≥дженн€ Ї еколог≥чн≥, економ≥чн≥ та соц≥альн≥ проблеми Ћатинськоњ јмерики.

’ронолог≥чн≥ рамки досл≥дженн€ визначаютьс€ пер≥одом ≥снуванн€ незалежних держав в латиноамериканському рег≥он≥ ≥ охоплюють час в≥д перших про€в≥в ≥нтегруванн€ п≥сл€ 1826 р. до сьогоденн€.

ћетоди досл≥дженн€. √оловним методом був обраний системно-структурний, €кий передбачаЇ анал≥з вс≥Їњ сукупност≥ пол≥тичних, економ≥чних, соц≥альних, культурних, в≥йськових, правових, техн≥чних аспект≥в житт€ Ћатинськоњ јмерики €к ц≥л≥сноњ складно-структурованоњ системи, характеристики та функц≥онуванн€ €коњ обумовлюЇтьс€ реал≥€ми глобального середовища, до €кого вона вм≥щена. ƒопом≥жн≥ методи Ц ≥сторичноњ ретроспективи, компаративного, факторального ≥ контент-анал≥зу Ц були використан≥ дл€: простеженн€ ≥сторичного шл€ху становленн€ ≥нтеграц≥йних систем в Ћатинськ≥й јмериц≥ ≥ виокремленн€ конкретних приклад≥в кризовост≥ латиноамериканськоњ економ≥ки упродовж ≥сторичноњ еволюц≥њ рег≥ону;.

“акож використовувалис€ методи ≥сторичноњ аналог≥њ, вт≥лен≥ у поЇднанн≥ ≥сторичного ≥ системного п≥дход≥в, дл€ розробленн€ системи субТЇктивно-мотивац≥йних образ≥в та визначенн€ стереотип≥в зовн≥ш≠ньопол≥тичноњ повед≥нки рег≥ональних держав Ћатинськоњ јмерики.

“еоретична та методолог≥чна база досл≥дженн€. ЌедостатнЇ висв≥тленн€ латиноамериканських проблем у в≥тчизн€н≥й науц≥ та використанн€ нового п≥дходу зумовило вивченн€ широкого кола нових матер≥ал≥в ≥ документ≥в. ƒосл≥дженн€ спираЇтьс€ на тексти ≥нтеграц≥йних договор≥в, матер≥али конференц≥й з питань проблем Ћатинськоњ јмерики за участю кер≥вник≥в держав, дипломат≥в та високопосадовц≥в, на прац≥ сп≥вроб≥тник≥в ≈коном≥чноњ  ом≥с≥њ ќќЌ дл€ Ћатинськоњ јмерики ≥  арибського басейну, публ≥кац≥њ ≥нтеграц≥йних рег≥ональних ≥ субрег≥ональних обТЇднань, передовс≥м, Ћатиноамериканськоњ ≈коном≥чноњ —истеми, науково-досл≥дних ≥нститут≥в Ц ≤нституту ≤нтеграц≥њ в Ћатинськ≥й јмериц≥ й  арибському басейн≥ та ≤нституту Ћатиноамериканськоњ ≤нтеграц≥њ при факультет≥ ёридичних ≥ —оц≥альних Ќаук Ќац≥онального ”н≥верситету Ћа-ѕлата (јргентина) тощо, а також на монограф≥њ Ћ.ƒаль€негра ѕ., ќ.ƒабене, ѕ. алверта, √.—м≥тт, ћ. оттем, ћ.ћед≥ни та ≥нших. —пециф≥ка поставлених завдань ≥ складн≥сть дос€гненн€ визначеноњ мети при багатовим≥рност≥ €вища зумовлюють обранн€ системно-структурного методу в €кост≥ основного дл€ зд≥йсненн€ анал≥зу.

ѕрактичне значенн€ отриманих результат≥в пол€гаЇ, насамперед, у систематизац≥њ базових причин еколог≥чних, економ≥чних та соц≥альних проблем в Ћатинськ≥й јмериц≥ та можливост≥ њх врахуванн€ при розробц≥ й реал≥зац≥њ ≥нтеграц≥йноњ стратег≥њ ”крањни.

—труктура роботи обумовлена метою, завданн€ми, обТЇктом ≥ предметом досл≥дженн€, €ке, в≥дпов≥дно, складаЇтьс€ з вступу, чотирьох розд≥л≥в, висновк≥в та списку використаних джерел. «агальний обс€г роботи Ц 34 стор., з €ких основний текст становить 30 стор., список використаних джерел складаЇтьс€ з 16 найменувань, та додатк≥в у склад≥ допом≥жних таблиць з≥ статистичними даними та схем.


ќсобливост≥ розвитку ≥ загальна характеристика господарства Ћатинськоњ јмерики

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 467 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2200 - | 2061 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.