Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—истеми автоматизованоњ п≥дготовки зв≥т≥в ≥з «≈ƒ
 

Ќа складанн€ зв≥тност≥, €к обов'€зковоњ, так ≥ управл≥нськоњ, в умовах веденн€ паперового обл≥ку витрачаЇтьс€ досить багато часу. —аме тому п≥дприЇмц≥ часто не можуть вчасно отримати зв≥ти, €к≥ Ї основними нос≥€ми ≥нформац≥њ дл€ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень, на њх отриманн€ витрачаЇтьс€ значна к≥льк≥сть часу та зусиль обл≥кових прац≥вник≥в. јвтоматизований обл≥к в≥дкрив перед обл≥ковц€ми та кер≥вниками довол≥ широк≥ можливост≥ щодо оперативност≥ та €кост≥ складанн€ зв≥тност≥.

¬провадженн€ автоматизац≥њ дозвол€Ї б≥льш оперативно вести бухгалтерський обл≥к, виводити оперативну ≥нформац≥ю за певний пер≥од часу, швидко шукати ≥ виведити необх≥дну економ≥чну ≥нформац≥ю, автоматизувати складанн€ бухгалтерських ≥ ф≥нансових зв≥т≥в, зменшити трудом≥стк≥сть обл≥кових роб≥т ≥ к≥льк≥сть допущених помилок.

”сю зв≥тн≥сть, €ка надаЇтьс€ користувачам при використанн≥ комп'ютерних програм бухгалтерського обл≥ку, умовно можна под≥лити на три класи:

а) системн≥ внутр≥шн≥ зв≥ти;

б) зовн≥шн≥ (регламентован≥) зв≥ти;

в) нестандартн≥ зв≥ти.

„асто бухгалтери використовують зв≥ти, €к≥ допомагають њм перев≥рити правильн≥сть веденн€ обл≥ку, в≥дшукати ймов≥рн≥ помилки Ц це так зван≥ системн≥ внутр≥шн≥ зв≥ти.

«овн≥шн≥ (або регламентован≥) зв≥ти Ц це зв≥ти, €к≥ Ї обов'€зковими дл€ поданн€ юридичними особами державним органам, ≥нвесторам, кредиторам тощо. ѕ≥д ними розум≥ють можлив≥сть автоматичного отриманн€ в програмах зв≥т≥в дл€ податковоњ ≥нспекц≥њ, позабюджетних фонд≥в, р≥зноман≥тних дов≥док, ф≥нансових зв≥т≥в.

≤снують також види зв≥т≥в, €к≥ не вход€ть до основних форм бухгалтерськоњ зв≥тност≥ й регламентован≥ лише дл€ де€ких вид≥в п≥дприЇмств. ÷е так зван≥ специф≥чн≥ зв≥ти. ƒо ц≥Їњ групи можна в≥днести консол≥довану зв≥тн≥сть (дл€ холдингових компан≥й, €к≥ мають у своЇму склад≥ доч≥рн≥ п≥дприЇмства) та зв≥тн≥сть за м≥жнародними стандартами бухгалтерського обл≥ку GAAP або IAS (дл€ сп≥льних п≥дприЇмств ≥ п≥дприЇмств ≥з ≥ноземними ≥нвестиц≥€ми).  омп'ютерн≥ програми бухгалтерського обл≥ку дають можлив≥сть ефективно створювати так≥ види зв≥тност≥ шл€хом допрограмуванн€.

јвтоматизац≥€ може бути зд≥йснена за рахунок впровадженн€ р≥зних програм, що автоматизують окрем≥ д≥л€нки обл≥ку, або за рахунок використанн€ комплексних програмних продукт≥в, що дозвол€ють автоматизувати увесь обл≥ковий процес: в≥д надходженн€ первинноњ документац≥њ й до складанн€ зв≥тност≥.

—учасне програмне забезпеченн€ щодо автоматизац≥њ обл≥ку д≥€льност≥ п≥дприЇмств розвиваЇтьс€ за двома окремими напр€мками: програми електронних таблиць або електронн≥ бази даних (Excel, Access корпорац≥њ Microsoft, SQL, Quattro Pro ф≥рми Borland (Inprise), SuperCalc ф≥рми Computer Associates, Lotus корпорац≥њ Lotus Development Corp.) ≥ безпосередньо бухгалтерськ≥ програми.

Ѕухгалтерськ≥ програми за колом обл≥кових задач, €к≥ вони вир≥шують, можна розд≥лити на комплексн≥ та спец≥ал≥зован≥.  омплексн≥ програми дозвол€ють вир≥шувати вс≥ стандартн≥ задач≥ бухгалтерського обл≥ку, а спец≥ал≥зован≥ програми призначен≥ дл€ окремих задач (наприклад, складанн€ балансу ≥ форми зв≥тност≥, обл≥к зароб≥тноњ плати, обл≥к основних кошт≥в, обл≥к матер≥альних ц≥нностей тощо). як правило, розд≥л комплексних програм щодо р≥шенн€ окремих задач бухгалтерського обл≥ку не м≥стить такого ступеню детал≥зац≥њ та додаткових можливостей серв≥су, €к≥ маЇ спец≥ал≥зована програма дл€ р≥шенн€ цих обл≥кових задач.

Ќа ринку ≥нформац≥йних технолог≥й пров≥дн≥ позиц≥њ традиц≥йно мають т≥ бухгалтерськ≥ програми, €к≥ задовольн€ють вимоги користувач≥в щодо формуванн€ р≥зних вид≥в бухгалтерськоњ зв≥тност≥ та автоматичноњ перев≥рки складених зв≥т≥в. —ьогодн≥ ринок бухгалтерських програм майже повн≥стю задовольн€Ї потреби бухгалтер≥в ≥з формуванн€ зв≥тност≥. —еред бухгалтерських програм, €к≥ здатн≥ вести обл≥к в≥дпов≥дно до вимог сучасних ѕоложень (стандарт≥в) бухгалтерського обл≥ку в ”крањн≥ найб≥льш в≥дом≥ "1—: Ѕухгалтер≥€" (украњнська локал≥зац≥€), "јкцент", "ѕарус-Ѕухгалтер≥€", "√алактика" (модуль бухобл≥ку) та де€к≥ ≥нш≥.

Ќайб≥льше поширенн€ з цих програм отримала "1—: Ѕухгалтер≥€", €ка маЇ р€д переваг перед ≥ншими под≥бними програмними продуктами. "1—: Ѕухгалтер≥€" виступаЇ комплексним програмним продуктом, €кий маЇ багато спец≥ал≥зованих галузевих верс≥й. ѕрограма маЇ гнучку конф≥гурац≥ю та може бути настроЇна в≥дпов≥дно до вимог конкретного п≥дприЇмства. –≥зн≥ верс≥њ ц≥Їњ програми можуть бути використан≥ дл€ створенн€ окремого ј–ћ бухгалтера або дл€ орган≥зац≥њ системи бухгалтерського обл≥ку на основ≥ локальноњ комп'ютерноњ мереж≥ п≥дприЇмства з можлив≥стю оновленн€ встановленого програмного продукту через Internet.  омплекс р≥шень "1—: Ѕухгалтер≥€" передбачаЇ веденн€ бухгалтерського обл≥ку в≥д запису господарських операц≥й до складанн€ ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

јле програма "1—: Ѕухгалтер≥€" маЇ й своњ недол≥ки, не останн≥м з €ких Ї њњ висока ц≥на, €ка в≥дпов≥дно до верс≥њ та конф≥гурац≥њ складаЇ в≥д 1200 до 10000 грн.  р≥м того, робота з ц≥Їю програмою потребуЇ спец≥альних знань щодо ≥нтерфейсу та особливостей конф≥гурац≥њ. "1—: Ѕухгалтер≥€", €ка призначена дл€ локальноњ комп'ютерноњ мереж≥, також потребуЇ спец≥альноњ квал≥ф≥кац≥њ у галуз≥ мережевого адм≥н≥струванн€.

ќтже, автоматизац≥€ бухгалтерського обл≥ку на п≥дприЇмств≥ за допомогою програми "1—: Ѕухгалтер≥€" маЇ беззаперечн≥ переваги, але потребуЇ значних витрат часу та кошт≥в.

¬ажливою можлив≥стю бухгалтерських програм Ї також поданн€ ф≥нансовоњ та податковоњ зв≥тност≥ зац≥кавленим користувачам в електронному вигл€д≥ - ≥з застосуванн€м електронноњ пошти.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 494 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2064 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.