Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«балансован≥ системи показник≥в «≈ƒ
—ьогодн≥ один ≥з самих попул€рних тип≥в ключових ≥ндикатор≥в ефективност≥ м≥жнародного б≥знесу - це збалансован≥ системи показник≥в «≈ƒ, що забезпечують конкретну методолог≥ю дл€ приведенн€ д≥€льност≥ орган≥зац≥њ у в≥дпов≥дн≥сть з корпоративною стратег≥Їю. «балансован≥ системи показник≥в - це стратег≥чн≥ програми, але ≥снують ≥ ≥нш≥ типи панелей ≥ндикатор≥в, €к≥ оптим≥зують оперативн≥ ≥ тактичн≥ процеси, що забезпечують щотижневе, щоденне або нав≥ть щогодинне управл≥нн€ орган≥зац≥Їю. ѓх призначенн€ Ц забезпечити ч≥тк≥ше формулюванн€ стратег≥чних план≥в та њх реал≥зац≥ю Ц Ї ширшим за призначенн€ систем, €к≥ лише вим≥рюють ф≥нансов≥ показники.

«балансована система показник≥в(Balanced Scorecard - BSC) («—ѕ) Ц це система стратег≥чного управл≥нн€ орган≥зац≥Їю на п≥дстав≥ вим≥рюванн€ та оц≥нки ефективност≥ њњ д≥€льност≥ за набором ф≥нансових ≥ не ф≥нансових показник≥в.

«—ѕ в≥дображаЇ чотири перспективи компан≥њ:

- ф≥нансову (€к оц≥нюють компан≥ю акц≥онери);

- розвитку (на€вн≥сть програм ≥нновац≥й, розвитку, мотивац≥њ та росту);

- б≥знес-процес≥в (€к≥ процеси забезпечують компан≥њ конкурентн≥ вимоги);

- кл≥Їнта (€к оц≥нюють компан≥ю кл≥Їнти).

ѕри цьому кожн≥й перспектив≥ «—ѕ в≥дпов≥даЇ св≥й наб≥р ключових показник≥в ефективност≥ (KPI - Key Performance Indicators). ”с≥ набори KPI об'Їднан≥ в причинно-насл≥дкову мережу, ≥ утворюють рахункову карту «—ѕ. ќсновний принцип «—ѕ, €кий багато в чому став причиною високоњ ефективност≥ ц≥Їњ технолог≥њ управл≥нн€ - управл€ти можна т≥льки тим, що можна вим≥р€ти. ≤ншими словами, дос€гти мети можливо лише оперуючи показниками, що п≥ддаютьс€ вим≥ру, €к≥ б говорили особ≥, що приймаЇ р≥шенн€, що саме необх≥дно зробити дл€ дос€гненн€ усп≥ху ≥ чи правильно те, що вона використовуЇ на даний момент. —аме модель «—ѕ акцентуЇ увагу на €к≥сних показниках ефективност≥.

«балансована система показник≥в, розроблена професорами √арвардського ун≥верситету –обертом  апланом та ƒев≥дом Ќортоном, Ї найб≥льш ефективною та широко використовуваною в усьому св≥т≥ комерц≥йними, державними, промисловими та некомерц≥йними компан≥€ми концепц≥Їю реал≥зац≥њ стратег≥њ компан≥њ.

«—ѕ забезпечуЇ ≥нтеграц≥ю ф≥нансових та неф≥нансових ≥ндикатор≥в з урахуванн€м причинно-насл≥дкових звТ€зк≥в м≥ж результуючими показниками та факторами, п≥д впливом €ких вони формуютьс€. ÷е дозвол€Ї зд≥йснювати детал≥зований мон≥торинг д≥€льност≥ компан≥њ в стратег≥чному фокус≥, зб≥льшувати оперативн≥сть та ефективн≥сть управл≥нських р≥шень, контролювати найб≥льш важлив≥ ф≥нансов≥ та неф≥нансов≥ показники д≥€льност≥ (KPI), €к≥ Ї ц≥льовими дл€ компан≥њ, ≥ ступ≥нь дос€гнень €ких визначаЇ рух компан≥њ зг≥дно заданоњ стратег≥њ. «наченн€ KPI в≥дображають €к ефективн≥сть б≥знесу в ц≥лому, так ≥ б≥знес Ц процес≥в, що розгл€даютьс€ окремо, структурних п≥дрозд≥л≥в ≥ кадрових ресурс≥в.

¬ результат≥, «—ѕ представл€Ї собою не т≥льки систему вим≥ру ефективност≥ д≥€льност≥ компан≥њ в стратег≥чному фокус≥, але ≥ повнофункц≥ональну систему управл≥нн€ компан≥Їю.

¬ «—ѕ сл≥д розр≥зн€ти показники, що вим≥рюють дос€гненн€ ц≥лей (безпосередньо KPI), ≥ показники, €к≥ в≥дображають процеси, що забезпечують дос€гненн€ цих ц≥лей (оперативн≥ показники). Ќаприклад, дл€ дос€гненн€ ц≥льового значенн€ запасу ф≥нансовоњ стаб≥льност≥ необх≥дно дос€гти певного р≥вн€ продуктивност≥, €кий забезпечить зниженн€ пост≥йних витрат точки беззбитковост≥.  онцепц≥€ «—ѕ передбачаЇ побудову такого роду багатопланових звТ€зк≥в м≥ж KPI та оперативними, ф≥нансовими та не ф≥нансовими показниками, стратег≥чним та операц≥йним р≥вн€ми управл≥нн€, минулими та майбутн≥ми результатами, а також м≥ж внутр≥шн≥ми та зовн≥шн≥ми аспектами д≥€льност≥ компан≥њ. ¬ цьому пол€гаЇ "баланс" в терм≥нах концепц≥њ «—ѕ. «г≥дно експертних оц≥нок, к≥льк≥сть ключових показник≥в ефективност≥ (KPI) на корпоративному р≥вн≥ або р≥вн≥ компан≥њ не повинно перевищувати 15-25, ≥накше станетьс€ розс≥юванн€ уваги, ресурс≥в, зусиль, "розмитт€" ц≥лей та в≥дпов≥дальност≥, тобто стратег≥чний фокус порушитьс€.

«авд€ки балансу причинно-насл≥дкових звТ€зк≥в, «—ѕ дозвол€Ї ефективно керувати компан≥Їю, контролюючи невелику к≥льк≥сть KPI (Key Performance Indicators).

“радиц≥йн≥ концепц≥њ оц≥нки ефективност≥ д≥€льност≥ компан≥њ заснован≥ на вим≥рах та мон≥торингу виключно ф≥нансових показник≥в, €к≥ несуть в соб≥ ≥нформац≥ю про минул≥ под≥њ ≥ не в≥дображають можливостей довгострокових ≥нвестиц≥й та стану в≥дношень з кл≥Їнтами. «—ѕ п≥дтримуЇ вим≥ри ф≥нансових показник≥в, передбачаЇ управл≥нн€ неф≥нансовими показниками, €к≥ в≥дображають рух компан≥њ до створенн€ њњ майбутньоњ вартост≥ через ≥нвестиц≥њ в персонал, оптим≥зац≥ю б≥знес-процес≥в ≥ технолог≥њ, взаЇмов≥дносини з кл≥Їнтами та постачальниками. “акий б≥льш широкий погл€д на управл≥нн€ забезпечуЇ обТЇктивну картину стану компан≥њ, анал≥з можливостей внутр≥шнього та зовн≥шнього розвитку, а також конкурентоспроможност≥.

¬игоди в≥д використанн€ «—ѕ:

- глибоке розум≥нн€ б≥знесу у вс≥х взаЇмозвТ€зках внутр≥шн≥х та зовн≥шн≥х процес≥в;

- стратег≥чна спр€мован≥сть б≥знес-активност≥ вс≥х п≥дрозд≥л≥в та сп≥вроб≥тник≥в;

- зб≥льшенн€ темп≥в дос€гненн€ стратег≥чних ц≥лей;

- ц≥леспр€мований зосереджений розпод≥л вс≥х ресурс≥в;

- оц≥нка ефективност≥ управл≥нських р≥шень в рамках стратег≥њ компан≥њ;

- розум≥нн€ сп≥вроб≥тниками стратег≥чних ц≥лей компан≥њ та своњх персональних задач по њх дос€гненню;

- покращенн€ взаЇмод≥й сп≥вроб≥тник≥в та п≥дрозд≥л≥в;

- отриманн€ ключовоњ б≥знес-≥нформац≥њ в узагальненому систематизованому вид≥, доступному дл€ розум≥нн€;

- персональна в≥дпов≥дальн≥сть кер≥вного складу та р€дових сп≥вроб≥тник≥в за виконанн€ закр≥плених за ними показниками;

- п≥двищенн€ мотивац≥њ сп≥вроб≥тник≥в за рахунок ч≥ткост≥ персональних ц≥лей та задач.

–азом з тим, ефективн≥сть впровадженн€ будь-€коњ системи KPI напр€му залежить €к в≥д њх правильного визначенн€  лючових, так ≥ в≥д можливостей њх подальшого використанн€, €к≥ забезпечуютьс€ за рахунок автоматизац≥њ «—ѕ з використанн€м високотехнолог≥чних програмних продукт≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1029 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1982 - | 1890 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.